Aktualizacje platformy

Dowiaduj się o ważnych aktualizacjach produktów na platformie Azure, harmonogramie działań i ogłoszeniach. Subskrybuj powiadomienia, aby zawsze mieć aktualne informacje.

Produkty

  maj 2019

  30 maj

  Alerty platformy AIOps w usłudze Azure Monitor z progami dynamicznymi teraz ogólnie dostępne

  Dzięki progom dynamicznym nie trzeba już ręcznie identyfikować ani ustawiać progów dla alertów. Reguła alertu używa zaawansowanych możliwości usługi Machine Learning (ML) do uczenia się historycznego zachowania metryk oraz identyfikowania wzorców i anomalii, które wskazują na potencjalne problemy z usługą.

  13 maj
  8 maj

  Buforowanie zestawu wyników dla usługi Azure SQL Data Warehouse jest teraz dostępne w wersji zapoznawczej

  Buforowanie zestawu wyników umożliwia natychmiastowe uzyskiwanie wyników zapytań, skracając tym samym czas uzyskiwania szczegółowych informacji dla analityków biznesowych i użytkowników przygotowujących raporty

  8 maj

  Aktualizacje usługi Azure Monitor podczas konferencji BUILD 2019

  W usłudze Azure Monitor wprowadzono wiele ciekawych funkcji, łącznie z kompleksowym monitorowaniem usługi AKS, szczegółową kontrolą dostępu opartą na rolach dla dzienników, inteligentne i skalowalne alerty, nową możliwością analizy zmian w aplikacji i nie tylko.

  8 maj

  Ważność obciążenia dla usługi Azure SQL Data Warehouse jest teraz ogólnie dostępna

  Ważność i klasyfikacja zarządzania obciążeniami zapewniają możliwość wpłynięcia na kolejność uruchamiania zapytań.

  8 maj

  Uporządkowane, klastrowane indeksy magazynu kolumn dla usługi Azure SQL Data Warehouse są teraz dostępne w wersji zapoznawczej

  Magazyn kolumn to kluczowy element umożliwiający przechowywanie dużych ilości danych i wydajne wykonywanie zapytań.

  8 maj

  Dynamiczne maskowanie danych dla usługi Azure SQL Data Warehouse jest teraz dostępne w wersji zapoznawczej

  Dynamiczne maskowanie danych (DDM, Dynamic Data Masking) zapobiega nieautoryzowanemu dostępowi do poufnych danych w Twoim magazynie danych przez zaciemnianie ich na bieżąco w wynikach zapytania na podstawie zdefiniowanych reguł maskowania.

  8 maj

  Obsługa danych JSON dla usługi Azure SQL Data Warehouse jest teraz dostępna w wersji zapoznawczej

  Analitycy biznesowi mogą teraz przy użyciu znanego im języka T-SQL manipulować dokumentami sformatowanymi jako dane JSON i wysyłać względem nich zapytania

  8 maj

  Usługa Azure Red Hat OpenShift jest już dostępna

  Usługa Azure Red Hat OpenShift (w pełni zarządzana usługa Red Hat OpenShift) obsługiwana wspólnie z firmą Red Hat jest teraz dostępna.

  7 maj

  Nowe funkcje sieciowe usługi App Service dla systemu Linux są dostępne w wersji zapoznawczej

  Nowe funkcje sieciowe, które umożliwiają aplikacjom dla systemu Linux bezpieczny dostęp do zasobów, są dostępne w wersji zapoznawczej.

  7 maj
  7 maj

  W usłudze App Service jest już dostępna obsługa języka Java 11 (w systemach Linux i Windows)

  Usługa App Service już obsługuje język Java 11 zarówno w systemie Linux, jak i Windows

  7 maj

  Nowy widok pełnoekranowy usługi Azure App Service jest już dostępny

  Usługa App Service udostępnia nowy widok pełnoekranowy, który ułatwia tworzenie aplikacji i obsługę przepływu pracy publikowania.

  7 maj

  Nowy i ulepszony łącznik SAP jest już ogólnie dostępny

  Łącznik SAP dla usługi Logic Apps umożliwia dwukierunkową integrację danych między rozwiązaniem SAP i innymi aplikacjami LOB lub SaaS. Łącznik współdziała z klasycznymi wersjami rozwiązania SAP, takimi jak systemy lokalne R/3 i ECC. Ponadto łącznik umożliwia integrację z nowszymi systemami SAP opartymi na rozwiązaniu HANA, takimi jak S/4 HANA, niezależnie od tego, czy są hostowane lokalnie czy w chmurze.

  7 maj

  Ulepszone rozproszone śledzenie aplikacji bezserwerowych utworzonych za pomocą usług Functions i API Management jest już dostępne

  Poprawiliśmy możliwość wglądu w aplikacje bezserwerowe tworzone w usługach Functions i API Management, dzięki czemu możesz łatwo monitorować, debugować i obsługiwać te aplikacje w usłudze Application Insights. 

  7 maj

  Uwidacznianie aplikacji funkcji za pomocą usługi API Management przez połączenie jej z nowym lub istniejącym interfejsem API jest już dostępne

  Uprościliśmy środowisko publikowania i używania aplikacji funkcji opartych na interfejsie API. Możesz teraz łatwo zarządzać nimi za pomocą usługi API Management w interfejsie aplikacji funkcji w witrynie Azure Portal.  

  7 maj

  Rozszerzenie Durable Functions obsługuje teraz nowy stanowy wzorzec jednostek

  Rozszerzenie Durable Functions obsługuje teraz stanowy wzorzec jednostek, co umożliwia tworzenie stanowych funkcji Azure Functions mapowanych na aktora.

  7 maj

  W usłudze IoT Central wprowadzono obsługę reguł i alertów, wizualizacji, personalizacji i nie tylko

  W usłudze IoT Central wprowadzono nowe funkcje, które zaprojektowano z myślą o uproszczeniu usługi IoT Central dla deweloperów przez umożliwienie gładszej integracji z istniejącymi rozwiązaniami korporacyjnymi i biznesowymi klientów.

  7 maj

  Interfejs API usługi Azure Cosmos DB dla rozwiązania etcd jest dostępny w wersji zapoznawczej

  Dzięki interfejsowi API dla rozwiązania etcd zgodnemu z protokołem niskiego poziomu i dostępnemu w usłudze Azure Cosmos DB deweloperzy mogą korzystać z wysoce niezawodnych i dostępnych oraz globalnie rozproszonych narzędzi Kubernetes i K8 bez wprowadzania zmian w kodzie ani wykonywania czynności związanych z zarządzaniem.

  6 maj

  Ogłoszenie dotyczące usługi IoT Plug and Play podczas konferencji Build

  Dzisiaj ogłaszamy wprowadzenie usługi IoT Plug and Play, wykorzystującej otwarty język modelowania, który umożliwia deweloperom łączenie urządzeń IoT z chmurą bez konieczności pisania kodu.

  Informacje