Aktualizacje platformy

Dowiaduj się o ważnych aktualizacjach produktów na platformie Azure, harmonogramie działań i ogłoszeniach. Subskrybuj powiadomienia, aby zawsze mieć aktualne informacje.

Produkty

  lipiec 2019

  11 lip

  Dla usługi Azure SQL Database po raz pierwszy w branży opublikowano umowę SLA dotyczącą ciągłości działania usługi relacyjnej bazy danych

  Dla usługi bazy danych Azure SQL zaktualizowano umowę dotyczącą poziomu usług (SLA), aby zaoferować gwarancje dotyczące typowych metryk odzyskiwania po awarii.

  • SQL Database
  • Pricing & Offerings
  • Services
  9 lip

  Aktualizacja bezserwerowej usługi Azure SQL Database zapewnia jeszcze lepszą optymalizację cen

  Minimalne opóźnienie automatycznego wstrzymywania z możliwością konfiguracji zostało skrócone do 1 godziny, co zapewnia jeszcze lepszą optymalizację cen bezserwerowych baz danych.

  • SQL Database
  • Features
  1 lip

  Społeczność BGP usługi Azure Cosmos DB ExpressRoute jest teraz dostępna

  Ogłaszamy dodanie społeczności usługi Azure Cosmos DB w usłudze ExpressRoute, co pozwoli na reklamy regionalne usługi Azure Cosmos DB.

  • ExpressRoute
  • Konta magazynu
  • Azure Cosmos DB
  • SQL Database
  • Features

  czerwiec 2019

  26 cze

  Nowe funkcje optymalizacji aktywnej replikacji geograficznej wkrótce zostaną przekazane do produkcji w usłudze Azure SQL DB

  Dostępność docelowa: Q3 2019

  Nowe funkcje optymalizacji aktywnej replikacji geograficznej zostaną przekazane do produkcji w usłudze Azure SQL DB

  • SQL Database
  • Features
  • Services
  26 cze

  Nowa rola Współautora wystąpienia zarządzanego zwiększa bezpieczeństwo wystąpienia zarządzanego usługi Azure SQL Database

  W wystąpieniu zarządzanym usługi Azure SQL Database wprowadzono nową rolę kontroli dostępu opartej na rolach na platformie Azure — Współautor wystąpienia zarządzanego. Ta rola obejmuje minimalny zestaw uprawnień wymaganych do aprowizowania i obsługi wystąpienia zarządzanego.

  • SQL Database
  • Wystąpienie zarządzane
  • Features
  • Management
  24 cze

  Publiczny punkt końcowy dla ruchu danych jest globalnie dostępny dla wystąpienia zarządzanego usługi Azure SQL Database

  Publiczny punkt końcowy umożliwiający ruch danych z Internetu oraz poza sieć wirtualną jest teraz globalnie dostępny dla wystąpienia zarządzanego usługi Azure SQL Database. Ta funkcja umożliwia przedsiębiorstwom realizację nowych scenariuszy integracji pomiędzy wystąpieniem zarządzanym a innymi systemami informatycznymi, takimi jak usługi platformy Azure z wieloma dzierżawami, Power BI, Azure App Service, CRM, DWH i wieloma innymi usługami w Internecie.

  • SQL Database
  • Wystąpienie zarządzane
  • Features
  24 cze

  Ulepszone funkcje zarządzania umożliwiające zwalnianie nieużywanych podsieci i tworzenie baz danych są dostępne dla wystąpienia zarządzanego usługi Azure SQL Database

  Wystąpienie zarządzane usługi Azure SQL Database oferuje teraz nowe funkcje zarządzania: natychmiastowe zwalnianie podsieci po usunięciu ostatniego wystąpienia zarządzanego, które się w niej znajdowało, oraz nowe opcje tworzenia baz danych wystąpień za pomocą witryny Azure Portal, interfejsu API i programu PowerShell.

  • SQL Database
  • Wystąpienie zarządzane
  • Features
  14 cze

  Domyślny okres przechowywania kopii zapasowych dla baz danych Azure SQL Database opartych na jednostkach DTU wkrótce ulegnie zmianie

  Dostępność docelowa: Q3 2019

  Domyślny okres przechowywania dla baz danych Azure SQL Database opartych na jednostkach DTU wkrótce będzie wynosił 7 dni

  • SQL Database
  • Services
  12 cze

  Domyślna konfiguracja usługi Azure SQL Database wkrótce ulegnie zmianie

  Dostępność docelowa: Q2 2019

  Po wprowadzeniu sprzętu 5. generacji zmieniamy domyślną konfigurację wszystkich nowych baz danych Azure SQL Database i elastycznych pul.

  • SQL Database
  • Services
  12 cze

  Dla wystąpienia zarządzanego usługi Azure SQL Database jest już dostępna opcja cenowa skierowana do pojedynczych subskrybentów programu Visual Studio zajmujących się programowaniem i testowaniem

  Dla wystąpienia zarządzanego usługi Azure SQL Database jest już dostępna opcja cenowa skierowana do pojedynczych subskrybentów programu Visual Studio zajmujących się programowaniem i testowaniem.

