Azure nyhetsbrev

Håll dig informerad om de senaste Azure-funktionerna, händelserna och community-aktiviteterna. Titta igenom gamla nyhetsbrev eller prenumerera och få de senaste Azure-nyheterna levererade till din inkorg.

Prenumerera

2015 års Citizenship Report visar hur Microsoft gör skillnad

Microsofts åtaganden och åtgärder stöder vårt företags målsättning att hjälpa människor och företag att uppnå mer. I vår Citizenship Report 2015, som vi publicerade förra månaden, finns information om hur dessa åtaganden och åtgärder implementeras genom våra företagspolicyer, metoder och produkter, samt våra investeringar i samhället. Under budgetåret 2015 gjorde Microsoft framsteg på ett flertal fronter, som att bli den första stora molnleverantören som verifierats oberoende genom att uppfylla världens första internationella standard för molnsekretess (kallas ISO/IEC 27018). Läs mer i Microsofts officiella blogg.

Microsoft och Red Hat samarbetar för att ge mer flexibilitet och valmöjligheter

Som vi tillkännagav tidigare denna månad utgör vårt partnersamarbete med Red Hat en viktig del av vårt engagemang i att erbjuda oöverträffade valmöjligheter och flexibilitet i en enda hybridmolnupplevelse i företagsklass. När mer än 80 procent av Fortune 500-företagen använder Microsoft-molnet är ett samarbete mellan oss och den främsta inom Linux för företag en möjlighet att få ännu fler företag att övergå till molnet på deras villkor. Genom att samarbeta med Red Hat bemöter vi vanliga behov för företag, ISV:er och utvecklare när det gäller att bygga, distribuera och hantera program på Red Hat-programvara över privata och offentliga moln, inklusive möjligheter för kunderna att köra sina program och arbetsbelastningar för Red Hat Enterprise Linux på Azure.

Microsoft står i begrepp att förvärva Secure Islands, ledande inom dataskyddsteknik

Microsoft har undertecknat ett avtal om att förvärva Secure Islands, innovatör inom avancerade informationsskyddslösningar. Det här förvärvet ökar våra möjligheter att hjälpa kunder att skydda sina affärsdata oavsett var de finns lagrade – i lokala system, Microsoft-molntjänster som Azure och Office 365, tjänster från tredje part och eller Windows-, iOS- eller Android-enheter. Secure Islands har kraftfulla tekniker för dataklassificering, skydd och förhindrande av förlust för i princip alla filtyper, vilket gör att kunderna kan använda dataskydd på fler program. Tekniken förstärker de dataskyddsmöjligheter som är tillgängliga idag med Azure Rights Management-tjänsten, Microsofts molnbaserade informationsskyddslösning. Mer information finns i Microsofts officiella blogg.

Framgångshistoria för Azure-kund: Dock2Dock-programvara

Dock2Dock-programvara hjälper kostnadsmedvetna logistiklager för tredje part (3PL) i Kanada och USA. Dock2Dock är ett kraftfullt och tydligt programvarusystem för lagerhantering som kopplas till ledande databassystem och hanterar lager och produktivitet på ett tids- och kostnadseffektivt sätt. Dock2Dock har precis gått igenom sin tredje proaktiva molnarkitekturuppgradering och är redo för framtida tillväxt. På bara 2 år växte Dock2Dock snabbt ur 1&1-webbhotell och distribuerade om till SoftLayer. Efter 5 år flyttade de till Azure med fyra servrar, kluster, säkerhetskopiering, webbapp och databas, på tre operativsystem (Windows Server 2012, Node.js och Linux), samtidigt som man fick fördelarna med Azure RemoteApp.

Har du en framgångshistoria som du vill dela med de andra läsarna av Azures nyhetsbrev? Skicka in din berättelse så kan du få se den här!

