Hoppa över navigering

Skapa personalappar med Mobila tjänster

Lägg till en serverdel i din personalapp på några minuter, med Active Directory, lokal anslutning och offlineläge inbyggt.

Kom igång

Funktioner för personalappar i Mobila tjänster

Mobila tjänster gör det enkelt att autentisera personal med hjälp av företagsuppgifter, ha stöd för appar som bara är anslutna då och då, och få tillgång till data som lagras lokalt. Skapa personalappar ursprungligen för iOS, Android, Windows eller ställ in siktet på flera plattformar med Xamarin, PhoneGap och Sencha.

Acceleratorer

Kolla in våra acceleratorer Field Engineer och Sales Assist, kompletta appar som demonstrerar dessa funktioner i praktiken.

Företagsinloggning

Autentisera personal med hjälp av deras befintliga autentiseringsuppgifter genom Azure Active Directory med katalogsynkronisering.

Datasynkronisering offline

Låt inte arbetet begränsas till platser där du har internetåtkomst. Lär dig att lagra data lokalt och sedan synkronisera dem igen när du är ansluten.

Hybrid

Få tillgång till datakällor inom företagsnätverket genom att använda BizTalk Services hybridanslutningar.