Aktualizacje platformy

Dowiaduj się o ważnych aktualizacjach produktów na platformie Azure, harmonogramie działań i ogłoszeniach. Subskrybuj powiadomienia, aby zawsze mieć aktualne informacje.

Kanał informacyjny RSS

listopad 2019

14 lis

Nowe zasady platformy Azure umożliwiające zarządzanie certyfikatami w organizacji, obecnie w wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Duże organizacje mają w magazynach kluczy tysiące certyfikatów, które są dystrybuowane wśród tysięcy aplikacji i subskrypcji.

 • Key Vault
 • Security
14 lis

Rozszerzenie maszyny wirtualnej dla usługi Azure Key Vault jest teraz ogólnie dostępne

TERAZ DOSTĘPNE

Rozszerzenie maszyny wirtualnej dla usługi Azure Key Vault ułatwia używanie certyfikatów z magazynu kluczy przez aplikacje uruchomione na maszynach wirtualnych, abstrahując typowe zadania i najlepsze rozwiązania.

 • Key Vault
 • Security
4 lis

Zarządzanie wpisami tajnymi sterowane zdarzeniami za pomocą zdarzeń usługi Azure Key Vault jest teraz dostępne w usłudze Event Grid

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Usługa Azure Key Vault stała się wydawcą zdarzeń firmy Microsoft na potrzeby usługi Azure Event Grid i publikuje zdarzenia dotyczące zarządzania kluczami i wpisami tajnymi.

 • Event Grid
 • Key Vault
 • Security

październik 2019

15 paź

Odwołania usługi Key Vault w usłudze App Service i rozwiązaniu Azure Functions są już dostępne

TERAZ DOSTĘPNE

Wprowadź zarządzanie wpisami tajnymi do aplikacji bez zmian w kodzie, używając odwołań usługi Key Vault.

 • Stan usługi Funkcje Azure
 • App Service
 • App Service (Linux)
 • Key Vault
 • Security

lipiec 2019

15 lip

Dostępny jest już nowy zbiór zestawów Azure SDK w wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Nowy zbiór bibliotek do pracy z usługami Azure Storage, Cosmos DB, Key Vault i Event Hubs w językach Java, Python, JavaScript/TypeScript i C# jest teraz dostępny w wersji zapoznawczej.

 • Event Hubs
 • Key Vault
 • Azure Cosmos DB
 • Konta magazynu
 • Security

listopad 2018

28 lis

Azure Functions — integracja z usługą Key Vault

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Integracja usług Azure Key Vault i Azure Functions umożliwia tworzenie bezpieczniejszych aplikacji bezserwerowych za pomocą gotowych narzędzi i korzystanie z funkcji zarządzania wpisami tajnymi, zapewniających korzyści takie jak zasady rotacji i scentralizowana kontrola dostępu.

 • Key Vault
 • Stan usługi Funkcje Azure
 • Security

wrzesień 2018

24 wrz

Obsługa usługi Azure Key Vault w ramach usługi Azure Databricks

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Usługa Azure Databricks obsługuje teraz zakres kluczy tajnych opartych na usłudze Azure Key Vault. Dzięki temu usługa Azure Databricks obsługuje teraz dwa typy zakresów kluczy tajnych — oparte na usłudze Azure Key Vault i oparte na usłudze Databricks.

 • Key Vault
 • Azure Databricks
 • Security
4 wrz

General availability: Virtual network service endpoints for Azure Key Vault

TERAZ DOSTĘPNE

Virtual network service endpoints are generally available for Azure Key Vault in all public Azure regions.

 • Key Vault
 • Virtual Network
 • Security

wrzesień 2016

29 wrz

Generally available: Azure Disk Encryption for Windows and Linux for Standard and Premium IaaS virtual machines

TERAZ DOSTĘPNE

Azure Disk Encryption for Linux IaaS virtual machines and support for virtual machines with Premium storage is generally available in all Azure public regions.

 • Key Vault
 • Virtual Machines
 • Security
29 wrz

Azure Key Vault Certificates helps simplify and automate tasks for SSL/TLS certificates

Azure Key Vault is introducing Key Vault Certificates to simplify tasks related to SSL/TLS certificates from supported third-party CAs.

 • Key Vault
 • Security

listopad 2015

18 lis

Public preview: Azure Disk Encryption

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Azure Disk Encryption for virtual machines addresses organizational security and compliance requirements by encrypting virtual machine disks.

 • Key Vault
 • Virtual Machines
 • Security

czerwiec 2015

24 cze

General availability: Azure Key Vault

TERAZ DOSTĘPNE

Key Vault is generally available to help cloud application developers safeguard keys and other secrets.

 • Key Vault
 • Security

styczeń 2015

8 sty

Public Preview: Azure Key Vault

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Azure Key Vault offers an easy, cost-effective way to safeguard keys and other sensitive data that is used by cloud applications and services.

 • Key Vault
 • Security

Azure at Ignite

Zasoby

Pobierz kwartalną retrospektywę aktualizacji platformy Azure.

2. kwartał 2019

Najnowsze wiadomości znajdziesz na blogu poświęconym platformie Azure.

Blog

Daj nam znać, co sądzisz o platformie Azure i co powinno się w niej pojawić w przyszłości.

Prześlij opinię

Platforma Azure umożliwia dostęp do chmury w większej liczbie regionów niż inni dostawcy.

Sprawdź dostępność produktu w swoim regionie