Aktualizacje platformy

Dowiaduj się o ważnych aktualizacjach produktów na platformie Azure, harmonogramie działań i ogłoszeniach. Subskrybuj powiadomienia, aby zawsze mieć aktualne informacje.

Produkty

  sierpień 2019

  13 sie

  Ogłaszamy ograniczoną publiczną wersję zapoznawczą obsługi dużych dysków o rozmiarze do 30 TB w usłudze Azure Backup

  Ogłaszamy ograniczoną publiczną wersję zapoznawczą większych i bardziej wydajnych dysków zarządzanych na platformie Azure, których maksymalny rozmiar to 30 TiB. Ta wersja zapoznawcza zapewnia obsługę zarządzanych maszyn wirtualnych na poziomie produkcyjnym.

  • Usługa Azure Backup
  • Features
  • Services
  7 sie

  Usługa Azure Backup jest dostępna w nowych regionach świadczenia usługi Azure

  Usługa Azure Backup jest teraz dostępna w regionach świadczenia usługi Azure Indie Zachodnie, Środkowe Zjednoczone Emiraty Arabskie, Północne Zjednoczone Emiraty Arabskie, Północna Republika Południowej Afryki i Zachodnia Republika Południowej Afryki.

  • Usługa Azure Backup
  • Regions & Datacenters

  maj 2019

  16 maj

  Tag usługi sieciowej grupy zabezpieczeń dla usługi Azure Backup jest już dostępny

  Tag usługi sieciowej grupy zabezpieczeń dla usługi Azure Backup ułatwia uruchamianie kopii zapasowych w środowisku zablokowanym przy użyciu sieciowych grup zabezpieczeń. Dzięki temu można teraz użyć tagu „AzureBackup”, aby zezwolić na wychodzący dostęp do usługi Azure Backup dla agenta obciążenia (serwer SQL) na maszynie wirtualnej zamiast zarządzania listą dozwolonych dla wymaganych adresów IP.

  • Usługa Azure Backup
  • Features
  • Management
  • Security

  kwiecień 2019

  16 kwi

  Ogłoszenie obsługi przenoszenia magazynów usługi Recovery Services między subskrypcjami i grupami zasobów w usłudze Azure Backup

  Ogłaszamy ogólne udostępnienie obsługi funkcji przenoszenia magazynów usługi Recovery Services, która umożliwia migrowanie magazynu między subskrypcjami i grupami zasobów w kilku krokach przy minimalnym przestoju bez utraty danych starych kopii zapasowych. Możesz przenieść magazyn usługi RS i zachować punkty odzyskiwania chronionych maszyn wirtualnych do przywrócenia w dowolnym czasie później.

  • Usługa Azure Backup
  • Features
  • Management
  • Services

  marzec 2019

  18 mar

  Usługa Azure Backup dla serwerów SQL działających w usłudze Azure Virtual Machines jest teraz ogólnie dostępna

  Dostępność docelowa: Q1 2019

  Dowiedz się więcej o tej rozliczanej w modelu płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem usłudze, która korzysta z natywnych interfejsów API SQL tworzenia kopii zapasowych i przywracania, aby zapewnić kompleksowe rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych serwerów SQL działających na maszynach wirtualnych usługi Azure IaaS.

  • Usługa Azure Backup
  • Virtual Machines
  • Raportowanie SQL
  • Compliance
  • Features
  • Management

  luty 2019

  12 lut

  Zmiana nazw i identyfikatorów GUID zasobów programu SQL Server w usłudze Backup w wystąpieniach chronionych maszyny wirtualnej platformy Azure

  Od 1 kwietnia 2019 r. nazwy i identyfikatory GUID zasobów programu SQL Server w usłudze Backup w wystąpieniach chronionych maszyny wirtualnej platformy Azure zmienią się.

  • Usługa Azure Backup
  • Services

  styczeń 2019

  23 sty

  Odświeżona wersja zapoznawcza: Usługa Azure Backup obsługuje program PowerShell i listy kontroli dostępu dla usługi Azure Files

  Teraz możesz przechowywać kopie zapasowe udziałów usługi Azure Files przez 10 lat, używając usługi Azure Backup i programu PowerShell.

  • Usługa Azure Backup
  • Konta magazynu
  • File Storage
  • Compliance

  grudzień 2018

  4 gru

  Usługa Azure Backup upraszcza ochronę danych i zabezpiecza przed oprogramowaniem wymuszającym okup.

  Usługa Azure Backup jest łatwa w użyciu, ponieważ jest nowoczesną aplikacją SaaS (software as a service) wbudowaną w platformę, która udostępnia najnowsze aktualizacje, ograniczając prace związane z zarządzaniem.

