Pomiń nawigację

Wyświetlanie cen maszyn wirtualnych w portalu usługi Azure Stack

poniedziałek, 12 lutego 2018

Obecnie trwają prace nad umożliwieniem operatorom usługi Azure Stack konfigurowania cen maszyn wirtualnych i wyświetlania ich w portalu usługi Azure Stack. Zwiększy to elastyczność w zakresie tworzenia planów i ofert, a także zarządzania subskrypcjami. Zajrzyj niedługo ponownie na ten blog, aby uzyskać więcej informacji.

Dowiedz się więcej o usługach, planach, ofertach i subskrypcjach w usłudze Azure Stack.

Related feedback