Azure nyhetsbrev: december 2016

Håll dig informerad om de senaste Azure-funktionerna, händelserna och community-aktiviteterna. Titta igenom gamla nyhetsbrev eller prenumerera och få de senaste Azure-nyheterna levererade till din inkorg.

Letar du efter nyhetsbrevet för en annan månad?
Sök igenom vårt arkiv:

Aktuella

Aktuell kundberättelse: Shireburn Software

I januari 2016 lanserade Shireburn Software Shireburn Indigo Payroll – en programvara för hantering av löneutbetalningar och semestrar värdhanterad av Azure, som designas, utvecklas och stöds av företagets eget team. Shireburn Indigo använder Azure som en plattform, och inte bara som en värd för virtuella servrar. Klientanvändningsmålen överskreds, och fler än 125 företag och 1 900 anställda började använda systemet enbart under det första året. De här företagen kan nu göra löneutbetalningar och låta de anställda ansöka om och hantera semester, frånvaro och sin personliga profilinformation via en webbaserad portal med självbetjäningsfunktion.

Shireburn Software

Kommande händelser

Microsoft Tech Summit
19 januari 2017
Chicago, Illinois

Mobile World Congress
27 februari 2017
Barcelona, Spanien

OCP U.S. Toppmöte 2017
8 mars, 2017
Santa Clara, Kalifornien

Strata + Hadoop World
14 mars 2017
San Jose, Kalifornien

WHD.global
25 mars 2017
Europa-Park, Rust, Tyskland

Hitta Azure-relaterade evenemang

E-bok att ladda ned kostnadsfritt: Förstå Azure – en handbok för utvecklare

Gå igenom den här e-boken och ta reda på hur du utvecklar i Azure med hjälp av vanliga designscenarion, och se hur den omfattande uppsättningen plattformstjänster för appar kan anpassas efter dina behov.

Förstå Azure

Få information

Gå till Azure Portal och kom igång med Azure Advisor

Azure Advisor finns nu i en allmänt tillgänglig förhandsversion och är en personligt anpassad rekommendationsmotor som ger vägledning för optimal konfiguration av dina Azure-resurser. Azure Advisor analyserar din resurskonfiguration och användningstelemetri och rekommenderar sedan lösningar som kan minska kostnaderna och öka programmens säkerhet, prestanda och tillförlitlighet. Gå till Azure Portal i dag för att komma igång. För ytterligare information, besök Azure-bloggen.

Azure Advisor

Azure Active Directory-direktautentisering i en allmänt tillgänglig förhandsversion

Med direktautentisering kan användaren logga in i molnappar genom att validera lösenorden mot en lokal Active Directory. Detta gör att kunder som inte vill spara lösenord i molnet kan integrera Azure Active Directory (Azure AD) utan att behöva installera produkter som ADFS eller liknande federationslösningar från tredje part. Direktautentisering är tillgängligt via Azure AD Connect. Förutom autentisering möjliggör den här funktionen enkel inloggning från Windows-enheter på ett smidigt sätt.

Nya prestandaval för elastiska pooler till Azure SQL Database

Nya elastiska poolstorlekar och pooler med högre databasgränser finns nu tillgängliga i Azure SQL Database. De nya typerna av elastiska pooler sänker startpriset, minskar kostnaden per databas och reducerar prisgapen mellan poolstorlekarna. Möjligheten att välja större elastiska pooler med högre maxgränser för databaserna på premiumnivån är avsedd för särskilt krävande arbetsbelastningar.

Query Store är nu aktiverad som standard för Azure SQL Database

Query Store är nu aktiverad i alla instanser av Azure SQL Database. Query Store fungerar som en dataregistrerare för databasen. Den samlar fortlöpande in viktig information om frågor och bidrar till att minska lösningstiden eftersom förinsamlade relevanta data blir tillgängliga omedelbart. Det är viktigt att använda Query Store när du kartlägger prestanda. Om du vill veta mer går du till webbsidan Query Store Usage Scenarios (Användningsscenarier för Query Store) och läser inlägget om Query Store-data på Azure-bloggen samt dokumentationssidan Operating the Query Store (Arbeta med Query Store).

