Pomiń nawigację

Aktualizacje platformy

Zapoznaj się z najnowszymi aktualizacjami produktów i funkcji platformy Azure, które mają na celu spełnienie wymagań dotyczących inwestycji w chmurę. Subskrybuj powiadomienia, aby zawsze mieć aktualne informacje.

Kanał informacyjny RSS
Kategoria produktów
Stan:

styczeń 2022

25 sty

Generally available: Azure NetApp Files features

TERAZ DOSTĘPNE

Azure NetApp Files features - dual protocol, ADDS LDAP over TLS and SMB3 protocol encryption have reached general availability.

 • Azure NetApp Files
 • Services
 • Features
 • Regions & Datacenters
19 sty

General availability: Azure Database for PostgreSQL – Hyperscale (Citus) in new regions

TERAZ DOSTĘPNE

Azure Database for PostgreSQL – Hyperscale (Citus) is now available in the Central India and East Asia regions to distribute your Postgres database across multiple machines using sharding.

 • Azure Database for PostgreSQL
 • Features
 • Regions & Datacenters
 • Open Source
12 sty

Announcing price reductions for Azure confidential computing

TERAZ DOSTĘPNE

Lower prices for Azure confidential computing virtual machines

 • Maszyny wirtualne
 • Services
 • Pricing & Offerings
 • Security
10 sty

Azure Backup — aktualizacje automatyzacji — 2021 r.

TERAZ DOSTĘPNE

Podsumowanie najważniejszych aktualizacji automatyzacji dla usługi Azure Backup w 2021 r.

 • Azure Backup
 • Management

grudzień 2021

16 gru

Zasady umieszczania są teraz ogólnie dostępne dla usługi Azure VMware Solution

TERAZ DOSTĘPNE

Zasady umieszczania umożliwiają administratorom określanie ograniczeń lub reguł podczas alokacji maszyn wirtualnych w chmurze prywatnej usługi Azure VMware Solution. Dzięki tej aktualizacji tworzenie i przypisywanie reguł harmonogramu zasobów rozproszonych (DRS) programu vSphere do uruchamiania maszyn wirtualnych w centrum SDDC usługi Azure VMware Solution zostało uproszczone i jest teraz wykonywalne bezpośrednio z poziomu witryny Azure Portal dla ról administratora chmury.

 • Rozwiązanie Azure VMware
 • Services
 • Features
9 gru

Azure Storage: Bezpieczny dostęp do konta magazynu z sieci/podsieci wirtualnej w dowolnym regionie teraz w publicznej wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Ta wersja zapoznawcza umożliwia bezpieczny dostęp do konta magazynu przez skonfigurowanie w zaporze magazynu reguł sieci wirtualnej, które zezwalają na dostęp z podsieci w dowolnym regionie platformy Azure.

 • Konta magazynu
 • Azure Blob Storage
 • Azure Data Lake Storage
 • Features
 • Security
8 gru

Azure Machine Learning – December 2021 general availability

TERAZ DOSTĘPNE

A new feature now available in general availability includes Manage Azure Machine Learning resource using Hashicorp Terraform

 • Azure Machine Learning
 • Features
7 gru

Public preview availability of Virtual Machine restore points

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Take multi-disk consistent point in time snapshots of all the disks attached to a VM for backup and disaster recovery purposes.

 • Maszyny wirtualne
 • Dyski zarządzane
 • Wykonanie migawki
 • Services
 • Features
2 gru

Publiczna wersja zapoznawcza: Obsługa profilów FSLogix dla maszyn wirtualnych przyłączonych do usługi Azure AD dla usługi Azure Virtual Desktop

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Utwórz udział usługi Azure Files, aby przechowywać profile FSLogix, i skonfiguruj go do obsługi uwierzytelniania usługi Azure AD.

 • Azure Virtual Desktop
 • Features
1 gru

SQL Server IaaS Agent extension for Linux SQL VMs generally available

TERAZ DOSTĘPNE

SQL Server IaaS Agent extension license management capabilities are now available for Ubuntu Linux virtual machines.

 • Program SQL Server w usłudze Azure Virtual Machines
 • Features

listopad 2021

29 lis

Ogólna dostępność: Funkcja NAT bramy VPN Gateway

TERAZ DOSTĘPNE

Translator adresów sieciowych (NAT, Network Address Translation) usługi Azure VPN Gateway pozwala łączyć sieci lokalne lub oddziały firmy z siecią wirtualną platformy Azure przy użyciu nakładających się adresów IP.

