Azure nyhetsbrev: oktober 2016

Håll dig informerad om de senaste Azure-funktionerna, händelserna och community-aktiviteterna. Titta igenom gamla nyhetsbrev eller prenumerera och få de senaste Azure-nyheterna levererade till din inkorg.

Letar du efter nyhetsbrevet för en annan månad?
Sök igenom vårt arkiv:

Få information

Aktuell kundberättelse: VoodooShield

VoodooShield är en patenterad skyddsfunktion för skrivbordsväxling och ett datorlås som automatiskt låser datorn när den är utsatt för risker och låser upp den när den inte är det. VoodooShield använder Azure Machine Learning för att hitta ny och okänd skadlig (nolldags)programvara som inte går att identifiera med traditionella antivirusmetoder. VoodooAi-motorn består av tre Machine Learning-modeller och algoritmer som analyserar cirka 40 funktioner i syfte att bedöma hur skadlig en viss fil är. De här modellerna är 98,6 till 99,4 procent exakta, med 98,8 till 99,4 procents precision, och en träffsäkerhet på 99,5 till 99,8 procent.

Startsida för VoodooShield

Kostnadsfri e-bok – Microsoft Azure Essentials: Grunderna för Azure, andra utgåvan

Den här kostnadsfria e-boken från Microsoft Press täcker in de grundläggande kunskaper om Azure som du behöver för att kunna börja utveckla lösningar direkt. Upptäck de Azure-funktioner som du sannolikt har störst behov av. Ladda ned e-boken.

Sida för hämtning av kostnadsfri e-bok

Adobe och Microsoft samarbetar i Azure-molnet för att hjälpa företag att omvandla kunddeltagandet

Vid Microsoft Ignite tillkännagavs Adobes och Microsofts planer på ett strategiskt samarbete för att hjälpa företag att hantera den digitala omvandlingen och leverera tilltalande, personligt anpassade upplevelser genom varje fas av kundrelationen. I och med det här samarbetet blir Adobe Azure den föredragna molnplattformen för Adobe Marketing Cloud, Adobe Creative Cloud och Adobe Document Cloud. Azure förser Adobe med ett betrott globalt moln och en kraftfull dataplattform för intelligenta tjänster, däribland omfattande maskininlärning och kognitiva funktioner i Microsoft Cortana Intelligence Suite och SQL Server. Titta på den här CNNMoney-intervjun med Microsofts VD Satya Nadella och Adobes VD Shantanu Narayen.

Förbättringar av Azure Security Center

Azure Security Center hjälper kunderna att ta kontrollen över molnsäkerhetsprinciper, övervaka den aktuella säkerheten hos Azure-resurserna samt identifiera och svara på aktiva attacker. Uppdateringarna för Azure Security Center omfattar följande: inbyggd sårbarhetsbedömning, utökade funktioner för brandväggar för webbaserade program, Azure Storage-säkerhetsbedömning (kommer snart), nya rapporter om detekteringar, säkerhetsincidenter och information om olika hot.

Azure Active Directory med PingAccess: Ger säker åtkomst till ännu fler lokala webbappar

Azure Active Directory (Azure AD) ger en säker enkelinloggning till tusentals SaaS-appar. Via programproxy kan Azure AD leverera säker fjärråtkomst till lokala webbprogram som följer specifika standarder. Microsoft och Ping Identity kommer att erbjuda en version av PingAccess för Azure AD som kommer att utöka möjligheten för Application Proxy att tillhandahålla säker fjärråtkomst till fler lokala webbprogram. En förhandsversion av tjänsten kommer att bli tillgänglig i början av 2017. Titta på en video som beskriver samarbetet.

Azure Key Vault-certifikat förenklar och automatiserar uppgifterna för SSL/TLS-certifikat

Azure Key Vault introducerar nyckelvalvscertifikat i syfte att förenkla uppgifter knutna till SSL/TLS-certifikat från tredjepartscertifikatutfärdare som stöds. Den här förbättringen hjälper kunderna att registrera sig för och automatiskt förnya certifikat, samtidigt som de får tillgång till granskningsloggar inom samma miljö.

