Aktualizacje platformy

Dowiaduj się o ważnych aktualizacjach produktów na platformie Azure, harmonogramie działań i ogłoszeniach. Subskrybuj powiadomienia, aby zawsze mieć aktualne informacje.

Produkty

  sierpień 2019

  9 sie

  Obsługa usługi Azure IoT Edge w projekcie usługi Azure DevOps i usłudze Azure Pipelines

  Z przyjemnością ogłaszamy, że jest ogólnie dostępna obsługa usługi Azure IoT Edge w projekcie usługi Azure DevOps i usłudze Azure Pipelines. Deweloperzy mogą łatwo konfigurować potoki ciągłej integracji i ciągłego wdrażania dla projektów usługi IoT Edge, stosując najlepsze rozwiązania.

  • Azure IoT Edge
  • Features
  8 sie

  Usługa Azure Blob Storage w usłudze IoT Edge jest teraz ogólnie dostępna

  Usługa Azure Blob Storage w usłudze IoT Edge to uproszczony, spójny z platformą Azure, moduł IoT, który zapewnia lokalny magazyn blokowych obiektów blob i umożliwia automatyczne przekazywanie danych do platformy Azure z lokalnego magazynu blokowych obiektów blob przy użyciu właściwości deviceToCloudUpload.

  • Azure IoT Edge
  • Gallery
  • Services

  lipiec 2019

  29 lip

  Usługa Azure Security Center dla IoT jest już dostępna

  Usługa Azure Security Center umożliwia ochronę całego procesu wdrażania IoT dzięki ochronie przed zagrożeniami, która wykrywa nowe zagrożenia i udostępnia procedurę naprawczą.

  • Azure IoT Hub
  • Azure IoT Edge
  • Security Center
  • Security
  24 lip

  Usługa Azure IoT Edge w wersji 1.0.8 jest teraz dostępna

  Dostępna jest usługa Azure IoT Edge w wersji 1.0.8, oferująca wiele ulepszeń.

  • Azure IoT Edge
  • Features
  24 lip

  Wskazówki dotyczące luki w zabezpieczeniach CVE-2018-15664 dla usługi Azure IoT Edge

  Poprawka zabezpieczeń związana z luką w zabezpieczeniach CVE-2018-15664 jest dostępna dla usługi Azure IoT Edge.

  • Azure IoT Edge
  • Security

  maj 2019

  7 maj

  Usługa Azure IoT Edge w wersji 1.0.7 jest teraz dostępna

  Aktualizacja 1.0.7 usługi Azure IoT Edge rozwiązuje problemy z łącznością, wprowadza narzędzie do rozwiązywania problemów i jest pierwszą wersją, która jest ogólnie dostępna w systemie Windows.

  • Azure IoT Edge
  • Features
  6 maj

  Ogłoszenie dotyczące usługi IoT Plug and Play podczas konferencji Build

  Dzisiaj ogłaszamy wprowadzenie usługi IoT Plug and Play, wykorzystującej otwarty język modelowania, który umożliwia deweloperom łączenie urządzeń IoT z chmurą bez konieczności pisania kodu.

  • Azure IoT Hub
  • Azure IoT Edge
  • Azure IoT Central
  • Microsoft Build

  kwiecień 2019

  3 kwi

  Azure Security Center for IoT w publicznej wersji zapoznawczej

  Azure jest pierwszą większą chmurą publiczną, która zapewnia kompleksowe zabezpieczenia w rozwiązaniach IoT dla urządzeń, koncentratorów i zasobów w chmurze. Dodajemy zaawansowaną ochronę przed zagrożeniami dla rozwiązań IoT do trzech kluczowych usług: Azure Security Center, Azure Sentinel i Azure IoT Hub.

  • Azure IoT Hub
  • Azure IoT Edge
  • Azure Sphere
  • Security Center
  • Azure Sentinel
  • Security

  luty 2019

  13 lut

  CVE-2019-5736 — poprawka dla usługi Azure IoT Edge

  Dla usługi Azure IoT Edge udostępniono poprawkę luki CVE-2019-5736.

  • Azure IoT Edge
  • Security

  grudzień 2018

  4 gru

  Usługa Azure Stream Analytics na urządzeniach IoT Edge jest już dostępna

  Usługa Azure Stream Analytics w usłudze IoT Edge umożliwia deweloperom wdrażanie analizy bliskiej czasowi rzeczywistemu bliżej urządzeń Internetu rzeczy, aby w pełni wykorzystać dane wygenerowane na urządzeniach.

  • Azure Stream Analytics
  • Azure IoT Edge
  • Microsoft Connect

  listopad 2018

  14 lis

  Usługa Azure Functions 2.0 dostępna w usłudze IoT Edge

  Środowisko uruchomieniowe usługi Azure Functions w wersji 2.0 jest teraz dostępne w usłudze IoT Edge.

  • Stan usługi Funkcje Azure
  • Azure IoT Edge
  • Services
  5 lis

  Azure IoT Edge 1.0.4

  Aktualizacja 1.0.4 usługi Azure IoT Edge zawiera ulepszenia dotyczące łączności, udostępnia ogólnie funkcje języka C# i umożliwia używanie dłuższych pól createOptions.

  • Azure IoT Edge
  • Features

  wrzesień 2018

  26 wrz

  Stream Analytics: Query extensibility with C# UDF on Azure IoT Edge

  Developers who create Stream Analytics modules for Azure IoT Edge can now write custom C# functions and invoke them right in the query through user-defined functions.

  • Azure Stream Analytics
  • Azure IoT Hub
  • Azure IoT Edge
  • Features
  24 wrz

  Funkcje zdefiniowane przez użytkownika języka C# dla usługi Azure Stream Analytics na urządzeniach IoT Edge są teraz dostępne w wersji zapoznawczej

  Obsługa funkcji zdefiniowanych przez użytkownika języka C# dla usługi Azure Stream Analytics na urządzeniach IoT Edge jest teraz dostępna w wersji zapoznawczej.

  • Azure Stream Analytics
  • Azure IoT Edge
  • Microsoft Ignite
  • Services
  24 wrz

  Azure IoT Edge — rozszerzona obsługa usługi Edge w trybie offline

  Rozszerzona obsługa usługi Edge w trybie offline jest nową funkcją usługi Azure IoT Edge w wersji zapoznawczej, która oferuje niezawodne działanie w trybie offline.

  • Azure IoT Edge
  • Microsoft Ignite
  • Services

  maj 2017

  11 maj

  Azure IoT Edge

  Usługa Azure IoT Edge będzie dystrybuować inteligencję sieci na urządzenia brzegowe. Obejmuje to urządzenia, w przypadku których rozwiązanie IoT jest uruchamiane centralnie w chmurze, a jego części zostały przeniesione na zdalne urządzenia brzegowe: od urządzeń Raspberry Pi przez maszyny przemysłowe po serwery.

  • Azure IoT Edge
  • Features

  Zasoby

  Pobierz kwartalną retrospektywę aktualizacji platformy Azure.

  2. kwartał 2019

  Najnowsze wiadomości znajdziesz na blogu poświęconym platformie Azure.

  Blog

  Daj nam znać, co sądzisz o platformie Azure i co powinno się w niej pojawić w przyszłości.

  Prześlij opinię

  Platforma Azure umożliwia dostęp do chmury w większej liczbie regionów niż inni dostawcy.

  Sprawdź dostępność produktu w swoim regionie