Aktualizacje platformy

Dowiaduj się o ważnych aktualizacjach produktów na platformie Azure, harmonogramie działań i ogłoszeniach. Subskrybuj powiadomienia, aby zawsze mieć aktualne informacje.

Produkty

  czerwiec 2019

  19 cze

  Obsługa pięciu partycji GPT podczas korzystania z usługi Mobility Service w celu odzyskiwania po awarii maszyn wirtualnych VMware

  Czerwiec 2019 r. — podczas odzyskiwania po awarii maszyn wirtualnych VMware jest teraz obsługiwanych maksymalnie pięć partycji GPT

  19 cze

  Ulepszone monitorowanie i raportowanie dla serwera przetwarzania

  Maj 2019 r. — ulepszone alerty monitorowania i rozwiązywanie problemów z serwerami przetwarzania usługi Azure Site Recovery.

  19 cze

  Użycie istniejącego konta automatyzacji do automatycznego aktualizowania usługi Mobility Service

  Maj 2019 r. — usługa Site Recovery teraz obsługuje korzystanie z istniejącego konta automatyzacji na potrzeby automatycznych aktualizacji usługi Mobility Service

  19 cze

  Włączanie replikacji dla dodanych dysków danych maszyny wirtualnej platformy Azure

  Maj 2019 r. — usługa Site Recovery obsługuje włączanie replikacji dla dysków danych dodanych do maszyn wirtualnych platformy Azure, które już obsługują odzyskiwanie po awarii.

  18 cze

  Usługa Azure Site Recovery: Pakiet zbiorczy aktualizacji 37 (czerwiec 2019 r.)

  Najnowsza aktualizacja usługi Site Recovery jest już dostępna.

  maj 2019

  9 maj

  Azure Site Recovery — pakiet zbiorczy aktualizacji 36 (maj 2019 r.)

  Najnowsza aktualizacja usługi Site Recovery jest już dostępna.

  kwiecień 2019

  25 kwi

  Usługa Azure Site Recovery: Pakiet zbiorczy aktualizacji 35 (marzec 2019 r.)

  Pakiet zbiorczy aktualizacji 35 dla usługi Azure Site Recovery jest już dostępny.

  25 kwi

  Usługa Azure Site Recovery: Pakiet zbiorczy aktualizacji 34 (luty 2019 r.)

  Pakiet zbiorczy aktualizacji 34 dla usługi Azure Site Recovery jest już dostępny.

  25 kwi

  Usługa Azure Site Recovery: Pakiet zbiorczy aktualizacji 33 (luty 2019 r.)

  Pakiet zbiorczy aktualizacji 33 dla usługi Site Recovery jest już dostępny.

  marzec 2019

  27 mar

  Usługa Azure Site Recovery: Obsługa zapory na potrzeby replikacji maszyn lokalnych

  Usługa Azure Site Recovery obsługuje replikację danych z serwerów VMware/fizycznych do kont magazynu platformy Azure, które skonfigurowano, używając zapór dla sieci wirtualnych.

  5 mar

  Ochrona lokalnych maszyn wirtualnych przez bezpośrednią replikację na dyski zarządzane na platformie Azure

  Usługa Azure Site Recovery obsługuje odzyskiwanie po awarii dla maszyn wirtualnych VMware i maszyn fizycznych przez bezpośrednią replikację do dysków zarządzanych.

  luty 2019

  20 lut

  Ochrona maszyn wirtualnych platformy Azure za pomocą bezpośrednich miejsc do magazynowania w usłudze Azure Site Recovery

  Usługa Azure Site Recovery teraz obsługuje odzyskiwanie po awarii dla maszyn wirtualnych platformy Azure za pomocą bezpośrednich miejsc do magazynowania.

  5 lut

  Aktualizacja witryny Azure Portal z lutego 2019 r.

  Uzyskaj informacje o aktualizacjach wprowadzonych w witrynie Azure Portal w lutym 2019 r.

  styczeń 2019

  30 sty

  Usługa Azure Site Recovery: Aktualizacje funkcji odzyskiwania po awarii maszyn wirtualnych platformy Azure

  W usłudze Azure Site Recovery dodaliśmy kilka funkcji związanych z odzyskiwaniem po awarii maszyn wirtualnych.

  8 sty

  Azure Site Recovery — pakiet zbiorczy aktualizacji 32

  Pakiet zbiorczy aktualizacji 32 dla usługi Azure Site Recovery jest już dostępny.

  grudzień 2018

  6 gru

  Odzyskiwanie po awarii dla maszyn wirtualnych wdrożonych w Strefach dostępności w innym regionie

  Maszyny wirtualne wdrożone w Strefach dostępności możesz teraz przestawiać w tryb failover i replikować do innych regionów za pomocą usługi Azure Site Recovery. Ta funkcja jest ogólnie dostępna we wszystkich regionach obsługujących Strefy dostępności.

  6 gru

  Aktualizacja witryny Azure Portal z grudnia 2018 r.

  Uzyskaj informacje o aktualizacjach udostępnionych w witrynie Azure Portal w grudniu 2018 r.

  październik 2018

  18 paź

  Azure Site Recovery — pakiet zbiorczy aktualizacji 30

  Pakiet zbiorczy aktualizacji 30 dla usługi Azure Site Recovery jest już dostępny.

  2 paź

  Odzyskiwanie po awarii dla maszyn wirtualnych obsługujących usługę Azure Disk Encryption

  Maszyny wirtualne z włączonym szyfrowaniem można replikować z jednego regionu świadczenia usługi Azure do innego za pośrednictwem aplikacji Azure Active Directory.

  sierpień 2018

  27 sie

  Cross-subscription disaster recovery for Azure virtual machines

  Azure Site Recovery supports cross-subscription disaster recovery for virtual machines. You can configure DR for Azure IaaS applications to a different subscription with in the same Azure Active Directory tenant.

  Informacje