Od zakończenia wsparcia technicznego do platformy Azure: ścieżka migracji

Zaplanuj udane przejście od systemu Windows Server 2008 i 2008 R2 do platformy Azure

O recurso está disponível em Polski.

Publicado: 17/09/2018

Okres wsparcia technicznego dla systemu Windows Server 2008 i 2008 R2 zakończy się w styczniu 2020 r. Warto w związku z tym rozważyć migrację lokalnych serwerów do platformy Azure. Przenosząc dane do chmury, zyskujesz możliwość dowolnego skalowania w górę lub w dół, zwiększoną niezawodność, poprawę zgodności i wysoką dostępność swoich aplikacji. 

Przeczytaj ten e-book, aby dowiedzieć się, jak łatwo możesz przenieść swoje licencje systemu Windows Server 2008 do platformy Azure. Poznając ten trzyetapowy proces migracji serwerów, odkryjesz jak:

  • Ocenić swoje potrzeby w zakresie migracji. 
  • Zapewnić replikację w czasie rzeczywistym lokalnego centrum danych oraz wbudowane narzędzia do obsługi migracji. 
  • Optymalizować środowisko chmury, aby upewnić się, że uzyskujesz maksymalne korzyści — od wydajności i skalowalności do znacznie niższych kosztów.

Entre para baixar

- Ou -

Forneça alguns detalhes adicionais e envie.

A Microsoft pode usar suas informações de contato para fornecer atualizações e ofertas especiais sobre o Microsoft Azure e outros produtos e serviços da Microsoft. Você pode cancelar a assinatura a qualquer momento. Para saber mais, leia a política de privacidade.