Aktualizacje platformy

Dowiaduj się o ważnych aktualizacjach produktów na platformie Azure, harmonogramie działań i ogłoszeniach. Subskrybuj powiadomienia, aby zawsze mieć aktualne informacje.

Produkty

  maj 2019

  7 maj

  Usługa Azure IoT Edge w wersji 1.0.7 jest teraz dostępna

  Aktualizacja 1.0.7 usługi Azure IoT Edge rozwiązuje problemy z łącznością, wprowadza narzędzie do rozwiązywania problemów i jest pierwszą wersją, która jest ogólnie dostępna w systemie Windows.

  6 maj

  Ogłoszenie dotyczące usługi IoT Plug and Play podczas konferencji Build

  Dzisiaj ogłaszamy wprowadzenie usługi IoT Plug and Play, wykorzystującej otwarty język modelowania, który umożliwia deweloperom łączenie urządzeń IoT z chmurą bez konieczności pisania kodu.

  kwiecień 2019

  3 kwi

  Azure Security Center for IoT w publicznej wersji zapoznawczej

  Azure jest pierwszą większą chmurą publiczną, która zapewnia kompleksowe zabezpieczenia w rozwiązaniach IoT dla urządzeń, koncentratorów i zasobów w chmurze. Dodajemy zaawansowaną ochronę przed zagrożeniami dla rozwiązań IoT do trzech kluczowych usług: Azure Security Center, Azure Sentinel i Azure IoT Hub.

  luty 2019

  13 lut

  CVE-2019-5736 — poprawka dla usługi Azure IoT Edge

  Dla usługi Azure IoT Edge udostępniono poprawkę luki CVE-2019-5736.

  grudzień 2018

  4 gru

  Usługa Azure Stream Analytics na urządzeniach IoT Edge jest już dostępna

  Usługa Azure Stream Analytics w usłudze IoT Edge umożliwia deweloperom wdrażanie analizy bliskiej czasowi rzeczywistemu bliżej urządzeń Internetu rzeczy, aby w pełni wykorzystać dane wygenerowane na urządzeniach.

  listopad 2018

  14 lis

  Usługa Azure Functions 2.0 dostępna w usłudze IoT Edge

  Środowisko uruchomieniowe usługi Azure Functions w wersji 2.0 jest teraz dostępne w usłudze IoT Edge.

  5 lis

  Azure IoT Edge 1.0.4

  Aktualizacja 1.0.4 usługi Azure IoT Edge zawiera ulepszenia dotyczące łączności, udostępnia ogólnie funkcje języka C# i umożliwia używanie dłuższych pól createOptions.

  wrzesień 2018

  26 wrz

  Stream Analytics: Query extensibility with C# UDF on Azure IoT Edge

  Developers who create Stream Analytics modules for Azure IoT Edge can now write custom C# functions and invoke them right in the query through user-defined functions.

  24 wrz

  Funkcje zdefiniowane przez użytkownika języka C# dla usługi Azure Stream Analytics na urządzeniach IoT Edge są teraz dostępne w wersji zapoznawczej

  Obsługa funkcji zdefiniowanych przez użytkownika języka C# dla usługi Azure Stream Analytics na urządzeniach IoT Edge jest teraz dostępna w wersji zapoznawczej.

  24 wrz

  Azure IoT Edge — rozszerzona obsługa usługi Edge w trybie offline

  Rozszerzona obsługa usługi Edge w trybie offline jest nową funkcją usługi Azure IoT Edge w wersji zapoznawczej, która oferuje niezawodne działanie w trybie offline.

  maj 2017

  11 maj

  Azure IoT Edge

  Usługa Azure IoT Edge będzie dystrybuować inteligencję sieci na urządzenia brzegowe. Obejmuje to urządzenia, w przypadku których rozwiązanie IoT jest uruchamiane centralnie w chmurze, a jego części zostały przeniesione na zdalne urządzenia brzegowe: od urządzeń Raspberry Pi przez maszyny przemysłowe po serwery.

  Informacje