Fyra inbyggda tjänster för Microsoft Operations Management Suite finns nu tillgängliga

Microsoft Operations Management Suite erbjuder nu fyra nya integrerade tjänster för en komplett Azure-baserad hanteringslösning: Insikter och analyser, Automatisering och kontroll, Säkerhet och efterlevnad samt Skydd och återställning.

Microsoft Operations Management Suite släpper uppdateringshantering

Med Update Management, Microsoft Operations Management Suite får kunderna hjälp att hålla sina IT-system uppdaterade utan oplanerad stilleståndstid för programmen. Kunderna kan få tidsuppskattningar och optimerade sekvenser med uppdateringar för sina Windows Server- och Linux-system och på så sätt förbättra programtillgängligheten och sina servicenivåavtal. De kan integrera System Center Configuration Manager, Windows Server Update Services och tredjepartssystem för dirigerade uppdateringskörningar från molnet.

Azure DNS är nu allmänt tillgänglig

Azure DNS är tillgänglig för användning i samtliga offentliga Azure-regioner och låter kunderna fungera som värdar för DNS-domänerna (Domain Name System) i Azure samt hantera DNS-poster med samma inloggningsuppgifter, API:er, verktyg, fakturering, och support som de övriga Azure-tjänsterna. Azure DNS innehåller även säkerhetsfunktioner i företagsklassen i Azure Resource Manager för tvåfaktorautentisering, rollbaserad åtkomstkonstroll och detaljerade granskningsloggar. Azure DNS använder ett globalt nätverk med namnservrar för extremt höga prestanda och hög tillgänglighet, nu kompletterat med ett servicenivåavtal som garanterar 99,99 procents tillgänglighet.

Virtuell nätverkspeering för Azure Virtual Network nu allmänt tillgängligt

Med virtuell nätverks-peering förAzure Virtual Network kan kunderna koppla virtuella datorer direkt i två virtuella nätverk inom samma region genom privata IP-adresser som om de vore en del av samma nätverk. Virtuella ruttpaket för nätverkspeering genom det interna Azure-stamnätverket, utan någon gateway i sökvägen. Detta möjliggör anslutningar mellan virtuella datorer i olika virtuella nätverk med låg latens och hög bandbredd.

Brandvägg för Azure Application Gateway-webbapp i allmänt tillgänglig förhandsversion

Brandväggen för webbaserade program i Azure Application Gateway skyddar webbprogram från vanliga webbaserade attacker som SQL-inmatning, skriptangrepp mellan webbplatser och sessionskapningar. Den levereras förkonfigurerad med skydd från hot som har identifierats av OWASP-projektet (Open Web Application Security Project) som de tio vanligaste sårbarheterna. Brandväggen är enkel att distribuera och erbjuder loggning för att fortlöpande övervaka webbprogram och förhindra kryphål. Kunderna kan köra WAF i lägen med antingen enbart skydd eller enbart identifiering. Den här allmänt tillgängliga förhandsfunktionen erbjuds som en del av WAF-nivån.

HTTP/2-stöd för Azure Content Delivery Network från Akamai-standarden

HTTP/2 förbättrar användarupplevelsen genom att öka inläsningshastighet och prestanda för webbsidor. Den här funktionen är nu aktiverad som standard utan extra kostnad för alla kunder som använder Azure Content Delivery Network från Akamai. Implementeringen av HTTP/2 Edge-servern sker helt i enlighet med HTTP/2-standarden RFC 7540. (Alla HTTP/2-funktioner stöds med undantag för server-push.) Bland de viktigaste HTTP/2-funktionerna finns multiplexering, komprimering av huvuden och strömprioritering.

Ultra Performance Gateway-nivå för Azure ExpressRoute nu i allmänt tillgänglig förhandsversion

Nivån Ultra Performance kopplar ihop ett virtuellt nätverk med en Azure ExpressRoute-krets. Den här nivån ger fem gånger så stort nätverksdataflöde jämfört med en gateway med hög kapacitet. Kunderna kan nu distribuera mer nätverksintensiva arbetsbelastningar i sina virtuella nätverk.

