Pomiń nawigację

Aktualizacje platformy

Zapoznaj się z najnowszymi aktualizacjami produktów i funkcji platformy Azure, które mają na celu spełnienie wymagań dotyczących inwestycji w chmurę. Subskrybuj powiadomienia, aby zawsze mieć aktualne informacje.

Kanał informacyjny RSS
Kategoria produktów
Stan:

czerwiec 2022

8 cze

Generally available: Azure Monitor Agent available on latest Linux distros

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Ubuntu 22.04, AlmaLinux, and Rocky Linux now supported via the Azure Monitor Agent.

 • Azure Monitor
 • Features

maj 2022

24 maj

Public preview: Manage your Log Analytics Tables in the Azure portal

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Log Analytics Tables can now be managed from a new Tables (preview) entry of the Azure portal in Log Analytics workspaces.

 • Azure Monitor
 • Features
 • Microsoft Build
24 maj

Public preview: Azure Monitor application insights JavaScript web snippet auto-injection for node.js

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Azure Monitor application insights node.js customers can enable web monitoring with a simple configuration.

 • Azure Monitor
 • Features
 • Microsoft Build
24 maj

Public preview: ContainerLogv2 schema in Azure Monitor container insights

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Container insights now offers a new, lightweight schema for the container logs in ContainerLogv2.

 • Azure Monitor
 • Features
 • Microsoft Build
24 maj

Public preview: AIOps powered intelligent view in application maps

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

You can now use AIOps powered intelligent view in application map to filter out noise and find real issues faster.

 • Azure Monitor
 • Features
 • Microsoft Build
11 maj

Generally available: IT Service Management Integration with secure webhook

DOSTĘPNE TERAZ

IT Service Management is now integrated with secure webhook, an updated version that allows you to create work items in an ITSM tool when Azure Monitor sends alerts.

 • Azure Monitor
 • Features

kwiecień 2022

18 kwi

Public preview: Azure Monitor and Azure Managed Grafana integrations

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

New Grafana integrations with Azure Monitor include the ability to pin Azure Monitor visualizations from Azure Portal to Grafana dashboards and new out-of-the-box Azure Monitor dashboards.

 • Azure Monitor
 • Management
 • Open Source
13 kwi

Public preview: Azure Monitoring Agent supports custom and IIS logs

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

New collection types supported by Azure Monitoring Agent that extends beyond the standard data available today.

 • Azure Monitor
 • Features
13 kwi

Public preview: Support for Windows clients using Azure Monitor agent

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Using the new Windows client installer launched today, you can now get the benefits of the new agent and data collection rules on your Windows 10 and 11 client devices.

 • Azure Monitor
 • Features
13 kwi

Generally available: new result set grid in Azure Monitor log analytics

DOSTĘPNE TERAZ

The new result set grid in log analytics boasts a brand-new experience, introduces numerous new features, and is much easier to use!

 • Azure Monitor
 • Features
13 kwi

Public preview: Azure Monitor activity log insights

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Azure Monitor activity log insights let you view information about changes to resources and resource groups in a subscription.

 • Azure Monitor
 • Features
13 kwi

Public preview: Redesign of alerts summary (landing) page

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

The summary (landing) page for alerts has been simplified to improve usability and actionability.

 • Azure Monitor
 • Features
13 kwi

Publiczna wersja zapoznawcza: Zalecane reguły alertów dla maszyn wirtualnych

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Teraz możesz włączyć zestaw zalecanych reguł alertów dla istniejących maszyn wirtualnych.

 • Azure Monitor
 • Features
6 kwi

Public preview: Azure Backup supports metrics and metric alerts for Azure Blobs

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

You can now monitor the restore job health of your backed up blobs via Azure Monitor metrics and write custom alert rules on these metrics.

 • Azure Backup
 • Azure Monitor
 • Management

marzec 2022

16 mar

Monitorowanie kontenerów platformy Azure zostanie wycofane 31 marca 2025 r.

Docelowa data wycofania: marca 31, 2025

Przeprowadź migrację obciążeń do szczegółowych informacji kontenera platformy Azure Monitor do 31 marca 2025 r.

 • Azure Monitor
 • Retirements
16 mar

Generally available: Support for private links in Azure Monitor agent

DOSTĘPNE TERAZ

Use Azure Monitor agent and data collection rules in restricted environments and maintain network isolation by leveraging private links.

 • Azure Monitor
 • Management

luty 2022

23 lut

Ogólnie dostępne: Eksportowanie danych usługi Log Analytics w usłudze Azure Monitor

DOSTĘPNE TERAZ

Funkcja eksportowania danych usługi Log Analytics jest gotowa do wdrożeń produkcyjnych i obsługuje większość tabel w obszarach roboczych usługi Log Analytics.

 • Azure Monitor
 • Management
 • Features
16 lut

Generally available: Alert processing rules in Azure Monitor

DOSTĘPNE TERAZ

Alert processing rules (formerly action rules) provide post-processing capabilities for fired alerts in Azure Monitor.

 • Azure Monitor
 • Management
 • Features
16 lut

Public preview: Azure Monitor predictive autoscale for Azure virtual machine scale sets

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Predictive autoscale for Azure virtual machine scale sets can manage and scale your virtual machine scale sets by observing and learning from historical CPU usage patterns.

 • Azure Monitor
 • Management
 • Features
3 lut

Ogólna dostępność: Monitorowanie usługi IoT Edge za pomocą usługi Azure Monitor

DOSTĘPNE TERAZ

Użyj najnowszego modułu zbierającego metryki usługi IoT Edge, aby wysyłać metryki do usługi Azure Monitor i korzystać ze zaktualizowanych wizualizacji w celu monitorowania urządzeń usługi IoT Edge i rozwiązywania problemów z nimi.

 • Azure IoT Edge
 • Azure Monitor
 • Azure IoT Central
 • Azure IoT Hub
 • Management
 • Open Source
 • Features

Platforma Azure w witrynie Microsoft Build

Zasoby

Przeczytaj najnowsze wiadomości i zapowiedzi w blogu platformy Azure.

Blog

Uzyskaj odpowiedzi na pytania od firmy Microsoft i ekspertów ze społeczności.

Pomoc techniczna społeczności

Przeczytaj często zadawane pytania dotyczące aktualizacji platformy Azure.

Często zadawane pytania

Znajdź najnowsze wiadomości, aktualizacje i zasoby dla partnerów platformy Azure.

Strefa partnera platformy Azure

Daj nam znać, co sądzisz o platformie Azure i co powinno się w niej pojawić w przyszłości.

Prześlij opinię

Platforma Azure umożliwia dostęp do chmury w większej liczbie regionów niż inni dostawcy.

Sprawdź dostępność produktu w swoim regionie