Azure nyhetsbrev

Håll dig informerad om de senaste Azure-funktionerna, händelserna och community-aktiviteterna. Titta igenom gamla nyhetsbrev eller prenumerera och få de senaste Azure-nyheterna levererade till din inkorg.

Prenumerera

Missade du AzureCon?

Du behöver inte oroa dig, alla huvudtalare och sessioner finns tillgängliga på webbplatsen för Azure. Börja med Executive Vice President Scott Guthries inledningstal och gå sedan vidare genom de återstående tre huvudtalen, samt alla sessioner om nya och uppdaterade produkterbjudanden från Azure. Titta nu.

Vi hoppas du får glädje av vårt galleri med Azure-exempel

I galleriet med Azure-exempel finns alla kodexempel för Azure samlade på en enda plats. Bläddra efter Azure-tjänst eller det programmeringsspråk eller den plattform du föredrar och lär dig hur du kan interagera med Azure-tjänster via kod. Dessa exempel kan hjälpa dig att snabbt kunna skala upp nya tjänster eller gå djupare när det gäller sådana du redan känner till.

Hjälp till att skydda data i Azure SQL Database med funktioner som nu är allmänt tillgängliga eller offentliga förhandsversioner

Azure SQL Database erbjuder en uppsättning inbyggda funktioner så att du kan skydda data från hackare och obehöriga användare. Du kan välja ur en portfölj med lättanvända funktioner som har utformats för att hjälpa dig att snabbt skydda dina data och skapa säkra program i Azure. De viktigaste funktionerna omfattar Microsoft Azure Active Directory-autentisering för SQL Database (i offentlig förhandsversion), säkerhet på radnivå (allmänt tillgänglig) och transparent datakryptering (allmänt tillgänglig). Snart blir även funktionen dynamisk datamaskning allmänt tillgänglig, medan Always Encrypted är i offentlig förhandsversion. Börja skydda SQL Database idag.

Fulltextsökning för Azure SQL Database är allmänt tillgänglig

För program som hanterar och lagrar teckenbaserade data i Azure SQL Database ger Fulltextsökning snabba och omfattande sökfunktioner som är integrerade med databasplattformen. Utöver förhandsfunktioner har vi utökat stödet för XML-dokumenttyper och självbetjäningsdiagnostik genom utökade händelser (XEvents). Användarna kan nu enkelt felsöka och få insyn i problem som indexeringsfel och dokumenttyper som inte stöds. Det hjälper till att optimera sökupplevelsen och tar den närmare lokala Microsoft SQL Server-funktioner. Fulltextsökning är tillgänglig på alla tjänstnivåer för uppdatering av Azure SQL Database genom välbekant Transact-SQL-syntax (T-SQL) och SQL Server-verktyg.

Azure Site Recovery-integrering med SQL Server AlwaysOn i offentlig förhandsversion

Azure Site Recovery har nu inbyggt stöd för SQL Server AlwaysOn. SQL Server-tillgänglighetsgruppen kan läggas till i en återställningsplan tillsammans med virtuella datorer (VM). Alla funktioner i återställningsplanen, inklusive ordningsföljd, skript och manuella åtgärder, kan användas för att dirigera redundans för ett program med flera nivåer som använder en SQL-databas som har konfigurerats med AlwaysOn-replikering. Site Recovery är nu tillgängligt via Microsoft Operations Management Suite, den kompletta IT-hanteringslösningen för Windows eller Linux, både lokalt och i molnmiljöer.

Vi presenterar Microsoft Azure IoT-programsviten

Sakernas Internet (IoT) finns här idag och börjar med de saker som är viktigast för ert företag: era sakers Internet. Microsoft Azure IoT-programsviten, som nu finns att köpa, gör det möjligt att ansluta era enheter så att ni kan samla och analysera outnyttjade data i hela verksamheten. Med förkonfigurerade lösningar som har utformats för att bemöta vanliga IoT-scenarier kan du snabbt och tryggt komma igång med IoT-projekt och sedan skala dem brett. Lär dig hur Azure IoT-programsviten kan hjälpa dig att komma igång med IoT idag.

