Wortell

Wortell

O perfil Wortell não está disponível em Português. As informações de serviço estão disponíveis no Nederlands.

Descrição geral

Uw organisatie maakt binnenkort de overstap naar een werkplek die (deels) is gebaseerd op cloud technologie. Deze werkplek maakt een nieuwe manier van werken mogelijk, die aansluit op de wensen van uw steeds veeleisendere medewerkers. Maar hoe zorgen we ervoor dat medewerkers optimaal gebruik maken van de mogelijkheden die de nieuwe werkplek biedt?

In een Business Envisioning creëren we een helder beeld van de belangrijkste gebruiksscenario’s voor uw medewerkers. Dit beeld komt tot stand door de behoeften van uw organisatie te achterhalen en te vergelijken met de mogelijkheden, nu en in de toekomst. De nieuwe werkplek is hierbij het uitgangspunt, zodat reeds gedane investeringen optimaal worden benut.

Het uitvoeren van een Business Envisioning levert u een vijftal producten op:

1. Een duidelijk beeld van de gebruiksscenario’s die voor uw medewerkers relevant zijn;

2. Een adoptiestrategie voor de nieuwe werkplek;

3. Een business roadmap met daarin de verschillende scenario’s die leiden tot het toekomstbeeld;

4. De impact van de diverse scenario’s op uw organisatie;

5. Een investeringsoverzicht ten behoeve van de uitvoer van de business roadmap.

Contacte-nos

Visitar Web site

020 7505050

info@wortell.nl