Tillkännagivande av Microsoft Mechanics

Programmet som har gett dig det senaste inom Office från teknikerna bakom tekniken utökar för att täcka alla Microsoft-tekniker. Förra månaden lanserade vi Microsoft Mechanics, vårt officiella nya program och vår officiella nya videoplattform för teknikälskare och IT-proffs. Vi kommer att ta upp den senaste tekniken från Azure-, Office-, Windows- och Surface-teamen med samma demofyllda 10-minutersprogram från teknikerna och experterna. Utöver programmen har vi även Demo Bench, funktionsöversikter på 2–3 minuter från Microsofts tekniker och experterna bakom dem. Häng med oss på onsdagar eller när det kommer nyheter. Titta på introduktionsvideon.

Rollbaserad åtkomstkontroll är allmänt tillgänglig

Rollbaserad åtkomstkontroll (RBAC) ger detaljerad åtkomsthantering för Azure-resurser, så att du kan bevilja endast de rättigheter som användarna behöver för att utföra sina arbetsuppgifter. Hämta de allmänt tillgängliga RBAC-kommandoradsverktygen eller använd Azure Preview Portal för att hantera åtkomst för produktionsarbetsbelastningar i Azure. RBAC tillhandahålls utan extra kostnad för alla Azure-prenumeranter. Mer information finns i Active Directory-teambloggen.

Azure-datasjöanalys i offentlig förhandsversion

Azure-datasjöanalys är en ny, distribuerad analystjänst som bygger på Apache YARN som skalar dynamiskt så att du kan fokusera på affärsmålen och inte på distribuerad infrastruktur. Istället för att distribuera, konfigurera och justera maskinvara kan du skriva frågor för att omvandla data och få värdefulla insikter. Genom att helt enkelt ställa in hur mycket kraft du behöver kan du använda datasjöanalys för att omedelbart hantera jobb, oavsett storlek. Det blir dessutom kostnadseffektivt när du bara betalar för jobbet när tjänsten körs. Datasjöanalys har stöd för Azure Active Directory, så att du kan integrera åtkomst och roller med det lokala identitetssystemet. Den omfattar även U-SQL, ett språk som förenar fördelarna med SQL med användarkodens styrka. Med U-SQL:s skalbara, distribuerade körning kan du analysera data mer effektivt i lagringsutrymmet samt på SQL-servrar i Azure, Azure SQL Database och Azure SQL Data Warehouse.

Azure-datasjölagring i offentlig förhandsversion

Azure-datasjölagring ger en enda lagringsplats där du enkelt kan samla data med olika storlekar, typer och hastigheter utan att tvinga fram ändringar i programmet när data skalas. I lagringsutrymmet kan data delas för samarbete med säkerhetsfunktioner på företagsnivå. Datasjölagret är även utformat för bearbetning med höga prestanda och analyser från HDFS-appar (Apache Hadoop Distributed File System) (t.ex. Azure HDInsight, Azure-datasjöanalys, Hortonworks, Cloudera och MapR) samt verktyg, bland annat stöd för arbetsbelastningar med låg latens. Data kan till exempel hämtas i realtid från sensorer och enheter för IoT-lösningar (Internet of Things) eller från återförsäljarwebbplatser och sedan placeras i lagret, helt utan begränsningar vad gäller konto- eller filstorlek.

Datasjölagring och datasjöanalys från Azure med Data Factory

Med de offentliga förhandsversionerna av Azure-datasjölagring och Azure-datasjöanalys är det enklare, dynamiskt skalbart och mer tillgängligt att utföra stordatabearbetning och analys. Visste du att du också kan bygga hanterade stordatapipelines med dessa nya tjänster med hjälp av Azure Data Factory? Du kan använda datapipelines för att flytta data från ett antal källor till datasjölagring och tvärtom, och köra frågor med datasjöanalys. Alla dessa aktiviteter kan enkelt införlivas som bearbetningssteg i en Data Factory-pipeline, vilket kopplar samman stordataarbetsbelastningar på en plats för schemaläggning, hantering och övervakning. Om du har funktionsförfrågningar eller vill lämna kommentarer om Data Factory kan du besöka forumet för Azure Data Factory.