Offentlig förhandsversion av Microsoft Azure IoT Hub

Microsoft Azure IoT Hub ger funktioner för att på ett säkert sätt ansluta, etablera, uppdatera och skicka kommandon till enheter. Företagen kan snabbstarta sina IoT-projekt med hjälp av Azure IoT Hub för att styra miljontals IoT-tillgångar som körs på en stor uppsättning operativsystem och protokoll. Mer information finns på webbplatsen för Azure IoT Hub.

Azure HDInsight gör Apache Hadoop på Linux allmänt tillgänglig

Nu är möjligheten att välja Linux-kluster allmänt tillgänglig för kunder som distribuerar Apache Hadoop-arbetsbelastningar i Azure HDInsight. Kunder kan flytta befintliga Hadoop-arbetsbelastningar till molnet på ett enklare sätt med en utökad uppsättning stordatakomponenter med öppen källkod som kör hanterad Hadoop i Azure. Detta låser även upp oberoende programvaruleverantörer (ISV) med värdeskapande appar för integrering av Hadoop lokalt med Linux, inklusive program som Datameer och Trifacta, som förbereder data för analys, Dataguise och BlueTalon, som hjälper till att göra Hadoop säkrare och mer styrt, samt AtScale och Zoomdata, som gör det möjligt för företagsanvändare att visualisera och analysera Hadoop på fängslande sätt. Linux-kluster som kör HDInsight bygger på Ubuntu och Hortonworks Data Platform (HDP) och kan distribueras idag.

Cortana Analytics-programsviten finns nu att köpa

Cortana Analytics-programsviten är en helt hanterad stordatalösning för avancerad analys som hjälper dig att omvandla data till smarta åtgärder. Denna omfattande programsvit sammanför tekniker över Microsoft för snabb och flexibel distribution, med en enkel månatlig prenumeration för att minska tiden och kostnaderna. Det omfattar även molntjänster för informationshantering, datalagring, analys och visualisering. I stället för att titta i backspegeln förutspår Cortana Analytics-programsviten vad som kommer härnäst så att du kan dra ifrån konkurrenterna. Utöka företagsprogrammen med maskinintelligens och utveckla från enkel beskrivande analys till föreskrivande rekommendationer.

Azure Mobile Engagement är allmänt tillgänglig

Azure Mobile Engagement är en plattform för användarengagemang som tillåter finkornig användarsegmentering, appanvändaranalyser och kontextmedvetna push-meddelanden i realtid på alla anslutna enheter. Du kan maximera appanvändning, kvarhållning och intäkter med denna kraftfulla plattform för att få kontakt direkt med användare på ett personligt sätt som inte gör intrång, precis när det passar bäst för båda parter.

Vi presenterar Azure Security Center

Azure Security Center hjälper till att förhindra, upptäcka och svara på hot tack vare ökad insyn i och kontroll över säkerheten hos alla dina Azure-resurser. Det ger en central överblick över säkerheten och gör det möjligt att ange principer och övervaka säkerhetskonfigurationer. Principdrivna rekommendationer leder resursägare genom processen för att implementera säkerhetskontroller för snabb distribution av integrerade säkerhetslösningar från Microsoft och partner. Säkerhetsrelaterade händelser från Azure-distributionerna samlas in och analyseras automatiskt med Microsofts globala hotintelligens och expertis som hjälper till att identifiera faktiska hot och minska antalet falsklarm. Varningar i realtid ger sedan insyn i attacker, inklusive förslag på sätt att åtgärda och återställa snabbt.

