Aktualizacje platformy

Dowiaduj się o ważnych aktualizacjach produktów na platformie Azure, harmonogramie działań i ogłoszeniach. Subskrybuj powiadomienia, aby zawsze mieć aktualne informacje.

Produkty

  czerwiec 2019

  26 cze

  Usługa Azure Data Factory rozszerza obsługę ładowania danych do usługi SQL Data Warehouse dla technologii PolyBase

  Usługa Azure Data Factory bezproblemowo integruje się z technologią PolyBase, aby umożliwić wydajne pozyskiwanie danych do usługi SQL Data Warehouse. Usługa ADF obsługuje teraz ładowanie danych z usługi ADLS Gen2 oraz z obiektu blob za pomocą punktu końcowego usługi sieci wirtualnej przy użyciu technologii PolyBase.

  maj 2019

  9 maj

  Poprawione rozliczenia dotyczące usługi Azure SQL Data Warehouse i innych usług platformy Azure

  Poprawiliśmy rozliczenia dotyczące usługi Azure SQL Data Warehouse i innych usług platformy Azure, które miały wpływ tylko na klientów z umowami EA.

  8 maj

  Buforowanie zestawu wyników dla usługi Azure SQL Data Warehouse jest teraz dostępne w wersji zapoznawczej

  Buforowanie zestawu wyników umożliwia natychmiastowe uzyskiwanie wyników zapytań, skracając tym samym czas uzyskiwania szczegółowych informacji dla analityków biznesowych i użytkowników przygotowujących raporty

  8 maj

  Ważność obciążenia dla usługi Azure SQL Data Warehouse jest teraz ogólnie dostępna

  Ważność i klasyfikacja zarządzania obciążeniami zapewniają możliwość wpłynięcia na kolejność uruchamiania zapytań.

  8 maj

  Uporządkowane, klastrowane indeksy magazynu kolumn dla usługi Azure SQL Data Warehouse są teraz dostępne w wersji zapoznawczej

  Magazyn kolumn to kluczowy element umożliwiający przechowywanie dużych ilości danych i wydajne wykonywanie zapytań.

  8 maj

  Dynamiczne maskowanie danych dla usługi Azure SQL Data Warehouse jest teraz dostępne w wersji zapoznawczej

  Dynamiczne maskowanie danych (DDM, Dynamic Data Masking) zapobiega nieautoryzowanemu dostępowi do poufnych danych w Twoim magazynie danych przez zaciemnianie ich na bieżąco w wynikach zapytania na podstawie zdefiniowanych reguł maskowania.

  8 maj

  Obsługa danych JSON dla usługi Azure SQL Data Warehouse jest teraz dostępna w wersji zapoznawczej

  Analitycy biznesowi mogą teraz przy użyciu znanego im języka T-SQL manipulować dokumentami sformatowanymi jako dane JSON i wysyłać względem nich zapytania

  kwiecień 2019

  19 kwi

  Cennik wydajności rezerwowej dla usługi Azure SQL Data Warehouse jest teraz ogólnie dostępny

  Od dzisiaj można używać cennika wydajności rezerwowej usługi Azure SQL Data Warehouse, aby rezerwować moc obliczeniową dla istniejących i przyszłych klastrów. Pozwala to zaoszczędzić wydajność do 65% cDWU.

  marzec 2019

  28 mar

  Publiczna wersja zapoznawcza: Odnajdowanie i klasyfikacja danych usługi Azure SQL Data Warehouse

  Funkcja odnajdowania i klasyfikacji danych jest teraz dostępna w publicznej wersji zapoznawczej dla usługi Azure SQL Data Warehouse.

  14 mar

  Ważność obciążenia (wersja zapoznawcza) dla usługi Azure SQL Data Warehouse

  Efektywniej zarządzaj obciążeniem, korzystając z ważności obciążenia. Ta funkcja jest teraz dostępna w wersji zapoznawczej w usłudze Azure SQL Data Warehouse.

  styczeń 2019

  31 sty

  Magazyn zapytań dla usługi Azure SQL Data Warehouse jest teraz ogólnie dostępny

  Magazyn zapytań automatycznie przechwytuje historię zapytań, plany i statystyki czasu wykonywania oraz zachowuje je do wglądu na potrzeby monitorowania magazynu danych. Magazyn zapytań jest dostępny we wszystkich regionach dla wszystkich generacji usługi Azure SQL Data Warehouse bez dodatkowych opłat.

  grudzień 2018

  19 gru

  Integracja usługi SQL Data Warehouse z rozwiązaniem Informatica iPaaS na platformie Azure

  Rozwiązanie Informatica Intelligent Cloud Services (IICS) na platformie Azure jest teraz ogólnie dostępne

  8 gru

  Ogólna dostępność: punkty końcowe usługi Azure Virtual Network dla usługi Azure SQL Data Warehouse

  Punkty końcowe usługi Azure Virtual Network dla usługi Azure SQL Data Warehouse są teraz ogólnie dostępne we wszystkich regionach platformy Azure.

  listopad 2018

  12 lis

  Dodatkowe szczegółowe informacje o obciążeniach na potrzeby zaawansowanego dostosowywania wydajności usługi SQL Data Warehouse

  Usługi Azure Advisor i Azure Monitor są skonfigurowane domyślnie dla usługi SQL Data Warehouse, co automatycznie zapewnia szczegółowe informacje o obciążeniach bez dodatkowych kosztów. Teraz rozszerzyliśmy te funkcje.

  12 lis

  Obsługa dzienników usługi Azure Monitor dla usługi Azure SQL Data Warehouse

  Usługa SQL Data Warehouse zapewnia teraz lepszy wgląd w szczegółowe informacje o obciążeniach analitycznych dzięki bezpośredniej integracji z dziennikami diagnostycznymi usługi Azure Monitor.

  7 lis

  Ogólna dostępność: zabezpieczenia na poziomie wierszy dla usługi Azure SQL Data Warehouse

  Zabezpieczenia na poziomie wierszy dla usługi Azure SQL Data Warehouse, czyli nowa funkcja ułatwiająca zarządzanie zabezpieczeniami danych poufnych, są teraz ogólnie dostępne.

  październik 2018

  wrzesień 2018

  26 wrz

  Stream Analytics: Parallel SQL write operations

  To achieve fully parallel topologies, Azure Stream Analytics will transition SQL writes from serial to parallel operations while simultaneously allowing for batch size customizations.

  Informacje