Accelerated Networking för Azure Virtual Machines i allmänt tillgänglig förhandsversion

Kunderna förväntar sig nu att prestanda hos deras virtuella datorer ska motsvara prestanda hos den fysiska dator som de kan köpa själva. Accelerated Networking för virtuella Windows-datorer i Azure erbjuder nätverkshastigheter på upp till 25 Gbit/s. Kunderna kan nå nära nog ursprungliga prestanda på virtuella Windows-datorer i molnet, förmodligen till och med bättre än typiska lokala prestanda med avseende på den hastighet och konsekvens som programmen kräver. Accelerated Networking finns som en allmänt tillgänglig förhandsversion för utvalda virtuella datortyper och regioner utan extra kostnad.

H-Series-instanser för Azure Virtual Machines är nu tillgängliga i regionen Södra centrala USA

Vid lanseringen kommer H-Series för Azure Virtual Machines att vara bland de snabbaste virtuella datorer som finns att tillgå i det offentliga molnet i termer av prestanda per kärna (ACU-prestandamått). Beroende på program- och scenarioerbjudandet når den så mycket som 30 till 50 procents prestandaökning jämfört med andra virtuella datorer. Fler prestandamått för H-Series finns i avsnittet ”Sizes for virtual machines in Azure” (Storlekar för virtuella datorer i Azure) på webbsidorna för Windows respektive Linux. Information om CoreMark- och SPECint-resultat finns på webbsidorna Compute benchmark scores for Windows VMs (Beräkna prestandamått för virtuella Windows-datorer) och Compute benchmark scores for Linux VMs (Beräkna prestandamått för virtuella Linux-datorer).

Maximera räckvidden för virtuella datorbaserade tjänster med nya IPv6 för Azure Virtual Machines

Det är dags att gå bortom IPv4-protokollet. Många nya mobilnätverk och nya tekniker, exempelvis Sakernas Internet, är beroende av den närmast obegränsade adresskapacitet som IPv6 erbjuder. Nu erbjuder Azures värdbaserade tjänster Azure IPv6-belastningsutjämnade, dual-stack (IPv4 + IPv6) Internet-anslutningsmöjligheter för Azure Virtual Machines. Interna IPv6-anslutningsmöjligheter (TCP, UDP, HTTP(S)) hela vägen till den virtuella datorn möjliggör en rad olika tjänstarkitekturer. IPv6 för Virtual Machines finns nu tillgängligt i de flesta Azure-regioner. Läs mer på Azure-bloggen.

Azure Disk Encryption nu allmänt tillgänglig för Windows och Linux för virtuella IaaS-datorer i kategorierna Standard och Premium

Azure Disk Encryption för virtuella Linux IaaS-datorer och stöd för virtuella datorer med Premium Storage är nu allmänt tillgängligt i alla offentliga Azure-regioner. I och med det här tillkännagivandet blir Azure Disk Encryption för virtuella Windows- och Linux Standard-datorer av IaaS-typ nu allmänt tillgängligt och kan aktiveras av kunderna så att de kan skydda och säkra operativsystemsdiskar och datadiskar i vila med branschstandardmässig krypteringsteknik. Den är integrerad med Azure Key Vault för att hjälpa kunderna att hantera diskkrypteringsnycklarna och hemligheterna i nyckelvalvsprenumerationen.

Azure Service Fabric för Windows Server nu allmänt tillgänglig

Azure Service Fabric för Windows Server är en fristående körmiljö som kunden kan använda för att skapa sitt eget Service Fabric-kluster på valfri uppsättning med Windows Server 2012 R2- eller 2016-värdar, oavsett om de finns lokalt eller i ett moln. Den här kostnadsfria hämtningsbara filen är nu allmänt tillgänglig med valfri support vid köp av en supportplan för Azure.

