Förra veckan i Azure: skydda Azure-infrastrukturen mot sårbarheter i processorn och mycket mer

Inlägg på 8 januari, 2018

Sr. Product Marketing Manager, Microsoft Azure

Samtidigt som vi ringde in 2018 var branschen upptagen med att reagera på en branschomfattande, maskinvarubaserad säkerhetslucka som gällde tidtagning i processorns datacache. Vi uppdaterade Azure-infrastrukturen och åtgärdade problemet på hypervisornivå. Du kan läsa mer om vad vi gjorde för att åtgärda problemet här: Securing Azure customers from CPU vulnerability (Azure-kunders skydd mot sårbarheter i processorn).

Precis som vi meddelade förra månaden (Azure Portal-uppdatering för användare av den klassiska portalen) infaller det officiella nedstängningsdatumet för den klassiska Azure-portalen, manage.windowsazure.com, idag. Nu hittar du alla våra tjänster och dina resurser på Azure Portal (portal.azure.com) som lanserades i december 2015.

Data

Azure Data Lake-verktyg integreras med VSCode Data Lake Explorer och Azure Account – läs mer om Azure Data Lake-verktygstilläggen i VS Code, som ger en smidig och plattformsoberoende skaparupplevelse för U-SQL-skript.

Asynkron uppdatering med REST API:t för Azure Analysis Services – nu introducerar vi REST API:t för Azure Analysis Services, där du kan utföra asynkrona datauppdateringsåtgärder istället för att använda långsamma HTTP-anslutningar från klientappar.

Skapa funktionsrikare appar med dina tidsseriedata – ta en titt på de nya TSI-utvecklarverktygen (Time Series Insights), bland annat en ARM-mall (Azure Resource Manager), API-kodexempel och utvecklardokument.

Azure #CosmosDB: sammandrag av 2017 – Rimma Nehme, som är GPM för Azure Cosmos DB + Open Source Software Analytics, blickar tillbaka på ett helt år av milstolpar för Azure Cosmos DB.

Azure Analysis Services medverkar i Azure Friday – Christian Wade tittar förbi för en pratstund med Scott Hanselman kring hur du använder diagnostikloggningen och frågeutskalningen i Azure Analysis Services. De här funktionerna ger hög skalbarhet och utmärkt övervakning för IT-ägd ”företags-BI" och är mycket enklare att konfigurera i Azure än lokalt.

Fler rubriker

Checklista för migrering när du flyttar till Azure App Service – om du förbereder dig inför att flytta din app till en Azure PaaS-tjänst, i synnerhet Azure App Service, måste du överväga de här punkterna. Kolla dessutom in Azure App Service Migration Assistant (finns för både Windows- och Linux-webbplatser).

Maximera prestandan i din virtuella dator med Accelerated Networking – nu allmänt tillgängligt för både Windows och Linux – Accelerated Networking (AN) är offentligt tillgängligt (GA) och finns för Windows och de senaste distributionerna av Linux. Du får upp till 30 Gbit/s i nätverksdataflöde helt utan kostnad.

Nytt innehåll

Designa, skapa och hantera mikrotjänster i Azure – AzureCAT-teamet bakom mönster och metoder publicerade nya råd kring mikrotjänster, med rubriken Designing, building, and operating microservices on Azure (Designa, skapa och hantera mikrotjänster i Azure).

White paper: Selecting the right secure hardware for your IoT deployment (Välja rätt säker maskinvara för din IoT-distribution) – white paper nummer två i serien IoT Security Lifecycle (Livscykeln för IoT-säkerhet), The Right Secure Hardware for Your IoT Deployment, är nu tillgängligt för nedladdning.

Tjänstuppdateringar

Azure-visningar

Uppdateringar i Azure Advisor – Matt Wagner pratar med Scott Hanselman om Azure Advisor, som är din personliga molntjänst för Azure-regelverk. Du får hjälp att förbättra tillgängligheten, utöka skyddet, optimera prestandan för dina Azure-resurser och maximera avkastningen på din IT-budget. I det här avsnittet får du lära dig om de senaste förbättringarna i Advisor som ger dig en heltäckande vy över Advisors rekommendationer för alla dina prenumerationer. Dessutom kan du anpassa Advisor efter behoven i just din organisation.

Podcasten om Azure: Avsnitt 210 – sårbarheter i processorn – Evan pratar om det aktuella problemet med sårbarheter i processorn, som Microsoft har åtgärdat i Windows både i Azure och lokalt. Han tar upp orsaken till omstarten av alla Azure-servrar och hur kunderna kan se till att omstarterna påverkar dem så lite som möjligt.