Azure nyhetsbrev

Håll dig informerad om de senaste Azure-funktionerna, händelserna och community-aktiviteterna. Titta igenom gamla nyhetsbrev eller prenumerera och få de senaste Azure-nyheterna levererade till din inkorg.

Prenumerera

Få information

Jaga historia med Microsoft-molnet

Nyligen distribuerade North American Eagle (NAE) landspeed.com på nytt med hjälp av Azure Cloud Services och Microsoft Power BI för att minska tiden från data till insikt. De implementerade även Microsoft Office 365 för att förbättra gruppsamarbete och kommunikation med sponsorer. Nästa steg på den historiska NAE-resan blir Jessi Combs försök att bli världens snabbaste kvinna under hösten. Titta på videon.

Power BI är nu allmänt tillgänglig

Power BI är nu allmänt tillgänglig och det finns många nya funktioner att uppleva. Bland annat ingår större uppdateringar av Power BI Desktop (kallas nu Power BI Designer), bilder med öppen källkod, Power BI-appen för Android och redigeringsförbättringar. Om du vill se vilka andra funktioner som finns tillgängliga kan du ta en titt på Power BI-bloggen och sedan registrera dig gratis. När du har gjort det kan du ställa frågor i Power BI-communityn och få de svar du behöver.

Cortana Analytics Suite tillgänglig senare i år

Cortana Analytics Suite tillhandahåller funktioner för stordata och avancerad analys för att hjälpa företag att omvandla sina data till intelligenta åtgärder. Det möjliggör kärnanalysscenarier, till exempel realtidsrekommendationer, prognoser för kundomsättning, identifiering av bedrägerier, förutsägande underhåll och mycket mer. Cortana Analytics Suite blir inte tillgänglig förrän senare i år, men du kan prova på många av dess enskilda tjänster som redan finns tillgängliga, bland annat Azure Machine Learning, Azure HDInsight och Azure Stream Analytics. Få reda på mer på Azure-bloggen.

Offentlig förhandsversion av Apache Spark för Azure HDInsight

Apache Spark för Azure HDInsight ger ett snabbt och enkelt sätt att köra interaktiv dataanalys på stora datauppsättningar. Spark är ett projekt med öppen källkod i Apache-ekosystemet som kan köra storskaliga dataanalysprogram i minnet. Det innebär att det kan leverera upp till 100 gånger snabbare frågekörning än traditionella lösningar för stordata och kan använda en gemensam körningsmodell för flera olika uppgifter, t.ex. extrahering, transformering och laddning (ETL), batchfrågekörning, interaktiva frågor, realtidsströmning, maskininlärning och diagrambearbetning på data som är lagrade i Azure Storage. Tack vare Azure-molnet är Spark lätt och kostnadseffektivt att distribuera, utan maskinvara att köpa och ingen programvara att konfigurera. Spark är dessutom integrerat med populära BI-verktyg (Business Intellligence) från tredje part, bland annat Microsoft Power BI, samt anteckningsböcker för öppen källkod.

Offentlig förhandsversion av Azure Data Catalog

Azure Data Catalog är en fullständigt administrerad tjänst i Azure och en företagsomfattande metadatakatalog för självbetjänad identifiering av datakällor. Data Catalog beskriver, indexerar, lagrar och underlättar åtkomst till registrerade datakällor, vilket förenklar identifiering av datakällor. Det är utformat för att överbrygga klyftan mellan dem som söker information och dem som skapar den. Ta reda på mer genom att besöka webbsidan med dokumentation om Azure Data Catalog.

Azure Key Vault är nu allmänt tillgängligt

Azure Key Vault är allmänt tillgängligt i alla regioner (utom i Australien) och erbjuder molnutvecklare ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att skydda nycklar och andra hemligheter med hjälp av HSM:er (Hardware Security Modules). Med Key Vault kan du hantera dina nycklar och hemligheter centralt genom att flytta dem från sårbara platser som källkod och textfiler. Du kan sedan bevilja program granskad åtkomst till de nycklarna och hemligheterna på dina villkor. Med Key Vault kan du hantera hela livslängden för dina nycklar och hemligheter, så att det blir lättare att uppnå och bibehålla föreskriftsefterlevnad.