  • SQL Database
  • Pricing & Offerings
  • Services
  12 cze

  Ogólna dostępność: Wystąpienia zarządzane usługi Azure SQL Database z 4 rdzeniami wirtualnymi działające na sprzęcie Gen5

  Wystąpienia zarządzane usługi Azure SQL Database z czterema rdzeniami wirtualnymi są teraz dostępne na sprzęcie Gen5 dla warstw usługi Ogólnego przeznaczenia i Krytyczne dla działania firmy.

  • SQL Database
  • Pricing & Offerings
  • Services
  12 cze

  Wystąpienie zarządzane usługi Azure SQL Database obsługuje teraz większe ograniczenia regionalne zasobów

  Zwiększono oba typy regionalnych limitów wystąpienia zarządzanego usługi Azure SQL Database — maksymalnej liczby podsieci i maksymalnej liczby wystąpień możliwych do wdrożenia w regionie. Dzięki temu możliwe są o wiele większe wdrożenia wystąpień zarządzanych bez konieczności żądania zwiększenia limitu przydziału za pomocą biletów pomocy technicznej platformy Azure.

  • SQL Database
  • Features

  maj 2019

  24 maj

  Ogólna dostępność: Strefowo nadmiarowe bazy danych SQL i elastyczne pule są teraz ogólnie dostępne w trzech dodatkowych regionach

  Dostępność docelowa: Q2 2019

  Strefowo nadmiarowe bazy danych SQL i elastyczne pule są teraz ogólnie dostępne w tych dodatkowych regionach: Południowe Zjednoczone Królestwo, Wschodnie stany USA i Wschodnie stany USA 2.

  • SQL Database
  • Regions & Datacenters
  • Services
  22 maj

  Ogólna dostępność: Wybór strefy czasowej dla wystąpienia zarządzanego usługi Azure SQL Database

  Wybór strefy czasowej wystąpienia zarządzanego usługi Azure SQL Database w celu wyeliminowania konieczności wprowadzania jakichkolwiek zmian w istniejących aplikacjach podczas migrowania do chmury jest teraz ogólnie dostępny.

  • SQL Database
  • Features
  6 maj

  Warstwa bezserwerowych usług obliczeniowych Azure SQL Database jest dostępna w wersji zapoznawczej

  Nowa warstwa bezserwerowych zasobów obliczeniowych usługi Azure SQL Database optymalizuje stosunek ceny do wydajności oraz upraszcza zarządzanie wydajnością baz danych, których użycie jest sporadyczne i niemożliwe do przewidzenia.

  • SQL Database
  • Features
  6 maj

  Rekomendacja jednostek SKU wystąpień zarządzanych usługi Azure SQL Database dla narzędzia Data Migration Assistant jest już dostępna

  Rozszerz zakres oceniania lokalnego środowiska SQL Server pod kątem migracji starszych wystąpień programu SQL Server do wystąpień zarządzanych usługi Azure SQL Database za pomocą nowej funkcji rekomendacji jednostek SKU usługi Azure SQL Database, która jest już ogólnie dostępna.

  • SQL Database
  • Features
  • Microsoft Build
  6 maj

  Udostępniono obsługę pojedynczych baz danych w warstwie Hiperskala usługi Azure SQL Database

  Nowa warstwa Hiperskala usługi Azure SQL Database jest wysoce skalowalna i umożliwia rozwój bazy danych według potrzeb, obsługując do 100 TB danych.

  • SQL Database
  • Features
  • Microsoft Build

  kwiecień 2019

  10 kwi

  Publiczna wersja zapoznawcza: Wybór strefy czasowej dla wystąpienia zarządzanego usługi Azure SQL Database

  Wystąpienie zarządzane usługi Azure SQL Database zapewnia teraz jeszcze większą zgodność, oferując wybór strefy czasowej w celu wyeliminowania konieczności wprowadzania jakichkolwiek zmian w istniejących aplikacjach podczas migrowania do chmury.

  • SQL Database
  • Features

  marzec 2019

  29 mar

  Ogólna dostępność: Obsługa skalowania odczytu w poziomie dla usługi Azure SQL Database

  Obsługa skalowania odczytu w poziomie w usłudze Azure SQL Database w warstwach usługi Premium i Krytyczne dla działania firmy jest teraz ogólnie dostępna.

  • SQL Database
  • Services

  luty 2019

  26 lut

  Zmienianie nazw baz danych jest teraz obsługiwane w wystąpieniu zarządzanym usługi Azure SQL Database

  Wystąpienie zarządzane usługi Azure SQL Database Managed Instance obsługuje zmienianie nazw baz danych.

  • SQL Database
  • Wystąpienie zarządzane
  • Features

  Informacje