Aktualizacje platformy

Dowiaduj się o ważnych aktualizacjach produktów na platformie Azure, harmonogramie działań i ogłoszeniach. Subskrybuj powiadomienia, aby zawsze mieć aktualne informacje.

Produkty

  maj 2019

  6 maj

  Adaptacyjne wzmacnianie zabezpieczeń sieci — od teraz w publicznej wersji zapoznawczej

  Adaptacyjne wzmacnianie zabezpieczeń sieci jest od teraz dostępne w publicznej wersji zapoznawczej

  • Security Center
  • Features
  • Security
  • Services
  6 maj

  Funkcje adaptacyjnego sterowania aplikacjami — zmienianie członkostwa w grupie maszyn wirtualnych

  Funkcje adaptacyjnego sterowania aplikacjami — zmienianie członkostwa w grupie maszyn wirtualnych

  • Security Center
  • Features
  • Security
  • Services
  6 maj

  Pulpit nawigacyjny zgodności z przepisami w usłudze Azure Security Center jest już ogólnie dostępny

  Pulpit nawigacyjny zgodności z przepisami w usłudze Azure Security Center jest już ogólnie dostępny

  • Security Center
  • Compliance
  • Security
  • Services
  6 maj

  Obsługa zestawów skalowania maszyn wirtualnych — teraz ogólnie dostępna

  Obsługa zestawów skalowania maszyn wirtualnych — teraz ogólnie dostępna

  • Security Center
  • Features
  • Security
  • Services
  6 maj

  Usługa Advanced Threat Protection dla usługi Azure Storage jest już ogólnie dostępna

  Usługa Advanced Threat Protection dla usługi Azure Storage jest już ogólnie dostępna

  • Security Center
  • Features
  • Security
  • Services

  kwiecień 2019

  30 kwi

  Wycofanie i zastąpienie określonych funkcji usługi Security Center 31 lipca 2019 r.

  Każda wycofywana funkcję usługi Security Center może zostać zastąpiona nowymi lub istniejącymi funkcjami w usłudze Azure Log Analytics lub wersji zapoznawczej usługi Azure Sentinel

  • Security Center
  • Retirements
  3 kwi

  Azure Security Center for IoT w publicznej wersji zapoznawczej

  Azure jest pierwszą większą chmurą publiczną, która zapewnia kompleksowe zabezpieczenia w rozwiązaniach IoT dla urządzeń, koncentratorów i zasobów w chmurze. Dodajemy zaawansowaną ochronę przed zagrożeniami dla rozwiązań IoT do trzech kluczowych usług: Azure Security Center, Azure Sentinel i Azure IoT Hub.

  • Azure IoT Hub
  • Azure IoT Edge
  • Azure Sphere
  • Security Center
  • Azure Sentinel
  • Security
  2 kwi

  Pulpit nawigacyjny zgodności z przepisami w usłudze Azure Security Center jest już dostępny

  Pulpit nawigacyjny pomaga przyspieszyć proces zapewniania zgodności, przedstawiając szczegółowe informacje o poziomie zgodności dla zestawu obsługiwanych standardów i przepisów.

  • Security Center
  • Security
  2 kwi

  Usługa Azure Security Center obsługuje teraz zestawy skalowania maszyn wirtualnych

  Usługa Security Center może teraz chronić Twoje zestawy skalowania maszyn wirtualnych. Łatwo monitoruj poziom bezpieczeństwa Twoich zestawów skalowania maszyn wirtualnych za pomocą rekomendacji dotyczących zabezpieczeń, aby zwiększyć ich ogólne bezpieczeństwo, ograniczyć luki w zabezpieczeniach i wykrywać zagrożenia.

  • Security Center
  • Security
  2 kwi

  Usługa Advanced Threat Protection dla usługi Azure Storage jest już dostępna

  Usługa Advanced Threat Protection dla usługi Azure Storage zapewnia dodatkową warstwę analizy bezpieczeństwa, która wykrywa niezwykłe i potencjalnie szkodliwe próby uzyskania dostępu lub wykorzystania kont magazynu.

  • Security Center
  • Security

  marzec 2019

  27 mar

  Zmiana jednostki miary w usłudze Azure Security Center z miesiąca na godzinę

  1 maja 2019 r. jednostka miary węzła w warstwie Standardowa usługi Azure Security Center ulegnie zmianie.

  • Security Center
  • Services
  15 mar

  Public preview: Adaptive network hardening in Azure Security Center

  Adaptive network hardening in Azure Security Center is in public preview and can help you secure connections to and from the public internet.

  • Security Center
  • Features
  • Security
  15 mar

  Support for virtual network peering in Azure Security Center

  The network map in Azure Security Center now supports virtual network peering.

  • Security Center
  • Features
  • Security
  • Services
  15 mar

  Azure Security Center adaptive application control updates

  In Azure Security Center, adaptive application control in audit mode is now available for Azure Linux VMs, as well as non-Azure Windows and Linux VMs and servers that are connected to Azure Security Center.

  • Security Center
  • Features
  • Security
  • Services
  15 mar

  Azure Security Center: Pulpit nawigacyjny zgodności z przepisami w publicznej wersji zapoznawczej

  Nowy pulpit nawigacyjny zgodności z przepisami w usłudze Azure Security Center jest dostępny w publicznej wersji zapoznawczej. Usprawnia on proces spełniania wymagań dotyczących zgodności z przepisami, udostępniając wgląd w informacje o poziomie zgodności środowiska.

  • Security Center
  • Features
  • Security
  • Services
  15 mar

  Azure Security Center: zmiany dotyczące wpływu na wskaźnik bezpieczeństwa

  W usłudze Azure Security Center w przypadku kilku zaleceń zmieniono wpływ na wskaźnik bezpieczeństwa. Ta zmiana może wpłynąć na ogólny wskaźnik bezpieczeństwa.

  • Security Center
  • Features
  • Security
  • Services
  15 mar

  Azure Security Center policy migration to Azure Policy

  Azure Security Center policy updates are now performed from Azure Policy.

  • Azure Policy
  • Security Center
  • Features
  • Security
  • Services
  15 mar

  Azure Security Center update: Secure score for compliance metrics

  Use secure score to evaluate your security posture in Azure Security Center.

  • Security Center
  • Compliance
  • Features
  • Security
  • Services
  15 mar

  Azure Security Center update: Azure App Service recommendation improvements

  Azure App Service security recommendations have been improved to provide greater accuracy and environment compatibility.

  • App Service
  • Security Center
  • Features
  • Security
  • Services

  grudzień 2018

  6 gru

  Aktualizacja witryny Azure Portal z grudnia 2018 r.

  Uzyskaj informacje o aktualizacjach udostępnionych w witrynie Azure Portal w grudniu 2018 r.

  • Portal Microsoft Azure
  • Virtual Machines
  • Security Center
  • Azure Site Recovery
  • Features
  • Management
  • Services

  Zasoby

  Pobierz kwartalną retrospektywę aktualizacji platformy Azure.

  2. kwartał 2019

  Najnowsze wiadomości znajdziesz na blogu poświęconym platformie Azure.

  Blog

  Daj nam znać, co sądzisz o platformie Azure i co powinno się w niej pojawić w przyszłości.

  Prześlij opinię

  Platforma Azure umożliwia dostęp do chmury w większej liczbie regionów niż inni dostawcy.

  Sprawdź dostępność produktu w swoim regionie