Stöd för Azure Service Fabric Linux i allmänt tillgänglig förhandsversion

För Azure Service Fabric går det nu att välja Linux som värdoperativsystem för Service Fabric-klustervärdar. Med Linux-värdar kan både Java- och .NET-program köras i Service Fabric. Den här funktionen är tillgänglig i den allmänt tillgängliga förhandsversionen tillsammans med det redan allmänt tillgängliga valet av Windows Server. Läs mer på Azure-bloggen.

Temporala Azure SQL Database-tabeller är nu allmänt tillgängliga

Med temporala tabeller kan kunderna kartlägga den fullständiga historiken för dataförändringar i Azure SQL Database utan anpassad kodning. Kunderna kan rikta in dataanalyserna på en specifik tidpunkt och använda en deklarativ upprensningsprincip för att kontrollera kvarhållningen av historiska data. Temporala tabeller har utformats för att förbättra produktiviteten när kunderna utvecklar program. De kan ge stöd för datagranskning i program, analysera trender eller identifiera avvikelser över tid, implementera dimensionsmönster som långsamt förändras samt utföra exakt avpassade radreparationer i fall av oavsiktliga datafel som uppstår antingen på grund av den mänskliga faktorn eller i ett program.

Förbättrad automatisk inställning vässar prestanda hos Azure SQL Database

En viktig uppdatering till Azure SQL Database Advisor minskar den tid som krävs för att producera och implementera rekommendationer om indexjusteringar betydligt. Nu kan kunderna köra sina produktionsarbetsbelastningar i SQL Database under en dag, så erbjuder Advisor relevanta justeringsrekommendationer för att förbättra prestanda (och tillämpar dem om kunden har aktiverat automatisk justering).

Kryptering av lagringstjänst för Azure Storage nu allmänt tillgänglig

Azure Storage meddelar att Storage Service Encryption för Azure Blob Storage (Block- och Page-blobar) nu är allmänt tillgänglig med alla nya lagringskonton som skapas via Azure Resource Manager. Konton som har den här funktionen aktiverad får data krypterade med Microsoft-hanterade nycklar och den branschledande 256-bitarsalgoritmen AES-256 (Advanced Encryption Standard). Microsoft sköter nyckelhantering och rotation, och erbjuder efterlevnad av nyckelstandarder.

Azure Premium Storage är allmänt tillgängligt i en ytterligare region

Azure Premium Storage är en SSD-baserad (Solid-State Drive) lagringslösning som har utformats för att fungera med I/O-intensiva arbetsbelastningar. Med Premium Storage kan du lägga till upp till 64 TB beständigt lagringsutrymme per virtuell dator, med över 80 000 I/O-åtgärder per sekund (IOPS) per virtuell dator, och extremt små latenser för läsåtgärder. I Premium Storage ingår ett serviceavtal som garanterar 99,9 procents tillgänglighet och tjänsten finns nu i regionen Japan, Öst samt i andra regioner enligt vad som tidigare meddelats.

Förbättra Azure App Service Node.js och PHP-utvecklarupplevelsen med stöd för Linux

I mars 2015 blev Azure App Service allmänt tillgänglig med målet att göra det enklare för webbutvecklarna att göra spännande saker i molnet. Förutom en förstklassig upplevelse för .NET-utvecklare har den även stöd för PHP, Node.js, Java och Python-stackar samt ett antal webbprodukter med öppen källkod. En ny offentlig förhandsversion lanserar inbyggt Linux-stöd för Node.js och PHP-stackar.

Azure Logic Apps nu allmänt tillgänglig i Visual Studio

Kunderna kommer nu att kunna distribuera Azure Logic Apps från Visual Studio i sin produktionsmiljö. Med den här funktionen kan de använda både designer- och kodvyer direkt från Visual Studio. Kunderna kan även hantera källkontroll och behöver inte använda produktionsverktyg för att bygga ut Logic Apps. Logic Apps-verktygen för företagsintegrering för Visual Studio 2015 innehåller även en schemaredigerare, en plattfilsschemagenerator och en XSLT-mappare så att det går enkelt att skapa Integration Account artefakter från Visual Studio.