Linux-logganalys för Microsoft Operations Management Suite i offentlig förhandsversion

Oavsett om du har Windows Server- eller Linux-baserade arbetsbelastningar kan Microsoft Operations Management Suite hjälpa dig att tillhandahålla den rörlighet och det skydd för tjänsten som verksamheten kräver. Operations Management Suite-agenten för Linux finns i offentlig förhandsversion – och koden är öppen. Agenten fungerar med en virtuell dator, utan operativsystem eller på värdar som har distribuerats i ett moln. Publicering av en Linux-värd i systemet uppnås med några få klick. Du kan ange vilka loggar som ska samlas in och kan hämta varningar från Nagios och Zabbix. Utöka möjligheterna att få värdefulla insikter från maskindata och lös problem snabbare. Publicera Windows Server- och Linux-värdarna på webbplatsen för Operations Management Suite. Mer information finns i Hybrid Cloud IT Management-bloggen.

Azure Disk Encryption i offentlig förhandsversion

Stärk dataskyddet genom att kryptera start- och dataenheterna för de virtuella Azure-datorerna. Azure Disk Encryption förenklar krypteringen av virtuella Windows- eller Linux-datorer, samt hantering av krypteringsnycklari Azure Key Vault. Testa den offentliga förhandsversionen idag.

Hotidentifiering för Azure SQL Database i offentlig förhandsversion

Hotidentifiering för Azure SQL Database identifierar avvikande databasaktiviteter som kan utgöra tänkbara säkerhetshot. Hotidentifiering gör det möjligt att övervaka proaktivt och snabbt reagera på varningar och information om ovanliga och potentiellt skadliga databashändelser och avgöra om de är följden av ett försök att komma åt, göra intrång i eller utnyttja data i databasen.

Azure Service Fabric i offentlig förhandsversion

Azure Service Fabric hjälper utvecklare att bygga, distribuera och driva program med mikrotjänstarkitektur på ett tillförlitligt sätt och med rätt skala. Med hjälp av den aktörbaserade utvecklingsmetoden kan teamen skala upp sina rörliga utvecklingsmetoder för att få ut nya funktioner på marknaden snabbare än tidigare. Den offentliga förhandsversionen av Service Fabric är tillgänglig som SDK för lokal utveckling och som en Azure-tjänst. Service Fabric kommer att bli tillgänglig för körning på Windows Server 2012 R2 och 2016 TP3 under de närmaste veckorna, med framtida planer för Linux-support. Kunder som bygger på Service Fabric kan känna sig trygga i att deras program kan köras i en mängd molnmiljöer och lokala miljöer. Denna offentliga förhandsversion är tillgänglig utan extra kostnad.

Azure DevTest Labs i offentlig förhandsversion

Azure DevTest Labs ger utvecklare självbetjäning på begäran för Azure-baserade testmiljöer. Det ökar effektiviteten i IT-arbetet genom att hantera kostnaderna med nödvändig styrning på plats. Med DevTest Labs kan du snabbt publicera utvecklings- och testmiljöer, minimera spillet med införande av kvoter och principer, ange automatisk avstängning för att minimera kostnaderna, skapa en virtuell dator med några klick med hjälp av återanvändbara mallar, komma igång med virtuella datorer snabbt från i förväg skapade grupper, bygga i Windows- och Linux-miljöer och integrera direkt med önskat CI-verktyg, IDE eller automatisk utgivningspipeline.

Azure Resource Health i offentlig förhandsversion

Azure Resource Health visar status för alla Azure-resurser (t.ex. virtuella datorer, webbappar och SQL-databaser), vilket hjälper dig att snabbt identifiera rotorsaken till ett problem. Baserat på den rotorsaken hjälper Resource Health dig att lösa problemet genom att tillhandahålla vägledning och verktyg, inklusive möjligheten att skicka in ett supportärende. Resource Health finns i offentlig förhandsversion och är tillgängligt via Azure Preview Portal. Mer information finns i Azure-bloggen.

