Hoppa över navigering

Azure nyhetsbrev: augusti 2017

Håll dig uppdaterad om de senaste Azure-funktionerna, händelserna och community-aktiviteterna. Titta igenom gamla nyhetsbrev eller prenumerera och få de senaste Azure-nyheterna levererade till din inkorg.

Letar du efter nyhetsbrevet för en annan månad?
Sök igenom vårt arkiv:

Välkommen till webbplatsversionen av Azures nyhetsbrev! Vi har utvecklat den här versionen för att göra det lättare för dig att hitta de artiklar som du är intresserad av. Om du väljer en kategori nedan så visas endast artiklar inom det ämnesområdet. Vill du visa allt igen? Klicka på Alla.

Aktuella

Kundberättelse: QuickLoad

"We developed quickload.com, which is like a taxi app for the trucking industry. All the infrastructure is in Azure, and it provides the monitoring and analytics that we need to run the business, as well as storage capabilities that let us save all images in the cloud."

—Alex Iuspa, Systems/Solution Architect, QuickLoad

Nu kan du beställa Azure Stack

Nu kan du beställa ett Azure Stack-integrerat system av Dell EMC, HPE och Lenovo. Planera ditt köp med prisinformation för programvara och prova en kostnadsfri distribution av Azure Stack med en server så att du kan bygga och verifiera dina appar för integrerade system. Läs mer i Azure-bloggen och i detta white paper.

Inspire 2017: Nya molntjänster för partner som möjliggör digital transformation

Förra året startade vi ett medförsäljningsprogram för att ge partner som bygger Azure-lösningar ett omfattande försäljnings- och marknadsföringsstöd. Det visade sig vara framgångsrikt redan efter sex månader. Vi kommer att förstärka medförsäljningsprogrammet med ytterligare investeringar de närmsta 12 månaderna. Vi kommer att göra det enklare för partner att modernisera sina kunders befintliga affärsappar och bygga nya med ett nytt program som vi kallar ISV Cloud Embed. Läs mer och ta del av andra nyheter från Inspire 2017 med innehåll på begäran.

Kommande händelser

Få information

Se vilket team som vann årets Imagine Cup

Imagine Cup handlar om innovation, transformation och framtidens lösningar. Genom Imagine Cup ger vi IT-studenter möjligheten att forma framtiden enligt deras vision genom att kombinera deras idéer med teknikens kraft. Ta reda på vem som vann i år.

Nya familjer i Azure Virtual Machines: Dv3- och Ev3-serierna

Azure Virtual Machines erbjuder servervirtualisering i molnet och all den kraft detta medför, med ett brett stöd för olika Linux-distributioner, Windows Server, SQL Server, Oracle, IBM och SAP. Det finns lösningar för utveckling och testning och körning av produktionsappar. Och du kan utöka storleken på ditt datacenter, så att du kan distribuera en app på några sekunder i stället för veckor. Vi har nyligen lanserat två nya familjer av virtuella datorer: Dv3- och Ev3-serierna (allmänt tillgängliga). Serierna stöder flertrådsteknik (HTT).

Azure Virtual Machines i H-serien är nu tillgängliga i USA, västra 2

Azure Virtual Machines-instanserna i H-serien hanterar komplexa beräkningsåtgärder med hög kapacitet. De virtuella datorerna i H-serien är bland de snabbaste virtuella datorerna som finns i det offentliga molnet och de passar perfekt för beräkningsintensiva arbetsbelastningar. Nu är de tillgängliga i USA, västra 2. De ger suveräna prestanda för komplexa arbetsbelastningar inom teknik och forskning. Med H-serien får forskare och tekniker olika CPU- och minnesalternativ samt RDMA (Remote Direct Memory Access) och InfiniBand-backend med låg latens, plats för stora och komplexa beräkningsjobb, som tidigare begränsades av bandbredd, för att köra och skala i Azure.