Dokumentspårning för Azure Rights Management är allmänt tillgänglig

Dokumentspårning, som är en funktion i Azure Rights Management (RMS), gör det möjligt för dokumentägare att spåra aktivitet i de känsliga filer de delar med andra. Du kan följa när mottagare öppnar filer, när obehöriga användare nekas åtkomst, senaste filstatus med mera – allt på webben. Du kan även se de geografiska platser där personer fick åtkomst till filer och ta tillbaka åtkomst till en delad fil med ett enda klick. Den här funktionen är tillgänglig med Azure RMS Premium, Microsoft Enterprise Mobility Suite och Microsoft Enterprise Cloud Suite. Mer information finns i blogginlägget om Azure RMS-dokumentspårning.

Allmänt tillgänglig: Azure Backup har stöd för programbelastningar

Azure Backup kan nu säkerhetskopiera lokala programbelastningar, inklusive Microsoft SQL Server, Hyper-V VMs, Microsoft SharePoint och Microsoft Exchange. Du kan säkerhetskopiera program till en lokal disk eller till Azure, eliminera lokala bandbibliotek och utnyttja de obegränsade lagringsmöjligheterna i Azure. Du kan även hantera all lokal säkerhetskopiering från ett enda användargränssnitt. Backup fortsätter att ha stöd för säkerhetskopiering av virtuella IaaS-produktionsdatorer i Azure och hjälper till att skydda Windows-klientdata, tillsammans med delade filer och mappar. Backup är nu tillgängligt för lokala miljöer eller molnmiljöer via Microsoft Operations Management Suite, den kompletta IT-hanteringslösningen för Windows eller Linux.

Den nya generationen av instanser i D-serien för virtuella datorer och Azure Cloud Services

Vi har tillkännagivit en ny generation med instanser i D-serien som kan användas som virtuella datorer eller Azure Cloud Services. Dessa nya DV2-instanser har samma processor, minne och diskkonfiguration som den befintliga D-serien, men de erbjuder även mer kraftfulla processorer och kan köra cirka 35 procent snabbare. Både D- och DV2-serien är perfekta för program som kräver en snabb processor, bättre prestanda för lokala diskar och mer minne. De utgör dessutom en kraftfull kombination som är idealisk för många program i företagsklass. DV2-instanser är tillgängliga i regionerna Centrala USA, Norra centrala USA, Västra USA och Östra USA 2.

Azure Premium Storage är allmänt tillgängligt i flera andra regioner

Azure Premium Storage är en SSD-baserad (solid-state drive) lagringslösning som är utformad för att fungera med I/O-intensiv arbetsbelastning. Med Premium Storage kan kunderna lägga till upp till 64 TB beständig lagring per virtuell dator, med över 80 000 IOPS (I/O-åtgärder per sekund) per virtuell dator och extremt låg latens för läsåtgärder. I Premium Storage ingår ett serviceavtal på 99,9 % tillgänglighet och tjänsten finns nu i regionerna Centrala USA och Nordeuropa samt i andra regioner enligt vad som tidigare meddelats.

Azure-fillagring är allmänt tillgänglig

Azure-fillagring, som bygger på SMB 3.0-protokollet som är branschstandard, är en hanterad Azure-produkt för fildelning som har hög tillgänglighet, georeplikering och en mycket låg kostnad. Kunderna kan nu lyfta och flytta befintlig fildelning och motsvarande program till Azure, helt utan kodändringar och en total fildelningskostnad som är lägre än de lokala kostnaderna. Kunderna kan även använda Azure-fillagring för att dela serverdata (t.ex. loggfiler och händelsedata) som går att komma åt både lokalt och i molnet. Slutligen kan utvecklare använda omfattande RESTful API:er i sina moderna program för att komma åt fildata och hanteringslagret.

Azure DocumentDB har nu stöd för Order By och uppdateringar av onlineindex

Azure DocumentDB gör det nu ännu enklare att lagra och skicka frågor till JSON-data (JavaScript Object Notation) i Azure. Du kan sortera frågeresultaten med valfri sträng, numeriskt värde eller boolesk egenskap i JSON-dokument. Order By har utformats för att fungera med minimal hantering av indexlagring och kan användas för att tillhandahålla frågor med låg latens mot stora dokumentsamlingar. Dessutom kan indexeringsprinciper nu ändras för befintliga samlingar och på plats. Dessa principer styr aspekter av indexhantering, inklusive hantering av indexlagring, skriv- och frågedataflöde och frågekonsekvens.