Minnesintern OLTP och driftanalys i realtid för Azure SQL Database i offentlig förhandsversion

Minnesintern OLTP, med utökat Transact-SQL-ytområde (T-SQL) finns nu i offentlig förhandsversion i Azure SQL Database. Med minnesintern OLTP kan ett avsevärt större antal program få förbättrad transaktionsprestanda och kan köras upp till 30 gånger snabbare och även dra nytta av ökad samtidighet. Med driftanalys i realtid kan kunderna använda vår minnesinterna kolumnlagring på diskbaserade driftdata för att snabbt få viktiga insikter. Nu kan du använda vår minnesinterna kolumnlagring tillsammans med minnesintern OLTP för banbrytande transaktions- och analysprestanda i samma databas. Mer information finns på dokumentationssidan Get started with In-Memory (Preview) in SQL Database (Komma igång med minnesintern användning (förhandsversion) i SQL Database).

Azure Premium Storage är allmänt tillgängligt i en ytterligare region

Azure Premium Storage är en SSD-baserad (solid-state drive) lagringslösning som är utformad för att fungera med I/O-intensiv arbetsbelastning. Med Premium Storage kan du lägga till upp till 64 TB beständig lagring per virtuell dator, med över 80 000 IOPS (I/O-åtgärder per sekund) per virtuell dator och extremt låg latens för läsåtgärder. I Premium Storage ingår ett serviceavtal på 99,9 % tillgänglighet och tjänsten finns nu i regionen USA, östra samt i andra regioner enligt vad som tidigare meddelats.

Planer på att göra Azure App Service Premium-prenumeration allmänt tillgänglig

Azure App Service Premium-prenumeration hjälper produktionsappar att få stöd för fler skalningsinstanser och ytterligare företagsmöjligheter, samtidigt som de drar nytta av alla avancerade funktioner i Standard-prenumerationen. Premium-versionen har funktioner för att skapa en egen Azure App Service Environment, vilket ger fullständig isolering, och den arbetar i det virtuella nätverket. App Service Premium kan skala upp till 50 instanser och fler finns tillgängliga på begäran. App Service Premium är allmänt tillgänglig från och med 1 december 2015 och erbjuder en förhandsrabatt på 50 % till och med 30 november 2015. Obs! När företagsanslutningar och Azure BizTalk Services blir allmänt tillgängliga kan dessa prenumerationspriser komma att ändras.

Köp egna domäner för webbappar med befintlig prenumerationskredit eller registreringssaldo

Kunder som använder funktionen Web Apps i Azure App Service kan nu använda sin prenumerationskredit eller sitt registreringssaldo för att köpa egna domäner för sina webbappar. Kunder med kostnadsfri utvärderingsversion och Dream Spark-prenumerationer är undantagna från detta erbjudande. Mer information finns på dokumentationssidan Buy and configure a custom domain name in Azure App Service (Köp och konfigurera ett eget domännamn i Azure App Service).

Visual Studio-meddelanden

Visual Studio Online heter nu Visual Studio Team Services. Det nya namnet förmedlar vårt engagemang i att uppfylla behoven för programvaruutvecklingsteam som bygger appar för olika enheter eller operativsystem. I och med namnändringen går vi in i en ny tid med molnutvecklingstjänster, inklusive Visual Studio-molnprenumerationer (med månads- och årsalternativ) och Visual Studio Marketplace, där du hittar tillägg för Visual Studio Team Services och Team Foundation Server, samt för Visual Studio IDE och Visual Studio Code. Alla Visual Studio-molnprenumerationer faktureras på din Azure-prenumeration, vilket gör att du får en enda faktura för utvecklingsverktyg och tjänster, virtuella datorer och andra Azure-resurser som krävs för utvecklings- och testmiljöerna. Ytterligare nyheter om utveckling finns på webbplatsen för Connect();.

