Aktualizacje platformy

Dowiaduj się o ważnych aktualizacjach produktów na platformie Azure, harmonogramie działań i ogłoszeniach. Subskrybuj powiadomienia, aby zawsze mieć aktualne informacje.

Kanał informacyjny RSS

styczeń 2020

1 sty

Usługa Azure Bastion jest teraz ogólnie dostępna w regionach Wschodnie stany USA 2 i Zachodnie stany USA 2

TERAZ DOSTĘPNE

Usługa Azure Bastion jest teraz ogólnie dostępna w dwóch kolejnych regionach chmury publicznej platformy Azure — Wschodnie stany USA 2 i Zachodnie stany USA 2. W przyszłości będziemy kontynuować dodawanie kolejnych regionów.

 • Azure Bastion
 • Virtual Machines
 • Virtual Machine Scale Sets
 • Virtual Network
 • Azure DevTest Labs

grudzień 2019

11 gru

Obsługa usługi Azure Private Link w usłudze AKS jest teraz w wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Dzięki obsłudze usługi Azure Private Link w usłudze AKS można wchodzić w interakcje z serwerem interfejsu API usługi Kubernetes jako prywatnym punktem końcowym w sieci wirtualnej, co gwarantuje, że wszystkie operacje zarządzania usługą Kubernetes pozostaną całkowicie odizolowane.

 • Azure Kubernetes Service (AKS)
 • Łącze prywatne platformy Azure
 • Virtual Network

listopad 2019

5 lis

Usługa Azure Private Link jest teraz dostępna we wszystkich regionach

TERAZ DOSTĘPNE

Usługa Azure Private Link, która zapewnia prywatną łączność z usługami platformy Azure, jest teraz dostępna we wszystkich regionach.

 • Łącze prywatne platformy Azure
 • Virtual Network
 • Azure SQL Database
 • Azure Synapse Analytics
 • Konta magazynu
 • Azure Data Lake Storage
 • Azure Cosmos DB

wrzesień 2019

16 wrz

Łącze prywatne platformy Azure jest teraz dostępne w wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Dostępność docelowa: Q3 2019

Łącze prywatne platformy Azure umożliwia bezpieczniejsze i bardziej prywatne łączenie się z usługami w sieciach wirtualnych platformy Azure za pomocą łącza prywatnego platformy Azure, które jest teraz dostępne w wersji zapoznawczej.

 • Virtual Network
 • Konta magazynu
 • Azure Data Lake Storage
 • Azure SQL Database
 • Azure Synapse Analytics

sierpień 2019

8 sie

Aktualizacje funkcji usługi Azure Firewall wprowadzone w lipcu 2019 r.

TERAZ DOSTĘPNE

Oto aktualizacje funkcji usługi Azure Firewall wprowadzone w lipcu 2019 r.

 • Azure Firewall
 • Virtual Network

lipiec 2019

18 lip

Firma Microsoft dodaje nowe funkcje do obsługi protokołu IPv6 w sieciach wirtualnych platformy Azure

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Protokół IPv6 dla sieci wirtualnych platformy Azure pozwala rozwijać się na rosnących rynkach rozwiązań mobilnych i Internetu rzeczy wraz ze swoimi aplikacjami na platformie Azure i rozwiązywać problemy związane z wyczerpaniem puli wolnych adresów IPv4.

 • Virtual Network

czerwiec 2019

18 cze

Azure Bastion — łączność RDP i SSH za pośrednictwem protokołu SSL — teraz dostępna w wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

W pełni zarządzana usługa bezproblemowego i bezpiecznego dostępu RDP/SSH do maszyn wirtualnych bez publicznego adresu IP na maszynie wirtualnej.

 • Virtual Machines
 • Virtual Machine Scale Sets
 • Virtual Network
 • Azure Bastion
18 cze

Usługa ExpressRoute obsługuje teraz do 4 obwodów z tej samej lokalizacji komunikacji równorzędnej do sieci wirtualnej

Teraz możesz połączyć nawet 4 obwody w lokalizacji komunikacji równorzędnej z tą samą bramą sieci wirtualnej usługi ExpressRoute.

 • Usługa ExpressRoute systemu Azure
 • Virtual Network

maj 2019

13 maj

Ogólna dostępność: Prefiks publicznego adresu IP

TERAZ DOSTĘPNE

Prefiks publicznego adresu IP, zarezerwowany zakres statycznych adresów IP, jest ogólnie dostępny we wszystkich regionach publicznych platformy Azure, regionach chmury w Chinach i regionach chmury dla instytucji rządowych.

