Hantera ditt Azure-konto

Azure Portal

Konfigurera och använd Azure-tjänster

Azure Portal

Användning och fakturering

Följ upp din Azure-användning och visa din faktura

Användning och fakturering

Bring your next great idea to life with the Azure free account

$200 in credit for 30 days to explore any combination of Azure services.

12 months free access to compute, storage, database and networking services.

More than 25 always-free services.

Your credit card will only be used for identity verification. You won’t be charged until you subscribe.

Börja kostnadsfritt

Eller köp nu

Fler frågor? Ring oss: 1-800-867-1389

Ytterligare portaler

Azure Government

Det mest betrodda molnet för amerikanska myndigheter och deras samarbetspartner

Azure Government

Azure Government

Azure Germany

Flytta verksamhetskritiska arbetsbelastningar till ett säkert, enskilt moln som uppfyller alla myndighetskrav

Azure Germany

Azure Germany

Azure i Kina

Azures tillförlitliga, flexibla och ekonomiska molntekniker via 21Vianet

Azure i Kina

Köp Azure-tjänster i Kina