Aktualizacje platformy

Dowiaduj się o ważnych aktualizacjach produktów na platformie Azure, harmonogramie działań i ogłoszeniach. Subskrybuj powiadomienia, aby zawsze mieć aktualne informacje.

Produkty

  maj 2019

  29 maj

  Usługa Azure NetApp Files jest teraz ogólnie dostępna

  Azure NetApp Files, autorska usługa platformy Azure, to zaawansowana usługa przechowywania plików do uruchamiania najbardziej wymagających obciążeń plików na platformie Azure bez konieczności jakiegokolwiek modyfikowania kodu.

  • Azure Migrate
  • SAP HANA w dużych wystąpieniach
  • Usługa Pliki systemu Azure
  • Features
  • Microsoft Ignite
  • Microsoft Inspire
  • Services

  listopad 2018

  1 lis

  Platforma Kubernetes w usłudze Azure Stack w wersji zapoznawczej

  Wdrażanie klastrów Kubernetes jest teraz obsługiwane w usłudze Azure Stack, która jest certyfikowanym dostawcą chmury Kubernetes. Zainstaluj platformę Kubernetes przy użyciu szablonów usługi Azure Resource Manager wygenerowanych przez aparat ACS w usłudze Azure Stack.

  • Azure Stack
  • Azure Kubernetes Service (AKS)
  • Microsoft Ignite
  • Services
  1 lis

  Tworzenie kopii zapasowej programu SQL Server dla przedsiębiorstw w usłudze Azure Virtual Machines

  Użytkownicy mogą tworzyć kopie zapasowe swoich programów SQL Server działających w usłudze Azure Virtual Machines. Ta możliwość tworzenia kopii zapasowych obciążenia działa jako usługa bez infrastruktury rozliczana w modelu płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem. Korzysta ona z natywnych interfejsów API SQL tworzenia kopii zapasowych i przywracania, aby zapewnić kompleksowe rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych serwerów SQL działających na maszynach wirtualnych usługi Azure IaaS.

  • Azure Stack
  • Backup
  • Microsoft Ignite
  • Services
  1 lis

  Azure Stack — jest już dostępna dokumentacja programu FedRAMP High

  Dokumentacja programu FedRAMP High jest teraz dostępna dla użytkowników usługi Azure Stack.

  • Azure Stack
  • Compliance
  • Microsoft Ignite
  • Services
  1 lis

  Usługa Event Hubs w środowisku Azure Stack

  Azure Event Hubs to platforma do pozyskiwania zdarzeń i strumieniowego przesyłania danych big data, która umożliwia odbieranie i przetwarzanie milionów zdarzeń na sekundę. Można ją teraz uruchamiać w usłudze Azure Stack.

  • Event Hubs
  • Azure Stack
  • Microsoft Ignite
  • Services
  1 lis

  Usługa Service Fabric jest teraz dostępna w usłudze Azure Stack

  Usługa Service Fabric, platforma systemów rozproszonych ułatwiająca pakowanie i wdrażanie skalowalnych i niezawodnych mikrousług i kontenerów oraz zarządzanie nimi, jest teraz dostępna w usłudze Azure Stack.

  • Service Fabric
  • Azure Stack
  • Microsoft Ignite
  • Services

  październik 2018

  4 paź

  Publiczna wersja zapoznawcza: Azure Database for MariaDB

  Usługa Azure Database for MariaDB jest w publicznej wersji zapoznawczej.

  • Azure Database for MariaDB
  • Microsoft Ignite
  • Services
  2 paź

  Odzyskiwanie po awarii dla maszyn wirtualnych obsługujących usługę Azure Disk Encryption

  Maszyny wirtualne z włączonym szyfrowaniem można replikować z jednego regionu świadczenia usługi Azure do innego za pośrednictwem aplikacji Azure Active Directory.

  • Site Recovery
  • Virtual Machines
  • Features
  • Microsoft Ignite

  wrzesień 2018

  27 wrz

  Public preview: Azure Cost Management

  Azure Cost Management is in preview. It can help you understand how and where you're accruing costs in the cloud, and how to keep costs down.

