Aktualizacje platformy

Dowiaduj się o ważnych aktualizacjach produktów na platformie Azure, harmonogramie działań i ogłoszeniach. Subskrybuj powiadomienia, aby zawsze mieć aktualne informacje.

Produkty

  grudzień 2018

  4 gru

  Subskrypcje elastyczne usługi API Management są w wersji zapoznawczej

  Użytkownicy warstwy Zużycie usługi API Management mogą teraz tworzyć subskrypcje na różnych poziomach, a subskrypcje nie musza już być skojarzone z kontem dewelopera.

  • API Management
  • Microsoft Connect
  4 gru

  Wersja 3.0 zestawu .NET SDK usługi Azure Cosmos DB jest dostępna w wersji zapoznawczej

  Zestaw .NET SDK usługi Azure Cosmos DB pomaga deweloperom tworzyć aplikacje usługi Azure Cosmos DB za pomocą interfejsu API SQL i łatwiej wykonywać różne akcje. Wersja zapoznawcza wersji 3.0 jest teraz dostępna do pobrania lub w celu przesłania opinii w serwisie GitHub. Ten zestaw SDK jest zgodny ze specyfikacją .NET Standard 2.0 i zawiera wiele nowych funkcji, takich jak nowy, intuicyjny model obiektów, obsługa strumieni i inne ulepszenia wydajności.

  • Azure Cosmos DB
  • Microsoft Connect
  • SDK and Tools
  4 gru

  Azure Functions, obsługa języka Python jest w wersji zapoznawczej

  Usługa Azure Functions obsługuje teraz opracowywanie zawartości w języku Python w środowisku uruchomieniowym Functions 2.0.

  • Stan usługi Funkcje Azure
  • Microsoft Connect
  4 gru

  Środowisko uruchomieniowe ONNX typu open source

  Środowisko uruchomieniowe ONNX — aparat wnioskowania o wysokiej wydajności dla modeli uczenia maszynowego — jest teraz oprogramowaniem typu open source.

  • Machine Learning
  • Microsoft Connect
  4 gru

  Nowa oferta udostępnionej bazy danych usługi Azure Cosmos DB jest już dostępna

  Przepływność aprowizowana na poziomie bazy danych zaczyna się teraz od 400 RU/s i może być udostępniana dla dowolnych lub wszystkich kontenerów w obrębie bazy danych.

  • Azure Cosmos DB
  • Microsoft Connect
  • Services
  4 gru

  Usługa Azure Stream Analytics na urządzeniach IoT Edge jest już dostępna

  Usługa Azure Stream Analytics w usłudze IoT Edge umożliwia deweloperom wdrażanie analizy bliskiej czasowi rzeczywistemu bliżej urządzeń Internetu rzeczy, aby w pełni wykorzystać dane wygenerowane na urządzeniach.

  • Azure Stream Analytics
  • Azure IoT Edge
  • Microsoft Connect
  4 gru

  Węzeł wirtualny usługi Azure Kubernetes Service (AKS) jest w wersji zapoznawczej

  Węzeł wirtualny usługi Azure Kubernetes Service (AKS) umożliwia deweloperom elastyczne aprowizowanie dodatkowych zasobników w usłudze Container Instances, które są uruchamiane w ciągu kilku sekund.

  • Azure Kubernetes Service (AKS)
  • Microsoft Connect

  wrzesień 2018

  24 wrz

  Azure Functions, plan Zużycie dla systemu Linux — publiczna wersja zapoznawcza

  Usługa Azure Functions będzie teraz obsługiwać plan Zużycie na potrzeby wdrażania w systemie Linux.

  • Stan usługi Funkcje Azure
  • Microsoft Connect
  • Services

  Informacje