Azure Redis Cache på Premium-nivån finns i allmän förhandsversion

Azure Redis Cache är ett distribuerat och hanterat cache-minne som hjälper dig att bygga skalbara och lättillgängliga program genom att ge snabbare åtkomst till dina data. Den nya Premium-nivån omfattar alla funktioner på Standard-nivån samt bättre prestanda, större arbetsbelastningar, haveriberedskap och högre säkerhet. Ytterligare funktioner är Redis-persistens, som gör det möjligt att bevara data som lagras i Redis, Redis Cluster, som delar data automatiskt över flera Redis-noder så att du kan skapa arbetsbelastningar med mer minne (mer än 53 GB) för bättre prestanda, och distribution av Azure Virtual Network, som ger ökad säkerhet och isolering för Azure Redis Cache, samt delnät, principer för åtkomstkontroll och andra funktioner som hjälper dig att begränsa åtkomsten ytterligare.

Azure Active Directory Domain Services finns nu i offentlig förhandsversion

Med Azure Active Directory Domain Services får du skalbara och hanterade domäntjänster med höga prestanda, till exempel domänanslutning, LDAP (Lightweight Directory Access Protocol), Kerberos, Windows-integrerad autentisering och grupprincipstöd som en tjänst. Med ett knapptryck kan administratörer aktivera domäntjänster för virtuella datorer och katalogbaserade appar som distribueras i Azures infrastrukturtjänster. Tack vare att Azure Active Directory Domain Services är kompatibelt med Windows Server Active Directory är det enkelt att migrera traditionella lokala appar till molnet.

Förbättringar i Azure Active Directory-programproxyn

Med Azure Active Directory-programproxyn får du fjärråtkomst och enkel inloggning (SSO) för många typer av lokala webbappar, tillsammans med de tusentals SaaS-program som redan stöds. Nu utökar den här Azure AD-funktionen sina förmågor ytterligare genom att tillhandahålla SSO för fler typer av webbprogram, inklusive Fjärrskrivbord och appar som inte kommer från Windows, samt program som finns på IaaS-plattformar.

Prisändringar för Visual Studio Online

Med Visual Studio Online får du tjänster för team som behöver dela kod, spåra arbete och leverera programvara – för alla språk, allt i ett enda paket. Det är ett perfekt komplement till den integrerade utvecklingsmiljön (IDE – Integrated Development Environment). Nu när priserna har sänkts med upp till 90 procent är det ännu enklare för utvecklingsteamen att förbättra samarbete, spårning och leverans för utmärkt programvara. Kom igång nu.

Ny Build and Deployment-tjänst för Visual Studio Online

Vi har gjort mängder av förbättringar i Visual Studio Online, som bland annat omfattar att vi nyligen gjorde Build and Deployment-tjänsten allmänt tillgänglig. Den här tjänsten kommer att köras parallellt med den befintliga byggtjänsten som ska dras tillbaka 1 september 2016. Mer information finns på webbplatsen för meddelande om prisinformation för Build and Deployment.

Få möjligheter

Prestandatest för webbappar

Scott Hanselman från Azure Friday lär sig om en mycket bra ny funktion som gör det möjligt att köra prestandatester på Azure-webbappar direkt från Azure Portal. Titta nu.

Microsoft Cloud Roadshow

Häng med oss på ett kostnadsfritt teknikutbildningsevenemang i två dagar för IT-proffs och utvecklare som ger de bästa metoderna och insikter direkt från experterna som bygger och kör molntjänsterna i Microsoft Office 365, Azure och Windows 10. Hitta en stad nära dig.