 • VPN Gateway
 • Features
 • Security
23 lis

Prywatna wersja zapoznawcza: Analiza głównej przyczyny, nowe dane telemetryczne i alerty dla oprogramowania SAP NetWeaver w usłudze AMS

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Wyświetl analizę głównej przyczyny niedostępności systemu SAP spowodowaną przez niedostępność maszyny wirtualnej lub hosta oraz nowe dane telemetryczne dla oprogramowania SAP NetWeaver w usłudze Azure Monitor dla rozwiązań SAP (AMS).

 • Features
22 lis

Public preview: Azure Virtual Machines DCasv5 and ECasv5-series now available

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

New DCasv5 and ECasv5-series Azure Confidential Virtual Machines are available in public preview

 • Maszyny wirtualne
 • Pricing & Offerings
 • Security
 • Regions & Datacenters
18 lis

Public preview: Azure Virtual Machines DCv3-series now available in Europe West and North

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Confidential computing DCsv3 and DCdsv3-series virtual machines (VMs) are now available in Europe West and Europe North.

 • Maszyny wirtualne
 • Pricing & Offerings
 • Security
 • Regions & Datacenters
17 lis

General availability: Azure Machine Learning updates - November 2021

TERAZ DOSTĘPNE

The new feature in general availability for Azure Machine Learning includes deploying with pre-built Inferencing docker images.

 • Azure Machine Learning
 • Features
17 lis

Public preview: Azure Machine Learning updates - November 2021

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

New features now available in public preview for Azure Machine Learning include test AutoML models and calculate test metrics, support for storage account IP firewall, and new pipeline capabilities using CLI v2.

 • Azure Machine Learning
 • Features
17 lis

Selektor maszyn wirtualnych jest teraz ogólnie dostępny

TERAZ DOSTĘPNE

Nowo udostępniony selektor maszyn wirtualnych umożliwia szybkie znajdowanie opcji maszyn wirtualnych i magazynów dyskowych platformy Azure, które spełnią Twoje wymagania. Narzędzie jest zlokalizowane na 26 języków. Pomaga w wyborze, bazując na wskazanych przez użytkownika kategoriach obciążeń, systemach operacyjnych i regionach platformy Azure. Selektor maszyn wirtualnych jest zintegrowany z kalkulatorem cen.

 • Maszyny wirtualne
 • SDK and Tools
16 lis

Public preview: Run Command – Execute PowerShell or shell scripts on Virtual Machines and Scale Sets

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

The updated Run Commands are now management orientated, allows to run multiple scripts, track their progress and define Run Command resources in ARM templates to automate VM deployments.

 • Maszyny wirtualne
 • Virtual Machine Scale Sets
 • Features
 • Microsoft Ignite
15 lis

Public preview: VM Applications – Manage and deploy applications to Virtual Machines and Scale Sets

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

With VM Applications, you can create and securely store application packages in an Azure Compute Gallery. Package management is greatly simplified with logical grouping and versioning capabilities and packages can be shared with other users in your organization, across subscriptions, and tenants.

 • Maszyny wirtualne
 • Virtual Machine Scale Sets
 • Features
 • Microsoft Ignite
12 lis

General availability: Citrix supports Virtual Apps and Desktop Service on Azure VMware Solution

TERAZ DOSTĘPNE

Citrix has announced official support for Citrix Virtual Apps and Desktops on Azure VMware Solution. With this announcement you gain more choice and flexibility in the migration and modernization of Virtual Desktop Infrastructure to Azure.

 • Rozwiązanie Azure VMware
 • Services
 • Features

Platforma Azure na konferencji Microsoft Ignite

Zasoby

Przeczytaj najnowsze wiadomości i zapowiedzi w blogu platformy Azure.

Blog

Uzyskaj odpowiedzi na pytania od firmy Microsoft i ekspertów ze społeczności.

Pomoc techniczna społeczności

Przeczytaj często zadawane pytania dotyczące aktualizacji platformy Azure.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Znajdź najnowsze wiadomości, aktualizacje i zasoby dla partnerów platformy Azure.

Strefa partnera platformy Azure

Daj nam znać, co sądzisz o platformie Azure i co powinno się w niej pojawić w przyszłości.

Prześlij opinię

Platforma Azure umożliwia dostęp do chmury w większej liczbie regionów niż inni dostawcy.

Sprawdź dostępność produktu w swoim regionie