Aktualizacje platformy

Dowiaduj się o ważnych aktualizacjach produktów na platformie Azure, harmonogramie działań i ogłoszeniach. Subskrybuj powiadomienia, aby zawsze mieć aktualne informacje.

Produkty

  lipiec 2019

  17 lip

  Integracja jednym kliknięciem z usługą Stream Analytics z poziomu usługi Event Hubs

  Za pomocą zaledwie jednego kliknięcia klienci usługi Event Hubs mogą łatwo zwizualizować przychodzące strumienie danych i rozpocząć pisanie zapytania usługi Stream Analytics z poziomu portalu usługi Event Hubs.

  • Event Hubs
  • Azure Stream Analytics
  • Features
  17 lip

  Funkcja dopasowywania wzorca jest teraz dostępna w usłudze Stream Analytics

  Dzięki nowej funkcji MATCH_RECOGNIZE deweloperzy mogą łatwo definiować wzorce zdarzeń, używając wyrażeń regularnych i metod agregacji do weryfikowania i wyodrębniania wartości z dopasowania.

  • Azure Stream Analytics
  • Features
  17 lip

  Usługa Stream Analytics obsługuje dane wyjściowe do usługi Azure Data Lake Storage Gen 2

  Usługa Azure Stream Analytics oferuje teraz adapter wyjściowy dla ruchu wychodzącego do usługi Azure Data Lake Storage Gen2.

  • Azure Stream Analytics
  • Azure Data Lake Storage
  • Features
  17 lip

  Usługa Stream Analytics oferuje natywną obsługę formatu Parquet

  Usługa Azure Stream Analytics oferuje teraz natywną obsługę formatu Apache Parquet podczas zapisywania danych w usłudze Azure Blob Storage lub usłudze Azure Data Lake Storage Gen2.

  • Azure Data Lake Storage
  • Azure Stream Analytics
  • Blob Storage
  • Features
  17 lip

  Analizy jako agregacje są teraz dostępne w usłudze Stream Analytics

  Deweloperzy mogą teraz używać agregacji takich jak SUM, COUNT, AVG, MIN i MAX bezpośrednio z klauzulą OVER, bez konieczności definiowania okna.

  • Azure Stream Analytics
  • Features
  17 lip

  Uwierzytelnianie ruchu wychodzącego usługi Stream Analytics do usługi Azure Blob Storage przy użyciu tożsamości zarządzanych

  Teraz można uwierzytelniać ruch wychodzący usługi Stream Analytics do usługi Azure Blob Storage przy użyciu tożsamości zarządzanych.

  • Azure Stream Analytics
  • Blob Storage
  • Features
  15 lip

  Usługa Azure Stream Analytics oferuje teraz natywną obsługę formatu Apache Parquet

  Usługa Azure Stream Analytics oferuje teraz natywną obsługę formatu Apache Parquet podczas zapisywania danych w usłudze Azure Blob Storage.

  • Azure Stream Analytics
  • Features
  • Microsoft Inspire
  • Services

  maj 2019

  6 maj

  Obsługa programu Visual Studio Code w usłudze Azure Stream Analytics jest dostępna w wersji zapoznawczej

  Twórz i testuj zadania Azure Stream Analytics oraz zarządzaj nimi w systemach Linux i Windows, a także na komputerach Mac

  • Visual Studio Code
  • Azure Stream Analytics
  • Features
  • Microsoft Build
  • SDK and Tools
  • Services
  6 maj

  Implementowanie niestandardowych deserializatorów w usłudze Azure Stream Analytics (wersja zapoznawcza)

  Usługa Azure Stream Analytics obsługuje teraz niestandardowe deserializatory (wersja zapoznawcza).