Azure Event Hubs Archive i allmänt tillgänglig förhandsversion

Kunderna kan nu automatiskt skicka strömmande data i sina händelsehubbar till ett Azure Blob Storage-konto, men möjlighet att ange ett tids- eller storleksintervall. Det går snabbt att konfigurera Archive. Inga administrationskostnader tillkommer och den skalar automatiskt med Azure Event Hubs-dataflödesenheter. Med Event Hubs Archive kan kunderna rikta in sig på databehandling i stället för på datainsamling. De kan läsa in data i Azure Data Lake, Azure Data Factory och Azure HDInsight för att utföra batchbehandling och andra analyser.

Ny webbplats med kundberättelser har lanserats

Webbplatsen med kundberättelser värdhanteras av Azure. Här finns alla spännande kundberättelser från Microsofts verksamhet över hela världen sammanställda på en enda visuellt tilltalande webbplats. Bland funktionerna finns en uppfräschad design, förbättrad taggning med de senaste sökfunktionerna och höga prestanda för webbplatsen, vilket möjliggör snabba sökningar och snabb åtkomst till berättelser. De här berättelserna återkommer regelbundet i avsnittet Få inspiration i vårt nyhetsbrev, så läs månadens utgåva.

Få möjligheter

Administrationsalternativ för Azure Redis Cache

Azure Fridays Seth Juarez lär sig mer om nya administrationsalternativ för Azure Redis Cache som gör att du kan testa ditt program för anslutningsåterhämtning i händelse av ett fel och schemalägga uppdateringar till Azure Redis Cache. Titta nu.

Videosida för Azure Redis Cache

Kom till något av de 17 Microsoft Tech Summit-evenemang som arrangeras över hela världen

Oavsett om du redan är en van molnanvändare eller precis har kommit igång kommer du att få lära dig nya tekniker och beprövade metoder direkt från Microsofts bästa datortekniker som bygger och kör molntjänster i Azure, Office 365 och Windows 10. Välj mellan över 70 tekniska sessioner i Azure och hybridplattformen, som bland annat handlar om säkerhet, nätverk, data, lagring, identitet, mobil, molninfrastruktur, hantering, DevOps, applattformen och mycket annat. Reservera din plats i dag för någon av de första tio städerna.

Gears of War-spelstudio får episk omvandling med hjälp av Microsoft IT

En liten grupp med Microsofts IT-proffs har gjort för Gears of War 4 vad Delta Squad gjorde för mänskligheten. De bekämpade visserligen inte horder med underjordiska reptiliehominider, men blev ändå dagens hjältar på sitt eget diskreta, nördiga sätt. Läs mer om IT-demonstrationen.

IT-demonstrationssida för Gears of War

Skapa en programarkitektur med Microsoft Azure-lösningar

Titta på den här edX-kursen på begäran och tillämpa det du redan har lärt dig om att implementera lösningar i Azure för att utveckla dina kunskaper om lösningsdesign. Ett team med expertinstruktörer lär dig att identifiera kompromisser och fatta beslut när det kommer till att utforma offentliga molnlösningar och hybridmolnslösningar. Den här kursen hjälper dig också att förbereda dig för Microsofts certifieringsexamen 70-534: Skapa en programarkitektur med Microsoft Azure-lösningar.

Cloud Cover: Service Fabric

I del 1 får du lära dig mer om olika tjänsttyper, programmeringsmodeller, verktyg och tjänster som tillhandahålls via Azure Service Fabric för att hjälpa utvecklare att bygga program i molnskala. Få svar på frågor om kapacitetsplaner, molntjänstmigrering, tillståndshantering och övergripande hantering av programlivscykeln. I delarna 2 och 3 går vi närmare in på två intressanta ämnen: behållarintegrering och stöd för Linux.

Videosida med Cloud Cover Service Fabric

Du kanske även är intresserad av avsnittet om beprövade Azure App Service-metoder för storskaliga program.

