Pomiń nawigację

Aktualizacje platformy

Zapoznaj się z najnowszymi aktualizacjami produktów i funkcji platformy Azure, które mają na celu spełnienie wymagań dotyczących inwestycji w chmurę. Subskrybuj powiadomienia, aby zawsze mieć aktualne informacje.

Kanał informacyjny RSS
Kategoria produktów
Stan:

lipiec 2019

29 lip

Usługa Azure Security Center dla IoT jest już dostępna

TERAZ DOSTĘPNE

Usługa Azure Security Center umożliwia ochronę całego procesu wdrażania IoT dzięki ochronie przed zagrożeniami, która wykrywa nowe zagrożenia i udostępnia procedurę naprawczą.

 • Azure IoT Hub
 • Azure IoT Edge
 • Security Center
 • Security
25 lip

Wycofano zalecenie dotyczące ograniczenia dostępu do magazynu

TERAZ DOSTĘPNE

Wyłączono następujące zalecenie: Ogranicz dostęp do kont magazynu przy użyciu konfiguracji zapory i sieci wirtualnej (wersja zapoznawcza)

 • Security Center
 • Security
23 lip

Usunięto rekomendację i zasady umożliwiające szyfrowanie konta magazynu

TERAZ DOSTĘPNE

Magazyn Azure Storage jest szyfrowany domyślnie i nie można go odszyfrować, dlatego usunięto rekomendację i zasady.

 • Security Center
 • Security
19 lip

Aktualizacje zaleceń dotyczących sieci w usłudze Azure Security Center

TERAZ DOSTĘPNE

Dostępne są nowe i zaktualizowane zalecenia dotyczące sieci dla usługi Azure Security Center.

 • Security Center
 • Security

czerwiec 2019

19 cze

Dostęp just-in-time teraz obsługuje usługę Azure Firewall

TERAZ DOSTĘPNE

Dostęp just-in-time do maszyny wirtualnej jest teraz możliwy za pomocą usługi Azure Firewall.

 • Security Center
 • Security
19 cze

Nowe alerty ochrony przed zagrożeniami usługi ASC dla usługi Azure Resource Manager (wersja zapoznawcza)

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Usługa Azure Security Center oferuje nowe alerty zabezpieczeń (w wersji zapoznawczej), które wykrywają nietypowe lub potencjalnie szkodliwe operacje przy użyciu warstwy usługi Azure Resource Manager.

 • Security Center
 • Security
12 cze

Uspójniono rekomendacje usługi Security Center i nazwy odpowiednich zasad

TERAZ DOSTĘPNE

Teraz można łatwiej znaleźć zasady zgodne z rekomendacją oraz je włączać/wyłączać.

 • Security Center
 • Security
 • Features
12 cze

Adaptacyjne wzmocnienie zabezpieczeń sieci w usłudze Security Center jest już ogólnie dostępne

TERAZ DOSTĘPNE

Adaptacyjne wzmocnienie zabezpieczeń sieci udostępnia rekomendacje dotyczące dodatkowego wzmacniania reguł sieciowych grup zabezpieczeń

 • Security Center
 • Security
 • Features
12 cze

Ulepszona integracja usługi Azure Security Center z usługą Azure Advisor jest już dostępna

TERAZ DOSTĘPNE

Możesz teraz uzyskać wgląd w rekomendacje usługi Azure Security Center i raportować je w usłudze Azure Advisor

 • Security Center
 • Security
 • Features

maj 2019

29 maj

Adaptacyjne wzmocnienie zabezpieczeń sieci w usłudze Azure Security Center jest już dostępne

TERAZ DOSTĘPNE

Dzięki funkcji adaptacyjnego wzmocnienia zabezpieczeń sieci usługa Security Center uzyskuje informacje na temat ruchu sieciowego i wzorców łączności dla obciążeń platformy Azure i udostępnia zalecenia dotyczące zasad sieciowych grup zabezpieczeń dla maszyn wirtualnych mających połączenie z Internetem.

 • Security Center
 • Security
22 maj

Ogólna dostępność: Integracja alertów dotyczących ataków DDos w usłudze Azure DDoS Protection w warstwie Standardowa z usługą Azure Security Center

TERAZ DOSTĘPNE

Ogłaszamy wprowadzenie możliwości wyświetlania alertów dotyczących ataków DDoS w usłudze Azure Security Center (ASC) przez klientów usługi DDoS Protection w warstwie Standardowa, która jest ogólnie dostępna dla wszystkich klientów usługi ASC oraz usługi DDoS w warstwie Standardowa.

