Kör Pivotal Cloud Foundry på Azure

Påskynda den digitala omvandlingen. Effektivisera programutvecklingscykler och skapa och hantera Java-molnappar för företag med en omfattande plattform med avbrottsfri drift.

Kom igång

Skapa och distribuera molnprogram

PCF (Pivotal Cloud Foundry), en molnplattform baserad på teknik med öppen källkod, gör det möjligt att erbjuda kunder nya upplevelser, snabbt och upprepade gånger. Använd valfritt språk eller körning och utnyttja olika stödtjänster (till exempel MySQL, RabbitMQ och Redis) för att lägga mycket av den komplicerade driften på plattformen.

Läs mer om Pivotal + Azure

Påskynda avkastningen

Lansera nya funktioner på några minuter, inte veckor. Med förstklassig support för Spring, det främsta Java-programramverket, kan du kombinera PCF med Spring, Spring Cloud och Spring Boot för snabbare avkastning på företagsappar. PCF har även stöd för Node.js, Ruby, PHP, Go, .NET och många fler.

Varför Pivotal Cloud Foundry på Azure?

  • Fler regioner, mer flexibilitet

    Välj rätt webbplats för PCF-distributionerna för att säkerställa närhet till användarna. Azure har fler regioner än andra leverantörer av offentliga moln och ger mer flexibilitet för datasuveränitet och andra regelscenarier

  • Differentierade tjänster

    Azure Service Broker exponerar Azure-tjänster, till exempel Storage, Azure SQL Database, Service Bus, DocumentDB och Redis Cache, internt via PCF, så dina molnappar kan dra nytta av Azures unika funktioner.

  • Integrerad support, djupt partnerskap

    Få sömlös support för företaget eftersom Microsoft och Pivotal har integrerade team och arbetsflöden för support, samt gemensamma teknikteam.

Möjliggör starkare DevOps

Utöka PCF-distributionen med interna Azure-tjänster. Erbjud utvecklarna en produktionsklar programbehållarkörning och helt automatiserade tjänstedistributioner. Driftteam kan känna sig trygga med synligheten och kontrollen hos plattformsupprätthållna principer och automatiserad livscykelhantering.

Vanliga frågor och svar