Azure Active Directory Connect är nu allmänt tillgängligt

Azure Active Directory Connect är ett enkelt, snabbt och smidigt verktyg för att koppla samman Active Directory och Azure Active Directory med bara några klick. Med det kan du synkronisera enbart de data du verkligen behöver från single- eller multi-forest-miljöer. Det möjliggör dessutom enkel inloggning (SSO) till Office 365 och tusentals andra SaaS-program med hjälp av lösenordssynkronisering eller federering med Active Directory Federation Services. Organisationer som redan använder Azure Active Directory Sync eller DirSync kan dra nytta av fördelarna med Azure Active Directory Connect med en migrering eller uppdatering från konfigurationer som stöds.

Azure Application Gateway är nu allmänt tillgänglig

Med Azure Application Gateway kan du bygga höggradigt skalbara och tillgängliga program genom att tillhandahålla leveranskontroll och belastningsutjämning (HTTP/HTTPS) på programnivå. Den erbjuder också SSL-avlastningsfunktioner och möjliggör design av anpassade upplevelser utifrån cookietillhörighet.

Azure Batch är nu allmänt tillgänglig

Med Azure Batch är det enkelt att köra storskaliga parallella arbetsbelastningar och arbetsbelastningar för högprestandaberäkning i Azure. Som en del av den här versionen kommer Batch-schemaläggning att finnas tillgängligt som en kostnadsfri nivå. Användare betalar enbart för användningen av den underliggande virtuella datorn (VM), utan ytterligare kostnad för användning av Batch. Utvecklare kan använda Batch för att skala ut parallella arbetsbelastningar, hantera körning av uppgifter i en kö och göra det möjligt för program att avlasta databearbetningsjobb i molnet. Med Batch kan användare köra de här programmen skalbart på begäran utan att konfigurera och hantera ett kluster, virtuella datorer eller en jobbschemaläggare. Batch hanterar VM-distribution, autoskalning och felåterställning. Det kan även användas som en del av ett arbetsflöde eller för att leverera självbetjäningsprogram som en tjänst.

Begränsad offentlig förhandsversion av Azure SQL Data Warehouse

Azure SQL Data Warehouse är en fullständigt administrerad, elastisk informationslagertjänst med petabyteskalade kolumndata, som är fullständigt kompatibel och integrerad med Microsoft SQL Server-ekosystemet. Det här är den första molninformationslagertjänsten i branschen som ger kunderna möjlighet att skala upp och ned bearbetningskapaciteten på några sekunder. I SQL Data Warehouse skalas lagring och beräkningskapacitet separat så att kunderna kan betala för enbart de frågeprestanda de behöver. SQL Data Warehouse, som bygger på SQL Server, ger tillgång till ett stort informationslagerekosystem med verktyg för datainläsnings-, omvandlings-, visualiserings- och analysscenarier – bland annat Microsoft Power BI, Azure HDInsight, Azure Machine Learning och Azure Data Factory.

Premium-prestandanivån P3 för Azure SQL Database har bytt namn

I och med att fler kunder bygger mer kraftfulla program i Azure med hjälp av Azure SQL Database ser vi en stark efterfrågan om ytterligare alternativ för att skala både prestanda och databasstorlek. Under de kommande månaderna kommer vi att presentera nya prestandanivåer för att möjliggöra större databasstorlekar och mer kornighet för prestanda. För att förbereda för de här ändringarna och ge mer flexibilitet framöver ändrade vi också namnet på prestandanivån P3 till P6 den 24 juli 2015, utan att det påverkar databaskostnader eller tjänster. Om du skapar eller tilldelar prestandanivåer i kod eller skript kan du besöka webbsidan Skapa databas med dokumentation.