Tillgänglighet för Azure Compute Pre-Purchase-prenumeration för EA-kunder

Azure Compute Pre-Purchase-prenumerationen, som är ett nytt erbjudande som är tillgängligt från och med 1 december 2015, gör det möjligt för EA-kunder (Enterprise Agreement) att få Azure Compute till ett mer överkomligt pris. Compute Pre-Purchase har utformats för kunder med stabila och förutsägbara arbetsbelastningar, och vi erbjuder rabatter på upp till 63 % vid förköp av en viss Azure-beräkningsinstans (instansfamilj och storlek, region och operativsystem) för ett år. Om du vill ha mer information kan du kontakta ditt Microsoft-kontoteam eller hitta en partner.

Tillgänglighet för Azure Compute Option för SCE-kunder

Microsoft Azure Compute Option (MACO) är ett tidsbegränsat erbjudande som låter dig använda Azure-beräkningsresurser på ett flexibelt och kostnadseffektivt sätt. När du köper MACO-tillägg för lokala Windows Server-licenser via en server- och molnregistrering (SCE) får du upp till 60 % rabatt på det angivna priset för Azure-beräkning. När du har köpt dina första tillägg kan du distribuera de beräkningsinstanser du behöver och få bra rabatter på all användning upp till din behörighet, som beror på hur många tillägg du köper. Om du vill ha mer information kan du kontakta ditt Microsoft-kontoteam eller hitta en partner.

Få möjligheter

Gå på djupet i Azure på Microsoft Ignite

Microsoft Ignite är en plats för att få djupgående inblick i de ämnen och produkter du använder varje dag. Här finns över 700 sessioner, över 1 000 timmar med innehåll, fler än 100 Expo-leverantörer och oräkneliga nätverksmöjligheter. Under 2015 höll Microsoft Ignite 161 sessioner om Azure, som alla nu finns tillgängliga på begäran. Här finns anteckningar, djupdykningar, strategiska diskussioner, bästa metoder, instruktionsavsnitt med mera. Under 2016 tar vi ytterligare ett steg. Häng med oss i Atlanta, Georgia, 26–30 september 2016 och fördjupa dina expertkunskaper, få kontakt med de främsta Azure-experterna och se själv vad som kommer härnäst Förhandsregistrera dig nu för att vara säker på att få en plats.

Connect(); // 2015: Utveckla utan gränser

För ett år sedan införde Connect(); ett nytt Microsoft för utvecklare genom att avslöja framtiden för .NET med öppen källkod på Linux och Mac, samt kostnadsfri Visual Studio för alla enheter och alla operativsystem. Nu är det dags för nästa steg på den här spännande resan. Följ med oss för att lära dig mer från medlemmarna bakom Microsofts verktyg och tekniker. Få djupare inblick i våra spännande tillkännagivanden med över 70 sessioner på begäran. Anslut till Connect(); nu.

Videostabilisering i Microsoft i Azure Media Services

Scott Hanselman från Azure Friday tar reda på hur man kan använda Azure Media Services och Azure Media Services Explorer för att skapa en video med videostabilisering i Microsoft. Titta nu.

Microsoft Cloud Roadshow

Häng med oss på två kostnadsfria dagar med teknisk utbildning för IT-proffs och utvecklare. Du får lära dig de bästa metoderna och får insikter direkt från experterna som bygger och kör molntjänster på Microsoft Office 365, Azure, Windows 10 med mera. Reservera din plats.

Utöka dina molnkunskaper med Microsoft Azure Tour

Microsoft Azure Tour är ett endagsevenemang med teknikutbildning avsett att hjälpa IT-proffs och utvecklare att använda molnet på ett effektivare sätt. Välj mellan gruppsamtal om teknik, praktiska labbövningar eller heldagsfördjupningar. När du går därifrån är du redo att börja använda dina nya kunskaper.

