Softronic AB

Softronic AB

O perfil Softronic AB não está disponível em Português (Brasil). As informações estão disponíveis em Svenska.

Visão geral

Molntjänster och abonnemangsbaserad IT mixad med tjänstebaserade leveranser.

Softronics erbjudande består av ett stort antal tjänster som kan avropas var för sig, eller i paketerade kombinationer, för att skapa det IT-stöd och koordinering som respektive kund behöver

Tjänster levereras via Softronics hypermoderna hostingplattform med virtuella serverinstanser i en flexibel, dynamisk och skalbar arkitektur. Leverans med hög driftsäkerhet och tillgänglighet genom elasticitet som spänner över flera datahallar. I plattformen produceras ”Cloud”-baserade IaaS-tjänster (Infrastructure as a Service), såväl på marken som i det publika molnet så som Microsoft Azure eller en hybrid av dessa. Tjänsterna avropas månadsvis för vid varje tillfälle aktuellt behov. Betalning sker i efterskott för nyttjade resurser och kapaciteter. Lösningen ger möjligheter att automatiskt öka kapaciteten vid tillfälliga produktionstoppar eller stadigvarande behov.

Innehåll:
• Helhetsansvar
• SPOC – EN Servicedesk
• Samordning av tredjepartsleveranser
• Kitt mellan verksamhet och teknik
• Molntjänster – Privat, Publikt, Hybrid
• Generiska tjänster – Hosted Exchange, Office365
• Infrastrukturtjänster – Internet, WAN, LAN
• Kundanpassade tjänster
• Produktförsörjning
• Helautomatiskt – Självbetjänings portal
• Kostnadseffektivt, kända kostnader och tydlig leverans
• Hypermodernt – System Center 2012 R2

Kalla fakta:
• 3 Datacenters
• 24 x 7 x 365
• Full redundans
• +2 000 servers
• Speglade SAN

On-boarding

Analys befintlig kundmiljö:
• Flygning över driftobjekten
• Rådgivning kring styrning av teknisk och applikatorisk drift
• Kartläggningsmatriser, styrdokument
• Status befintlig utrustning, kapacitetsplanering, dokumentation och processer
• Omfattning och beslutsunderlag för övertagande

Övertagande:
• Kunskapsöverföring (delaktiga i aktiviteter)
• Dokumentera upp driftprocesserna enligt vår metod och mallar.
• ”Digital flytt” till etablerad miljö
• Beslut om drifttagning

Drift/Förvaltning:
• Skarpt läge - Vi tar ansvar till kända kostnader
• Mätbara Servicenivåer (SLA)
• Driftstöd och rådgivning kring styrning av teknisk och applikatorisk drift

Contate-nos

Visite o site

(8) 5190 90 00

claes.brikell@softronic.se

Produtos relacionados do Azure