Uppdatering av Azure SQL Database är nu allmänt tillgänglig i Australien

Sedan den 1 juli 2015 är de senaste serveruppdateringarna till Azure SQL Database allmänt tillgängliga i Australien. Uppdatering av SQL Database ger nästan fullständig kompatibilitet med SQL Server-motorn. De senaste förbättringarna bidrar till att effektivisera SQL Server-programmigreringar till SQL Database och att bearbeta kraftigare databasbelastningar stabilt. Alla prenumerationer och motsvarande databaser som har skapats i Australien under den offentliga förhandsversionen blir tillgängliga till priset för allmän tillgänglighet från och med den 1 augusti 2015.

Premium Encoding för Azure Media Services är nu allmänt tillgänglig

Med Premium Encoding för Azure Media Services kan kunder dra nytta av logik för automatiserat beslutsfattande som anpassas efter olika indata. Premium Encoding har även stöd för olika utdatafilformat för bidrag, till exempel MXF; ytterligare indata- och utdata-codecs, bland annat Avid DNxHD; högre utdataupplösningar (upp till 4K i AVC); samt textning och mycket mer. Mer information om ytterligare funktioner finns i blogginlägget Vi presenterar Premium Encoding i Azure Media Services.

Nya regioner för Azure Search är nu allmänt tillgängliga

Vi har presenterat den allmänna tillgängligheten för 3 nya regioner för Azure Search – södra Brasilien, östra Australien och västra Japan – och tar den globala tillgängligheten för Azure Search till 11 regioner. Azure Search är en sökning-som-tjänst-lösning för webb- och mobilapputveckling som gör det enkelt att konfigurera och hantera ett eget sökindex. Många program använder sökning som det främsta interaktionsmönstret för sina användare – och de användarna förväntar sig en snabb upplevelse. Nu kan program som körs i de nya regionerna erbjuda upplevelser med ännu lägre latens.

Azure-stöd för Linux RDMA

Nu har vi stöd för Linux RDMA-teknik (direkt fjärråtkomst till minne), vilket gör det möjligt för forskare och ingenjörer att lösa komplexa problem med hjälp av simuleringar som körs på Azure. RDMA-teknik gör det möjligt för virtuella A8- och A9-datorer med Linux i Azure att kommunicera direkt via InfiniBand-nätverket. Det ger snabbare kommunikation mellan virtuella datorer vid låg latens för parallella arbetsbelastningar och program som drar nytta av MPI-stacken (Message Passing Interface). I och med den här versionen stöds Intel MPI. Mer information finns på webbsidan Konfigurera ett Linux RDMA-kluster för att köra MPI-program med dokumentation.

HPC Pack-stöd för Linux

HPC Pack 2012 R2 uppdatering 2 är nu tillgänglig. I och med den här uppdateringen har HPC Pack nu stöd för virtuella Linux-datorer som körs på Azure. Kunder som kör kluster för högprestandaberäkning i Linux kan nu använda HPC Pack-funktioner för hantering, distribution och schemaläggning. Mer information om uppdateringen finns på webbsidan Microsoft HPC Pack (Windows HPC Server).

Azure Marketplace lägger till ytterligare funktioner

Tidigare den här månaden, på 2015 års Microsoft Worldwide Partner Conference, lanserade Azure Marketplace utvecklartjänster, behållarappar från Docker Hub och förbättrade distributionsfunktioner för erbjudanden med flera virtuella datorer. Utvecklartjänster och behållarappar är två nya kategorier på Marketplace som innehåller ytterligare verktyg och funktioner utöver Azure-plattformen för att effektivisera programutveckling och hjälpa utvecklare att bli mer produktiva på Azure. Vi har även lagt till förbättrade distributionsfunktioner för klustrade virtuella datorer på Marketplace. Nu är det enklare än någonsin för kunder att distribuera erbjudanden med hög tillgänglighet med bara några klick. Mer information finns på Marketplace.

Få möjligheter

Loggströmning för Azure Web Apps

Azure Fridays Scott Hanselman fördjupar sig i funktionen Web Apps i App Service, bland annat hur du kan använda loggströmning för att se vad som verkligen händer med de webbappar du kör på Azure. Titta nu.