Azure SQL Data Warehouse är nu allmänt tillgängligt i fler regioner

Azure SQL Data Warehouse är nu allmänt tillgänglig i fler regioner: USA, norra centrala, Tyskland, centrala och Tyskland, nordöstra. SQL Data Warehouse är en snabb, fullständigt hanterad molnlösning i petabyteskala som ger en heltäckande SQL-baserad översikt över dina data. Den bryter bandet mellan beräknings- och lagringstjänster, vilket ger dig friheten att välja skalning och att anpassa din miljö tills den blir precis så stor som du vill ha den. Du betalar enbart för det lagringsutrymme som du använder och den databearbetning som du vill ha, när du behöver det. Dessutom erbjuder SQL Data Warehouse den unika möjligheten att pausa databearbetningen, vilket gör det enklare att hantera molnkostnaderna på ett mer effektivt sätt.

Azure DocumentDB: Förhandsutgåva för lokal instans och stöd för .NET Core

Från och med nu lanserar Azure DocumentDB både en förhandsutgåva för lokal instans och stöd för .NET Core. Den lokala instansen för DocumentDB är en tjänstemulator med hög kvalitet på klientsidan som har stöd för hela DocumentDB-API:n och som lagrar data/samlingar lokalt. .NET Core är en lätt och modulbaserad plattform som används för att skapa program och tjänster som körs i Linux, Mac och Windows. Om du vill lära dig mer om förhandsutgåvan av den lokala instansen och stödet för .NET Core kan du gå till Azure-bloggen.

Azure DocumentDB är nu allmänt tillgänglig i regionen Brasilien, södra

Azure DocumentDB är en snabb NoSQL-tjänst i global skala som används för att bygga högtillgängliga, globalt distribuerade appar. Med fyra väldefinierade konsekvensnivåer för att hjälpa dig att uppnå programprestanda i stor skala och kraften hos SQL och JavaScript är DocumentDB utformad för storskaliga molnprogram. DocumentDB är allmänt tillgänglig i regionen Brasilien, södra.

Azure introducerar ett serviceavtal för virtuella datorer med en instans

I slutet av november 2016 introducerade vi ett 99,9-procentigt serviceavtal för enkelinstanser av virtuella datorer i syfte att ge bättre stöd åt program som inte är enkla att skala utöver enskilda virtuella datorer i molnet. En förutsättning för det här serviceavtalet är att alla lagringsdiskar som är kopplade till den virtuella datorn använder tjänsten Premium Storage som erbjuder en hög tillgänglighets- och prestandanivå. För program som kräver hög tillgänglighet fortsätter du att använda tillgänglighetsuppsättningar eller Azure-skalningsuppsättningar för virtuella datorer.

GPU-instanser för Azure Virtual Machines är allmänt tillgängliga

Virtuella datorer i N-serien är i allmänhet tillgängliga i flera regioner i USA, Europa och Asien, förutom den allmänna förhandsversionen som redan är tillgänglig. De virtuella datorerna i N-serien tillhandahålls i samarbete med NVIDIA, och erbjuder förstklassiga GPU-instanser som kör fullständiga beräkningsarbetsbelastningar och visualiserar data. Om du vill veta mer om den här tjänsten kan du gå till webbsidan för Virtual Machines.

NC- och NV-baserade instanser för Azure Virtual Machines är tillgängliga

NC-baserade instanser drivs av NVIDIA:s Tesla K80 GPU:er och ger den databearbetningskraft som krävs för att accelerera de mest krävande HPC- och AI-arbetsbelastningar. NV-baserade instanser drivs av NVIDIA:s Tesla M60-GPU:er och tillhandahåller NVIDIA:s GRID-funktioner på begäran. Om du vill veta mer om den här tjänsten kan du gå till webbsidan för Virtual Machines.

Instruktionsvideo: Skapa en virtuell Windows Server-dator

Lär dig att skapa en virtuell Windows Server-dator och hantera den via ett fjärrskrivbord. Titta nu.

