Aktualizacje platformy

Dowiaduj się o ważnych aktualizacjach produktów na platformie Azure, harmonogramie działań i ogłoszeniach. Subskrybuj powiadomienia, aby zawsze mieć aktualne informacje.

Kanał informacyjny RSS

wrzesień 2018

26 wrz

Stream Analytics: Output partitioning to Blob storage by custom date and time formats

TERAZ DOSTĘPNE

Azure Stream Analytics users can now partition output to Azure Blob storage based on custom date and time formats.

 • Azure Stream Analytics
 • Azure Databricks
 • HDInsight
 • Features
26 wrz

Stream Analytics: Query extensibility with C# UDF on Azure IoT Edge

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Developers who create Stream Analytics modules for Azure IoT Edge can now write custom C# functions and invoke them right in the query through user-defined functions.

 • Azure Stream Analytics
 • Azure IoT Hub
 • Azure IoT Edge
 • Features
26 wrz

Stream Analytics: Parallel SQL write operations

TERAZ DOSTĘPNE

To achieve fully parallel topologies, Azure Stream Analytics will transition SQL writes from serial to parallel operations while simultaneously allowing for batch size customizations.

 • Azure Stream Analytics
 • Azure SQL Database
 • SQL Data Warehouse
 • Features
24 wrz

Funkcje zdefiniowane przez użytkownika języka C# dla usługi Azure Stream Analytics na urządzeniach IoT Edge są teraz dostępne w wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Obsługa funkcji zdefiniowanych przez użytkownika języka C# dla usługi Azure Stream Analytics na urządzeniach IoT Edge jest teraz dostępna w wersji zapoznawczej.

 • Azure Stream Analytics
 • Azure IoT Edge
 • Services
20 wrz

Ogólna dostępność: Event Hubs dla platformy Node.js

TERAZ DOSTĘPNE

Wersja 1.0 pakietu Azure Event Hubs dla platformy Node.js jest teraz ogólnie dostępna.

 • Event Hubs
 • Azure IoT Hub
 • Azure Stream Analytics
 • Azure Monitor
 • SDK and Tools
 • Services

lipiec 2018

3 lip

Increased reference data size in Azure Stream Analytics

Azure Stream Analytics now supports reference data with a maximum size of 300 MB.

 • Azure Stream Analytics
 • Features

maj 2018

9 maj

Blob output partitioning by custom attribute in Azure Stream Analytics

TERAZ DOSTĘPNE

You can partition your Azure Stream Analytics output to Blob storage based on any column in the query.

 • Azure Stream Analytics
 • Features
9 maj

Updated built-in machine learning models for anomaly detection in Stream Analytics

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Azure Stream Analytics now includes machine learning model support for spike and dip detection.

 • Azure Stream Analytics
 • Features
9 maj

C# custom code support for Stream Analytics jobs on IoT Edge

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Azure Stream Analytics jobs on IoT Edge support C# custom code.

 • Azure Stream Analytics
 • Features
9 maj

Session windows in Azure Stream Analytics

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Session windows are available in Azure Stream Analytics.

 • Azure Stream Analytics
 • Features

kwiecień 2018

12 kwi

Obsługa strumieni podrzędnych w usłudze Azure Stream Analytics

Usługa Stream Analytics oferuje obsługę strumieni podrzędnych, aby ułatwić klientom przetwarzanie strumieni telemetrii. Słowo kluczowe OVER rozszerza w tym celu klauzulę TIMESTAMP BY.

 • Azure Stream Analytics
 • Features
12 kwi

Ciągła integracja/ciągłe dostarczanie w usłudze Azure Stream Analytics

Narzędzia Stream Analytics Tools for Visual Studio obejmują natywną obsługę procesów ciągłej integracji/ciągłego dostarczania.

 • Azure Stream Analytics
 • Features
12 kwi

Agregacje JavaScript zdefiniowane przez użytkownika w usłudze Azure Stream Analytics

Usługa Azure Stream Analytics obsługuje rozszerzalność przy użyciu stanowych agregacji JavaScript zdefiniowanych przez użytkownika.

 • Azure Stream Analytics
 • Features
12 kwi

Usługa Stream Analytics obsługuje format danych wejściowych kompresji

Usługa Stream Analytics obsługuje formaty GZIP i Deflate.

 • Azure Stream Analytics
 • Features
12 kwi

Ruch wychodzący do usługi Azure Functions z usługi Azure Stream Analytics

Usługa Azure Stream Analytics obsługuje teraz ruch wychodzący do usługi Azure Functions.

 • Azure Stream Analytics
 • Features
12 kwi

Wykrywanie anomalii w usłudze Stream Analytics

Usługa Stream Analytics oferuje wbudowaną funkcję wykrywania anomalii.

 • Azure Stream Analytics
 • Features
12 kwi

Usługa Stream Analytics jest dostępna w nowych regionach

Usługa Azure Stream Analytics jest dostępna w trzech dodatkowych regionach: Zachodnie Zjednoczone Królestwo, Kanada Środkowa i Kanada Wschodnia.

 • Azure Stream Analytics
 • Regions & Datacenters
12 kwi

Publiczna wersja zapoznawcza: integracja usługi Stream Analytics z usługą Azure Monitor

Integracja usługi Azure Stream Analytics z usługą Azure Monitoring jest dostępna w wersji zapoznawczej.

 • Azure Stream Analytics
 • Features
12 kwi

Usługa Stream Analytics oferuje pulpity nawigacyjne przesyłania strumieniowego w usłudze Power BI

Zadania usługi Azure Stream Analytics mogą przesyłać dane wyjściowe do zestawów danych przesyłania strumieniowego usługi Power BI.

 • Azure Stream Analytics
 • Features
12 kwi

Ogólna dostępność: Stream Analytics Tools for Visual Studio

Narzędzia Azure Stream Analytics Tools for Visual Studio obejmują obsługę lokalnego testowania na maszynach klienckich.

 • Azure Stream Analytics
 • Features

Platforma Azure na konferencji Build

Zasoby

Pobierz kwartalną retrospektywę aktualizacji platformy Azure.

4. kwartał 2019 r.

3. kwartał 2019 r.

2. kwartał 2019

Najnowsze wiadomości znajdziesz na blogu poświęconym platformie Azure.

Blog

Daj nam znać, co sądzisz o platformie Azure i co powinno się w niej pojawić w przyszłości.

Prześlij opinię

Platforma Azure umożliwia dostęp do chmury w większej liczbie regionów niż inni dostawcy.

Sprawdź dostępność produktu w swoim regionie