  • Usługa Azure Backup
  • Management

  listopad 2018

  1 lis

  Tworzenie kopii zapasowej programu SQL Server dla przedsiębiorstw w usłudze Azure Virtual Machines

  Użytkownicy mogą tworzyć kopie zapasowe swoich programów SQL Server działających w usłudze Azure Virtual Machines. Ta możliwość tworzenia kopii zapasowych obciążenia działa jako usługa bez infrastruktury rozliczana w modelu płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem. Korzysta ona z natywnych interfejsów API SQL tworzenia kopii zapasowych i przywracania, aby zapewnić kompleksowe rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych serwerów SQL działających na maszynach wirtualnych usługi Azure IaaS.

  • Azure Stack
  • Usługa Azure Backup
  • Microsoft Ignite
  • Services

  październik 2018

  6 paź

  Usługa Azure Backup dostępna w regionach Australia Środkowa

  Dostępność docelowa: Q3 2018

  Usługa Azure Backup rozszerzyła działanie na regiony Australia Środkowa i Australia Środkowa 2.

  • Usługa Azure Backup
  • Regions & Datacenters
  3 paź

  Usługa Azure Backup teraz obsługuje zarządzane dyski SSD w warstwie Standardowa

  Dostępność docelowa: Q4 2018

  Usługa Azure Backup obsługuje zarządzane dyski SSD w warstwie Standardowa, nowy typ trwałego magazynu dla maszyn wirtualnych platformy Azure.

  • Usługa Azure Backup
  • Features

  kwiecień 2018

  19 kwi

  Usługa Azure Backup obsługuje teraz konta magazynu z ograniczeniami w sieci

  Usługa Azure Backup obsługuje teraz konta magazynu zabezpieczone za pomocą zapór usługi Azure Storage i sieci wirtualnych.

  • Usługa Azure Backup
  • Features
  17 kwi

  Limit magazynu usług Recovery Services został zwiększony do 500 magazynów na subskrypcję w danym regionie

  Limit magazynu usług Recovery Services został zwiększony do 500 magazynów na subskrypcję w danym regionie.

  • Usługa Azure Backup
  10 kwi

  Integracja usługi Azure Backup ze środowiskiem tworzenia maszyn wirtualnych

  Podczas tworzenia maszyn wirtualnych w witrynie Azure Portal można teraz włączyć funkcję tworzenia kopii zapasowych.

  • Usługa Azure Backup
  • Virtual Machines
  • Features
  10 kwi

  Azure Backup now supports BEK encrypted Azure virtual machines

  Azure Backup now supports backup and restore of Azure virtual machines encrypted using Bitlocker Encryption Key(BEK) for managed or unmanaged disks.

  • Usługa Azure Backup
  • Virtual Machines
  • Features
  10 kwi

  Rozwiązanie OMS Monitoring dla usługi Azure Backup korzystające z usługi Azure Log Analytics

  Teraz możesz używać obszaru roboczego usługi Operations Management Suite (OMS) i usługi Azure Log Analytics do monitorowania kopii zapasowych w różnych usługach odzyskiwania i subskrypcjach.

  • Usługa Azure Backup
  • Log Analytics
  • Azure Monitor
  • Features

  marzec 2018

  16 mar

  Usługa Azure Backup jest teraz dostępna we Francji

  Usługa Azure Backup jest teraz dostępna na platformie Azure (Francja).

  • Usługa Azure Backup
  • Regions & Datacenters
  16 mar

  Ogólna dostępność: obsługa tworzenia kopii zapasowych dużych dysków oraz ulepszenia tworzenia i przywracania kopii zapasowych

  Usługa Azure Backup obsługuje teraz tworzenie kopii zapasowych dużych dysków, a także szereg ulepszeń dotyczących tworzenia i przywracania kopii zapasowych w oparciu o nowy stos kopii zapasowej maszyny wirtualnej.

  • Usługa Azure Backup
  • Features

  luty 2018

  27 lut

  Public preview: Azure Backup integration with Azure Files

  You can back up file shares automatically based on policy and restore instantly to a point in time by using the Azure portal.

  • Usługa Azure Backup
  • Konta magazynu
  • Usługi odzyskiwania
  27 lut

  General availability: Application consistent backup for Linux VMs by using Azure Backup

  We're excited to announce the general availability of application consistent backup for Linux VMs running in Azure by using Azure Backup.

  • Usługa Azure Backup
  • Virtual Machines
  • Compliance
  • Features
  • Management

  Informacje