Kostnadsfri e-bok – Microsoft Azure Essentials: Azure Automation

Lär dig grundkoncepten i Azure Automation med denna kostnadsfria e-bok från Microsoft Press. I en mycket skalbar körningsmiljö för arbetsflöde gör Automation det möjligt att iscensätta regelbundna distributioner och aktiviteter för livscykelhantering med hjälp av runbooks som bygger på Windows PowerShell Workflow-funktionerna. Ladda ned e-boken.

Utveckla och testa företagsappar i Azure

I den tredje och sista delen av webbseminarieserien Utveckling och testning börjar med IT får du lära dig hur IT-proffs som är vana vid lokala VMware-baserade miljöer kan flytta utveckling och testning för företagsappar till Azure. It-experter och utvecklare behöver rätt infrastruktur för att formge, utveckla, testa och leverera högkvalitativa program i konkurrenskraftig takt. Du får möta experter som demonstrerar funktionerna i Azure och svarar på dina frågor. Anmäl dig till det här kostnadsfria webbseminariet nu.

Missade du de två första IT-webbseminarierna Utveckling och testning börjar med IT?

Lyssna på experter som visar funktionerna i Azure, svarar på frågor och förklarar hur IT börjar med utveckling och testning. I webbseminariet Utveckling och testning med Azure får du lära dig att skapa en infrastruktur för utveckling och testning, etablera en serverinfrastruktur i Azure, konfigurera ett virtuellt privat nätverk (VPN) plats-till-plats och flytta virtuella datorer från datacentret till Azure. I vårt webbseminarium Skapa självbetjäningsmiljöer med Azure DevTest Labs får du se hur man kan använda Azure DevTest Labs för att ange principer, dela återanvändningsbara mallar, skapa miljöer för testning själv och integrera DevTest Labs i DevOps-pipeline.

Cloud Cover: Microsoft IoT Hub

I det här avsnittet får du en introduktion till den nya Microsoft IoT Hub-tjänsten. Upptäck sedan hur man skriver både hanteringskod och kod på enheten med hjälp av Azure IoT Hub SDK. Titta nu.

Du kanske också är intresserad av det här avsnittet om Azure Resource Manager eller det här avsnittet om elastiska databaser.

Gå på djupet i scenarier och mönster för Azure Resource Manager

Utforska olika scenarier i Azure Resource Manager, se hur Resource Manager-mallar distribueras från Azure Portal och lär dig att implementera Resource Manager för att få bättre säkerhet. IT-proffs och arkitekter som skapar Azure-distributioner eller arbetar med Azure-program med många komponenter bör titta på denna kurs. Titta på ett internationellt team med experter som visar hur du kan hantera resursgrupper och enkelt lyfta fram eller ta bort valfria element i programinfrastrukturen. Titta på denna utbildning på begäran.

Plattform för hybridmoln med SQL Server 2014 Jump Start

Om du vill lära dig om de möjliga kostnadsfördelarna med att flytta organisationen till molnet ska du titta på denna kurs. Vårt team med Microsoft-experter visar hur du kan använda Microsoft SQL Server 2014 för att skapa hybridmiljöer med större skala och flexibilitet för organisationen, samt hur du kan göra förflyttningen från ett lokalt datacenter i din egen takt.

Registrera dig för webbseminariet om Microsoft SQL Server 2005-uppgradering

Lär dig om riskerna med att fortsätta att förlita dig på teknik som håller på att föråldras, tillsammans med de många fördelarna med att migrera till Microsoft SQL Server 2014 och Azure SQL Database. Utöver prestandafördelarna med uppgraderingen visar detta webbseminarium strategier och scenarier för migrering, en praktisk trestegsmetod för uppgraderingsprocessen och viktiga verktyg och resurser som hjälper dig att komma igång. Anmäl dig till det här kostnadsfria webbseminariet idag.

Hantera de fem främsta datautmaningarna med Microsoft SQL Server

Era data utgör en konkurrensmässig fördel och nya marknadsmöjligheter. Datatillväxt innebär också stora utmaningar. I det här webbseminariet får du lära dig att hantera fem av de främsta utmaningarna som organisationer står inför idag: app- och dataprestanda, datasäkerhet, stöd för beslut, stordata och molnet. Få direktkontakt med experter och få svar på dina frågor om funktioner i Microsoft SQL Server. Anmäl dig till det här kostnadsfria webbseminariet nu.