 • Ochrona przed atakami DDoS na platformie Azure
 • Security Center
 • Security
 • Services
 • Features
19 maj

Nowy agent analizy dla systemu Linux w usłudze Azure Security Center

TERAZ DOSTĘPNE

Rozpoczyna się wprowadzanie nowego agenta analizy systemu Linux na platformie Azure w usłudze Azure Security Center, który pozwala ulepszyć dołączanie serwerów i maszyn wirtualnych z systemem Linux do usługi Security Center

 • Security Center
 • Security
 • Services
 • Features
6 maj

Adaptacyjne wzmacnianie zabezpieczeń sieci — od teraz w publicznej wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Adaptacyjne wzmacnianie zabezpieczeń sieci jest od teraz dostępne w publicznej wersji zapoznawczej

 • Security Center
 • Security
 • Services
 • Features
6 maj

Funkcje adaptacyjnego sterowania aplikacjami — zmienianie członkostwa w grupie maszyn wirtualnych

TERAZ DOSTĘPNE

Funkcje adaptacyjnego sterowania aplikacjami — zmienianie członkostwa w grupie maszyn wirtualnych

 • Security Center
 • Security
 • Services
 • Features
6 maj

Pulpit nawigacyjny zgodności z przepisami w usłudze Azure Security Center jest już ogólnie dostępny

TERAZ DOSTĘPNE

Pulpit nawigacyjny zgodności z przepisami w usłudze Azure Security Center jest już ogólnie dostępny

 • Security Center
 • Security
 • Compliance
 • Services
6 maj

Obsługa zestawów skalowania maszyn wirtualnych — teraz ogólnie dostępna

TERAZ DOSTĘPNE

Obsługa zestawów skalowania maszyn wirtualnych — teraz ogólnie dostępna

 • Security Center
 • Security
 • Services
 • Features
6 maj

Usługa Advanced Threat Protection dla usługi Azure Storage jest już ogólnie dostępna

TERAZ DOSTĘPNE

Usługa Advanced Threat Protection dla usługi Azure Storage jest już ogólnie dostępna

 • Security Center
 • Security
 • Services
 • Features

kwiecień 2019

3 kwi

Azure Security Center for IoT w publicznej wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Azure jest pierwszą większą chmurą publiczną, która zapewnia kompleksowe zabezpieczenia w rozwiązaniach IoT dla urządzeń, koncentratorów i zasobów w chmurze. Dodajemy zaawansowaną ochronę przed zagrożeniami dla rozwiązań IoT do trzech kluczowych usług: Azure Security Center, Azure Sentinel i Azure IoT Hub.

 • Azure IoT Hub
 • Azure IoT Edge
 • Azure Sphere
 • Security Center
 • Azure Sentinel
 • Security
2 kwi

Pulpit nawigacyjny zgodności z przepisami w usłudze Azure Security Center jest już dostępny

TERAZ DOSTĘPNE

Pulpit nawigacyjny pomaga przyspieszyć proces zapewniania zgodności, przedstawiając szczegółowe informacje o poziomie zgodności dla zestawu obsługiwanych standardów i przepisów.

 • Security Center
 • Security
2 kwi

Usługa Azure Security Center obsługuje teraz zestawy skalowania maszyn wirtualnych

TERAZ DOSTĘPNE

Usługa Security Center może teraz chronić Twoje zestawy skalowania maszyn wirtualnych. Łatwo monitoruj poziom bezpieczeństwa Twoich zestawów skalowania maszyn wirtualnych za pomocą rekomendacji dotyczących zabezpieczeń, aby zwiększyć ich ogólne bezpieczeństwo, ograniczyć luki w zabezpieczeniach i wykrywać zagrożenia.

 • Security Center
 • Security

Platforma Azure na konferencji Microsoft Inspire

Zasoby

Przeczytaj najnowsze wiadomości i zapowiedzi w blogu platformy Azure.

Blog

Uzyskaj odpowiedzi na pytania od firmy Microsoft i ekspertów ze społeczności.

Pomoc techniczna społeczności

Przeczytaj często zadawane pytania dotyczące aktualizacji platformy Azure.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Daj nam znać, co sądzisz o platformie Azure i co powinno się w niej pojawić w przyszłości.

Prześlij opinię

Platforma Azure umożliwia dostęp do chmury w większej liczbie regionów niż inni dostawcy.

Sprawdź dostępność produktu w swoim regionie