Aktualizacje platformy

Dowiaduj się o ważnych aktualizacjach produktów na platformie Azure, harmonogramie działań i ogłoszeniach. Subskrybuj powiadomienia, aby zawsze mieć aktualne informacje.

Kanał informacyjny RSS

grudzień 2019

3 gru

Usługa Azure Monitor Application Insights jest teraz dostępna w regionach Szwajcaria Północna i Australia Południowo-Wschodnia

TERAZ DOSTĘPNE

Dostępność docelowa: Q4 2019

Usługa Azure Application Insights jest teraz ogólnie dostępna w regionach Szwajcaria Północna i Australia Południowo-Wschodnia.

 • Azure Monitor

listopad 2019

19 lis

Interpretowanie kondycji klastra usługi Kubernetes za pomocą usługi Azure Monitor dla kontenerów

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Usługa Azure Monitor dla kontenerów może teraz monitorować i raportować stan kondycji składników infrastruktury klastra usługi Kubernetes i wszystkich węzłów działających w dowolnym klastrze usługi Kubernetes.

 • Azure Monitor
19 lis

Monitorowanie klastrów usługi Azure Red Hat OpenShift Kubernetes przy użyciu usługi Azure Monitor dla kontenerów

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Obecnie obsługujemy monitorowanie klastrów usługi Azure Red Hat OpenShift Kubernetes przy użyciu usługi Azure Monitor dla kontenerów w publicznej wersji zapoznawczej.

 • Azure Monitor
18 lis

Rozszerzony wgląd w oparte na zdarzeniach aplikacje za pomocą usługi Azure Event Grid jest teraz w wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Usługa Azure Event Grid teraz integruje się z alertami usługi Azure Monitor.

 • Event Grid
 • Azure Monitor
5 lis

Integracja usługi Azure Functions z dziennikami usługi Azure Monitor jest teraz dostępna w publicznej wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Usługa Azure Functions oferuje teraz integrację z dziennikami usługi Azure Monitor, umożliwiając bardziej spójną obserwację zasobów platformy Azure oraz integrację z zewnętrznymi narzędziami monitorowania.

 • Stan usługi Funkcje Azure
 • Azure Monitor
4 lis

Dzienniki usługi Azure Monitor — przesyłanie strumieniowe dziennika aktywności każdego typu dla subskrypcji

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Przy użyciu nowych ustawień diagnostyki subskrypcji można teraz przesyłać strumieniowo każdy typ dziennika aktywności dla subskrypcji do dzienników usługi Azure Monitor, usług Event Hub i Azure Storage.

 • Azure Monitor
4 lis

Azure Monitor — aktualizacje analizy zmian aplikacji

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Do analizy zmian aplikacji w usłudze Azure Monitor dodano szereg nowych funkcji, takich jak dołączanie w dużej skali, rozbudowana diagnostyka, analiza wpływu i wiele innych.

 • Azure Monitor
4 lis

Aktualizacje dotyczące funkcji śledzenia i profilera w usłudze Azure Monitor Application Insights

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Teraz dostępna jest możliwość określenia progów pamięci i procesora CPU dla usługi Application Insights Profiler, co zapewnia lepszą kontrolę nad tym, kiedy zbierać ślady.

 • Azure Monitor
4 lis

Jest już dostępny nowy agent usługi Azure Monitor Application Insights

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Dla klientów mających aplikacje ASP.NET hostowane na maszynach wirtualnych platformy Azure z usługami IIS dodajemy nową, „bezkodową” metodę dołączania, która korzysta z agenta i nie wymaga dostępu do kodu.

 • Azure Monitor
4 lis

Skoroszyty usługi Azure Monitor są już ogólnie dostępne

TERAZ DOSTĘPNE

Skoroszyty usługi Azure Monitor to narzędzie umożliwiające łączenie tekstu, zapytań analitycznych, metryk i parametrów w rozbudowany, interaktywny raport, który można udostępnić członkom zespołu.

 • Azure Monitor
4 lis

Szybsze rozwiązywanie problemów z siecią przy użyciu usługi Azure Monitor

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Funkcja szczegółowych informacji o sieci (dostępna w wersji zapoznawczej) w usłudze Azure Monitor udostępnia pulpit nawigacyjny, który zapewnia wgląd w topologię, zależności i kondycję sieci oraz inne kluczowe metryki powiązanych zasobów sieciowych.

 • Azure Monitor
4 lis

Metryki wydajności na żywo i wdrożenia na żywo w usłudze Azure Monitor dla kontenerów

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Jest już dostępna możliwość wyświetlania metryk wydajności na żywo i wdrożeń na żywo w usłudze Azure Monitor dla kontenerów dla klastra usługi Azure Kubernetes Service (AKS). Wraz z funkcjami zdarzeń na żywo i dzienników na żywo pozwalają one uzyskiwać wgląd w wydajność i kondycję klastra AKS niemalże w czasie rzeczywistym i szybciej rozwiązywać problemy.

