Aktualizacje platformy

Dowiaduj się o ważnych aktualizacjach produktów na platformie Azure, harmonogramie działań i ogłoszeniach. Subskrybuj powiadomienia, aby zawsze mieć aktualne informacje.

Produkty

  marzec 2019

  6 mar

  Maszyny wirtualne z serii M są teraz dostępne w regionie Chiny Północne 2

  Maszyny wirtualne platformy Azure z serii M są teraz dostępne w regionie Chiny Północne 2. Maszyny wirtualne z serii M udostępniają konfiguracje z pamięcią RAM o pojemności od 192 GB do 3,8 TiB (4 TB) i mają certyfikat SAP HANA.

  • Virtual Machines
  • Regions & Datacenters
  6 mar

  Filtrowanie oparte na analizie zagrożeń w usłudze Azure Firewall jest teraz dostępne w wersji zapoznawczej

  Filtrowanie oparte na analizie zagrożeń w usłudze Azure Firewall jest teraz dostępne w wersji zapoznawczej. Dodanie kanału informacyjnego analizy zagrożeń do funkcji filtrowania zwiększa możliwości powiadamiania i blokowania ruchu ze znanych złośliwych adresów IP i domen oraz do nich.

  • Virtual Network
  • Azure Firewall
  • Virtual Machines
  • Features
  • Services

  luty 2019

  11 lut

  Aktualizacja funkcji: Konsola szeregowa dla usługi Azure Virtual Machines

  Dostępność docelowa: Q1 2019

  Konsola szeregowa dla usługi Azure Virtual Machines została zaktualizowana o możliwość ponownego uruchamiania maszyny wirtualnej i o dodatkowe czcionki do wyboru.

  • Virtual Machines
  • Linux Virtual Machines
  • Windows Virtual Machines
  • Features
  • Management
  • Open Source
  • Operating System
  • Services
  7 lut

  Nowa seria maszyn wirtualnych platformy Azure Lsv2 na potrzeby danych big data, baz danych i magazynowania danych jest teraz ogólnie dostępna

  Nowe maszyny wirtualne platformy Azure z serii Lsv2, które zostały zoptymalizowane pod kątem obciążeń o wysokiej przepływności i wysokiej liczbie operacji we/wy na sekundę, są teraz ogólnie dostępne.

  • Virtual Machines
  • Services
  7 lut

  Maszyny wirtualne z serii M są teraz dostępne w regionie Australia Środkowa 2

  Maszyny wirtualne platformy Azure z serii M są teraz dostępne w regionie Australia Środkowa 2. Maszyny wirtualne z serii M udostępniają konfiguracje z pamięcią RAM o pojemności od 192 GB do 3,8 TiB (4 TB) i mają certyfikat SAP HANA.

  • Seria M
  • Virtual Machines
  • Regions & Datacenters
  • Services
  5 lut

  Aktualizacja witryny Azure Portal z lutego 2019 r.

  Uzyskaj informacje o aktualizacjach wprowadzonych w witrynie Azure Portal w lutym 2019 r.

  • Azure Site Recovery
  • Virtual Machines
  • Portal Microsoft Azure
  • Features
  • Management
  • Services

  styczeń 2019

  23 sty

  Maszyny wirtualne z serii M są teraz dostępne w regionie Australia Środkowa.

  Maszyny wirtualne z serii M udostępniają konfiguracje z pamięcią RAM o pojemności od 192 GB do 3,8 TiB (4 TB) i mają certyfikat SAP HANA.

  • Virtual Machines
  • Seria M
  • Services

  grudzień 2018

  6 gru

  Odzyskiwanie po awarii dla maszyn wirtualnych wdrożonych w Strefach dostępności w innym regionie

  Maszyny wirtualne wdrożone w Strefach dostępności możesz teraz przestawiać w tryb failover i replikować do innych regionów za pomocą usługi Azure Site Recovery. Ta funkcja jest ogólnie dostępna we wszystkich regionach obsługujących Strefy dostępności.

  • Azure Site Recovery
  • Virtual Machines
  • Features
  6 gru

  Aktualizacja witryny Azure Portal z grudnia 2018 r.

  Uzyskaj informacje o aktualizacjach udostępnionych w witrynie Azure Portal w grudniu 2018 r.

  • Portal Microsoft Azure
  • Virtual Machines
  • Security Center
  • Azure Site Recovery
  • Features
  • Management
  • Services

  listopad 2018

  14 lis

  Nowe maszyny wirtualne platformy Azure z serii H dla obciążeń obliczeń HPC są dostępne w wersji zapoznawczej

  Dwie nowe maszyny wirtualne platformy Azure z serii H (HB i HC) dla obciążeń obliczeń o wysokiej wydajności (HPC, High-Performance Computing) są teraz dostępne w wersji zapoznawczej.

