Aktualizacje platformy

Dowiaduj się o ważnych aktualizacjach produktów na platformie Azure, harmonogramie działań i ogłoszeniach. Subskrybuj powiadomienia, aby zawsze mieć aktualne informacje.

Produkty

  czerwiec 2019

  26 cze

  Nowa rola Współautora wystąpienia zarządzanego zwiększa bezpieczeństwo wystąpienia zarządzanego usługi Azure SQL Database

  W wystąpieniu zarządzanym usługi Azure SQL Database wprowadzono nową rolę kontroli dostępu opartej na rolach na platformie Azure — Współautor wystąpienia zarządzanego. Ta rola obejmuje minimalny zestaw uprawnień wymaganych do aprowizowania i obsługi wystąpienia zarządzanego.

  • SQL Database
  • Wystąpienie zarządzane
  • Features
  • Management
  24 cze

  Publiczny punkt końcowy dla ruchu danych jest globalnie dostępny dla wystąpienia zarządzanego usługi Azure SQL Database

  Publiczny punkt końcowy umożliwiający ruch danych z Internetu oraz poza sieć wirtualną jest teraz globalnie dostępny dla wystąpienia zarządzanego usługi Azure SQL Database. Ta funkcja umożliwia przedsiębiorstwom realizację nowych scenariuszy integracji pomiędzy wystąpieniem zarządzanym a innymi systemami informatycznymi, takimi jak usługi platformy Azure z wieloma dzierżawami, Power BI, Azure App Service, CRM, DWH i wieloma innymi usługami w Internecie.

  • SQL Database
  • Wystąpienie zarządzane
  • Features
  24 cze

  Ulepszone funkcje zarządzania umożliwiające zwalnianie nieużywanych podsieci i tworzenie baz danych są dostępne dla wystąpienia zarządzanego usługi Azure SQL Database

  Wystąpienie zarządzane usługi Azure SQL Database oferuje teraz nowe funkcje zarządzania: natychmiastowe zwalnianie podsieci po usunięciu ostatniego wystąpienia zarządzanego, które się w niej znajdowało, oraz nowe opcje tworzenia baz danych wystąpień za pomocą witryny Azure Portal, interfejsu API i programu PowerShell.

  • SQL Database
  • Wystąpienie zarządzane
  • Features

  luty 2019

  26 lut

  Zmienianie nazw baz danych jest teraz obsługiwane w wystąpieniu zarządzanym usługi Azure SQL Database

  Wystąpienie zarządzane usługi Azure SQL Database Managed Instance obsługuje zmienianie nazw baz danych.

  • SQL Database
  • Wystąpienie zarządzane
  • Features
  7 lut

  Obsługa oceny gotowości docelowej w narzędziu Data Migration Assistant na potrzeby wystąpienia zarządzanego usługi Azure SQL DB

  Obsługa oceny gotowości docelowej w narzędziu Data Migration Assistant na potrzeby wystąpienia zarządzanego usługi Azure SQL DB jest teraz dostępna

  • SQL Database
  • Wystąpienie zarządzane
  • SDK and Tools
  • Services
  7 lut

  Obsługa migracji usługi Amazon RDS for SQL Server do wystąpienia zarządzanego usługi Azure SQL Database w trybie online

  Przeprowadzaj migrację usługi Amazon RDS for SQL Server do wystąpień zarządzanych usługi Azure SQL Database przy minimalnym przestoju za pomocą ogólnie dostępnej funkcji usługi Azure Database Migration Service.

  • SQL Database
  • Usługa migracji bazy danych platformy Azure
  • Wystąpienie zarządzane
  • Services

  grudzień 2018

  19 gru

  Jest już dostępny cennik wystąpienia zarządzanego usługi Azure SQL Database dotyczący tworzenia/testowania

  Cennik dotyczący tworzenia i testowania jest teraz dostępny dla wystąpienia zarządzanego usługi SQL Database w ramach oferty tworzenia/testowania Azure Enterprise oraz umożliwia niedrogie uruchamianie obciążeń tworzenia i testowania w usłudze Azure SQL Database.

  • SQL Database
  • Wystąpienie zarządzane
  • Pricing & Offerings

  listopad 2018

  28 lis

  Rekomendacja wystąpień zarządzanych usługi Azure SQL Database dla Asystenta migracji bazy danych

  Rekomendacja jednostek SKU wystąpień zarządzanych usługi Azure SQL Database dla Asystenta migracji bazy danych jest teraz w wersji zapoznawczej.

  • SQL Database
  • Wystąpienie zarządzane
  • Services

  październik 2018

  31 paź

  Dostępna jest warstwa o krytycznym znaczeniu biznesowym wystąpienia zarządzanego usługi Azure SQL Database

  W dniu 1 grudnia 2018 roku zostanie powszechnie udostępniona warstwa o krytycznym znaczeniu biznesowym dla wystąpienia zarządzanego usługi Azure SQL Database. Oszczędź do 80% pełnej ceny produktu z licencją podczas stosowania korzyści użycia hybrydowego platformy Azure dla programu SQL Server i ceny wydajności rezerwowej.

  • Wystąpienie zarządzane
  • SQL Database
  • Services

  wrzesień 2018

  24 wrz

  Usługa Azure Database Migration Service: migracje online baz danych SQL do wystąpień zarządzanych usługi Azure SQL DB

  Migruj bazy danych programu SQL Server do wystąpień zarządzanych usługi Azure SQL Database przy minimalnych przestojach, korzystając z funkcji w wersji zapoznawczej w usłudze Azure Database Migration Service.

  • Usługa migracji bazy danych platformy Azure
  • SQL Database
  • Wystąpienie zarządzane
  • Microsoft Ignite
  • Services

  Informacje