Aktualizacje platformy

Dowiaduj się o ważnych aktualizacjach produktów na platformie Azure, harmonogramie działań i ogłoszeniach. Subskrybuj powiadomienia, aby zawsze mieć aktualne informacje.

Kanał informacyjny RSS

maj 2020

25 maj

Obsługa funkcji inteligentnej wydajności w usłudze Azure Database for MySQL z programem MySQL 8.0 jest już dostępna

TERAZ DOSTĘPNE

Obsługa inteligentnej wydajności dla programu MySQL 8.0 jest już dostępna. Użyj tego zestawu funkcji, aby lepiej zrozumieć obciążenia, w tym ich wizualną inspekcję oraz identyfikowanie wąskich gardeł.

 • Azure Database for MySQL
 • Features
19 maj

Obsługa usługi Azure Active Directory w usłudze Azure Database for MySQL jest już dostępna

TERAZ DOSTĘPNE

Integracja usługi Azure Active Directory z usługą Azure Database for MySQL jest teraz ogólnie dostępna.

 • Azure Database for MySQL
 • Features
 • Microsoft Build
14 maj

Usługa Azure Private Link jest teraz ogólnie dostępna w regionach dla instytucji rządowych Stanów Zjednoczonych

TERAZ DOSTĘPNE

Usługa Azure Private Link jest teraz ogólnie dostępna dla wielu nowych usług.

 • Łącze prywatne platformy Azure
 • Virtual Network
 • Azure SQL Database
 • SQL Data Warehouse
 • Azure Synapse Analytics
 • Azure Cosmos DB
 • Azure Database for PostgreSQL
 • Azure Database for MySQL
 • Azure Database for MariaDB
 • Key Vault
 • Backup Server
 • Azure Cognitive Search
 • Event Hubs
 • Service Bus
 • Event Grid
 • Container Registry
 • Compliance
 • Microsoft Ignite
 • Security
 • Services
4 maj

Usługa Private Link na potrzeby bazy danych Azure Database for MySQL jest teraz dostępna w dwóch regionach dla instytucji rządowych Stanów Zjednoczonych

TERAZ DOSTĘPNE

Obsługa usługi Azure Private Link na potrzeby bazy danych Azure Database for MySQL jest teraz ogólnie dostępna we wszystkich chmurach publicznych. Dodatkowo usługa Private Link jest teraz dostępna w dwóch regionach świadczenia usługi Azure Government — US Gov Arizona i US Gov Wirginia.

 • Azure Database for MySQL
 • Features
 • Open Source
 • Security

marzec 2020

23 mar

Azure Database for MySQL — trzyletnia pojemność zarezerwowana jest teraz dostępna

TERAZ DOSTĘPNE

Pojemność zarezerwowana usługi Azure Database for MySQL jest teraz dostępna na potrzeby rezerwowania mocy obliczeniowej dla istniejących i przyszłych serwerów MySQL.

 • Azure Database for MySQL
 • Features
 • Open Source
 • Pricing & Offerings
 • Services
18 mar

Azure Database for MySQL — obsługa przekierowywania połączeń dla sterowników PHP

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Obsługa przekierowywania dla sterownika PHP mysqlnd służącego do łączenia się z usługą Azure Database for MySQL jest teraz dostępna w wersji zapoznawczej. Skorzystaj z rozszerzenia mysqlnd_azure, aby zmniejszyć opóźnienia połączenia między aplikacjami a usługą Azure Database for MySQL.

 • Azure Database for MySQL
 • Features
17 mar

Ogłoszenie ogólnej dostępności usługi Azure Private Link dla usług platformy Azure

TERAZ DOSTĘPNE

Usługa Azure Private Link jest teraz dostępna w wersji zapoznawczej i ogólnie dostępnej dla wielu nowych usług.

 • Łącze prywatne platformy Azure
 • Virtual Network
 • Azure Cosmos DB
 • Azure SQL Database
 • Azure Synapse Analytics
 • Konta magazynu
 • Key Vault
 • Azure Database for PostgreSQL
 • Azure Database for MySQL
 • Azure Database for MariaDB
 • Azure Kubernetes Service (AKS)
 • Event Hubs
 • Service Bus
 • App Service
 • Event Grid
 • Container Registry
 • Konfiguracja aplikacji
 • Azure Data Lake Storage
 • Azure Cognitive Search
 • Compliance
 • Microsoft Ignite
 • Security
 • Services
14 mar

Usługa Azure Private Link dla usługi Azure Database for MySQL jest teraz dostępna

TERAZ DOSTĘPNE

Obsługa usługi Azure Private Link dla usługi Azure Database for MySQL jest teraz ogólnie dostępna.

 • Azure Database for MySQL
 • Features
 • Open Source
4 mar

Azure Database for MySQL — powiadomienia o planowanej konserwacji są teraz w wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Funkcja powiadomień o planowanej konserwacji usługi Azure Database for MySQL jest teraz w wersji zapoznawczej. Użyj tej funkcji, aby otrzymywać alerty dotyczące nadchodzącej planowanej konserwacji usługi Azure Database for MySQL.

