Aktualizacje platformy

Dowiaduj się o ważnych aktualizacjach produktów na platformie Azure, harmonogramie działań i ogłoszeniach. Subskrybuj powiadomienia, aby zawsze mieć aktualne informacje.

Kanał informacyjny RSS

grudzień 2019

4 gru

Easily monitor backup storage costs for Azure SQL databases and elastic pools

TERAZ DOSTĘPNE

Easily monitor backup storage costs for your single databases and elastic pools directly from the Azure portal.

 • Azure SQL Database

listopad 2019

27 lis

Azure SQL Database — rozszerzenia dla operacji indeksowania w trybie online z możliwością wznowienia

TERAZ DOSTĘPNE

Nowa opcja konfiguracji, PAUSED_RESUMABLE_INDEX_ABORT_DURATION_MINUTES, została dodana w wersji ogólnie dostępnej do instrukcji ALTER DATABASE SCOPED CONFIGURATION (Transact-SQL) na potrzeby operacji indeksowania w trybie online z możliwością wznowienia.

 • Azure SQL Database
27 lis

Jednostki usługi (identyfikatory logowania) serwerów Azure Active Directory dla wystąpienia zarządzanego SQL

TERAZ DOSTĘPNE

Jednostki usługi (zwane również identyfikatorami logowania) serwera Azure Active Directory (Azure AD) dla wystąpienia zarządzanego są teraz ogólnie dostępne.

 • Azure SQL Database
25 lis

Nowe metryki magazynu kopii zapasowych usługi Azure SQL Database są teraz ogólnie dostępne

TERAZ DOSTĘPNE

Obecnie są dostępne nowe metryki do monitorowania użycia magazynu kopii zapasowych usługi Azure SQL Database.

 • Azure SQL Database
13 lis

Migracja baz danych SQL Server dla użytkowników systemu Windows do wystąpienia zarządzanego SQL

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Obecnie dostępna jest w wersji zapoznawczej obsługa języka T-SQL Data Definition Language (DDL) dla grup i użytkowników systemu Windows przeprowadzających migrację z baz danych SQL Server do wystąpienia zarządzanego SQL za pomocą uwierzytelniania Azure Active Directory (Azure AD).

 • Azure SQL Database
5 lis

Usługa Azure SQL Database — rozliczenia magazynu kopii zapasowych wystąpienia zarządzanego

TERAZ DOSTĘPNE

Rozliczenia magazynu kopii zapasowych wystąpienia zarządzanego weszły w życie 1 listopada 2019 r. Magazyn kopii zapasowych jest bezpłatny do rozmiarów równych rozmiarowi aprowizowanego magazynu, a za wszelkie dodatkowe GB są naliczane opłaty w stałej wysokości zależnie od regionu.

 • Azure SQL Database
 • Wystąpienie zarządzane
5 lis

Funkcja Transparent Data Encryption z kluczami zarządzanymi przez klienta dla wystąpienia zarządzanego usługi Azure SQL Database jest teraz ogólnie dostępna

TERAZ DOSTĘPNE

Funkcja Transparent Data Encryption (TDE) z kluczami zarządzanymi przez klienta dla wystąpienia zarządzanego usługi Azure SQL Database jest teraz ogólnie dostępna.

 • Azure SQL Database
5 lis

Usługa Azure Private Link jest teraz dostępna we wszystkich regionach

TERAZ DOSTĘPNE

Usługa Azure Private Link, która zapewnia prywatną łączność z usługami platformy Azure, jest teraz dostępna we wszystkich regionach.

 • Łącze prywatne platformy Azure
 • Virtual Network
 • Azure SQL Database
 • Azure Synapse Analytics
 • Konta magazynu
 • Azure Data Lake Storage
 • Azure Cosmos DB
4 lis

Nowe opcje sprzętowe zoptymalizowane pod kątem pamięci i obliczeń w usłudze Azure SQL Database

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Seria M i seria Fsv2, teraz dostępne w wersji zapoznawczej, to nowe opcje sprzętowe w usłudze Azure SQL Database przeznaczone specjalnie dla obciążeń wymagających bardzo dużej skali obliczeń lub pamięci albo bardzo dużej szybkości procesora.

 • Azure SQL Database
4 lis

Obsługa standardu UTF-8 dla usługi Azure SQL Database jest teraz dostępna

TERAZ DOSTĘPNE

Obsługa standardu UTF-8 jest teraz ogólnie dostępna dla usługi Azure SQL Database, oferując więcej możliwości firmom, które rozszerzają swoją działalność na skalę globalną, gdzie wymóg dostarczania globalnych, wielojęzykowych usług i aplikacji bazodanowych ma krytyczne znaczenie w spełnianiu oczekiwań klientów oraz przestrzeganiu przepisów obowiązujących na danym rynku.