Video om att skapa en virtuell Windows Server-dator

Prova Azure Container Service, den öppna molntjänsten för behållare

Vi har nyligen tillkännagett en serie uppdateringar av Azure Container Service, vilket visar att Azure Container Service är det mest effektiva, öppna och flexibla sättet att köra behållarpogram i molnet. Uppdateringarna omfattar följande: Stöd för Kubernetes i Azure Container Service (i förhandsutgåvan), DC/OS-uppgradering till 1.8.4, Azure Container Service Engine med öppen källkod, Azure Container Registry (i förhandsutgåvan) samt löpande integrering och distribution till Azure Container Service (i förhandsutgåvan). För ytterligare information, besök Azure-bloggen.

SAP HANA på Azure

Vi har infört nya datorkonfigurationer för att ge stöd åt SAP HANA-distributioner. Från och med den 1 december 2016 erbjuder vi konfigurationer som ger stöd för nivåer på upp till upp till 4 TB i regionerna USA, östra och USA, västra. De nya nivåerna bygger på den senaste generationens Intel Broadwell-chips. De gör att du kan skala ut ända upp till 32 TB med det nya 2 TB-lagret för OLAP-arbetsbelastningar (Online Analytical Processing), och upp till 4 TB för uppskalade OLTP-arbetsbelastningar (Online Transaction Processing). De nya nivåerna har ersatt de nivåer med 144 trådar som tidigare erbjöds. Vi kommer att fortsätta att erbjuda stöd för äldre nivåer åt befintliga kunder.

R Server för Azure HDInsight är nu allmänt tillgänglig

R Server för Azure HDInsight är en skalbar implementering av R integrerad med Spark-kluster som har skapats från HDInsight. R Studio Server, den mest populära IDE-miljön för R, finns nu installerad som standard. Detta ger dina datatekniker ett webbläsarbaserat gränssnitt för kodkörning och felsökning, och en arbetsytehantering som många redan är bekanta med.

Azure Machine Learning är nu tillgänglig i regionerna Japan, östra och USA, östra 2

Azure Machine Learning är en fullt hanterad tjänst som du kan använda för att skapa, testa, använda och hantera förutsägbara analyslösningar i molnet. Den finns nu tillgänglig i ytterligare Azure-datacenter: Japan, östra och USA, östra 2. I regionen Japan, östra kan kunderna enkelt programmera in sina datorinlärningsmodeller med Azure ML Studio, och sedan distribuera och köra dem som webbtjänster. För regionen USA, östra 2 kan kunderna distribuera webbtjänster. Mer information finns i Azure-bloggen.

Microsoft Cognitive Services: Ytterligare en prisnivå för API:er för Bing-sökresultat

Från och med den 12 januari 2017, som svar på återkoppling från kunderna, introducerar vi ytterligare en prisnivå för API:er för Bing-sökresultat som heter ”Standard S6”. Den inkluderar maximalt tio miljoner transaktioner och har en särskild överförbrukningstaxa, ”S6 – överanvändning”. Den här nivån hjälper kunderna att enkelt beställa en högre basvolym med transaktioner som kan användas skalbart tack vare överförbrukningstaxan.

Läs mer om Azure Analysis Services i denna Azure Friday-video

Azure Fridays Scott Hanselman tar reda på mer om förhandsutgåvan av Azure Analysis Services. Den här tjänsten bygger på den beprövade analysmotorn i Microsoft SQL Server Analysis Services och möjliggör datamodellering på företagsnivå i molnet. Titta nu.

Läs mer om Azure Analysis-videon

Azure Application Insights är nu allmänt tillgänglig

Azure Application Insights (tidigare Visual Studio Application Insights) är en inbyggd lösning för hantering av programprestanda och programanalyser. Den erbjuder programprestandaövervakning, programkartor för visuella prestandabegränsningar, maskininlärningsbaserad avvikelseidentifiering och kraftfulla aviseringar med inbäddad diagnostikinformation för utvecklingsteam. Lär dig mer i den här korta videon.