Cloud Cover: Logikappar

Funktionen Logic Apps i App Service ger en gemensam plattform för att bygga olika typer av appar. I det här avsnittet får du reda på hur du kan koppla samman olika API:er (Application Programming Interface) och API-appar i logiska flöden.

 

Du kan även titta på avsnittet om Azure API Management som går igenom de nya Premium-funktionerna, bland annat möjligheten att distribuera proxyservrar i flera regioner, stöd för VPN och integration med Azure Active Directory.

Utforska mikrotjänster i Docker och Azure

Titta på den här kursen på begäran om du vill få en förhandstitt på framtiden för programarkitektur. Du får också se varför mikrotjänster är avgörande för DevOps och kontinuerlig leverans. Med den här detaljerade inblicken i en helt ny typ av arkitektur kan du lära dig hur du uppdaterar din webbplats på några millisekunder. Du får dessutom praktisk vägledning och får lära dig av verkliga exempel, oavsett om du bygger en webbplats från början eller finjusterar en som redan finns.

Debunking Azure Myths: Azure skalar inte ut till stora och komplexa arbetsbelastningar

Vissa verkar tro att det kan vara en långsam och besvärlig uppgift att distribuera stora och komplexa arbetsbelastningar på Azure. Teknikexperten Rick Claus och Azure IaaS-projektledaren Mahesh Thiagarajan slår hål på den här myten när de diskuterar den senaste uppdateringen av Azure Resource Manager, den nya mallmodellen och vad det innebär för distribution av komplexa arbetsbelastningar. Titta nu.

Windows Azure Pack: IaaS Jump Start

Hej, IT-personal: Ta reda på hur Windows Azure Pack tar fördelarna med molnet till ditt datacenter. Titta på denna Jump Start-video och lär dig om självbetjäning och automatisering av roller för virtuella datorer, virtuella nätverk, moln och SQL Server, tillsammans med System Center- och tredjepartsintegration.

Chefs blogg: Modernisera IT med Chef och Azure

En innovativ utvecklare av webbaserade e-discovery-program, kCura, genomgår en större IT-modernisering genom att övergå till Azure och använda Chef för att automatisera migreringen och molninfrastrukturen. Läs mer om hur de identifierade viktiga problemområden och lösningarna för att övergå till en verksamhet med hög hastighet. 

Data Exposed: Temporal i SQL Server 2016

Borko Novakovic kom hela vägen från sitt hem i Belgrad till Redmond för att presentera den nya Temporal-tekniken som presenteras i SQL Server 2016. Temporal i SQL Server har utformats för att förenkla hanteringen av tidsvarierande data och gör det möjligt att titta på datatrender, typer av dataändringar och den övergripande datautvecklingen i databasen. Titta nu.

Du kan även titta på de här andra avsnitten om Data Exposed:

SQL Server 2016 AlwaysOn: Läs mer om de spännande förbättringarna av den här funktionen.

Utvidga databas i SQL Server: Ta reda på mer om möjligheten att "utvidga" en tabell till Azure.

Transaktionsreplikering i SQL Database: Ta en titt på den här nya funktionen i SQL Server 2016.

Registrera dig för nästa kostnadsfria webbseminarium om företagsmobilitet

Hantering av företagsmobilitet är just nu ett hett ämne bland IT-personal. Hur kan du till exempel ge användarna mobil åtkomst och ha skyddade IT-system? I vårt nästa webbseminarium presenteras några av de nya Microsoft-säkerhetslösningarna som hjälper IT-avdelningen att erbjuda ökade valmöjligheter för enheter, att skydda företagsdata och att ge säker åtkomst överallt. I webbseminariet demonstreras även säkerhetsfunktionerna från Azure RemoteApp, Multi-Factor Authentication och Azure Rights Management. Kolla in det här webbseminariet och många fler.

Få underhållning

*Seriekälla: http://cloudtweaks.com/. Återges med vederbörligt tillstånd.

