Utnyttja SAP på Azure för affärsutveckling

Guide för företagsledare

O recurso está disponível em Svenska.

Publicado: 18/12/2018

Den som inte vill bli lämnad på efterkälken av andra företag har inte råd att vänta med att börja planeringen av flytten av SAP-systemen till molnet. Genom att sammanfoga era SAP-data med andra data på Azure nu kan ni utnyttja heltäckande insikter i realtid och snabbt ta er in på nya marknader, bekämpa besvärliga konkurrenter, förbättra era marginaler och få verksamheten att växa direkt. 

Ladda ner detta whitepaper och se hur SAP på Azure kan hjälpa företaget, och varför SAP-omvandlingen behöver skötas av företagsledare i samarbete med IT-avdelningen.

Inicie sessão para transferir

- Ou -

Forneça mais alguns detalhes e envie.

Gostaria de receber informações, dicas e ofertas sobre o Microsoft Azure e outros produtos e serviços da Microsoft. Declaração de Privacidade