Aktualizacje platformy

Dowiaduj się o ważnych aktualizacjach produktów na platformie Azure, harmonogramie działań i ogłoszeniach. Subskrybuj powiadomienia, aby zawsze mieć aktualne informacje.

Produkty

  październik 2019

  9 paź

  Wprowadzenie do nowej funkcji usługi Azure Resource Graph — śledzenie zmian właściwości zasobów

  Aktualizacja interfejsu API usługi Azure Resource Graph umożliwia wyświetlenie typu zmiany zasobu (utworzenie, aktualizacja lub usunięcie) i udostępnia podsumowanie zmienionych właściwości, łącznie z wartościami przed zmianą i po niej.

  • Azure Resource Graph
  • Features
  • Services
  8 paź

  Usługa Azure Application Insights jest teraz dostępna w regionie Brazylia Południowa

  Usługa Azure Application Insights jest teraz ogólnie dostępna w regionie Brazylia Południowa.

  • Azure Monitor
  • Regions & Datacenters
  • Services
  8 paź

  Prywatna wersja zapoznawcza — usługa Azure Spring Cloud

  Upraszczanie tworzenia mikrousług opartych na środowisku Spring Boot i zarządzanie stylem życia aplikacji.

  • Azure Spring Cloud
  • Open Source
  • Services
  8 paź

  Usługa Azure DNS Private Zones jest już ogólnie dostępna

  Ogłaszamy ogólną dostępność usługi Azure DNS Private Zones. W tej wersji, przeznaczonej dla środowiska produkcyjnego, dodano kilka poprawek błędów i usunięto ograniczenia obowiązujące w publicznej wersji zapoznawczej.

  • System DNS Azure
  • Features
  • Services
  2 paź

  Usługa Azure Application Insights jest teraz dostępna w regionie Północno-środkowe stany USA

  Usługa Azure Application Insights jest teraz ogólnie dostępna w regionie Północno-środkowe stany USA.

  • Azure Monitor
  • Application Insights
  • Regions & Datacenters
  • Services
  2 paź

  12 usług Cognitive Services jest dostępnych bezpłatnie w ramach bezpłatnego konta platformy Azure

  12 usług Cognitive Services jest teraz dostępnych bezpłatnie w ramach bezpłatnego konta platformy Azure. Umożliw aplikacjom, witrynom internetowym i botom zobaczenie, zrozumienie i interpretację potrzeb użytkowników przy użyciu naturalnych metod komunikacji.

  • Cognitive Services
  • Services
  1 paź

  Interfejs API REST usług Recovery Services — przełączanie do interfejsu API w wersji 2019-05-13 lub nowszej

  Jeśli uzyskujesz dostęp bezpośrednio do interfejsu API REST elementów chronionych przez kopię zapasową (nie dotyczy witryny Azure Portal, programu PS i interfejsu wiersza polecenia), natychmiast przełącz się na interfejs API w wersji 2019-05-13 lub nowszej.

  • Usługi odzyskiwania
  • Usługa Azure Backup
  • Management
  • Services

  wrzesień 2019

  30 wrz

  Wycofanie maszyn wirtualnych usługi Azure HDInsight z serii G — konieczność migracji przed 31 października 2019 r.

  31 października 2019 r. w usłudze Azure HDInsight zostaną wycofane maszyny wirtualne z serii G. Po tej dacie nie będzie można tworzyć nowych klastrów przy użyciu maszyn wirtualnych z serii G ani skalować w górę klastrów zawierających węzły z serii G.

  • HDInsight
  • Features
  • Retirements
  • Services
  30 wrz

  Wprowadzenie promocyjnych cen za transfer danych do usługi Azure Front Door

  Promocyjne ceny za transfer danych do usługi Azure Front Door są już dostępne.

  • Azure Front Door
  • Services
  30 wrz

  Azure CDN from Verizon — wymuszanie ścisłych połączeń SNI

  Wycofujemy obsługę połączeń innych niż SNI podczas korzystania z usługi Azure CDN from Verizon.

  • Content Delivery Network
  • Services
  30 wrz

  Usługa Windows Virtual Desktop jest teraz ogólnie dostępna na całym świecie

  Dzisiaj pragniemy ogłosić ogólną dostępność usługi Windows Virtual Desktop na całym świecie. Jest to jedyna usługa, która dostarcza uproszczone zarządzanie, wielosesyjny system Windows 10, optymalizacje dla usługi Office 365 ProPlus oraz obsługę pulpitów i aplikacji Usług pulpitu zdalnego systemu Windows Server. Usługa Windows Virtual Desktop pozwala w kilka minut wdrożyć i skalować pulpity oraz aplikacje systemu Windows na platformie Azure.