Förbered dig för examen 70-398: Planera för och hantera enheter inom företaget

Förberedelser du dig för certifieringsexamen 70-398? Titta på den här kursen för snabbare examensförberedelser som presenteras av Microsofts erfarna mobilitetskonsulter som arbetar med Enterprise Mobility + Security-teknik varje dag. Gå igenom examensmodulerna, arbeta med exempelfrågor och lär dig att designa för moln-/hybrididentitet, enhetsåtkomst och skydd, fjärråtkomst med mera.

Få underhållning

Startsida för Cloudtweaks

*Källa: www.cloudtweaks.com. Återges med vederbörligt tillstånd.

Få inspiration

Den australiensiska statliga hamnmyndigheten moderniserar IT-infrastrukturen med Microsofts molntjänster

Hamnmyndigheten för New South Wales är ett bolag som ägs av den australiska staten, och som ansvarar för kommersiella havsbaserade verksamheter i flera hamnar längs landets östkust. Efter delprivatisering och efterföljande hamnsammanslagningar beslöt hamnmyndigheten att migrera haveriberedskapen och utvecklingsmiljöerna till Azure-plattformen och dra nytta av Microsoft Operations Management Suite för säkerhetskopiering och webbplatsåterställning.

Läs mer

Få förbättringar

Partner

Sida för Azure Marketplace Check Point

Avancerad hotförebyggande säkerhet för Azure

Att migrera till Azure-molnet bör inte innebära en säkerhetsutmaning. Check Points vSEC-molnsäkerhet och enhetliga hantering ger omfattande brandväggsfunktioner och branschledande hotförebyggande säkerhet i Azure-molnet. vSEC skyddar alla dina Azure-molntillgångar från cyberhot, nolldagarskryphål och skadlig programvara. Prova den kostnadsfritt i 30 dagar.

Azure Marketplace

Aktuellt: TIBCO ger kunderna möjlighet att utvidga sin lokala DataSynapse GridServer-arbetsbelastningar till Azure

Nya regelverk för stora internationella banker – däribland Basel III, RWA, FRTB, Dodd-Frank och andra – kommer snart. TIBCO DataSynapse GridServer-kunder kan dynamiskt allokera resurser i Azure baserat på hur brådskande beräkningsuppgifterna är, vilket gör att de kan hantera rutnätsöverbelastning, servicenivåavtal och många andra faktorer.

Gå till Marketplace-sidan

Nyhet: Hantera ESET-säkerheten från molnet

ESET Remote Administrator 6 Virtual Machine för Azure möjliggör hantering av en konsol med ESET-säkerhetslösningar i molnet. ESET Remote Administrator är en sammanhängande konsol som har designats för att hantera ESET:s breda portfölj av säkerhetslösningar för stationära datorer, servrar och mobila enheter. Den har en interaktiv instrumentpanel och ger en optimerad användarupplevelse för organisationer i alla storlekar.

Gå till Marketplace-sidan

Nyhet: Vi tillkännager en revolutionerande haveriberedskap för Azure

Behöver du verksamhetskontinuitet i företagsklassen och haveriberedskap för Azure? Zerto, en föregångare inom området IT-elasticitet, erbjuder prisbelönt programvara för kontinuerligt tillgänglighet och haveriberedskap. Zerto-kunderna får del av återställningspunktmål på sekunder och återställningstidsmål på minuter, tillsammans med dirigeringsmöjligheter i företagsklassen, topprestanda och stabil efterlevnadsrapportering. Titta på webbseminariet.

Gå till Marketplace-sidan

Några ord från redaktören

Hej,

Något av det bästa med Microsoft är den mångfald av expertkunskaper som finns här, och variationen av nya projekt som man får möjlighet att arbeta med. (Och med så många nya versioner och presentationer är det svårt att hålla nyhetsbrevet kort och koncist varje månad!) Visste du att Microsoft sysselsätter personer som har erfarenhet av biologi och medicinsk forskning? Läs den här artikeln, som handlar om hur personer som arbetar här använder sig av tekniska lösningar, däribland Azure, för att fundera ut hur man löser cancerns gåta.

Jag har förresten arbetat hos Adobe tidigare – det är fantastiskt att se vårt nya samarbete presenteras vid Ignite!

Miwa