 • Virtual Network

kwiecień 2019

23 kwi

Publiczna wersja zapoznawcza: Firma Microsoft dodaje pełną obsługę protokołu IPv6 w sieciach wirtualnych platformy Azure

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Łączność z użyciem podwójnego stosu IPv4/IPv6 umożliwia przeniesienie prywatnej przestrzeni adresowej IPv6 na platformę Azure i łączenie się w sieciach wirtualnych z użyciem protokołu IPv6.

 • Virtual Network
12 kwi

Ogólna dostępność: Obsługa tranzytu bramy w globalnej komunikacji równorzędnej sieci wirtualnych

TERAZ DOSTĘPNE

Globalna komunikacja równorzędna sieci wirtualnych obsługuje teraz tranzyt bramy, aby uprościć sieć klienta przez umożliwienie korzystania z bramy zdalnej w innym regionie.

 • Virtual Network
 • VPN Gateway
 • Bramy usługi ExpressRoute
 • Security

marzec 2019

6 mar

Filtrowanie oparte na analizie zagrożeń w usłudze Azure Firewall jest teraz dostępne w wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Filtrowanie oparte na analizie zagrożeń w usłudze Azure Firewall jest teraz dostępne w wersji zapoznawczej. Dodanie kanału informacyjnego analizy zagrożeń do funkcji filtrowania zwiększa możliwości powiadamiania i blokowania ruchu ze znanych złośliwych adresów IP i domen oraz do nich.

 • Virtual Network
 • Azure Firewall
 • Virtual Machines
1 mar

Globalna komunikacja równorzędna sieci wirtualnych teraz obsługuje usługę Load Balancer w warstwie Standardowa

TERAZ DOSTĘPNE

Globalna komunikacja równorzędna sieci wirtualnych teraz obsługuje usługę Load Balancer w warstwie Standardowa we wszystkich regionach platformy Azure, w tym w regionach Azure — Chiny i Azure Government.

 • Load Balancer
 • Virtual Network
1 mar

Ogólna dostępność: Globalna komunikacja równorzędna sieci wirtualnych w regionach Azure Government

TERAZ DOSTĘPNE

Globalna komunikacja równorzędna sieci wirtualnych jest dostępna w regionach chmury Azure Government.

 • Virtual Network

luty 2019

25 lut

Punkty końcowe usługi sieci wirtualnej dla usługi Azure Database for MariaDB są teraz ogólnie dostępne

TERAZ DOSTĘPNE

Punkty końcowe usługi sieci wirtualnej dla usługi Azure Database for MariaDB są teraz dostępne we wszystkich dostępnych regionach.

 • Azure Database for MariaDB
 • Virtual Network
20 lut

Rozszerzenia dzienników przepływu sieciowych grup zabezpieczeń (wersja 2) dla usługi Azure Network Watcher

TERAZ DOSTĘPNE

Rozszerzenia dzienników przepływu sieciowych grup zabezpieczeń (wersja 2) i analizy ruchu są dostępne we wszystkich regionach chmury publicznej.

 • Network Watcher
 • Virtual Network
12 lut

Zmiana nazw i identyfikatorów GUID publicznych adresów IP usługi Virtual Network

Od 1 kwietnia 2019 r. nazwy i identyfikatory GUID zasobów publicznych adresów IP usługi Virtual Network zmienią się.

 • Virtual Network

styczeń 2019

31 sty

Ogólna dostępność: Globalna komunikacja równorzędna sieci wirtualnych na platformie Azure w Chinach

Globalna komunikacja równorzędna sieci wirtualnych jest teraz dostępna na platformie Azure w Chinach.

 • Virtual Network
28 sty

Ogólna dostępność: usługa Load Balancer w warstwie Standardowa i publiczny adres IP w warstwie Standardowa w usłudze Azure Government

Usługa Azure Load Balancer w warstwie Standardowa i publiczny adres IP w warstwie Standardowa są teraz ogólnie dostępne w regionach chmury usługi Azure Government.

 • Load Balancer
 • Virtual Network
 • Portal Microsoft Azure

grudzień 2018

6 gru

Publiczna wersja zapoznawcza: Punkty końcowe usługi sieci wirtualnej dla usługi Azure Database for MariaDB

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Punkty końcowe usługi sieci wirtualnej dla usługi Azure Database for MariaDB są dostępne w publicznej wersji zapoznawczej.

 • Azure Database for MariaDB
 • Virtual Network

Platforma Azure na konferencji Ignite

Zasoby

Pobierz kwartalną retrospektywę aktualizacji platformy Azure.

3. kwartał 2019 r.

2. kwartał 2019

Najnowsze wiadomości znajdziesz na blogu poświęconym platformie Azure.

Blog

Daj nam znać, co sądzisz o platformie Azure i co powinno się w niej pojawić w przyszłości.

Prześlij opinię

Platforma Azure umożliwia dostęp do chmury w większej liczbie regionów niż inni dostawcy.

Sprawdź dostępność produktu w swoim regionie