Aktualizacje platformy

Dowiaduj się o ważnych aktualizacjach produktów na platformie Azure, harmonogramie działań i ogłoszeniach. Subskrybuj powiadomienia, aby zawsze mieć aktualne informacje.

Produkty

  wrzesień 2019

  16 wrz

  Azure Private Link is now available in preview

  Dostępność docelowa: Q3 2019

  Connect to services in your Azure virtual networks more securely and privately with Azure Private Link, now available in preview.

  • Virtual Network
  • Konta magazynu
  • Azure Data Lake Storage
  • Azure SQL Database
  • SQL Data Warehouse
  • Compliance
  • Features
  • Regions & Datacenters
  • Security
  • Services

  lipiec 2019

  17 lip

  Usługa Stream Analytics obsługuje dane wyjściowe do usługi Azure Data Lake Storage Gen 2

  Usługa Azure Stream Analytics oferuje teraz adapter wyjściowy dla ruchu wychodzącego do usługi Azure Data Lake Storage Gen2.

  • Azure Stream Analytics
  • Azure Data Lake Storage
  • Features
  17 lip

  Usługa Stream Analytics oferuje natywną obsługę formatu Parquet

  Usługa Azure Stream Analytics oferuje teraz natywną obsługę formatu Apache Parquet podczas zapisywania danych w usłudze Azure Blob Storage lub usłudze Azure Data Lake Storage Gen2.

  • Azure Data Lake Storage
  • Azure Stream Analytics
  • Blob Storage
  • Features
  15 lip

  Dostęp do danych obsługujący wiele protokołów dla usługi Azure Data Lake Storage jest teraz dostępny w publicznej wersji zapoznawczej

  W wersji zapoznawczej jest teraz dostępna nowa funkcja, która pozwoli Ci zarządzać tymi samymi danymi za pośrednictwem albo interfejsów API obiektów blob, albo interfejsów API usługi Data Lake Storage Gen2.

  • Azure Data Lake Storage
  • Blob Storage
  • Konta magazynu
  • Features
  • Microsoft Inspire

  czerwiec 2019

  26 cze

  Obsługa powiadomień usługi Event Grid w usłudze Azure Data Lake Storage Gen2 jest teraz dostępna w wersji zapoznawczej

  Usługa Azure Event Grid zapewnia niezawodne dostarczanie zdarzeń na wielką skalę. Dzięki integracji z usługą Event Grid, powiadomienia o zmianach są teraz dostępne w usłudze Azure Data Lake Storage Gen2.

  • Event Grid
  • Azure Data Lake Storage
  • Features
  25 cze

  Zachowywanie list kontroli dostępu podczas uaktualniania usługi ADLS Gen1 do wersji Gen2 przy użyciu usługi Azure Data Factory

  Usługa Azure Data Factory umożliwia łatwe i wydajne kopiowanie danych z usługi Azure Data Lake Storage (ADLS) Gen1 do wersji Gen2. Możesz teraz również zdecydować się na zachowanie list kontroli dostępu ustawionych w plikach/katalogach wraz z danymi.

  • Data Factory
  • Azure Data Lake Storage
  • Features

  kwiecień 2019

  2 kwi

  Uwierzytelnianie oparte na tożsamościach zarządzanych na potrzeby ruchu wychodzącego do usługi Azure Data Lake Storage Gen 1

  Jeśli używasz usługi Azure Stream Analytics, teraz możesz uruchamiać swoje potoki w czasie rzeczywistym z uwierzytelnianiem opartym na tożsamości usługi zarządzanej podczas zapisywania do usługi Azure Data Lake Storage Gen 1.

  • Azure Data Lake Storage
  • Features

  luty 2019

  1 lut

  Usługa Azure Data Lake Storage Gen2 jest teraz ogólnie dostępna

  Usługa Azure Data Lake Storage Gen2 to bezkompromisowa platforma Data Lake łącząca szeroki zestaw funkcji zaawansowanych rozwiązań Data Lake z ekonomią, globalną skalą i bezpieczeństwem klasy korporacyjnej zapewnianymi przez usługę Azure Blob Storage.

  • Azure Data Lake Storage
  • Services

  Zasoby

  Pobierz kwartalną retrospektywę aktualizacji platformy Azure.

  2. kwartał 2019

  Najnowsze wiadomości znajdziesz na blogu poświęconym platformie Azure.

  Blog

  Daj nam znać, co sądzisz o platformie Azure i co powinno się w niej pojawić w przyszłości.

  Prześlij opinię

  Platforma Azure umożliwia dostęp do chmury w większej liczbie regionów niż inni dostawcy.

  Sprawdź dostępność produktu w swoim regionie