Utöka dina molnkunskaper med Azure Tour

Registrera dig för ett kostnadsfritt teknikutbildningsevenemang på en dag som hjälper IT-proffs och utvecklare att bli mer framgångsrika med hjälp av molnet. Innehållet och inlärningsupplevelsen täcker hela Azure-plattformens bredd och de många utvecklarfunktionerna under traditionella sessioner och unika praktiska möjligheter.

Registrera dig för webbseminarierna ”Utveckling och testning börjar med IT”

Använd den skalbara Azure-infrastrukturen på begäran och ta befälet över din egen utvecklings- och testningsprocess, så att smidigare och snabbare övergångar mellan datacentret och molnet sker på dina villkor. I våra webbseminarier visar våra experter demonstrationer och besvarar dina frågor om hur Azure kan hjälpa dig att bemöta utvecklarteamens behov snabbare och ge dig de verktyg som behövs för att hantera miljöer för utveckling och testning med större synlighet och kontroll. Registrera dig för webbseminarierna nu.

Utveckling och testning börjar med IT – Varför köra utvecklingstest i Azure?

TechNet Radio startar en helt ny serie med flera delar som har namnet Utveckling och testning börjar med IT. Följ med när de diskuterar hur utvecklings- och IT-organisationer kan dra nytta av en molnplattform som Azure för att förbättra sin rörlighet och övergripande kvalitet när det gäller att tillhandahålla stöd för en helt dynamisk och robust utvecklingslivscykel. Titta nu.

Bygga Linux-baserade lösningar i Azure

Om du kör en infrastruktur med öppen källkod och utforskar lösningar för det offentliga molnet vill du säkert titta när teknikexperten Rick Claus och fyra tekniker från Azure Compute-teamet visar hur enkelt och effektivt det är att bygga, distribuera och hantera Linux-infrastrukturen i Azure. Visa kursen.

Distribuera Linux-behållare i molnet med Docker och Azure

I del 5 av TechNet Radio-serien Open Source + Azure får du lära dig hur du kan distribuera Linux-behållare i molnet med hjälp av Docker och Azure. Efter att du har fått veta vad Docker är och vilka huvudkomponenter som finns kan du även titta på demonstrationer om etablering.

Cloud Cover: DocumentDB-uppdateringar

I det här avsnittet får du veta vad Azure DocumentDB är, varför det är viktigt och vilka nya funktioner som har lanserats sedan tjänsten blev allmänt tillgänglig i april 2015. Titta nu.

Du kanske också är intresserad av det här avsnittet om den uppdaterade Enterprise-portalen och den nya Azure Enterprise Portal Billing API.

Registrera dig för vårt webbseminarium ”Bättre tillsammans: O365 och EMS”

Gör det möjligt för de anställda att utnyttja hela potentialen i Microsoft Office 365, den professionella standarden för molnbaserad produktivitetsprogramvara. Det här webbseminariet visar hur Microsoft Enterprise Mobility Suite (EMS) och Office 365 samarbetar för att hjälpa dig att skapa en säker och produktiv miljö för arbetsstyrkan. Lär dig att utöka de grundläggande funktionerna i Office 365 genom att sammankoppla det med möjligheterna i EMS att ge stöd för nya produktivitetsmodeller. Registrera dig för webbseminariet som hålls 10:00 Stillahavstid (UTC-7) 27 oktober 2015.

Hantera enheter i molnet med Microsoft Intune

I del 5 av serien Till molnet! får du veta hur Microsoft Intune hjälper organisationer att ge sina anställda åtkomst till företagets programvara, data och resurser från i stort sett var som helst, på nästan vilken enhet som helst.

Komma igång med Azure Security för IT-tekniker

IT-proffs som är intresserade av alternativ för molnsäkerhet har nytta av att titta på denna kurs. Rick Claus och ett team med säkerhetsexperter och Azure-tekniker tar dig bakom den grundläggande certifieringen och utforskar det som är möjligt inuti Azure. Lär dig hur du kan se till att molnlösningen uppfyller (och överträffar) säkerhetskraven, både organisationens och dina egna, inklusive branschstandarder, attesteringar och ISO-certifieringar. Titta på denna kostnadsfria kurs på begäran.