Azure Batch Rendering, Batch Labs finns i en allmänt tillgänglig förhandsversion

Nu finns Azure Batch Rendering i en allmänt tillgänglig förhandsversion. Batch Rendering integrerar renderingsfunktioner i Batch-jobbtjänsten. Azure Batch öppnar nya möjligheter för konstnärer, tekniker, designers och utvecklare. Med den nya renderingsplattformen som bygger på Batch kan du smidigt skicka renderingsjobb med den flexibilitet och skalbarhet som du får med Azure Compute. Som en del i erbjudandet samarbetar Azure med Autodesk, Chaos Group och andra partners så att användarna kan köra sina dagliga renderingsjobb smidigt på Azure. Batch Labs (förhandsversion) är också tillgängligt. Det är ett skrivbordshanteringsverktyg med jobböverföringsfunktioner för appar som stöds.

Nu finns funktionsuppgraderingar i Azure Service Fabric

I den senaste uppdateringen utökas funktionerna i Azure Service Fabric till orkestrering och arbete med behållare. Utöver behållarrensning och säkerhetsuppdateringar (RunAs-användarkonton och certifikathantering) kan du använda enskilda IP-adresser tilldelade till behållarna i klustret. Det underlättar distributionen av flera webbslutpunkter, utan samordning av porttilldelning eller upplösning. Service Fabric stöder nu även tillförlitliga tjänster som distribueras och körs i behållare som en förhandsversion. Läs mer.

Cloud Cover: Azure Functions, lokal felsökning med mera

I det här avsnittet får du veta mer om lokal felsökning av Azure Functions skrivna i JavaScript- och C#-klassbiblioteken samt andra funktioner och nyheter. Titta nu.

Du kanske också vill läsa avsnittet om Azure Batch och lågprioriterade virtuella datorer.

Azure Key Vault stöder 3072-bitars och 4096-bitars RSA-nycklar

Azure Key Vault stöder nu två avancerade nyckeltyper med större bitlängder: 3072-bitars och 4096-bitar RSA-nycklar. Key Vault skyddar kryptografiska nycklar och hemligheter, till exempel autentiseringsnycklar, datakrypteringsnycklar, PFX-filer och lösenord som används av molnappar och molntjänster. Nycklar med större bitlängder ger ökad säkerhet för dina kryptografiska åtgärder. Liksom 2048-bitars RSA-nycklarna är de nya nyckeltyperna tillgängliga i programvaru- och HSM-skyddade nycklar (maskinvarusäkerhetsmodul).

Hantering och automatisk rotation av Storage-kontonycklar i Azure Key Vault finns i en allmänt tillgänglig förhandsversion

Azure Key Vault implementerar nu Azure Storage-kontonycklar som Key Vault-hemligheter för autentisering med ett Storage-konto. Och Key Vault utför flera interna hanteringsfunktioner åt dig, till exempel automatisk förnyelse (rotation) av nycklar. Det sker via funktionen för hantering och automatisk rotation av nycklar i Azure Storage-konton. Nu finns detta i en allmänt tillgänglig förhandsversion. Key Vault tar också bort behovet av att kontakta en Storage-kontonyckel direkt genom att erbjuda delade åtkomstsignaturer (SAS) som ett sätt att delegera åtkomst till resurser i ditt Storage-konto. Läs mer.

Återställningsbart återskapande av onlineindex och databasbegränsade globala tillfälliga tabeller för Azure SQL Database i den allmänt tillgängliga förhandsversionen

Återställningsbart återskapande av onlineindex för Azure SQL Database gör att du kan pausa en åtgärd för att återskapa onlineindex och återuppta den i stället för att starta om åtgärden från början. Databasbegränsade globala tillfälliga tabeller för SQL Database gör att du kan använda globala tillfälliga tabeller (med prefixet ##table_name) som är begränsade till en specifik databas så att de kan delas mellan alla användares sessioner inom samma databas.

Första betaversion av Microsoft SQL Server 2017

Den första betaversionen av Microsoft SQL Server 2017 är nu tillgänglig i Windows, Linux och Docker. På sidan Nyheter i SQL Server 2017 kan du läsa mer om förbättringarna som lagts till sedan den senaste förhandsversionen. Du kan få en förhandstitt på SQL Server 2017 i en virtuell Azure-dator för utveckling och testning redan idag.