  • Azure Stream Analytics
  • Features
  • Microsoft Build

  kwiecień 2019

  9 kwi

  Narzędzia Azure Stream Analytics Tools for Visual Studio 2019

  Są już dostępne aktualizacje z kwietnia dla narzędzi Stream Analytics Tools for Visual Studio. Aktualizacja obejmuje ulepszenia testów lokalnych i nowe funkcje:

  • Azure Stream Analytics
  • Features
  • SDK and Tools
  6 kwi

  Ustawianie niestandardowych właściwości metadanych dla danych wyjściowych usługi Stream Analytics

  Usługa Stream Analytics umożliwia teraz użytkownikom dołączanie kolumn zapytań do wiadomości wychodzących jako właściwości użytkownika, aby ułatwić przetwarzanie, raportowanie itp. w strumieniu wychodzącym.

  • Azure Stream Analytics
  • Azure IoT Hub
  • Event Hubs
  • Features
  2 kwi

  Nowe funkcje geoprzestrzenne w usłudze Azure Stream Analytics są teraz ogólnie dostępne

  Usługa Azure Stream Analytics oferuje teraz pełną obsługę formatu geoprzestrzennego WKT.

  • Azure Stream Analytics
  • Features

  luty 2019

  25 lut

  Baza danych SQL Azure jako wejściowe dane referencyjne

  Usługa Azure Stream Analytics obsługuje teraz natywnie bazę danych SQL Azure jako źródło wprowadzania danych referencyjnych.

  • Azure SQL Database
  • Azure Stream Analytics
  • Features
  25 lut

  Funkcje wykrywania anomalii oparte na uczeniu maszynowym w usłudze Azure Stream Analytics (wersja zapoznawcza)

  Usługa Stream Analytics umożliwia teraz wszystkim deweloperom łatwe dodawanie funkcji wykrywania anomalii, udostępniając gotowe do użycia modele uczenia maszynowego bezpośrednio w języku SQL.

  • Usługa Azure Machine Learning
  • Azure Stream Analytics
  • Features
  11 lut

  Usługa SQL Database jako źródło wejściowych danych referencyjnych dla usługi Stream Analytics

  Użytkownicy mogą korzystać z danych w usłudze SQL Database, aby rozszerzyć logikę przetwarzania strumieni.

  • Azure SQL Database
  • Azure Stream Analytics
  • Features
  11 lut

  Nowe funkcje języka w usłudze Stream Analytics

  REPLACE, COALESCE, ROUND i CROSS JOIN to nowe funkcje w usłudze Stream Analytics.

  • Azure Stream Analytics
  • Features
  7 lut

  Partycjonowanie danych wyjściowych obiektów blob w usłudze Azure Stream Analytics

  Użytkownicy usługi Azure Stream Analytics mogą teraz partycjonować dane wyprowadzane do usługi Azure Blob Storage na podstawie niestandardowych formatów daty i godziny.

  • Usługa Azure Search
  • Azure Stream Analytics
  • Features

  grudzień 2018

  4 gru

  Usługa Azure Stream Analytics na urządzeniach IoT Edge jest już dostępna

  Usługa Azure Stream Analytics w usłudze IoT Edge umożliwia deweloperom wdrażanie analizy bliskiej czasowi rzeczywistemu bliżej urządzeń Internetu rzeczy, aby w pełni wykorzystać dane wygenerowane na urządzeniach.

  • Azure Stream Analytics
  • Azure IoT Edge
  • Microsoft Connect

  wrzesień 2018

  26 wrz

  Stream Analytics: User-defined custom repartition count

  We are extending our SQL language to optionally enable users to specify the number of partitions of a stream when performing repartitioning.

  • Azure Stream Analytics
  • Features
  26 wrz

  Stream Analytics: Output partitioning to Blob storage by custom date and time formats

  Azure Stream Analytics users can now partition output to Azure Blob storage based on custom date and time formats.

  • Azure Stream Analytics
  • Azure Databricks
  • HDInsight
  • Features

  Zasoby

  Pobierz kwartalną retrospektywę aktualizacji platformy Azure.

  2. kwartał 2019

  Najnowsze wiadomości znajdziesz na blogu poświęconym platformie Azure.

  Blog

  Daj nam znać, co sądzisz o platformie Azure i co powinno się w niej pojawić w przyszłości.

  Prześlij opinię

  Platforma Azure umożliwia dostęp do chmury w większej liczbie regionów niż inni dostawcy.

  Sprawdź dostępność produktu w swoim regionie