Visual Studio Team Services: Tillägget Pakethantering är allmänt tillgängligt

Tillägget Pakethantering hjälper dig att gå över till DevOps-arbetsflöden med löpande integrering och leverans. Det fungerar som värd för dina NuGet-paket så att du inte behöver värdhantera privata NuGet-servar och -filresurser. Stöd för npm-paket ingår också i den här allmänt tillgängliga förhandsversionen. Pakethantering säljs per användare per månad och ingår för Visual Studio Enterprise-prenumeranter (Visual Studio Enterprise med MSDN, Visual Studio Enterprise – årlig, och Visual Studio Enterprise – månatlig). Påbörja din kostnadsfria utvärderingsversion av Pakethantering.

Få möjligheter

Enterprise-integrering med Azure Logic Apps

Jon Fancey ansluter sig till Azure Friday-teamet för att prata om Azure Logic Apps, iPaaS och företagsintegrering. Titta nu.

Video om Enterprise-integrering med Azure Logic Apps

Förhandsanmäl dig till Microsoft Ignite

Besök oss på Microsoft Ignite i Orlando, 25–29 september 2017. Microsoft Ignite ger dig fem dagars praktisk inlärning, branschkunskaper och direkt tillgång till Azure-experter – allt på en och samma plats. Kom och ta del av interaktiva digitala labbövningar, djupgenomgångar, demonstrationer, produktfärdplaner, visioner och strategier. Boka din plats nu så kan du välja och vraka bland hotellen i mars 2017! Förhandsanmäl dig nu.

Microsoft Tech Summit kommer till dig – anmäl dig i redan dag

Delta i ett kostnadsfritt tekniskt utbildningsevenemang under två dagar för att vässa dina kompetens på området moln och infrastruktur. Upptäck hur våra företagslösningar kan hjälpa dig att bli mer framgångsrik och produktiv så att du kan tillföra din organisation ett mervärde. Välj bland fler än 70 utbildningskurser, delta i praktiska labbövningar och få tillgång till experter. Missa inget! Hitta ett evenemang nära dig eller skriv upp datumet så kan du titta på en liveström med det viktigaste talet.

Anmäl dig till en kostnadsfri virtuell Azure Marketplace-labbserie

Om du är intresserad av lösningar som Veeam, Mesosphere, F5 eller Barracuda, men inte är säker på hur man kommer igång, kan du anmäla dig för en kostnadsfri virtuell labbövning. Den virtuella Azure Marketplace-labbserien, som körs i januari 2017, tar upp hur man distribuerar dessa appar direkt till Azure på 45 minuter eller mindre genom en praktisk demonstration. Anmäl dig nu.

Azure Marketplace Labs

Använd IT Pro Career Center för att hålla dig uppdaterad

Gör undersökningen om personlighetsdrag för att upptäcka vilken molnroll som passar dig bäst. Det tar bara cirka 15 minuter. Gå sedan igenom kurserna för din valda molnroll och vässa dina kunskaper så förbättrar du dina karriärmöjligheter inom molnteknik. Kom igång – det kostar inget.

Molntäckning: Azure Active Directory B2C

I det här avsnittet går du igenom grunderna i Azure Active Directory B2C. Följ den processen där du skapar en B2C-klient från början till slut, registrerar ett program, konfigurerar olika policyer och anpassar användarupplevelsen.

Video om Enterprise-integrering med Azure Logic Apps

Du kanske också är intresserad av avsnittet om DDD och CQRS på Service Fabric med MediaValet.

Utveckla Microsoft Azure-lösningar

Bygg en ASP.NET MVC-app i Azure och förbered dig för Microsofts certifieringsexamen 70-532 med den här Microsoft on edX-kursen. Håll dig uppdaterad kring Azure-teknikerna och ta reda på hur du kan göra dina befintliga webbprogram ännu bättre, mer skalbara och mer flexibla. Under den här sexveckorskursen som du går igenom i egen takt lär du dig att bygga en webbapp kopplad till Azure SQL Database och Azure Active Directory – i företagsskala och i molnet – och får reda på det senaste om Azure Resource Manager. Gå igenom kursen.

