W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Strefy usługi Azure Edge Zone rozszerzają usługi platformy Azure na brzeg sieci

Data opublikowania: 31 marca, 2020

Strefy usługi Azure Edge Zone łączą możliwości platformy Azure, technologii 5G i operatorów na całym świecie, aby umożliwić stosowanie nowych scenariuszy dla deweloperów, klientów i partnerów. Te nowe oferty zostaną udostępnione w wersji zapoznawczej i pomogą lokalnym partnerom będącym operatorami i firmami telekomunikacyjnymi wprowadzać nowe rozwiązania dla firm i społeczeństwa, w tym pojazdy autonomiczne, inteligentne miasta, rzeczywistość wirtualną i inne przypadki użycia inteligentnego przemysłu.   

Nowe scenariusze klientów 5G korzystające ze stref usługi Azure Edge Zone
Strefy usługi Azure Edge Zone rozszerzają platformę Azure oraz zapewniają spójne usługi platformy Azure i funkcje zarządzania na brzegu sieci przy użyciu technologii 5G. W ten sposób pozwalają na wdrażanie nowych scenariuszy, umożliwiając wykonywanie następujących zadań:

  • Tworzenie aplikacji rozproszonych w chmurze, środowisku lokalnym i na brzegu sieci przy użyciu tych samych narzędzi zabezpieczeń, interfejsów API i witryny Azure Portal.
  • Lokalne przetwarzanie danych na potrzeby obciążeń usług multimediów i przemysłowych obciążeń IoT, które wymagają małych opóźnień.
  • Przyspieszanie analizy w czasie rzeczywistym, AI i IoT przez optymalizowanie, tworzenie i wprowadzanie innowacji pod kątem robotyki, rzeczywistości mieszanej i narzędzi do automatyzacji.
  • Nowe granice dla deweloperów pracujących z grafiką o wysokiej gęstości i operacjami w czasie rzeczywistym w branżach takich jak gry.

Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z wpisem w blogu i dokumentacją oraz odwiedź stronę produktu.

  • Services