 • Azure Database for MySQL
 • Features

styczeń 2020

22 sty

Obsługa usługi Azure Active Directory w usłudze Azure Database for MySQL

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Z przyjemnością ogłaszamy wprowadzenie obsługi integracji usługi Azure Active Directory z usługą Azure Database for MySQL w wersji zapoznawczej.

 • Azure Database for MySQL
 • Features
13 sty

Usługa Private Link dla usługi Azure Database for MySQL jest teraz dostępna w wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Obsługa usługi Azure Private Link dla usługi Azure Database for MySQL jest teraz dostępna w wersji zapoznawczej.

 • Azure Database for MySQL
 • Features
 • Open Source
 • Security
 • Services

grudzień 2019

11 gru

Obsługa programu MySQL 8.0 w usłudze Azure Database for MySQL jest teraz dostępna

TERAZ DOSTĘPNE

Usługa Azure Database for MySQL udostępnia teraz ogólnie dostępną obsługę najnowszej wersji głównej programu MySQL, tj. wersji 8.0.

 • Azure Database for MySQL
 • Features

listopad 2019

23 lis

Azure Database for MySQL — powiadomienia o kondycji usług w regionach Wschodnie stany USA i Południowe Zjednoczone Królestwo

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Teraz w wersji zapoznawczej tylko w regionach Wschodnie stany USA i Południowe Zjednoczone Królestwo usługa Azure Database for MySQL zapewnia obsługę powiadomień o kondycji usług związanych z planowaną konserwacją.

 • Azure Database for MySQL
 • Features
20 lis

Zmiany nazw i identyfikatorów mierników magazynów o dużej skali ogólnego przeznaczenia usług PostgreSQL, MySQL i MariaDB

Od 1 stycznia 2020 r. zmienią się nazwy i identyfikatory mierników usług Azure Database for PostgreSQL, MySQL i MariaDB ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali.

 • Azure Database for PostgreSQL
 • Azure Database for MySQL
 • Azure Database for MariaDB
 • Services
19 lis

Usługa Azure Database for MySQL jest teraz dostępna w regionach Szwajcarii

TERAZ DOSTĘPNE

Usługa Azure Database for MySQL jest teraz ogólnie dostępna w niedawno ogłoszonych regionach Szwajcarii.

 • Azure Database for MySQL
 • Open Source
 • Regions & Datacenters
 • Services
12 lis

Pojemność zarezerwowana usługi Azure Database for MySQL jest teraz dostępna

TERAZ DOSTĘPNE

Pojemność zarezerwowana usługi Azure Database for MySQL jest teraz dostępna na potrzeby rezerwowania mocy obliczeniowej dla istniejących i przyszłych serwerów MySQL.

 • Azure Database for MySQL
 • Features
 • Microsoft Ignite
 • Open Source
 • Pricing & Offerings
11 lis

Duży magazyn dla usługi Azure Database for MySQL jest teraz ogólnie dostępny

TERAZ DOSTĘPNE

Usługi Azure Database for MySQL zapewniają teraz obsługę do 16 TB magazynu i 20 000 operacji we/wy na sekundę.

 • Azure Database for MySQL
 • Features
 • Microsoft Ignite
 • Open Source
5 lis

Obsługa funkcji inteligentnej wydajności w usłudze Azure Database for MySQL jest już dostępna

TERAZ DOSTĘPNE

Dostępność docelowa: Q4 2019

Obsługa funkcji inteligentnej wydajności w usłudze Azure Database for MySQL, które obejmują magazyn zapytań, szczegółowe informacje o wydajności zapytań i zalecenia dotyczące wydajności, jest teraz ogólnie dostępna. Ten zestaw funkcji zapewnia możliwość lepszego zrozumienia obciążeń, w tym ich wizualną inspekcję oraz identyfikowanie wąskich gardeł.

 • Azure Database for MySQL
 • Features
 • Microsoft Ignite

wrzesień 2019

18 wrz

Usługa Azure Data Factory teraz obsługuje kopiowanie danych do usługi Azure Database for MySQL

TERAZ DOSTĘPNE

Usługa Azure Data Factory teraz obsługuje kopiowanie danych do usługi Azure Database for MySQL. Użyj funkcji Kopiowanie działania do załadowania danych do usługi Azure Database for MySQL z dowolnych obsługiwanych źródeł danych.

 • Data Factory
 • Azure Database for MySQL
 • Features
4 wrz

Repliki do odczytu obejmujące wiele regionów są teraz dostępne w usłudze Azure Database for MySQL

TERAZ DOSTĘPNE

Repliki do odczytu obejmujące wiele regionów są teraz ogólnie dostępne w usłudze Azure Database for MySQL.

 • Azure Database for MySQL
 • Features

Platforma Azure na konferencji Build

Zasoby

Pobierz kwartalną retrospektywę aktualizacji platformy Azure.

4. kwartał 2019 r.

3. kwartał 2019 r.

2. kwartał 2019

Najnowsze wiadomości znajdziesz na blogu poświęconym platformie Azure.

Blog

Daj nam znać, co sądzisz o platformie Azure i co powinno się w niej pojawić w przyszłości.

Prześlij opinię

Platforma Azure umożliwia dostęp do chmury w większej liczbie regionów niż inni dostawcy.

Sprawdź dostępność produktu w swoim regionie