 • Azure SQL Database
4 lis

Nowe środowisko integracji aplikacji PowerApp i usługi Azure SQL Database w witrynie Azure Portal

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Środowisko usługi Azure SQL Database w witrynie Azure Portal udostępnia punkt wejścia umożliwiający utworzenie aplikacji PowerApp, która zostaje automatycznie połączona z tabelą w określonej bazie danych. Funkcja ta jest dostępna w wersji zapoznawczej. Szybko i przy użyciu małej ilości kodu twórz niezawodne środowiska użytkownika dla dowolnego urządzenia, korzystając z danych z tabel usługi SQL Database.

 • Azure SQL Database
4 lis

Nowe środowisko integracji usług Stream Analytics i Azure SQL Database w witrynie Azure Portal

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Przesyłanie strumieniowe danych w czasie rzeczywistym do tabeli usługi SQL Database bezpośrednio z witryny Azure Portal przy użyciu usługi Azure Stream Analytics (teraz w wersji zapoznawczej).

 • Azure SQL Database
4 lis

Bezserwerowa usługa Azure SQL Database jest teraz ogólnie dostępna

TERAZ DOSTĘPNE

Nowa warstwa bezserwerowych zasobów obliczeniowych usługi Azure SQL Database optymalizuje stosunek ceny do wydajności oraz upraszcza zarządzanie wydajnością baz danych, których użycie jest sporadyczne i niemożliwe do przewidzenia. Umożliwia ona automatyczne skalowanie zasobów obliczeniowych dla pojedynczych baz danych na podstawie obciążeń i rozliczanie użycia takich zasobów co sekundę.

 • Azure SQL Database
4 lis

Program SQL Server 2019 jest teraz ogólnie dostępny

TERAZ DOSTĘPNE

Program Microsoft SQL Server 2019 jest teraz ogólnie dostępny do zakupu.

 • Azure SQL Database

październik 2019

3 paź

Azure Data Share — obsługa udostępniania danych z usług Azure SQL Database i SQL Data Warehouse

TERAZ DOSTĘPNE

Usługa Azure Data Share została rozbudowana o obsługę udostępniania bazującego na migawkach z usług Azure SQL Database i SQL Data Warehouse. Teraz możliwe jest udostępnianie danych ze strukturą (z usług Azure SQL i SQL DW) oraz bez struktury (z usług Azure Data Lake Store i Blob Storage) przy zachowaniu scentralizowanego zarządzania i zapewniania ładu.

 • Azure Data Share
 • Azure SQL Database
 • Azure Synapse Analytics
2 paź

Link prywatny dla usług Azure SQL Database i Data Warehouse jest teraz dostępny w wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Link prywatny umożliwia łączenie się z usługami Azure SQL Database i Data Warehouse przez prywatny punkt końcowy.

 • Azure SQL Database

wrzesień 2019

18 wrz

Automatyczne przełączanie wystąpień zarządzanych w tryb failover w usłudze Azure SQL Database jest teraz dostępne

TERAZ DOSTĘPNE

Grupy automatycznego trybu failover, teraz ogólnie dostępne, umożliwiają zapewnienie ciągłości działalności biznesowej po katastrofalnej awarii lub innym nieplanowanym zdarzeniu przez utworzenie geograficznie nadmiarowej kopii wystąpienia zarządzanego i zarządzanie nią.

 • Azure SQL Database
16 wrz

Łącze prywatne platformy Azure jest teraz dostępne w wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Dostępność docelowa: Q3 2019

Łącze prywatne platformy Azure umożliwia bezpieczniejsze i bardziej prywatne łączenie się z usługami w sieciach wirtualnych platformy Azure za pomocą łącza prywatnego platformy Azure, które jest teraz dostępne w wersji zapoznawczej.

 • Virtual Network
 • Konta magazynu
 • Azure Data Lake Storage
 • Azure SQL Database
 • Azure Synapse Analytics
9 wrz

Opcje płatności miesięcznych są teraz dostępne dla rezerwacji platformy Azure

TERAZ DOSTĘPNE

Obniż kwotę płatności z góry, wybierając opcje płatności miesięcznych — bez żadnych dodatkowych kosztów — przy zakupie rezerwacji platformy Azure.

 • Zarezerwowane wystąpienia maszyn wirtualnych na platformie Azure
 • Azure SQL Database
 • Azure Synapse Analytics
 • Azure Cosmos DB
4 wrz

Azure SQL Database — pule wystąpień są obecnie w wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Pule wystąpień to nowa opcja wystąpień zarządzanych, która oferuje wygodny i ekonomiczny sposób migracji mniejszych wystąpień do chmury na dużą skalę, ograniczając lub eliminując dodatkową pracę związaną z konsolidowaniem obciążeń mniej intensywnie korzystających z mocy obliczeniowej.

 • Azure SQL Database

Platforma Azure na konferencji Ignite

Zasoby

Pobierz kwartalną retrospektywę aktualizacji platformy Azure.

3. kwartał 2019 r.

2. kwartał 2019

Najnowsze wiadomości znajdziesz na blogu poświęconym platformie Azure.

Blog

Daj nam znać, co sądzisz o platformie Azure i co powinno się w niej pojawić w przyszłości.

Prześlij opinię

Platforma Azure umożliwia dostęp do chmury w większej liczbie regionów niż inni dostawcy.

Sprawdź dostępność produktu w swoim regionie