Microsoft Azure-serien för IT-proffs: Virtual Machines

I den här delen av en serie med utbildningskurser som har tagits fram för att lära dig allt om Azure får du veta mer om Azure Virtual Machines och hur vi implementerar virtuella datorer i Azure. Andra koncept på hög nivå som är knutna till Virtual Machines-lösningar kommer att gås igenom, däribland diskar, lagringsutrymme, hög tillgänglighet och mallar. Du lär dig även mer om konfigurering, distribution och hantering. Missa inte det! Titta nu.

Anpassade för Sakernas Internet: Behållare med Azure och Docker

Vill du få utgåvorna snabbare? Behöver du snabbt skala appen? Bygg din första behållare med hjälp av Docker på Hyper V. I den här trettio minuter praktiska virtuella labbövningen vägleds du genom grunderna för installation, distribution och hantering av en Docker-behållare, samt grunderna för att införliva Docker på Hyper V i dina aktuella utvecklingsplaner.

Fallstudie: Förbättra identifieringen av hot hos Microsoft med hjälp av Microsoft Cloud App Security

I vår miljö som utgår helt från moln och mobilitet ökar användningen av molnappar. I syfte att skydda företagsdata använder Microsoft IT Microsoft Cloud App Security för att upptäcka och identifiera molnprogram som används i våra nätverk. Den här funktionen utvärderar säkerhetsriskerna för vilken app som helst. Via Cloud App Security Portal övervakar vi misstänkta beteendemönster och ovanliga aktiviteter och identifierar hot. Cloud App Security ger skydd åt vårt nätverk och förbättrad insyn i vår miljö. Läs mer om IT-montern.

Förbättra dina kunskaper om molnlösningar utan kostnad

Vässa din kompetens med utbildningskurser från Pluralsight och Microsoft Virtual Academy. Programmet IT Pro Cloud Essentials erbjuder molntjänster, utbildning och supportfördelar som underlättar när du vill avancera i karriären. Gå med nu.

Fallstudie: Microsoft IT omvandlar distansarbeteskulturen i Japan

I den japanska affärskulturen värdesätter man det personliga mötet. Detta har gjort att införandet av distansarbetslösningar har gått långsamt. Men de demografiska förändringarna och ett regeringsbeslut har gjort arbetstagarnas mobilitet till en viktig och prioriterad fråga. Microsoft IT i Japan främjar övergången till en mobil- och molnbaserad arbetsplats genom att erbjuda affärslösningar och demonstrera fördelarna med distansarbete för både arbetsgivare och arbetstagare. Läs mer om IT-montern.

Få underhållning

Comic

*Källa: www.cloudtweaks.com. Återges med vederbörligt tillstånd.

Få inspiration

Digitalt annonsbolag får fram svar från flera terabyte med data med hjälp av Azure-plattformen

För att sälja mer måste man bygga upp en känslomässig relation till konsumenterna. Det är en marknadsföringsprincip som är lika sann i dag som den var för flera decennier sedan. Att hitta sätt att nå en mottaglig användare och upprätta en kontakt har dock blivit mer komplicerat. Det handlar inte längre om att bara ta fram ett övertygande budskap och rikta in sig på en användare.

Läs mer

Få förbättringar

Partner

RemoteScan: Azure-baserad dokumentskanning för användare av virtuella skrivbord

RemoteScan: Azure-baserad dokumentskanning för användare av virtuella skrivbord. RemoteScan bidrar till att eliminera dolda säkerhetsrisker för tusentals företag över hela världen. Kunderna använder den för hälso- och sjukvårdslösningar, finansiella tjänster, transporter och logistik. Hälso- och sjukvårdskunder kan skanna in försäkringskort och patientjournaler, använda intraorala kameror och ta röntgenbilder via värdhanterad EMR-programvara. Kunder som arbetar med finansiella tjänster kan skanna in känsliga dokument i molnstyrd bank- och dokumenthanteringsprogramvara. Transport- och logistikkunder kan skanna in fraktsedlar och leveransbekräftelser i molnstyrd frakthanteringsprogramvara. Hämta din kopia av RemoteScan i dag.