  • Windows Virtual Desktop
  • Services
  23 wrz

  Azure Portal — aktualizacja funkcji, wrzesień 2019 r.

  W witrynie Azure Portal wprowadzono aktualizacje usługi Azure Data Explorer i Azure SQL.

  • Portal Microsoft Azure
  • Features
  • Services
  20 wrz

  Azure Analysis Services — Dwie nowe jednostki SKU o wyższej mocy obliczeniowej są teraz dostępne

  Dostępność docelowa: Q3 2019

  Dwie nowe jednostki SKU, S8V2 i S9V2, są teraz dostępne dla usług Azure Analysis Services. Te jednostki SKU bazują na sprzęcie nowej generacji i mają dwa razy tyle jednostek QPU (abstrakcja jednostek CPU), co istniejące jednostki SKU S8/S9.

  • Azure Analysis Services
  • Management
  • Regions & Datacenters
  • Services
  20 wrz

  Zmiany dotyczące identyfikatorów mierników funkcji Dyski zarządzane z dyskami SSD w warstwie Premium na platformie Azure

  Od 1 listopada 2019 r. identyfikatory mierników dla migawek funkcji Dyski zarządzane z dyskami SSD w warstwie Premium na platformie Azure ulegną zmianie.

  • Dyski zarządzane
  • Services
  20 wrz

  Zmiany nazw mierników transakcji w usłudze Azure Maps w warstwie Standardowa

  Od 1 listopada 2019 r. niektóre nazwy mierników transakcji dotyczących mapowania adresu IP na kraj w usłudze Azure Maps warstwie Standardowa oraz transakcji dotyczących mapowania adresu IP na kraj w warstwie Standardowa S1 ulegną zmianie.

  • Azure Maps
  • Services
  20 wrz

  Zmiany identyfikatorów mierników transakcji w usłudze Azure Maps w warstwie Standardowa S1

  Od 1 listopada 2019 r. niektóre identyfikatory mierników dla transakcji w usłudze Azure Maps w warstwie Standardowa S1 ulegną zmianie

  • Azure Maps
  • Services
  20 wrz

  Publiczna wersja zapoznawcza: Udostępnienie funkcji wyodrębniania tekstu „Read” w usłudze Przetwarzanie obrazów w kontenerach

  Wydajemy najnowszą funkcję interpretacji tekstu „Read” w kontenerach platformy Docker, co umożliwia klientom lokalne uruchamianie.

  • Cognitive Services
  • Przetwarzanie obrazów
  • Services
  18 wrz

  Usługa Azure SQL Database — funkcja grup automatycznego trybu failover jest teraz dostępna we wszystkich regionach

  Funkcja grup automatycznego trybu failover w usłudze Azure SQL Database jest teraz dostępna dla wdrożeń wystąpień zarządzanych we wszystkich regionach.

  • Features
  • Services
  18 wrz

  Publiczna wersja zapoznawcza — identyfikacja i transkrypcja wielu języków w usłudze Video Indexer

  Automatyczna identyfikacja języka mówionego wykorzystuje technologię uczenia maszynowego do identyfikowania różnych języków używanych w multimedialnym elemencie zawartości.

  • Media Services
  • Indeksator wideo
  • Features
  • Services
  18 wrz

  Publiczna wersja zapoznawcza — wykrywanie animowanych postaci w usłudze Video Indexer

  Usługa Video Indexer w ramach usługi Azure Media Services obsługuje wykrywanie, grupowanie i rozpoznawanie postaci w animowanej zawartości.

  • Media Services
  • Indeksator wideo
  • Features
  • Services

  Zasoby

  Pobierz kwartalną retrospektywę aktualizacji platformy Azure.

  2. kwartał 2019

  Najnowsze wiadomości znajdziesz na blogu poświęconym platformie Azure.

  Blog

  Daj nam znać, co sądzisz o platformie Azure i co powinno się w niej pojawić w przyszłości.

  Prześlij opinię

  Platforma Azure umożliwia dostęp do chmury w większej liczbie regionów niż inni dostawcy.

  Sprawdź dostępność produktu w swoim regionie