Aktualizacje platformy

Dowiaduj się o ważnych aktualizacjach produktów na platformie Azure, harmonogramie działań i ogłoszeniach. Subskrybuj powiadomienia, aby zawsze mieć aktualne informacje.

Produkty

  wrzesień 2019

  9 wrz

  Opcje płatności miesięcznych są teraz dostępne dla rezerwacji platformy Azure

  Obniż kwotę płatności z góry, wybierając opcje płatności miesięcznych — bez żadnych dodatkowych kosztów — przy zakupie rezerwacji platformy Azure.

  • Zarezerwowane wystąpienia maszyn wirtualnych na platformie Azure
  • Azure SQL Database
  • SQL Data Warehouse
  • Azure Cosmos DB
  • Management
  • Pricing & Offerings
  4 wrz

  30 sierpnia 2020 roku zostanie wycofana wersja 1.x zestawu JavaScript SDK dla usługi Azure Cosmos DB

  Ostatnio wydaliśmy aktualizacje zestawu JavaScript SDK dla usługi Azure Cosmos DB w celu zapewnienia lepszej wydajności, stabilności i ulepszeń funkcji.

  • Azure Cosmos DB
  • Retirements

  sierpień 2019

  7 sie

  Zestaw Python SDK usługi Azure Cosmos DB w wersji 4 jest teraz dostępny w wersji zapoznawczej

  Wersja 4 zestawu Python SDK usługi Azure Cosmos DB jest już dostępna i obejmuje aktualizacje użyteczności modelu obiektu ułatwiające pracę deweloperom, a także możliwość korzystania z kluczy partycji do skalowania kontenerów, które nie były partycjonowane.

  • Azure Cosmos DB
  • Features

  lipiec 2019

  15 lip

  Dostępny jest już nowy zbiór zestawów Azure SDK w wersji zapoznawczej

  Nowy zbiór bibliotek do pracy z usługami Azure Storage, Cosmos DB, Key Vault i Event Hubs w językach Java, Python, JavaScript/TypeScript i C# jest teraz dostępny w wersji zapoznawczej.

  • Event Hubs
  • Key Vault
  • Azure Cosmos DB
  • Konta magazynu
  • Open Source
  • SDK and Tools
  15 lip

  Zestaw .NET V3 SDK dla usługi Azure Cosmos DB jest teraz ogólnie dostępny

  Zestaw .NET V3 SDK dla usługi Azure Cosmos DB wprowadza ulepszenia wydajności (w tym nowy interfejs API przesyłania strumieniowego), bardziej intuicyjny, idiomatyczny model programowania z interfejsami API przyjaznymi dla deweloperów oraz nowe modele programowania z wypychaniem do zestawienia zmian i ściąganiem z niego.

  • Azure Cosmos DB
  • Features
  15 lip

  Zestaw Java V3 SDK usługi Azure Cosmos DB jest już dostępny

  Zestaw Java V3 SDK usługi Azure Cosmos DB jest teraz ogólnie dostępny i oferuje nowy, bardziej intuicyjny, idiomatyczny model programowania dzięki przyjaznym dla dewelopera interfejsom API, asynchronicznemu modelowi programowania opartemu na reaktorze i dodanej obsłudze protokołów transportowych bezpośredniego połączenia TCP usługi Azure Cosmos DB w celu zwiększenia wydajności i dostępności.

  • Azure Cosmos DB
  • Features
  15 lip

  Dostępny jest już zestaw JavaScript V3 SDK dla usługi Azure Cosmos DB

  Zestaw JavaScript V3 SDK dla usługi Azure Cosmos DB, teraz ogólnie dostępny, obejmuje aktualizacje użyteczności modelu obiektu ułatwiające pracę deweloperom, a także możliwość rozpoczęcia korzystania z kluczy partycji do skalowania kontenerów, które wcześniej nie były partycjonowane.

  • Azure Cosmos DB
  • Features
  15 lip

  Rozszerzenie sterownika dla bazy danych Cassandra w usłudze Azure Cosmos DB jest teraz w wersji zapoznawczej

  Usługa Azure Cosmos DB teraz oferuje wersję zapoznawczą rozszerzenia sterownika dla interfejsu Azure Cosmos DB Cassandra API dla zestawu Java SDK.

  • Azure Cosmos DB
  • Features
  • Services
  1 lip

  Społeczność BGP usługi Azure Cosmos DB ExpressRoute jest teraz dostępna

  Ogłaszamy dodanie społeczności usługi Azure Cosmos DB w usłudze ExpressRoute, co pozwoli na reklamy regionalne usługi Azure Cosmos DB.

  • ExpressRoute
  • Konta magazynu
  • Azure Cosmos DB
  • Azure SQL Database
  • Features

  czerwiec 2019

  12 cze

  Azure Cosmos DB — obsługa łączności bezpośredniej dla zestawu Async Java SDK jest teraz dostępna w wersji zapoznawczej

  Zestaw Async Java SDK usługi Azure Cosmos DB obsługuje teraz łączność w trybie bezpośrednim, dostępną w wersji 2.4 i nowszych.

