Testa IBM-program på Azure

IBM-program, bland annat WebSphere och MQ, är nu Microsoft Azure-certifierade och tillgängliga i den klassiska Microsoft Azure-portalen. Vad vinner du på det? Med en licens för IBM-program kan du utnyttja Azures infrastrukturskalning på begäran för att snabbt starta en virtuell dator.

Se hur det fungerar i tre enkla steg

IBM levererar

IBM och Microsoft ger nu kunder som kör uppdragskritiska IBM-program på Azure bästa möjliga heltäckande support. Du kan använda licenser för IBM-program som Microsoft tillhandahåller och som är förinstallerade på avbildningar av virtuella datorer med betalning per användning. Om du redan har ett IBM-program kan du installera det själv på en virtuell Azure-dator enligt IBM:s policy. Du får nu ökad flexibilitet och fler valmöjligheter att distribuera dina program, samt den säkerhet som följer av att veta att du får fullständig support från IBM och Microsoft.

Skapa virtuella datorer från avbildningar från Microsoft

Vanliga frågor och svar