Universell autentisering med stöd för Azure Multi-Factor Authentication i SQL Server Management Studio (SSMS)

Den senaste versionen av SSMS innefattar funktionstillägg för tokenbaserad autentisering (kallas även anslutningsmekanism för universell autentisering). Universell autentisering möjliggör Azure Multi-Factor Authentication för vanliga användarkonton och gästanvändarkonton i Azure Active Directory (Azure AD) vid anslutning till Azure SQL Database och Azure SQL Data Warehouse. Mer information om de senaste Azure AD-funktionerna i SSMS finns i Azure-bloggen.

Azure Cosmos DB: Uppfyllda SOC-krav

AICPA (American Institute of Certified Public Accountants) har utvecklat ramverket Service Organization Controls (SOC), en standard för kontroller för att skydda känslig information som lagras och bearbetas i molnet. Ramverket ligger i linje med ISAE (en rapporteringsstandard för internationella tjänstorganisationer). Team som ansöker om SOC får genomgå en noggrann sex månaders granskningsprocess och fortsätter att behålla sin status därefter. Den första SOC-granskningen för Azure Cosmos DB påbörjades i oktober 2016 och har nu slutförts. Kraven enligt SOC 1, 2 och 3 uppfylls.

I Azure Data Factory finns nya funktioner som utökar funktionerna för datainmatning och datatransformering

Ett antal nya funktioner har lagts till i Azure Data Factory, bland annat en feltoleransfunktion för att hoppa över eller logga inkompatibla rader vid kopiering samt autentiseringsstöd för användning av tjänstens huvudnamn för att få åtkomst till Azure Data Lake Analytics. Nu finns också en allmänt tillgänglig förhandsversion för Data Management Gateway med hög tillgänglighet och skalbarhet som ger bättre kopiering från den lokala miljön till molnet. Läs mer.

Azure HDInsight Kafka för Managed Disks finns i en allmänt tillgänglig förhandsversion

Den allmänt tillgängliga förhandsversionen av Apache Kafka med Azure Managed Disks på Azure HDInsight-plattformen är nu tillgänglig. Den nya funktionen sammanfattar lagringskontospecifikationen för kunden så att det blir enklare att hantera diskanvändningen. Den nya funktionen ger också exponentiellt högre skalbarhet och lägre kostnader när arbetsbelastningarna ökar. Läs mer på Azure-bloggen.

Azure HDInsight finns nu i fler regioner

Azure HDInsight för Linux är nu tillgängligt i Södra Korea och Centrala Korea. HDInsight är en helt hanterad Hadoop-molnprodukt som tillhandahåller analyskluster med öppen källkod för Spark, Hive, MapReduce, HBase, Storm, Kafka och R Server, med ett serviceavtal (SLA) som garanterar 99,9 % drifttid.

Tillkännagivande av StorSimple 8000-serien i Azure Portal

Hantering av StorSimple 8000-serien är allmänt tillgänglig i Azure Portal. Det är enkelt att hantera StorSimple-serien för fysisk enhet via portalen. Med portalen och Azure Resource Manager får du avancerade anpassningsmöjligheter, rollbaserad åtkomstkontroll och en enda portal för att hantera alla dina appar. Läs mer.

Azure Monitor-aviseringar är allmänt tillgängliga i Tyskland

Med Azure Monitor kan du övervaka tjänster som körs på Azure och få information på infrastrukturnivå om dataflödet för en tjänst och den omgivande miljön. Du får också insyn i driften av dina molntillgångar. Monitor tillhandahåller övervakning nästan i realtid, detaljerad loggning och förbättrade meddelanden så att du snabbt kan identifiera och åtgärda IT-problem som påverkar verksamheten. E-postmeddelanden och webhook-aviseringar i Monitor är nu allmänt tillgängliga i Tyskland.

Hantering av prenumerationskostnader för Enterprise Agreement-kunder kommer snart på Azure Portal

Enterprise Agreement-kunder kommer snart att kunna se rapporter om sina prenumerationskostnader på Azure Portal. Kunderna kommer att kunna se kostnadsuppdelningar, kostnadshistorik, kostnad per tjänst, kostnad per resurser och diagram över förbrukningshastighet på portalen. Med den utökade funktionaliteten kan företagsanvändare hantera sina kostnader för prenumerationsnivåer via en och samma portal.

