Aktualizacje platformy

Dowiaduj się o ważnych aktualizacjach produktów na platformie Azure, harmonogramie działań i ogłoszeniach. Subskrybuj powiadomienia, aby zawsze mieć aktualne informacje.

Produkty

  maj 2019

  16 maj

  Tag usługi sieciowej grupy zabezpieczeń dla usługi Azure Backup jest już dostępny

  Tag usługi sieciowej grupy zabezpieczeń dla usługi Azure Backup ułatwia uruchamianie kopii zapasowych w środowisku zablokowanym przy użyciu sieciowych grup zabezpieczeń. Dzięki temu można teraz użyć tagu „AzureBackup”, aby zezwolić na wychodzący dostęp do usługi Azure Backup dla agenta obciążenia (serwer SQL) na maszynie wirtualnej zamiast zarządzania listą dozwolonych dla wymaganych adresów IP.

  kwiecień 2019

  16 kwi

  Ogłoszenie obsługi przenoszenia magazynów usługi Recovery Services między subskrypcjami i grupami zasobów w usłudze Azure Backup

  Ogłaszamy ogólne udostępnienie obsługi funkcji przenoszenia magazynów usługi Recovery Services, która umożliwia migrowanie magazynu między subskrypcjami i grupami zasobów w kilku krokach przy minimalnym przestoju bez utraty danych starych kopii zapasowych. Możesz przenieść magazyn usługi RS i zachować punkty odzyskiwania chronionych maszyn wirtualnych do przywrócenia w dowolnym czasie później.

  marzec 2019

  18 mar

  Usługa Azure Backup dla serwerów SQL działających w usłudze Azure Virtual Machines jest teraz ogólnie dostępna

  Dostępność docelowa: Q1 2019

  Dowiedz się więcej o tej rozliczanej w modelu płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem usłudze, która korzysta z natywnych interfejsów API SQL tworzenia kopii zapasowych i przywracania, aby zapewnić kompleksowe rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych serwerów SQL działających na maszynach wirtualnych usługi Azure IaaS.

  luty 2019

  12 lut

  Zmiana nazw i identyfikatorów GUID zasobów programu SQL Server w usłudze Backup w wystąpieniach chronionych maszyny wirtualnej platformy Azure

  Od 1 kwietnia 2019 r. nazwy i identyfikatory GUID zasobów programu SQL Server w usłudze Backup w wystąpieniach chronionych maszyny wirtualnej platformy Azure zmienią się.

  styczeń 2019

  23 sty

  Odświeżona wersja zapoznawcza: Usługa Azure Backup obsługuje program PowerShell i listy kontroli dostępu dla usługi Azure Files

  Teraz możesz przechowywać kopie zapasowe udziałów usługi Azure Files przez 10 lat, używając usługi Azure Backup i programu PowerShell.

  grudzień 2018

  4 gru

  Usługa Azure Backup upraszcza ochronę danych i zabezpiecza przed oprogramowaniem wymuszającym okup.

  Usługa Azure Backup jest łatwa w użyciu, ponieważ jest nowoczesną aplikacją SaaS (software as a service) wbudowaną w platformę, która udostępnia najnowsze aktualizacje, ograniczając prace związane z zarządzaniem.

  listopad 2018

  1 lis

  Tworzenie kopii zapasowej programu SQL Server dla przedsiębiorstw w usłudze Azure Virtual Machines

  Użytkownicy mogą tworzyć kopie zapasowe swoich programów SQL Server działających w usłudze Azure Virtual Machines. Ta możliwość tworzenia kopii zapasowych obciążenia działa jako usługa bez infrastruktury rozliczana w modelu płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem. Korzysta ona z natywnych interfejsów API SQL tworzenia kopii zapasowych i przywracania, aby zapewnić kompleksowe rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych serwerów SQL działających na maszynach wirtualnych usługi Azure IaaS.

  październik 2018

  6 paź

  Usługa Azure Backup dostępna w regionach Australia Środkowa

  Dostępność docelowa: Q3 2018

  Usługa Azure Backup rozszerzyła działanie na regiony Australia Środkowa i Australia Środkowa 2.

  3 paź

  Usługa Azure Backup teraz obsługuje zarządzane dyski SSD w warstwie Standardowa

  Dostępność docelowa: Q4 2018

  Usługa Azure Backup obsługuje zarządzane dyski SSD w warstwie Standardowa, nowy typ trwałego magazynu dla maszyn wirtualnych platformy Azure.

  kwiecień 2018

  19 kwi

  Usługa Azure Backup obsługuje teraz konta magazynu z ograniczeniami w sieci

  Usługa Azure Backup obsługuje teraz konta magazynu zabezpieczone za pomocą zapór usługi Azure Storage i sieci wirtualnych.

  17 kwi

  Limit magazynu usług Recovery Services został zwiększony do 500 magazynów na subskrypcję w danym regionie

  Limit magazynu usług Recovery Services został zwiększony do 500 magazynów na subskrypcję w danym regionie.

  10 kwi

  Integracja usługi Azure Backup ze środowiskiem tworzenia maszyn wirtualnych

  Podczas tworzenia maszyn wirtualnych w witrynie Azure Portal można teraz włączyć funkcję tworzenia kopii zapasowych.

  10 kwi

  Azure Backup now supports BEK encrypted Azure virtual machines

  Azure Backup now supports backup and restore of Azure virtual machines encrypted using Bitlocker Encryption Key(BEK) for managed or unmanaged disks.

  10 kwi

  Rozwiązanie OMS Monitoring dla usługi Azure Backup korzystające z usługi Azure Log Analytics

  Teraz możesz używać obszaru roboczego usługi Operations Management Suite (OMS) i usługi Azure Log Analytics do monitorowania kopii zapasowych w różnych usługach odzyskiwania i subskrypcjach.

  marzec 2018

  16 mar

  Usługa Azure Backup jest teraz dostępna we Francji

  Usługa Azure Backup jest teraz dostępna na platformie Azure (Francja).

  16 mar

  Ogólna dostępność: obsługa tworzenia kopii zapasowych dużych dysków oraz ulepszenia tworzenia i przywracania kopii zapasowych

  Usługa Azure Backup obsługuje teraz tworzenie kopii zapasowych dużych dysków, a także szereg ulepszeń dotyczących tworzenia i przywracania kopii zapasowych w oparciu o nowy stos kopii zapasowej maszyny wirtualnej.

  luty 2018

  27 lut

  Public preview: Azure Backup integration with Azure Files

  You can back up file shares automatically based on policy and restore instantly to a point in time by using the Azure portal.

  27 lut

  General availability: Application consistent backup for Linux VMs by using Azure Backup

  We're excited to announce the general availability of application consistent backup for Linux VMs running in Azure by using Azure Backup.

  22 lut

  Monitorowanie kopii zapasowych platformy Azure za pomocą usługi Azure Log Analytics i obszaru roboczego OMS

  Swojego obszaru roboczego OMS i usługi Log Analytics możesz używać do monitorowania kopii zapasowych platformy Azure w różnych subskrypcjach i magazynach usługi Recovery Services.

  6 lut

  Integration of Azure Backup into the VM creation experience

  Azure Backup provides the capability to back up a virtual machine while you're creating the VM in the Azure portal.

  Informacje