Registrera dig för webbseminariet om Microsoft SQL Server 2005-uppgradering

Utökat stöd för Microsoft SQL Server 2005 tar slut i april 2016. I det här webbseminariet får du lära dig om riskerna med att fortsätta att förlita dig på teknik som håller på att föråldras, tillsammans med de många fördelarna med att migrera till SQL Server 2014 och Azure SQL Database. Utöver att beskriva prestandafördelarna med uppgraderingen visar detta webbseminarium strategier/scenarier för migrering, en praktisk trestegsmetod för uppgraderingsprocessen och viktiga verktyg och resurser som hjälper dig att komma igång. Registrera dig för webbseminariet idag.

Hantera de fem främsta datautmaningarna med Microsoft SQL Server

Data utgör en konkurrensmässig fördel, ger insikt i organisationens prestanda och låser upp genombrott och nya marknadsmöjligheter. Datatillväxt skapar även ett antal problem. I det här webbseminariet 29 oktober 2015, kl. 10:00 Stillahavstid (UTC-7), får du lära dig att hantera de fem främsta datautmaningarna, med en enhetlig metod som förbättrar säkerhet, minskar komplexiteten och sänker de kostnader som normalt är kopplade till dataplattformar.Registrera dig för webbseminariet nu.

Få underhållning

*Källa: www.cloudtweaks.com. Återges med vederbörligt tillstånd.

Få inspiration

Datadrivet bud för världsrekordhastighet på land

North American Eagle gick samman med Microsoft för att utforma en molnlösning som omfattar avancerad programvara för dataflödesdynamik som körs på Azure, Azure Blob Storage, Azure Machine Learning, Microsoft Office 365 och Power BI. Data hämtas från 24 bilsensorer, analyseras och publiceras till Power BI-instrumentpaneler i näst intill realtid. Teamet använder Machine Learning för att sammanställa och analysera data från föregående och aktuella körningar i syfte att skapa förutsägande modeller för att öka hastigheten på ett säkert sätt.

Läs mer

Dartmouth-Hitchcock inleder en ny era med förebyggande och personanpassad hälso- och sjukvård med hjälp av Cortana Analytics-programsviten

Det kallas ImagineCare och bygger på Microsofts ledande teknik för maskininlärning, stordatalagring och bearbetning, samt perceptuell intelligens, inklusive Cortana Analytics-programsviten. Dartmouths mål är att tillhandahålla denna teknikplattform till hälso- och sjukvårdsorganisationer landet över för att förändra hur människor interagerar med hälso- och sjukvårdssystemet genom att sätta dem i centrum, för att i slutändan hjälpa till att förändra hur vi alla ser på vår hälsa.

Läs mer

Få förbättringar

Besök Marketplace

Partner

Registrera dig för evenemanget ”IoT-lösningar med öppen källkod i Azure” med Canonical, DataArt och Microsoft

You’re invited to join Canonical, DataArt, and Microsoft in New York City on November 12, 2015, for an event about open source IoT solutions on Azure. DataArt and Canonical will demonstrate industrial preventive maintenance and home IoT scenarios for prototyping, scaling, and deploying. Available on Azure Marketplace, DataArt DeviceHive running on Canonical Ubuntu VMs, provides an accessible, flexible IoT platform. We’ll also discuss and demonstrate new bundled IoT solutions and examples, DeviceHive on Snappy (RPii), Data Analytics stack deployed by Juju, and Azure services.