Hantering av prenumerationskostnader för Enterprise Agreement-kunder kommer snart på Azure Portal

Vad sägs om gratis professionell support?

Få Azure-support från IT-experter som hjälper dig och din organisation att lyckas. Om du går med i Microsoft Cloud Essentials får du åtkomst till ett Azure-supportfall plus enkel åtkomst till Microsoft Tech Community där du får hjälp av andra medlemmar och produktexperter. Gå med utan kostnad och få dessa supportförmåner, utvärderingsversioner av Azure-produkter samt utbildning.

Få möjligheter

Azure Friday: Översikt över Azure-mobilappen

Scott Hanselman på Azure Friday får veta hur Azure-mobilappen alltid håller dig ansluten till dina Azure-resurser var du än är. Kontrollera status, mått och viktiga metadata eller få aviseringar om aktuellt hälsotillstånd och mått. Appen är tillgänglig när du behöver den och hjälper dig att lösa vanliga problem och utföra enkla åtgärder när du inte sitter vid datorn. Titta nu.

Gå kostnadsfria lärarledda kurser

Lär dig av experterna med praktiska övningar i realtid med kolleger. Prova Azure Backup, Archive och Disaster Recovery och lär dig hur du skyddar dina data och appar. Antalet platser är begränsat, så reservera din virtuella plats redan idag.

Virtuella praktiska Azure Marketplace-labb

Det spelar ingen roll om du aldrig använt Azure Marketplace-lösningarna förut eller om du redan är expert: labbarna ger dig all den information du behöver för att kunna jämföra, testa och distribuera teknik i din organisation via en praktisk demo på 45 minuter eller mindre. Anmäl dig till en eller flera extralabbar på begäran och få praktisk erfarenhet med populära lösningar från bland andra Commvault, Chef och Veeam. Läs mer och registrera dig.

Data Exposed: Bygga sökappar med Azure Search och AzSearch.js

I den här Data Exposed-videon på Channel 9 får du lära dig om ett JavaScript-bibliotek som gör det mycket enklare att införliva och bygga in Azure Search i dina appar. Titta nu.

Kurs: Utveckla distribuerade molnappar

Utvecklar du distribuerade molnappar? ”Välkomna fel” (i distribuerade molnappar) med en teknikagnostisk syn på koncepten för molnbaserad datahantering och hur de relaterar till varandra. Läs om hur du införlivar elasticitet i din kod, och utforska mikrotjänster och behållare, nätverks- och meddelandekommunikation samt versionshantering. Och få mer information om uppgradering, konfiguration, datalagringstjänster, haveriberedskap och mycket annat. Titta nu.

Kurs: Utveckla distribuerade molnappar

Fallstudie: Bygga molnappar med Secure DevOps Kit för Azure

Microsoft IT har skapat Secure DevOps Kit för Azure för att ge företag bra metoder för att bygga in säkerhet i utvecklingen och driften av molnappar. Se hur vi använder molntekniker för att ge företag kontinuerligt, snabbt och ökande mervärde. Läs mer om IT-demonstrationen.

Fallstudie: Effektivisera publicering av mobilappar med Azure Logic Apps

Microsoft IT har skapat EMAP (Enterprise Mobile App Publishing) för att förnya processen med att certifiera mobilappar och publicera dem på vår interna portal. EMAP använder automatiska arbetsflöden som skapas i Azure Logic Apps och ger oss möjlighet att skicka appar till publicering via HockeyApp. Läs om den här implementeringen på Microsoft.

Fallstudie: Effektivisera publicering av mobilappar med Azure Logic Apps

Data Exposed: Vad som händer när ett U-SQL-batchjobb körs

Ta reda på vad som händer när ett U-SQL-jobb skickas och bearbetas av Azure Data Lake Analytics. Titta på videon Data Exposed på Channel 9.