Få inspiration

Sphere 3D levererar virtuella skrivbord till fler än en miljon elever

Genom att dölja komplexiteten med virtualisering bakom ett mycket enkelt användargränssnitt hjälper Sphere 3D användare att komma åt sin information när och var som helst. Sphere 3D inledde nyligen ett samarbete med en region med fler än en miljon elever för att leverera bedömningstestning på begäran med molnet. Deras lösning bygger på Azure och levererar virtuella skrivbord till elever, vilket utökar leverans samtidigt som det ger flexibilitet i molnet med en förbrukningsmodell. Allt detta bidrar till att ge barn den teknik de behöver för att lära sig.

Läs mer

Rediker Software bidrar till elevers framgångar och resultat

Rediker Software erbjuder en komplett elevinformationslösning som bygger helt på Azure. Den här lösningen kan effektivisera administrationen, från datahantering för elever till hjälpverktyg som erbjuder redovisnings-, hälso- och matsalshantering. Genom att skala ut på Azure har Rediker Software snabbt skalat för att uppfylla kraven från fler än en miljon föräldrar och elever.

Läs mer

Få förbättringar

Besök Marketplace

Partner

Enkel och effektiv haveriberedskap med Azure Site Recovery och NetApp Private Storage (NPS) för Azure

Genom att använda hybridmoln för haveriberedskap kan du minska kostnader och enbart betala för databehandlingsresurser på fjärrplatser när du behöver dem. Efter presentationer på Microsoft Ignite kan NetApp- och Microsoft-kunder förbättra sin haveriberedskap med hjälp av Azure Site Recovery med SAN-replikering och NPS för Azure. Du kan återställa och återuppta drift av virtuella datorer på några minuter genom att flytta data och virtuella datorer mellan Hyper-V-servrar på en enstaka webbplats, samt mellan flera sekundära webbplatser och lösningar, bland annat ditt hybridmoln med NPS för Azure. Site Recovery och NPS för Azure gör det möjligt för kunder att automatisera haveriberedskap med System Center, Site Recovery och NetApp, minska replikeringstid mellan webbplatser med Site Recovery och NetApp SnapMirror-replikering, samt minska kostnader för lagring och nätverksanvändning. Sänk målen för återställningstid samtidigt som du uppnår mål för återställningspunkt, baserat på dina serviceavtal. 

Läs mer | Titta på videon

Azure Marketplace

Aktuellt: Migrera snabbare till Office 365 med nya Azure Turbo Mode i Dell Migration Suite för SharePoint

Dell Software har presenterat fullständigt stöd för det nya SharePoint Online-migrerings-API:t med den nya funktionen Azure Turbo i Dell Migration Suite för SharePoint. Azure-kunder kan nu dra nytta av hastigheten hos SharePoint Online-migrerings-API:t för att minska tiden det tar att importera stora mängder innehåll till Office 365 och OneDrive för företag och undvika tjänstefördröjningar för slutanvändare. Prova Migration Suite för SharePoint idag genom att hämta den från Marketplace.

Gå till Marketplace-sidan

Nytt: CloudBees Jenkins Platform och Azure påskyndar appleverans

CloudBees Jenkins Platform för Azure hjälper DevOps-team att enkelt använda CI (Continuous Integration) och CD (Continuous Delivery) som bygger på Jenkins för sina Azure-appar för att leverera bättre programvara snabbare. Genom att komma åt CloudBees Jenkins Platform via Marketplace kan DevOps-team utnyttja elasticiteten hos Azure för att enklare etablera sin CI/CD-infrastruktur. CloudBees Jenkins Platform är den beprövade, fullt utrustade företagsplattformen för att implementera CI och CD som bygger på Jenkins. Lösningen utökar Jenkins med öppen källkod med avgörande CloudBees-utvecklade företagsfunktioner som krävs i verksamhetskritiska IT-miljöer. De här företagsfunktionerna utökar Jenkins med öppen källkod med ytterligare säkerhet, tillgänglighet, återhämtningsmöjligheter, analys, prestanda och möjligheten att skapa, köra och visuellt övervaka verkliga CD-pipelines.

Gå till Marketplace-sidan

Ge oss feedback på det här nyhetsbrevet genom att delta i en kort undersökning.