Aktualizacje platformy

Dowiaduj się o ważnych aktualizacjach produktów na platformie Azure, harmonogramie działań i ogłoszeniach. Subskrybuj powiadomienia, aby zawsze mieć aktualne informacje.

Kanał informacyjny RSS

listopad 2019

5 lis

Usługa Azure SQL Database — rozliczenia magazynu kopii zapasowych wystąpienia zarządzanego

TERAZ DOSTĘPNE

Rozliczenia magazynu kopii zapasowych wystąpienia zarządzanego weszły w życie 1 listopada 2019 r. Magazyn kopii zapasowych jest bezpłatny do rozmiarów równych rozmiarowi aprowizowanego magazynu, a za wszelkie dodatkowe GB są naliczane opłaty w stałej wysokości zależnie od regionu.

 • Azure SQL Database
 • Wystąpienie zarządzane

lipiec 2019

31 lip

Wystąpienie zarządzane zwiększa poziom bezpieczeństwa dzięki zawieraniu ruchu sieciowego w chmurze platformy Azure

TERAZ DOSTĘPNE

Ruch sieciowy wystąpienia zarządzanego usługi Azure SQL Database jest teraz domyślnie zawarty w chmurze platformy Azure. Ta aktualizacja zwiększa poziom bezpieczeństwa i zapobiega wprowadzaniu danych przez Internet.

 • Azure SQL Database
 • Wystąpienie zarządzane

czerwiec 2019

26 cze

Nowa rola Współautora wystąpienia zarządzanego zwiększa bezpieczeństwo wystąpienia zarządzanego usługi Azure SQL Database

TERAZ DOSTĘPNE

W wystąpieniu zarządzanym usługi Azure SQL Database wprowadzono nową rolę kontroli dostępu opartej na rolach na platformie Azure — Współautor wystąpienia zarządzanego. Ta rola obejmuje minimalny zestaw uprawnień wymaganych do aprowizowania i obsługi wystąpienia zarządzanego.

 • Azure SQL Database
 • Wystąpienie zarządzane
24 cze

Publiczny punkt końcowy dla ruchu danych jest globalnie dostępny dla wystąpienia zarządzanego usługi Azure SQL Database

TERAZ DOSTĘPNE

Publiczny punkt końcowy umożliwiający ruch danych z Internetu oraz poza sieć wirtualną jest teraz globalnie dostępny dla wystąpienia zarządzanego usługi Azure SQL Database. Ta funkcja umożliwia przedsiębiorstwom realizację nowych scenariuszy integracji pomiędzy wystąpieniem zarządzanym a innymi systemami informatycznymi, takimi jak usługi platformy Azure z wieloma dzierżawami, Power BI, Azure App Service, CRM, DWH i wieloma innymi usługami w Internecie.

 • Azure SQL Database
 • Wystąpienie zarządzane
24 cze

Ulepszone funkcje zarządzania umożliwiające zwalnianie nieużywanych podsieci i tworzenie baz danych są dostępne dla wystąpienia zarządzanego usługi Azure SQL Database

TERAZ DOSTĘPNE

Wystąpienie zarządzane usługi Azure SQL Database oferuje teraz nowe funkcje zarządzania: natychmiastowe zwalnianie podsieci po usunięciu ostatniego wystąpienia zarządzanego, które się w niej znajdowało, oraz nowe opcje tworzenia baz danych wystąpień za pomocą witryny Azure Portal, interfejsu API i programu PowerShell.

 • Azure SQL Database
 • Wystąpienie zarządzane

luty 2019

26 lut

Zmienianie nazw baz danych jest teraz obsługiwane w wystąpieniu zarządzanym usługi Azure SQL Database

TERAZ DOSTĘPNE

Wystąpienie zarządzane usługi Azure SQL Database Managed Instance obsługuje zmienianie nazw baz danych.

 • Azure SQL Database
 • Wystąpienie zarządzane
7 lut

Obsługa oceny gotowości docelowej w narzędziu Data Migration Assistant na potrzeby wystąpienia zarządzanego usługi Azure SQL DB

Obsługa oceny gotowości docelowej w narzędziu Data Migration Assistant na potrzeby wystąpienia zarządzanego usługi Azure SQL DB jest teraz dostępna

 • Azure SQL Database
 • Wystąpienie zarządzane
7 lut

Obsługa migracji usługi Amazon RDS for SQL Server do wystąpienia zarządzanego usługi Azure SQL Database w trybie online

TERAZ DOSTĘPNE

Przeprowadzaj migrację usługi Amazon RDS for SQL Server do wystąpień zarządzanych usługi Azure SQL Database przy minimalnym przestoju za pomocą ogólnie dostępnej funkcji usługi Azure Database Migration Service.

 • Azure SQL Database
 • Usługa migracji bazy danych platformy Azure
 • Wystąpienie zarządzane

grudzień 2018

19 gru

Jest już dostępny cennik wystąpienia zarządzanego usługi Azure SQL Database dotyczący tworzenia/testowania

TERAZ DOSTĘPNE

Cennik dotyczący tworzenia i testowania jest teraz dostępny dla wystąpienia zarządzanego usługi SQL Database w ramach oferty tworzenia/testowania Azure Enterprise oraz umożliwia niedrogie uruchamianie obciążeń tworzenia i testowania w usłudze Azure SQL Database.

 • Azure SQL Database
 • Wystąpienie zarządzane

listopad 2018

28 lis

Rekomendacja wystąpień zarządzanych usługi Azure SQL Database dla Asystenta migracji bazy danych

TERAZ DOSTĘPNE

Rekomendacja jednostek SKU wystąpień zarządzanych usługi Azure SQL Database dla Asystenta migracji bazy danych jest teraz w wersji zapoznawczej.

 • Azure SQL Database
 • Wystąpienie zarządzane

październik 2018

31 paź

Dostępna jest warstwa o krytycznym znaczeniu biznesowym wystąpienia zarządzanego usługi Azure SQL Database

TERAZ DOSTĘPNE

W dniu 1 grudnia 2018 roku zostanie powszechnie udostępniona warstwa o krytycznym znaczeniu biznesowym dla wystąpienia zarządzanego usługi Azure SQL Database. Oszczędź do 80% pełnej ceny produktu z licencją podczas stosowania korzyści użycia hybrydowego platformy Azure dla programu SQL Server i ceny wydajności rezerwowej.

 • Wystąpienie zarządzane
 • Azure SQL Database

wrzesień 2018

24 wrz

Usługa Azure Database Migration Service: migracje online baz danych SQL do wystąpień zarządzanych usługi Azure SQL DB

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Migruj bazy danych programu SQL Server do wystąpień zarządzanych usługi Azure SQL Database przy minimalnych przestojach, korzystając z funkcji w wersji zapoznawczej w usłudze Azure Database Migration Service.

 • Usługa migracji bazy danych platformy Azure
 • Azure SQL Database
 • Wystąpienie zarządzane

Azure at Ignite

Zasoby

Pobierz kwartalną retrospektywę aktualizacji platformy Azure.

2. kwartał 2019

Najnowsze wiadomości znajdziesz na blogu poświęconym platformie Azure.

Blog

Daj nam znać, co sądzisz o platformie Azure i co powinno się w niej pojawić w przyszłości.

Prześlij opinię

Platforma Azure umożliwia dostęp do chmury w większej liczbie regionów niż inni dostawcy.

Sprawdź dostępność produktu w swoim regionie