 • Azure Monitor
4 lis

Integracja usługi Azure Monitor dla kontenerów z rozwiązaniem Prometheus jest teraz ogólnie dostępna

TERAZ DOSTĘPNE

Usługa Azure Monitor dla kontenerów może teraz wyodrębniać metryki rozwiązania Prometheus i przechowywać je w Twoim imieniu bez konieczności operowania Twoją własną kolekcją rozwiązania i infrastrukturą magazynu.

 • Azure Monitor
4 lis

Usługa Azure Monitor dla kontenerów teraz obsługuje monitorowanie kontenerów lokalnie i w usłudze Azure Stack

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Dla klientów mających środowiska hybrydowe rozszerzamy teraz obsługę na monitorowanie klastrów Kubernetes lokalnie i w usłudze Azure Stack za pomocą aparatu usługi AKS (w wersji zapoznawczej).

 • Azure Monitor
4 lis

Nowa integracja usługi App Service z usługą Azure Monitor (wersja zapoznawcza)

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Usługa App Service zapewnia teraz lepszą integrację z Azure Monitor — scentralizowaną usługą telemetrii chmury. Zapewnia to zespołom deweloperskimi i operacyjnym bardziej szczegółowe informacje o ich aplikacjach internetowych w systemach Windows i Linux.

 • App Service
 • Azure Monitor
4 lis

Wprowadzenie do przewodnika Microsoft Cloud Adoption Framework dla platformy Azure

TERAZ DOSTĘPNE

Przewodnik Microsoft Cloud Adoption Framework dla platformy Azure zawiera sprawdzone wskazówki, które pozwalają przyspieszyć wdrażanie chmury. Dokument ten stanowi kolekcję narzędzi, wskazówek i najlepszych rozwiązań, które ułatwiają kształtowanie strategii chmury i osiąganie zamierzonych celów biznesowych.

 • Azure DevOps
 • Azure DevOps Projects
 • Azure Monitor
 • Azure Resource Manager
 • Azure Blueprints
 • Grupy zarządzania platformy Azure
 • Azure Policy
 • Zarządzanie kosztami i rozliczenia
 • Usługa migracji bazy danych platformy Azure
 • Azure Migrate
 • Security Center
 • Azure Advisor
 • Azure Service Health
 • Security

październik 2019

28 paź

Funkcja Service Map usługi Azure Monitor jest dostępna w regionach Południowo-środkowe stany USA, Zachodnie stany USA, Środkowe stany USA, Północno-środkowe stany USA, Azja Wschodnia i Indie Środkowe

TERAZ DOSTĘPNE

Funkcja Service Map usługi Azure Monitor jest już dostępna w regionach Południowo-środkowe stany USA, Zachodnie stany USA, Środkowe stany USA, Północno-środkowe stany USA, Azja Wschodnia i Indie Środkowe, a więc jest teraz dostępna w 18 regionach publicznych na całym świecie.

 • Azure Monitor
 • Virtual Machines
 • Virtual Machine Scale Sets
 • Service Fabric
 • Cloud Services
28 paź

Usługa Azure Monitor dla maszyn wirtualnych jest teraz dostępna w regionach Południowo-środkowe stany USA, Zachodnie stany USA, Środkowe stany USA, Północno-środkowe stany USA, Azja Wschodnia i Indie Środkowe

TERAZ DOSTĘPNE

Usługa Azure Monitor dla maszyn wirtualnych jest teraz dostępna w regionach Południowo-środkowe stany USA, Zachodnie stany USA, Środkowe stany USA, Północno-środkowe stany USA, Azja Wschodnia i Indie Środkowe. Jest ona dostępna na całym świecie w osiemnastu regionach publicznych.

 • Azure Monitor
 • Virtual Machines
 • Virtual Machine Scale Sets
 • Service Fabric
 • Cloud Services
23 paź

Zmiany nazw mierników usługi Azure Monitor

TERAZ DOSTĘPNE

Od 1 grudnia 2019 r. nazwy mierników metryk niestandardowych usługi Azure Monitor zmienią się.

 • Azure Monitor
16 paź

Przechowywanie zmiennych usługi Azure Monitor Application Insights jest teraz ogólnie dostępne

TERAZ DOSTĘPNE

Dostępność docelowa: Q4 2019

Przechowywanie zmiennych danych usługi Azure Monitor Application Insights jest teraz ogólnie dostępne.

 • Azure Monitor

Platforma Azure na konferencji Ignite

Zasoby

Pobierz kwartalną retrospektywę aktualizacji platformy Azure.

3. kwartał 2019 r.

2. kwartał 2019

Najnowsze wiadomości znajdziesz na blogu poświęconym platformie Azure.

Blog

Daj nam znać, co sądzisz o platformie Azure i co powinno się w niej pojawić w przyszłości.

Prześlij opinię

Platforma Azure umożliwia dostęp do chmury w większej liczbie regionów niż inni dostawcy.

Sprawdź dostępność produktu w swoim regionie