  • Azure Cosmos DB
  • Features

  maj 2019

  15 maj

  Rozszerzona funkcjonalność interfejsu API Gremlin dla usługi Azure Cosmos DB jest teraz dostępna

  Rozszerzona funkcjonalność języka Gremlin w interfejsie API Gremlin usługi Cosmos DB jest teraz dostępna.

  • Azure Cosmos DB
  • Features
  15 maj

  Rozszerzona funkcjonalność zapytań interfejsu SQL API w usłudze Azure Cosmos DB jest teraz dostępna

  Interfejs SQL API usługi Azure Cosmos DB zapewnia obsługę metod Distinct, Skip i Take, skorelowanego podzapytania i indeksów złożonych.

  • Azure Cosmos DB
  • Features
  15 maj

  Rola Operator usługi Cosmos DB dla kontroli dostępu na podstawie ról (RBAC) jest teraz dostępna

  Usługa Azure Cosmos DB udostępnia teraz nową rolę RBAC: Operator usługi Cosmos DB. Ta nowa rola umożliwia aprowizowanie kont, baz danych i kontenerów usługi Azure Cosmos, ale nie może uzyskiwać dostępu do kluczy wymaganych do uzyskania dostępu do aplikacji.

  • Azure Cosmos DB
  • Features
  15 maj

  Rozszerzona obsługa usługi Azure Resource Manager dla usługi Azure Cosmos DB jest teraz dostępna

  Usługa Azure Cosmos DB zapewnia teraz obsługę baz danych, kontenerów i ofert w usłudze Azure Resource Manager.

  • Azure Cosmos DB
  • Features
  9 maj

  Poprawione rozliczenia dotyczące usługi Azure SQL Data Warehouse i innych usług platformy Azure

  Poprawiliśmy rozliczenia dotyczące usługi Azure SQL Data Warehouse i innych usług platformy Azure, które miały wpływ tylko na klientów z umowami EA.

  • SQL Data Warehouse
  • Azure Cosmos DB
  • HDInsight
  • Virtual Machines
  • Services
  7 maj

  Interfejs API usługi Azure Cosmos DB dla rozwiązania etcd jest dostępny w wersji zapoznawczej

  Dzięki interfejsowi API dla rozwiązania etcd zgodnemu z protokołem niskiego poziomu i dostępnemu w usłudze Azure Cosmos DB deweloperzy mogą korzystać z wysoce niezawodnych i dostępnych oraz globalnie rozproszonych narzędzi Kubernetes i K8 bez wprowadzania zmian w kodzie ani wykonywania czynności związanych z zarządzaniem.

  • Azure Cosmos DB
  • Features
  • Microsoft Build
  6 maj

  Wbudowana obsługa aparatu Apache Spark w usłudze Azure Cosmos DB jest teraz dostępna w wersji zapoznawczej

  Dzięki wbudowanej obsłudze aparatu Apache Spark i notesów Jupyter usługa Azure Cosmos DB pomaga skrócić czas uzyskiwania szczegółowych informacji przez pozyskiwanie i obsługę danych oraz przeprowadzanie analizy w lokalnej replice bazy danych w regionie świadczenia usługi Azure.

  • Azure Cosmos DB
  • Features
  • Microsoft Build
  6 maj

  Obsługa notesów dla wszystkich interfejsów API usługi Azure Cosmos DB jest dostępna w wersji zapoznawczej

  Poszerzono możliwości środowiska programowania usługi Azure Cosmos DB przed dodanie obsługi notesów w wersji zapoznawczej.

  • Azure Cosmos DB
  • Features
  • Microsoft Build

  luty 2019

  25 lut

  Obsługa narzędzia Data Migration Assistant dla rozwiązania Cassandra na potrzeby oceny usługi Azure Cosmos DB

  Narzędzie Data Migration Assistant jest obecnie dostępne w wersji zapoznawczej i zapewnia pomoc w zakresie migrowania danych z rozwiązania Cassandra do usługi Azure Cosmos DB.

  • Azure Cosmos DB
  • Azure SQL Database
  • Features
  7 lut

  Dostępna jest wersja zapoznawcza migracji online z bazy danych MongoDB do usługi Azure Cosmos DB

  Migruj z lokalnych lub chmurowych implementacji bazy danych MongoDB do usługi Azure Cosmos DB przy minimalnym przestoju za pomocą usługi Azure Database Migration Service.

  • Azure Cosmos DB
  • Services

  Zasoby

  Pobierz kwartalną retrospektywę aktualizacji platformy Azure.

  2. kwartał 2019

  Najnowsze wiadomości znajdziesz na blogu poświęconym platformie Azure.

  Blog

  Daj nam znać, co sądzisz o platformie Azure i co powinno się w niej pojawić w przyszłości.

  Prześlij opinię

  Platforma Azure umożliwia dostęp do chmury w większej liczbie regionów niż inni dostawcy.

  Sprawdź dostępność produktu w swoim regionie