Till molnet! Bygga och köra servrar utan maskinvaran

TechNet radios serie Till molnet! fortsätter med denna översikt över fördelarna med att använda Azure för att köra servrar utan den fysiska maskinvaran. Lär dig om hur företag oavsett storlek kan hyra beräknings-, lagrings- och nätverksresurser genom att använda datacentermaskinvara för att distribuera virtuella datorer. Visa videoklippet.

Frågor med Transact-SQL

Titta på denna kurs på begäran om du vill lära dig att tänka med T-SQL eller förbereda för Prov 70-461: Fråga Microsoft SQL Server 2012. I den här serien med moduler där du själv bestämmer takten finns föreläsningar, demonstrationer, praktiska labbövningar och självutvärderingar, och våra instruktörer med expertkunskaper lär dig att bygga en stabil T-SQL-grund. De visar dig även hur du kan använda T-SQL för att hämta, infoga, uppdatera och ta bort data i en databas.

Tillbaka på allmän begäran: Om Data Science (storskalig databehandling) och Machine Learning

Tack vare den enorma populariteten för edX öppna onlinekurs (MOOC) i samarbete med MIT, Data science och Machine Learning, gör vi den tillgänglig igen. Lär dig om och bli certifierad för det viktigaste inom data science, eller storskalig databehandling, med experter från MIT och branschen, i samarbete med Microsoft och edX – en MOOC-plattform för öppna onlinekurser som hjälper dig att utvecklas i karriären inom data science. Efter kursen kommer du kunna bygga och dra slutsatser från data science- och machine learning-modeller. Du lär dig huvudbegreppen inom inhämtning, förberedelse, utforskning och visualisering av data samt får exempel på hur du bygger en data science-lösning i molnet med Azure Machine Learning, R och Python. Registrera dig nu för denna edX MOOC-onlinekurs och missa inte att få ditt data science-certifikat signerat av vår VD Satya Nadella!

Utnyttja kraften i logganalys

Häng med oss på ett webbseminarium om hur du kan omvandla maskindata till användbar information med hjälp av smart logganalys från Microsoft Operations Management Suite. Samla in, korrelera och analysera maskindata över flera plattformar, moln och arbetsbelastningar med hjälp av en förenklad instrumentpanel som hjälper dig att hitta problem, lösa problem och förbättra säkerhet och efterlevnad. Registrera dig nu.

Viktiga molnöverväganden för haveriberedskap

Molnet ger nya möjligheter för haveriberedskap, men hur vet du om det är rätt riktning för din organisation? Häng med oss på detta webbseminarium för att lära dig mer om Disaster Recovery as a Service (DRaaS), viktiga faktorer att utvärdera och hur Microsoft Operations Management Suite kan hjälpa dig.

Webbseminarium på begäran: Fyra grundläggande faktorer för IT-hantering i den nya hybridvärlden

Molntekniken omvandlar snabbt våra datacenter. Lär dig om utmaningarna med att leda modern IT-hantering tillsammans med sätt att få in mer omfattande synlighet i hela nätverket – både lokalt och i molnet. Du får sedan lära dig att proaktivt bemöta frågor kring säkerhet, prestanda och etablering, samt hur nya Microsoft-tekniker kan hjälpa dig att leda innovativ verksamhetshantering i hela organisationen. Registrera dig idag.

Bättre tillsammans: Windows 10 + EMS

Windows 10 ger en grund för dataskydd mot moderna hot, samtidigt som det ger fortlöpande hantering så att användarna kan bli mer produktiva. Maximera den mobila säkerheten och produktivitetsinsatserna genom att integrera Microsoft Enterprise Mobility Suite (EMS) med Windows 10 för att få ett bättre skydd för användare, enheter, appar och data. Det här webbseminariet visar hur du kan komma igång med Windows 10 och EMS. Registrera dig för att se det på begäran.