  • Azure Cost Management
  • Management
  • Microsoft Ignite
  26 wrz

  Publiczna wersja zapoznawcza: zasady punktów końcowych usług sieci wirtualnej dla usługi Azure Storage

  Zasady punktów końcowych usług sieci wirtualnej dla usługi Azure Storage są obecnie dostępne w wersji zapoznawczej.

  • Virtual Network
  • Konta magazynu
  • Features
  • Microsoft Ignite
  26 wrz

  Public preview: Read replicas for Azure Database for MySQL

  Azure Database for MySQL supports up to five read-only replicas within the same Azure region (public preview).

  • Azure Database for MySQL
  • Features
  • Microsoft Ignite
  26 wrz

  General availability: Automatic OS image upgrade in virtual machine scale sets

  It is easy to enable automatic OS image updates in Virtual machine scale sets for the most popular images.

  • Virtual Machine Scale Sets
  • Virtual Machines
  • Microsoft Ignite
  • Services
  26 wrz

  Azure Virtual Machine Image Builder available in private preview

  Azure Virtual Machine (VM) Image Builder, now available in private preview, allows you to migrate your image building pipeline to Azure.

  • Virtual Machines
  • Microsoft Ignite
  • Services
  26 wrz

  Innowacje w usłudze Azure Security Center teraz dostępne w wersji zapoznawczej

  Usługa Azure Security Center Secure Score, która zapewnia widoczność i zalecenia umożliwiające zwiększenie poziomu zabezpieczeń zasobów platformy Azure, jest teraz dostępna w wersji zapoznawczej.

  • Security Center
  • Microsoft Ignite
  • Services
  25 wrz

  Wersja zapoznawcza systemu Linux z obsługą niestandardowych sieci wirtualnych w usłudze Azure Container Instances

  Teraz można aprowizować kontenery systemu Linux w nowych lub istniejących sieciach wirtualnych za pomocą usługi Azure Container Instances. Ta obsługa jest w wersji zapoznawczej dla systemu Linux w dwóch regionach: Zachodnie stany USA i Europa Zachodnia.

  • Container Instances
  • Virtual Network
  • Features
  • Microsoft Ignite
  25 wrz

  Usługa Azure Data Box jest teraz dostępna

  Usługa Azure Data Box jest teraz dostępna. Usługa Azure Data Box sprawdza się, gdy chcesz przenieść duże ilości danych na platformę Azure, ale ogranicza Cię czas, dostępność sieci lub koszty.

  • Data Box
  • Microsoft Ignite
  • Services
  25 wrz

  Dyski Ultra SSD, nowa oferta usługi Azure Managed Disks, są teraz dostępne w wersji zapoznawczej.

  Dyski Ultra SSD, nowa oferta usługi Azure Managed Disks dla Twoich najbardziej wymagających obciążeń intensywnie korzystających z danych, są teraz dostępne w wersji zapoznawczej.

  • Dyski zarządzane
  • Microsoft Ignite
  • Services
  25 wrz

  Azure Data Box Edge now available

  Azure Data Box Edge is a physical network appliance, shipped by Microsoft, that sends data in and out of Azure. Data Box Edge is additionally equipped with AI-enabled edge computing capabilities that help you analyze, process, and transform the on-premises data before uploading it to the cloud.

  • Data Box
  • Microsoft Ignite
  • Services
  25 wrz

  Azure Data Box Gateway now in preview

  Azure Data Box Gateway is a virtual appliance that acts as a storage gateway and creates a link between your site and Azure Storage.

  • Data Box
  • Microsoft Ignite
  • Services
  25 wrz

  Azure Data Box heavy edition now available for petabyte-sized data transfers

  The Azure Data Box heavy edition is a secure, ruggedized appliance shipped to customers to facilitate petabyte-sized offline data transfers to Azure Storage.

  • Data Box
  • Microsoft Ignite
  • Services

  Informacje