SnapCLOUD, en virtuell NAS-lösning i företagsklass

SnapCLOUD ger bättre samarbete, prestanda och säkerhet för BYOD-arbete (bring-your-own-device), med globala synkroniserings- och delningsmöjligheter för dataåtkomst som fungerar upp till 16 gånger snabbare än Dropbox. Det minskar CAPEX-kraven för att hantera datatillväxt genom att omvandla till en OPEX-baserad modell med betalning per användning. SnapCLOUD sänker även driftkostnaderna avsevärt genom central hantering av all lagringsinfrastruktur, från centrala datacenter och fjärrkontor till det offentliga molnet. Om du vill ha mer information om SnapCLOUD kan du registrera dig för vårt webbseminarium 18 november 2015.

Läs mer

Azure Marketplace

Aktuellt: KEMP LoadMaster hjälper till att utöka lokal distribution till molnet

För Azure-distribution av Microsoft-program som kräver belastningsutjämning med Layer 4-7, perimetersäkerhet och skydd från en brandvägg för webbaserade program utgör KEMP LoadMaster en kraftfull och funktionsrik lösning i företagsklass. Kunder som vill utöka sina lokala distributioner till molnet kan använda en IPSEC-baserad (Internet Protocol Security) VPN-tunnel för att på ett smidigt sätt utnyttja molnbaserade resurser vid tidpunkter med hög belastning. Den webbaserade åtkomsten och programmeringsmöjligheterna i LoadMaster via Azure PowerShell säkerställer att KEMP-lösningen lätt kan integreras med och utökas till befintlig infrastruktur, samtidigt som det ger de högsta prestandanivåerna och säkerhet för en mängd arbetsbelastningar i Azure, inklusive Microsoft SharePoint, Remote Desktop Services (RDS) och Active Directory Federation Services (ADFS).
Gå till Marketplace-sidan

Nyhet: Profisee ger huvuddatahantering i företagsklass för Azure Marketplace

For organizations interested in the fastest ROI for an evaluation, proof-of-concept, pilot, or any master data management (MDM) application focused on immediate improvement to an existing Microsoft Master Data Services application, Profisee offers an all-in-one VM—everything needed to run Master Data Maestro base server—via Azure Marketplace. Customers worldwide use Maestro to securely manage and maintain a single, authoritative view of their critical business data (for example, a 360-degree view of customer information, single product view, and master employee directories). Now companies can take advantage of the Maestro real-time operational MDM to deploy comprehensive multidomain MDM solutions based in the Azure cloud, on-premises, or hybrid implementations. Read the Master Data Maestro for Azure solution brief and visit the Profisee website for more information.

Nyhet: ArcGIS for Server hjälper kunder att skapa webbappar och inbyggda appar för valfri enhet

ArcGIS for Server distribueras nu enkelt på Azure. ArcGIS for Server-avbildningar på Azure omfattar en kraftfull geografisk informationssystemserver (GIS), en webb-GIS-portal, appar som är redo att användas som Esri Maps för Office och Esri Maps för Microsoft SharePoint, det största urvalet av tillförlitliga baskartor som finns och mycket mer. Kunderna kan direkt dra nytta av alla möjligheter som webb-GIS kan erbjuda, inklusive smarta kartor, 2D- och 3D-visualisering, rumsanalys och möjlighet att skapa webbappar och inbyggda appar för valfri enhet utan att skriva någon kod.
Gå till Marketplace-sidan

Nyhet: Corent SurPaas analyserar ditt program för effektiv molnmigrering

Corent Technologys prisbelönta SurPaaS-plattform för migrering och hantering av program på Azure kan omvandla program, oavsett om programmet har skapats i molnet eller har migrerats dit. SurPaaS analyserar och optimerar det automatiskt för Azure-molnet och, om så önskas, omvandlar det till ett helt instrumenterat delat SaaS-program. SurPaaS på Azure gör det möjligt för programvaruleverantörer, företag och hanterade tjänsteleverantörer/systemintegrerare att på ett enkelt, effektivt och automatiskt sätt analysera, optimera, migrera och hantera (AOMM) valfritt program i molnet, oavsett om de används internt eller marknadsförs som SaaS-erbjudanden.
Gå till Marketplace-sidan