Få underhållning

*Källa: www.cloudtweaks.com. Återges med vederbörligt tillstånd.

Få inspiration

FN och Microsofts katastrofhjälp och ekonomisk utveckling i Nepal

FN:s utvecklingsprogram (UNDP) samarbetade med Microsoft Innovation Center Nepal för att skapa en app som hjälper till att samordna logistik, personal och betalningar för att hjälpa till med återuppbyggande insatser. Appen spårar bedömningar av byggnader, dagligt arbete och kontantbetalningar till lokala arbetare. Appen har byggts med Visual Studio och skickas även till Windows-enheter i fält, och ansluter till servern med Microsoft Office 365, Power BI, SQL Server och Azure.

Läs mer

Ge kraft åt global verksamhet med Azure File Storage

Talon har skapat ett ramverk för fildelning som bygger på Microsoft-teknik. För att sänka kostnaderna och förenkla IT ytterligare flyttade Talon hela sin lösning till molnet, så att man kör programvara på Azure Virtual Machines och använder Azure File Storage för att lagra och tillhandahålla produktionsfiler.

Läs mer

Få förbättringar

Besök Marketplace

Partner

Azure API Management och SmartBear Ready! API

Innan du introducerar ditt API för kunderna bör du se till att du har gjort allt du kan för att se till att det har hög kvalitet och är produktionsklart. Med plugin-programmet Azure API Management för SmartBear Ready! kan du importera ditt API från din API Management-portal och snabbt skapa en komplett uppsättning test och virtuella API:er utifrån din API-definition. Läs mer om de här verktygen för att hantera, testa och övervaka dina API:er.

Microsoft Azure Marketplace

Aktuellt: CommVault har utvecklat en heterogen datahanteringslösning för programvara

CommVault, årets Microsoft Server Platform Partner 2014 och finalist 2015 i kategorin hybridlösningar för både dataplattformar och moderna datacenter, har utvecklat en heterogen datahanteringslösning, byggd och optimerad från grunden upp till en enda plattform, för hybriddata och Azure-integrerade data. Den här lösningen omfattar eDiscovery, sökning, säkerhetskopiering, återställning, deduplicering, kryptering, och migrering från VMware till Hyper-V och/eller Azure, inklusive VMDK till VHD. Alla enheter, servrar, slutpunkter och program använder samma serverdelsteknik för att ge användare och administratörer enkel, mikroskopisk åtkomst till data som är online, närliggande (arkiverade) och offline (raderade). Den här lösningen används av Microsoft Office Products Group, Xbox och Xbox Live, plus Azure och Microsoft Global Foundation Services, vilket innebär fullständig skalning och Azure-integrering.
Gå till Marketplace-sidan

Nyhet: CA-tjänstvirtualisering på begäran använder Azure för att göra utveckling och testning upp till 50 % snabbare

CA-tjänstvirtualisering på begäran för Azure ger utvecklare och testare ett prisvärt sätt att utnyttja fördelarna med tjänstvirtualisering. När så krävs kan användarna få åtkomst till CA-tjänstvirtualisering på begäran för att hämta och simulera beteende, data och prestandaegenskaper för beroende system, samt distribuera en virtuell tjänst som återger det beroende systemet utan några begränsningar. Det gör det möjligt att utveckla och leverera programvara snabbare, med lägre kostnader och större tillförlitlighet. Genom att använda CA-tjänstvirtualisering på begäran kan kunderna få fördelar med effektivisering av hela programutvecklingscykeln, som normalt ger en minskning på 25­–50 % av den totala programutvecklingstiden. Kunderna rapporterar också att de ser 60­–90 % fler fel åtminstone ett steg tidigare i systemutvecklingscykeln (SDLC), vilket minskar kostnaderna för att åtgärda fel samtidigt som man minskar risken för verksamheten och lanseringsplaner.
Gå till Marketplace-sidan