Aktualizacje platformy

Dowiaduj się o ważnych aktualizacjach produktów na platformie Azure, harmonogramie działań i ogłoszeniach. Subskrybuj powiadomienia, aby zawsze mieć aktualne informacje.

Produkty

  maj 2019

  19 maj

  Azure Security Center new Azure Linux analytics agent

  Azure Security Center is beginning roll out of a new Azure Linux analytics agent to improve the onboarding of Linux VMs and servers to Security Center

  18 maj

  Azure Monitor Dynamic Threshold meter name change

  Effective July 1, 2019, the meter name for Dynamic Threshold feature in Azure Monitor will change.

  18 maj

  Azure Search Document Cracking Image Extraction Resource GUID name change

  Effective July 1, 2019, the Azure Search Document Cracking Image Extraction Resource GUID name will change.

  18 maj

  Azure Search Basic Unit and Standard Unit Resource GUID change

  Effective July 1, 2019, the resource GUIDs for Azure Search Basic Unit and Standard S1, S2 and S3 Unit for the Japan West region will change.

  18 maj

  Azure App Service Basic, Standard, Premium v2 Plans Resource GUID change

  On July 1, 2019, some resource GUIDs for Azure App Service Basic, Standard, and Premium v2 Plans will change as the global region resource GUIDs will break out into regional resource GUIDs.

  18 maj

  Azure Virtual Machines NVv2 meter name change

  Effective July 1, 2019, the meter names for Azure Virtual Machines NVv2 will change.

  18 maj

  Azure NetApp Files Resource GUID change

  Effective July 1, 2019, the resource GUIDs for Azure NetApp Files will change due to a change in the unit of measure.

  14 maj

  Obliczeniowe maszyny wirtualne o wysokiej wydajności są teraz dostępne w regionach Południowo-środkowe stany USA i Europa Zachodnia

  Maszyny wirtualne serii HB są teraz dostępne w regionach Południowo-środkowe stany USA i Europa Zachodnia

  9 maj

  Poprawione rozliczenia dotyczące usługi Azure SQL Data Warehouse i innych usług platformy Azure

  Poprawiliśmy rozliczenia dotyczące usługi Azure SQL Data Warehouse i innych usług platformy Azure, które miały wpływ tylko na klientów z umowami EA.

  8 maj

  Aktualizacja usługi Azure Lab Services: funkcja zakresu adresów jest już dostępna

  Dodaliśmy do usługi Azure Lab Services możliwość podania zakresu adresów maszyn wirtualnych laboratoriów.

  8 maj

  Usługa Azure Red Hat OpenShift jest już dostępna

  Usługa Azure Red Hat OpenShift (w pełni zarządzana usługa Red Hat OpenShift) obsługiwana wspólnie z firmą Red Hat jest teraz dostępna.

  7 maj

  Nowy i ulepszony łącznik SAP jest już ogólnie dostępny

  Łącznik SAP dla usługi Logic Apps umożliwia dwukierunkową integrację danych między rozwiązaniem SAP i innymi aplikacjami LOB lub SaaS. Łącznik współdziała z klasycznymi wersjami rozwiązania SAP, takimi jak systemy lokalne R/3 i ECC. Ponadto łącznik umożliwia integrację z nowszymi systemami SAP opartymi na rozwiązaniu HANA, takimi jak S/4 HANA, niezależnie od tego, czy są hostowane lokalnie czy w chmurze.

  7 maj

  Rozszerzenie Durable Functions obsługuje teraz nowy stanowy wzorzec jednostek

  Rozszerzenie Durable Functions obsługuje teraz stanowy wzorzec jednostek, co umożliwia tworzenie stanowych funkcji Azure Functions mapowanych na aktora.

  6 maj

  Usługa Azure ExpressRoute jest ogólnie dostępna w ośmiu dodatkowych lokalizacjach

  Usługa Azure ExpressRoute umożliwia przeniesienie sieci lokalnych do chmury firmy Microsoft za pośrednictwem połączenia prywatnego obsługiwanego przez dostawcę połączenia. Zasięg usługi ExpressRoute został rozszerzony na osiem nowych lokalizacji.

  6 maj

  Funkcja kodu w tekście w usłudze Azure Logic Apps jest dostępna w wersji zapoznawczej

  Ponieważ zależy nam na spełnianiu potrzeb naszych klientów, wprowadzamy nową funkcję kodu w tekście, która umożliwia deweloperom pisanie i wykonywanie prostego kodu języka ECMAScript (znanego także jako JavaScript) bezpośrednio z poziomu usługi Logic Apps.

  6 maj

  RosettaNet connector and standard support is now in preview

  Logic Apps provides the ability to send and receive RosettaNet based messages through RosettaNet connector, which supports the operations to decode or receive and encode or send messages.

  6 maj

  Adaptacyjne wzmacnianie zabezpieczeń sieci — od teraz w publicznej wersji zapoznawczej

  Adaptacyjne wzmacnianie zabezpieczeń sieci jest od teraz dostępne w publicznej wersji zapoznawczej

  6 maj

  Funkcje adaptacyjnego sterowania aplikacjami — zmienianie członkostwa w grupie maszyn wirtualnych

  Funkcje adaptacyjnego sterowania aplikacjami — zmienianie członkostwa w grupie maszyn wirtualnych

  6 maj

  Publiczna wersja zapoznawcza funkcji usługi Azure Data Explorer zapewniających głębszą integrację z usługą ADLS 2. generacji

  Podczas konferencji Build w usłudze Azure Data Explorer zostanie udostępniona wersja zapoznawcza funkcji dla firm umożliwiających wysyłanie zapytań z usługi ADLS 2. generacji bez konieczności pozyskiwania danych

  Informacje