Hoppa över navigering

Microsoft Build 2017

Se det bästa från årets evenemang

Se populära tal, tekniska sessioner med mera

Upptäck hur några av världens mest innovativa utvecklare utformar lösningar med Azure.

Förra året flyttade ASOS sin programsvit för e-handel till en ny plattform med hjälp av en metod med mikrotjänster och Azure PaaS. För att kunna genomföra projektet anpassade man sin tekniska strategi och gjorde det möjligt för 35 olika team att arbeta parallellt. Man gick igenom arkitekturen och fokuserade på de tekniska strategierna samt på metoder och verktyg, vilket blev framgångsrikt.

Läs mer Titta på session

Upptäck hur ASOS skapade sin plattform för e-handel med mikrotjänster på Azure och slog nya rekord över julhelgen

Ta del av hur mobilspelsföretaget Next Games, som har en exklusiv licens för spel som är kopplade till den populära TV-serien "The Walking Dead", har skapat sin infrastruktur och en generativ plattform på Azure. Du får lära dig hur du kör spel (eller andra tjänster) som en tjänst och får höra företaget dela med sig av sina erfarenheter, misstag och insikter.

Läs mer Titta på session

Så här kör du massivt skalande mobilspel på Azure

CarMax är den största återförsäljaren av begagnade bilar i USA och har fler än 15 miljoner besökare per månad på sin webbplats som använder Microsoft Azure som värd. CarMax-tekniker diskuterar framsteg och lärdomar de dragit under arbetet med att skapa skalbara och felisolerade mikrotjänster med (1) Azure Functions, Service Bus och andra Azure PaaS-erbjudanden, samt (2) automatiserad etablering med ARM-mallar.

Läs mer Titta på session

Automatiserad etablering av Azure Functions på CarMax.com

Service Fabric skapar grunden till den digitala plattformen på Swiss Re. Plattformen är mycket skalbar och kan bearbeta miljontals meddelanden. Den här sessionen visar hur du bearbetar och berikar meddelanden i Service Fabric med Reliable Actors och tillståndskänsliga/tillståndslösa tjänster. Swiss Re börjar med en översikt över arkitekturen för lösningen och går sedan direkt till implementeringen. Vi visar två delar i detalj: Hur du förbrukar meddelanden från EventHubs i skala genom att använda tillståndskänsliga tjänster och hur du använder Stream Analytics med Avro-protokollet för att förbereda hoppande fönster för identifiering av manövrar.

Läs mer Titta på session

Arkitektur för Service Fabric i den digitala plattformen för Swiss Re: Ett IoT-scenario

Brainshark arbetar med att skapa en plattform som kombinerar HoloLens, Azure Cognitive Services och Azure Machine Learning så att människor kan delta i interaktiva mötessimuleringar och sedan poängsätta sina utföranden med objektiva ML-modeller. Ta del av den här mycket interaktiva sessionen där vi visar hur vi skapade en realistisk simulator som drivs av avancerade Azure-tjänster i realtid. Vi visar också hur vi utnyttjar Azure Cognitive Services och en anpassad Azure ML-modell för att ge objektiv feedback om färdigheter inom muntlig framställning och presentationsteknik med hjälp av en metod med mikrotjänster som bygger på Azure Functions, WebJobs och API Apps. Följ med bakom kulisserna och se hur vi använder nästa generations Microsoft-tekniker för att förbättra interaktionen mellan människor.

Läs mer Titta på session

Så här hjälper Brainshark säljare att bli bättre med hjälp av artificiell intelligens och Microsoft HoloLens

Upptäck hur Wolters Kluwer utformade sitt klientisolerade jobbsystem för massiv skala, beräkning och data samt mappade sin strategi för att skapa behållare till Azure Service Fabric. Wolters Kluwer flyttade från en gammal befintlig design till en mikrotjänstdesign och använde flera olika Azure-plattformar, som Service Fabric, för att skapa verksamhetskritiska program. Ta del av lärdomar och metodtips för bland annat övervakning, isolering och skapande av behållare vid övergång till en mikrotjänstarkitektur.

Läs mer Titta på session

Så här skapade Wolters Kluwer sitt klientisolerade jobbsystem och sin strategi för skapande av behållare i Azure Service Fabric