Aktualizacje platformy

Dowiaduj się o ważnych aktualizacjach produktów na platformie Azure, harmonogramie działań i ogłoszeniach. Subskrybuj powiadomienia, aby zawsze mieć aktualne informacje.

Produkty

  czerwiec 2019

  26 cze

  Azure Container Registry is now generally available in South Africa North

  Azure Container Registry is now generally available in South Africa North. See where Azure Container Registry is available and where it's coming next in the list of Azure products available by region.

  maj 2019

  29 maj

  Azure Container Registry — obsługa programu Helm 3 jest dostępna w wersji zapoznawczej

  Obsługa programu Helm 3 jest dostępna w wersji zapoznawczej. Ta aktualizacja zawiera obsługę przechowywania elementów chart programu Helm 3, kolejnej wersji programu Helm, która obejmuje ulepszony model zabezpieczeń i nowy aparat obsługi skryptów oparty na skrypcie Lua.

  29 maj

  Azure Container Registry — obsługa nowych typów artefaktów rejestru OCI (Open Container Initiative) w wersji zapoznawczej

  Azure Container Registry — obsługa nowych typów artefaktów rejestru OCI jest teraz dostępna w wersji zapoznawczej.

  6 maj

  Obsługa sieci wirtualnej i reguł zapory w usłudze Azure Container Registry jest dostępna w wersji zapoznawczej

  Obsługa sieci wirtualnej i reguł zapory w usłudze Azure Container Registry jest teraz dostępna w wersji zapoznawczej.

  6 maj

  Zaufanie do zawartości w usłudze Azure Container Registry jest już dostępne

  Zaufanie do zawartości w usłudze Azure Container Registry jest już ogólnie dostępne.

  6 maj

  Elementy webhook narzędzia Helm usługi Azure Container Registry są dostępne w wersji zapoznawczej

  Funkcja elementów webhook narzędzia Helm usługi Azure Container Registry umożliwia korzystanie z nowych przepływów pracy ciągłej integracji/ciągłego wdrażania opartych na nowych lub zaktualizowanych pakietach narzędzia Helm.

  6 maj

  Zasady blokowania tagów w usłudze Azure Container Registry są już ogólnie dostępne

  Blokowanie tagów, które pozwala tworzyć zaufany przepływ pracy, jest już ogólnie dostępne.

  kwiecień 2019

  17 kwi

  Obsługa plików obrazów Singularity (SIF) w usłudze Azure Container Registry jest teraz dostępna w wersji zapoznawczej

  W wersji zapoznawczej jest już dostępna obsługa przechowywania plików obrazów Singularity (SIF) w usłudze Azure Container Registry z zastosowaniem specyfikacji rejestrów kontenerów opartej na dystrybucji OCI.

  luty 2019

  26 lut

  Reguły zapory i sieć wirtualna w usłudze Azure Container Registry (wersja zapoznawcza)

  Usługa Azure Container Registry obsługuje teraz rejestry kontenerów, które można umieścić w sieci wirtualnej, co pozwala wyeliminować publiczny punkt końcowy i włączyć reguły zapory na potrzeby dostępu do określonych zasobów zewnętrznych.

  12 lut

  wrzesień 2018

  24 wrz

  Zadania usługi Azure Container Registry

  Zadania usługi Azure Container Registry, poprzednio znane jako kompilacja usługi Azure Container Registry, umożliwiają opracowywanie w ramach pętli wewnętrznej w chmurze z użyciem operacji kompilacji kontenera na żądanie.

  24 wrz

  Usługa Azure Container Registry — repozytoria programu Helm w wersji zapoznawczej

  Wraz z wdrażaniem przez klientów aplikacji wielokontenerowych program Helm stał się faktycznie standardowym sposobem opisywania aplikacji opartych na platformie Kubernetes. Za pomocą repozytoriów programu Helm klienci mogą wypchnąć swoje wykresy programu Helm do usługi Azure Container Registry, udostępniając jedyne źródło informacji na potrzeby obrazów i definicji wdrażania działających na platformie Kubernetes.

  24 wrz

  Usługa Azure Container Registry — obsługa formatu Open Container Initiative (OCI) w wersji zapoznawczej

  Usługa Azure Container Registry teraz obsługuje format obrazu OCI. Za pomocą projektów takich jak BuildKit można tworzyć i wypychać obrazy kontenerów w formacie OCI.

  24 wrz

  Zadania usługi Azure Container Registry — funkcja wieloetapowa dostępna teraz w wersji zapoznawczej

  Użyj zadań usługi Azure Container Registry (aktualnie w wersji zapoznawczej), aby zdefiniować serię kroków służących do kompilowania, testowania i weryfikowania kontenerów przed ich wdrożeniem.

  maj 2018

  21 maj

  Azure Container Registry

  Azure Container Registry provides a managed Docker registry service to store and manage private container images.

  Informacje