Ignorar navegação

Skapa bättre appar, få ut dina data där de behövs och gör det snabbt

Få bättre kontroll på, skalanpassa och replikera data oavsett var användarna befinner sig

O recurso 'Skapa bättre appar, få ut dina data där de behövs och gör det snabbt' não está disponível em Português (Brasil). As informações estão disponíveis em Svenska.

Publicado: 05/03/2018

När du utökar företagets globala räckvidd hittar du nya marknader för dina produkter och tjänster. Det innebär att du når fler potentiella kunder, får större tillväxtpotential och högre avkastning på investeringar. Men om du ska kunna komma in på sådana nya marknader måste du erbjuda den bästa och mest konsekventa användarupplevelsen. Nu kan du sätta ihop, distribuera och hantera moderna appar i stor skala med en globalt distribuerad databas – utan att krångla med datalagring i datacentret.

Läs e-boken Build Modern Apps with Big Data at a Global Scaleoch se hur Azure Cosmos DB, en globalt distribuerad, nyckelfärdig databastjänst håller på att förändra den moderna datahanteringen. Håll dina data tillgängliga, konsekvent och säkert — med branschledande säkerhet och efterlevnad i storföretagens klass. Börja utveckla den bästa appupplevelsen för användarna utifrån fem väldefinierade konsekvensmodeller:

• Stark: Ger konsekventa data. Perfekt för banker, e-handelsbehandling och onlinebokning.

• Begränsad ålder: Levererar korrekta data i rimlig tid, i kronologisk ordning. Fungerar bäst med GPS-datainsamling och fraktappar.

• Session: Ger logiska data och realtidsdata för att underlätta för profiluppdateringar, musikappar och detaljhandeln.

• Konsekvent prefix: Levererar data i ordningsföljd till användaren. Två exempelscenarier är sportnyheter och kommentarer i sociala medier.

• Händelseartad: Betonar tillgänglighet framför sparordning. Perfekt för produktrecensioner, inlägg och kvittohämtning.

Fyll i formuläret och ladda ner Build Modern Apps with Big Data at a Global Scale i dag.

Resursen är endast tillgänglig på engelska.

Entre para baixar

- Ou -

Forneça alguns detalhes adicionais e envie.

A Microsoft pode usar suas informações de contato para fornecer atualizações e ofertas especiais sobre o Microsoft Azure e outros produtos e serviços da Microsoft. Você pode cancelar a assinatura a qualquer momento. Para saber mais, leia a política de privacidade.