Aktualizacje platformy

Dowiaduj się o ważnych aktualizacjach produktów na platformie Azure, harmonogramie działań i ogłoszeniach. Subskrybuj powiadomienia, aby zawsze mieć aktualne informacje.

Kanał informacyjny RSS

grudzień 2018

4 gru

Nowe kluczowe funkcje dodane do usługi Time Series Insights w celu zaspokojenia potrzeb związanych z Internetem rzeczy

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Magazyn długoterminowy zoptymalizowany pod kątem szeregów czasowych, model szeregu czasowego na potrzeby kontekstualizacji danych i kompleksowe środowisko analizy — te funkcje są teraz dostępne w wersji zapoznawczej.

  • Azure Time Series Insights
4 gru

Subskrypcje elastyczne usługi API Management są w wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Użytkownicy warstwy Zużycie usługi API Management mogą teraz tworzyć subskrypcje na różnych poziomach, a subskrypcje nie musza już być skojarzone z kontem dewelopera.

  • API Management
4 gru

Wersja 3.0 zestawu .NET SDK usługi Azure Cosmos DB jest dostępna w wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Zestaw .NET SDK usługi Azure Cosmos DB pomaga deweloperom tworzyć aplikacje usługi Azure Cosmos DB za pomocą interfejsu API SQL i łatwiej wykonywać różne akcje. Wersja zapoznawcza wersji 3.0 jest teraz dostępna do pobrania lub w celu przesłania opinii w serwisie GitHub. Ten zestaw SDK jest zgodny ze specyfikacją .NET Standard 2.0 i zawiera wiele nowych funkcji, takich jak nowy, intuicyjny model obiektów, obsługa strumieni i inne ulepszenia wydajności.

  • Azure Cosmos DB
4 gru

Azure Functions, obsługa języka Python jest w wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Usługa Azure Functions obsługuje teraz opracowywanie zawartości w języku Python w środowisku uruchomieniowym Functions 2.0.

  • Stan usługi Funkcje Azure
4 gru

Środowisko uruchomieniowe ONNX typu open source

TERAZ DOSTĘPNE

Środowisko uruchomieniowe ONNX — aparat wnioskowania o wysokiej wydajności dla modeli uczenia maszynowego — jest teraz oprogramowaniem typu open source.

  • Machine Learning
4 gru

Nowa oferta udostępnionej bazy danych usługi Azure Cosmos DB jest już dostępna

TERAZ DOSTĘPNE

Przepływność aprowizowana na poziomie bazy danych zaczyna się teraz od 400 RU/s i może być udostępniana dla dowolnych lub wszystkich kontenerów w obrębie bazy danych.

  • Azure Cosmos DB
4 gru

Usługa Azure Stream Analytics na urządzeniach IoT Edge jest już dostępna

TERAZ DOSTĘPNE

Usługa Azure Stream Analytics w usłudze IoT Edge umożliwia deweloperom wdrażanie analizy bliskiej czasowi rzeczywistemu bliżej urządzeń Internetu rzeczy, aby w pełni wykorzystać dane wygenerowane na urządzeniach.

  • Azure Stream Analytics
  • Azure IoT Edge
4 gru

Węzeł wirtualny usługi Azure Kubernetes Service (AKS) jest w wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Węzeł wirtualny usługi Azure Kubernetes Service (AKS) umożliwia deweloperom elastyczne aprowizowanie dodatkowych zasobników w usłudze Container Instances, które są uruchamiane w ciągu kilku sekund.

  • Azure Kubernetes Service (AKS)

wrzesień 2018

24 wrz

Azure Functions, plan Zużycie dla systemu Linux — publiczna wersja zapoznawcza

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Usługa Azure Functions będzie teraz obsługiwać plan Zużycie na potrzeby wdrażania w systemie Linux.

  • Stan usługi Funkcje Azure

Platforma Azure na konferencji Ignite

Zasoby

Pobierz kwartalną retrospektywę aktualizacji platformy Azure.

3. kwartał 2019 r.

2. kwartał 2019

Najnowsze wiadomości znajdziesz na blogu poświęconym platformie Azure.

Blog

Daj nam znać, co sądzisz o platformie Azure i co powinno się w niej pojawić w przyszłości.

Prześlij opinię

Platforma Azure umożliwia dostęp do chmury w większej liczbie regionów niż inni dostawcy.

Sprawdź dostępność produktu w swoim regionie