Fallstudie: Hantera företaget med Azure Application Insights och Azure Log Analytics

Ta reda på hur Microsoft IT använder Azure Application Insights, Azure Log Analytics och Azure Automation för att övervaka systemhälsa och systemanvändning, principefterlevnad och säkerhet i våra Azure-miljöer och lokala miljöer. Vi har skapat vägledning för distribution av Azure-baserad övervakning som ger våra interna affärsgrupper en effektiv, molnbaserad och automatiserad övervakning av Azure-klienter, prenumerationer och resursgrupper. Läs fallstudien.

Fallstudie: Microsoft IT använder analyser och datavetenskap för att förbättra användarupplevelsen

Användarupplevelsen är allt när det gäller teknik. På Microsoft strävar vi ständigt efter att förbättra användarupplevelsen, inte bara för varje produkt eller tjänst, utan också för samverkan mellan dem. Se hur maskininlärning och Azure-tekniker ger oss de kunskaper vi behöver för att inta en holistisk hållning. Läs mer om IT-montern.

Fallstudie: Microsoft IT använder analyser och datavetenskap för att förbättra användarupplevelsen

Fallstudie: Microsoft IT återuppfinner försäljningsbearbetning och ekonomisk rapportering med Azure

Genom att flytta företagets intäktsrapporteringsplattform till Azure kan Microsoft IT göra om plattformens infrastruktur och funktionalitet. Med huvudkomponenterna i Azure har vi redan sett hur Spark Streaming och Azure Data Factory har inneburit stora förbättringar i plattformens prestanda och skalbarhet. Läs fallstudien.

Fallstudie: Migrera en PaaS-lösning som är baserad på öppen källkod till Azure

Att hjälpa unga människor med inspiration har motiverat Modern Muse. Microsoft IT har migrerat välgörenhetsorganisationen Modern Muses system (som är baserat på öppen källkod) till Azure. Nu använder de vår molnteknik och infrastruktur för support. Det har gett organisationen en modern teknisk lösning med den skalbarhet och flexibilitet som de behöver för att uppfylla sin vision. Följ och ta del av lärdomarna från övergångsprocessen. Läs mer om IT-demonstrationen.

Fallstudie: Migrera en PaaS-lösning som är baserad på öppen källkod till Azure

Kurs: Microsoft Azure Identity

Följ den här kursen i egen takt och lär dig viktiga begrepp om Microsoft Azure-identitet. Lär dig vad som skiljer Azure Active Directory (Azure AD) från lokala Active Directory, samt skillnaderna mellan att hantera användare och grupper och implementera anpassade domäner i Azure AD. Utforska kataloger och klienter, samt Azure Multi-Factor Authentication, som gör att du får ett viktigt extra skyddande lager för verifiering av användarnas inloggningar och transaktioner.

Fallstudie: Skydda filer i molnet med Azure Information Protection

På Microsoft har vi vårt dataskydd i molnet. Det innebär att mellan 2 500 och 3 000 licensierade användare på Microsoft alltid kan komma åt data på ett säkert och smidigt sätt under arbetsdagen. Det har också minskat vår tjänstadministration med 66 procent. Läs om hur Azure har gjort dataskyddet mer skalbart, enklare att hantera och mer kostnadseffektivt på den plats där det uppfanns – hos Microsoft.

Fallstudie: Skydda filer i molnet med Azure Information Protection

Fallstudie: Hantering av användaridentiteter och säker åtkomst hos Microsoft

Hur skapar man en identitet för en enskild användare för autentisering och en enhetlig upplevelse när man har 114 000 anställda, 276 000 globala identiteter, 274 000 partneridentiteter och 15 miljoner autentiseringsbegäranden per månad? Vi gör det varje dag med en hybridlösning med Azure. Läs mer om IT-demonstrationen.

Fallstudie: Hantering av användaridentiteter och säker åtkomst hos Microsoft

Få underhållning

*Källa: www.cloudtweaks.com. Återges med vederbörligt tillstånd.