  • Virtual Machines
  • Services

  październik 2018

  31 paź

  Maszyny wirtualne z serii M są teraz dostępne w regionie Azja Wschodnia

  Maszyny wirtualne platformy Azure z serii M są teraz dostępne w regionie Azja Wschodnia.

  • Seria M
  • Virtual Machines
  • Regions & Datacenters
  • Services
  31 paź

  Maszyny wirtualne z serii M są teraz dostępne w regionach Kanada Środkowa i Kanada Wschodnia

  Maszyny wirtualne platformy Azure z serii M są teraz dostępne w regionach Kanada Środkowa i Kanada Wschodnia.

  • Seria M
  • Virtual Machines
  • Regions & Datacenters
  • Services
  31 paź

  Zatwierdzanie i inspekcja żądań dostępu przedstawicieli pomocy technicznej do maszyn wirtualnych za pomocą skrytki klienta dla platformy Azure

  Skrytka klienta dla platformy Microsoft Azure ułatwia klientom kontrolę i inspekcję dostępu inżynierów pomocy technicznej firmy Microsoft do mogących zawierać dane klienta obciążeń obliczeniowych na platformie Azure.

  • Virtual Machines
  • Services
  22 paź

  Październikowa aktualizacja witryny Azure Portal

  Witryna Azure Portal została zaktualizowana w październiku 2018 r.

  • Portal Microsoft Azure
  • Aplikacja mobilna platformy Azure
  • Konta magazynu
  • Virtual Machines
  • Virtual Machine Scale Sets
  • Azure Advisor
  • Service Fabric
  • Wirtualna sieć WAN
  • Dziennik aktywności
  • Aplikacje zarządzane platformy Azure
  • Automation
  • Azure SQL Database
  • SQL Data Warehouse
  • Management
  2 paź

  Odzyskiwanie po awarii dla maszyn wirtualnych obsługujących usługę Azure Disk Encryption

  Maszyny wirtualne z włączonym szyfrowaniem można replikować z jednego regionu świadczenia usługi Azure do innego za pośrednictwem aplikacji Azure Active Directory.

  • Azure Site Recovery
  • Virtual Machines
  • Features
  • Microsoft Ignite

  wrzesień 2018

  26 wrz

  General availability: Automatic OS image upgrade in virtual machine scale sets

  It is easy to enable automatic OS image updates in Virtual machine scale sets for the most popular images.

  • Virtual Machine Scale Sets
  • Virtual Machines
  • Microsoft Ignite
  • Services
  26 wrz

  Azure Virtual Machine Image Builder available in private preview

  Azure Virtual Machine (VM) Image Builder, now available in private preview, allows you to migrate your image building pipeline to Azure.

  • Virtual Machines
  • Microsoft Ignite
  • Services
  24 wrz

  Ochrona danych w użyciu za pomocą usługi Azure Confidential Computing

  Korzyści oferowane przez usługę Azure Confidential Computing są teraz dostępne na maszynach wirtualnych z nowej serii DC w wersji zapoznawczej na platformie Azure, które korzystają z mikroukładu Intel SGX. Ponadto platforma Azure oferuje również zestaw SDK typu open source, aby zapewnić spójne środowisko abstrakcji enklawy umożliwiające tworzenie aplikacji opartych na mikroukładzie SGX.

  • Virtual Machines
  • Microsoft Ignite
  • Services
  24 wrz

  Nowe maszyny wirtualne NVv2 obsługujące procesory GPU w usłudze Azure Virtual Machines na potrzeby aplikacji wykonujących intensywne operacje graficzne

  Maszyny wirtualne NVv2 w usłudze Azure Virtual Machines zaprojektowane do obsługi zdalnych obciążeń wizualizacji i innych aplikacji wykonujących intensywne operacje graficzne są teraz dostępne w wersji zapoznawczej.

  • Virtual Machines
  • Microsoft Ignite
  • Services
  17 wrz

  Ogólna dostępność: konsola szeregowa dla maszyn wirtualnych platformy Azure

  Konsola szeregowa dla maszyn wirtualnych platformy Azure jest teraz ogólnie dostępna i zawiera nowe funkcje oraz wiele poprawek błędów i ulepszeń.

  • Virtual Machines
  • Linux Virtual Machines
  • Windows Virtual Machines
  • Features
  • Microsoft Ignite
  • Open Source
  • Operating System
  • Services

  Zasoby

  Pobierz kwartalną retrospektywę aktualizacji platformy Azure.

  2. kwartał 2019

  Najnowsze wiadomości znajdziesz na blogu poświęconym platformie Azure.

  Blog

  Daj nam znać, co sądzisz o platformie Azure i co powinno się w niej pojawić w przyszłości.

  Prześlij opinię

  Platforma Azure umożliwia dostęp do chmury w większej liczbie regionów niż inni dostawcy.

  Sprawdź dostępność produktu w swoim regionie