Hoppa över navigering

Testa IBM-program på Azure

IBM-program, bland annat WebSphere och MQ, är nu Microsoft Azure-certifierade och tillgängliga i den klassiska Microsoft Azure-portalen. Vad vinner du på det? Med en licens för IBM-program kan du utnyttja Azures infrastrukturskalning på begäran för att snabbt starta en virtuell dator.

Se hur det fungerar i tre enkla steg

IBM levererar

IBM och Microsoft ger nu kunder som kör uppdragskritiska IBM-program på Azure bästa möjliga heltäckande support. Du kan använda licenser för IBM-program som Microsoft tillhandahåller och som är förinstallerade på avbildningar av virtuella datorer med betalning per användning. Om du redan har ett IBM-program kan du installera det själv på en virtuell Azure-dator enligt IBM:s policy. Du får nu ökad flexibilitet och fler valmöjligheter att distribuera dina program, samt den säkerhet som följer av att veta att du får fullständig support från IBM och Microsoft.

Skapa virtuella datorer från avbildningar från Microsoft

Vanliga frågor och svar

  • För kunder som använder licensen som ingår i avbildningar av virtuella datorer som publicerats av Microsoft Open Technologies kommer Microsoft att tillhandahålla support för Azure-tjänsten. IBM kommer att tillhandahålla support via ett onlineforum för IBM-program.
  • För att få support för Azure måste kunderna köpa ett supportavtal från Azure.
  • IBM och Microsoft samarbetar för att skapa ett nytt supportavtal som gör att kunderna kan få teknisk support online och via telefon direkt från IBM. Det här erbjudandet blir tillgängligt i början av 2015.
  • För kunder som tar med sina egna licenser till Microsoft Azure kommer IBM att fortsätta leverera support direkt, precis som när dessa licenser distribuerades på kundernas lokala servrar.
  • Ja. Microsoft Open Technologies, ett dotterbolag som ägs helt av Microsoft, har publicerat avbildningar av virtuella datorer med viktiga IBM-program installerade. Kunderna kan utnyttja dessa virtuella datorer för att använda IBM-programmet som ingår och betala per användning.
  • Med början direkt har IBM uppdaterat sina policyer om att tillåta att kunderna tar med egna licenser till Microsoft Azure genom att installera IBM-program som stöds på en virtuell dator i Azure. Mer information finns på IBM:s policysida här.