Få inspiration

Se hur billigare och snabbare lagring hjälper den ideella organisationen att göra mer för ungdomar med problem

Youth Villages är en ideell organisation i USA som varje år hjälper över 22 000 barn med emotionella problem och deras familjer att få bra levnadsvillkor. De ersatte nyligen ett allt för stort och dyrt SAN (Storage Area Network) med en lösning baserad på Storage Spaces Direct-teknik i Windows Server 2016. Ta reda på hur Youth Villages halverade lagringskostnaderna, sparade $150 000 USD och fick 30 gånger mer lagringsprestanda.

Läs mer

Lokala myndigheter övergår till en hybridmolnlösning för att alltid finnas där för medborgarna

Ett systemavbrott hos en myndighet kan ha ödesdigra konsekvenser för medborgarna. För att säkerställa kontinuiteten i driften och klara budgetkraven har de lokala myndigheterna i Somerset ersatt sina tekniker för säkerhetskopiering och återställning med en hybridmolnlösning. Nu kan de återställa filer och system snabbare och IT-personalen kan etablera infrastruktur som stöder säkerhetskopieringar på minst tre veckor kortare tid. Den nya lösningen kostar också mindre att köra än de tidigare teknikerna.

Läs mer

Få förbättringar

Partner

Quest tillhandahåller kraftfull övervakning och kostnadsprognoser med VROOM

Quest VROOM ger bättre prestanda i hela den virtuella infrastrukturen, omvandlar appupplevelsen för användarna och hjälper dig att förutspå och kontrollera licens- och maskinvarukostnaderna. Du kan maximera resursanvändningen och förbättra prestanda för virtuella appar i hybridmiljöer. Använd Azure med koll på kostnaderna och fördelarna.

Läs mer

Förbättra Microsoft Office 365-upplevelsen globalt med DataStax och Azure

Microsoft distribuerade nyligen DataStax Enterprise (DSE) på Azure för att få en bättre förståelse för användarbeteenden och erfarenheter för sin snabbast säljande produkt, Office 365. DSE är en dataplattform som alltid är på och som ser till att dina appar skalas på ett enkelt och tillförlitligt sätt samtidigt som du får åtgärdsinriktade insikter i realtid. Plattformen drivs av Apache Cassandra och utnyttjar Azures möjligheter till global skalning, hybriddistribution och enkel integration.

Läs mer

Azure Marketplace

Aktuellt: Bygg och lansera programvara snabbare med JFrog Artifactory SaaS på Azure

Utvecklare och DevOps-tekniker: Få fullständig kontroll, insikt och hantering av binärfiler genom programvaruutvecklingens livscykel. JFrog Artifactory SaaS på Azure är en värdbaserad lösning som ger dig transparens och kontroll över hela bygget och processen. Lösningen drivs av molnbaserad utveckling vilket ger dig flexibel skalbarhet, automatisk säkerhetskopiering, support baserad på serviceavtal och mycket mer.

Gå till Marketplace-sidan

Aktuellt: Registrera dig för att provköra Red Hat Open Shift utan kostnad

Ta reda på hur du kan bygga, distribuera och hantera tjänster och appar i behållare med Red Hat OpenShift Container Platform på Azure. Du kan provköra OpenShift i en färdig miljö utan Azure-prenumeration.

Registrera dig för att börja din provkörning i dag

Nytt: Teradata stärker Azures analys- och databasfunktioner

Teradata förser Azure-communityn med kraftfulla och avancerade analysfunktioner. Teradata-databas, i kombination med Teradata Aster Analytics (som nyligen lanserades på Azure), är en avancerad analyslösning för flera genrer för att utvinna insikter ur alla typer av data. Dessutom kan Teradata Services hjälpa kunder att designa, implementera och hantera sina analysekosystem.

Gå till Marketplace-sidan

Några ord från redaktören

Hej,

Det nämndes visserligen i början av månadens nyhetsbrev, men jag vill ändå betona igen hur exalterade vi är över Azure Stack, som nu kan beställas. Med Azure Stack hoppas vi att du får en enhetlig upplevelse och kan välja den hybriddistribution som fungerar bäst ditt företag. Ta en titt på videoklippen på webbsidan Hybridmolnlösningar som inleds med att vår VP, Julia White, berättar hur du löser problem med komplexitet och optimerar befintliga tillgångar.

Miwa