Azure Marketplace

Aktuellt: Lösningar för cybersäkerhet från Imperva

Imperva Incapsula är en molnbaserad programleveranstjänst som hjälper till att skydda webbplatser och öka deras prestanda, förbättrar slutanvändarupplevelsen och skyddar webbprogram och data från attacker. Incapsula innehåller en webbprogramsbrandvägg som avvärjer hackningsförsök, DDoS-minskning för att se till att attacker inte påverkar onlinetillgångarna, en belastningsutjämnare och ett nätverk för innehållsleverans som optimerar och accelererar webbtrafik och miljöer.

Gå till Marketplace-sidan

SUSE

Aktuellt: Modernisera ditt SAP-landskap

88 procent av medlemmarna i den amerikanska SAP-användargruppen som har implementerat ett projekt på HANA rapporterar en positiv påverkan på verksamheten och IT-tekniken, och 75 procent av de tillfrågade personerna planerade ytterligare ett projekt. Är du en av dem? Med SUSE-lösningar i det offentliga molnet kan du inleda den digitala omvandlingsresan med en kostnadseffektiv pilotversion som drivs av Azure (åtkomst till Microsofts snabbstartsguide). Kontakta SUSE för att se om du är berättigad till en kostnadsfri pilotversion eller PoC för ditt första HANA-projekt.

Aktuellt: En molnlösning får global täckning med Pivotal Cloud Foundry på Azure

Pivotals molnursprungliga plattform Cloud Foundry och Azure-infrastrukturen hjälper företagsutvecklare att snabbt distribuera program till molnet via Java, .NET, Node.js och andra populära ramverk. Pivotals plattform bygger på öppen källkod och snabbar upp marknadslanseringen, slår samman DevOps, möjliggör löpande leverans, mikrotjänster och behållare för att utnyttja potentialen hos molnet, och hjälper dig att konkurrera mer effektivt, skaffa kunder och stärka vinsten. Läs mer.

Gå till Marketplace-sidan

Aktuellt: Orsakar inbyggda schemaläggare uteblivna serviceavtal och verksamhetsfördröjningar?

I Control-M integreras hanteringen av centrala arbetsbelastningsprocesser från en enda kontrollpunkt. Med schemaläggningskapacitet mellan program och plattformar snabbar den här kraftfulla lösningen för arbetsbelastningsautomatisering upp leveransen av digitala tjänster och ökar kvaliteten på tjänster som levereras till kunderna. Control-M har precis lanserat ett tillägg för den virtuella datorn för att automatisera de program som körs i Azure.

Läs mer

Nyhet: kiteworks från Accellion finns nu på Azure Marketplace

Accellion, en ledande leverantör av lösningar för innehållssamarbete i privata moln, har lanserat företagets plattform för innehållssamarbete: kiteworks. kiteworks är nu en certifierad lösning på Azure Marketplace. Med kiteworks får användarna enhetlig åtkomst till innehållssystem som SharePoint, CIFS Shares och Documentum, och till molnlagringsplatser som OneDrive, Box med flera. De får åtkomst till och kan redigera, dela och samarbeta om innehåll från valfri enhet.

Gå till Marketplace-sidan

Några ord från redaktören

Hej,

Vi vill tacka alla som tog sig tid att dela värdefull återkoppling kring vår nya design! Det är alltid spännande – och ibland lite nervöst – att skicka ut designuppdateringar som denna, men vi vet att vi kan räkna med att du berättar för oss om något inte fungerar för dig. Vi har lagt till en årstidsanpassad banderoll överst, men jag vet att några av er förstås vistas på varmare breddgrader. Vi skickar snöiga hälsningar från Seattle! Vi tar gärna emot lite solsken i retur om du vill skicka det åt vårt håll. Vi hoppas att du får ett gott slut på 2016. Vi ses 2017!

Miwa