Aktualizacje platformy

Dowiaduj się o ważnych aktualizacjach produktów na platformie Azure, harmonogramie działań i ogłoszeniach. Subskrybuj powiadomienia, aby zawsze mieć aktualne informacje.

Produkty

  wrzesień 2019

  4 wrz

  Zbieranie dzienników diagnostycznych jest teraz ogólnie dostępne dla usługi Azure Stack

  Usługa zbierania dzienników diagnostycznych usługi Azure Stack oferuje operatorom usługi Azure Stack uproszczony sposób zbierania dzienników diagnostycznych i udostępniania ich pomocy technicznej firmy Microsoft.

  • Azure Stack
  • Features
  4 wrz

  Integracja usługi Azure Stack z chmurą Azure Government Secret

  Obecnie trwają prace nad umożliwieniem operatorom usługi Azure Stack w organizacjach rządowych połączenia usług Azure Stack z chmurą Azure Government Secret na potrzeby scenariuszy dotyczących tożsamości, rozliczeń w modelu płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem, syndykacji witryny Marketplace i scenariuszy hybrydowych.

  • Azure Stack
  • Features
  4 wrz

  Wzorce rozwiązań aplikacji hybrydowych dla handlu detalicznego

  Trwają prace nad opracowaniem wzorca rozwiązań usługi Azure Stack, który zapewni architektom i deweloperom rozwiązań wskazówki i przykłady dotyczące sposobu obsługi scenariuszy wymagających wnioskowania sztucznej inteligencji w strumieniach wideo na urządzeniach brzegowych.

  • Azure Stack
  • Features

  listopad 2018

  1 lis

  Obsługa wielu jednostek skalowania w zintegrowanych systemach usługi Azure Stack

  Z myślą o użytkownikach, którzy potrzebują większych zintegrowanych systemów usługi Azure Stack, pracujemy nad dodaniem obsługi wielu jednostek skalowania w zintegrowanym systemie usługi Azure Stack.

  • Azure Stack
  • Features
  1 lis

  Obsługa usługi Azure Backup w usłudze Azure Stack

  Operatorzy usługi Azure Stack mogą teraz tworzyć kopie zapasowe i odzyskiwać dane systemu operacyjnego gościa, dysków danych i woluminów przy użyciu usługi Azure Backup.

  • Azure Stack
  • Features
  1 lis

  Platforma Kubernetes w usłudze Azure Stack w wersji zapoznawczej

  Wdrażanie klastrów Kubernetes jest teraz obsługiwane w usłudze Azure Stack, która jest certyfikowanym dostawcą chmury Kubernetes. Zainstaluj platformę Kubernetes przy użyciu szablonów usługi Azure Resource Manager wygenerowanych przez aparat ACS w usłudze Azure Stack.

  • Azure Stack
  • Azure Kubernetes Service (AKS)
  • Microsoft Ignite
  • Services
  1 lis

  Tworzenie kopii zapasowej programu SQL Server dla przedsiębiorstw w usłudze Azure Virtual Machines

  Użytkownicy mogą tworzyć kopie zapasowe swoich programów SQL Server działających w usłudze Azure Virtual Machines. Ta możliwość tworzenia kopii zapasowych obciążenia działa jako usługa bez infrastruktury rozliczana w modelu płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem. Korzysta ona z natywnych interfejsów API SQL tworzenia kopii zapasowych i przywracania, aby zapewnić kompleksowe rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych serwerów SQL działających na maszynach wirtualnych usługi Azure IaaS.

  • Azure Stack
  • Usługa Azure Backup
  • Microsoft Ignite
  • Services
  1 lis

  Infrastruktura usługi Azure Stack — wskazówki dotyczące certyfikatów zgodności

  Utworzyliśmy dokumentację opisującą sposób spełnienia przez infrastrukturę usługi Azure Stack wymogów technicznych w zakresie protokołów PCI-DSS i CSA-CCM.

  • Azure Stack
  • Features
  1 lis

  Możliwość przyrostowego dodawania pojemności do usługi Azure Stack

  Operatorzy usługi Azure Stack mogą teraz dodawać węzeł do istniejącej jednostki skalowania usługi Azure Stack w ramach obsługiwanych limitów jednostki skalowania.

  • Azure Stack
  • Features
  1 lis

  Usługa Event Hubs w środowisku Azure Stack

  Azure Event Hubs to platforma do pozyskiwania zdarzeń i strumieniowego przesyłania danych big data, która umożliwia odbieranie i przetwarzanie milionów zdarzeń na sekundę. Można ją teraz uruchamiać w usłudze Azure Stack.

  • Event Hubs
  • Azure Stack
  • Microsoft Ignite
  • Services
  1 lis

  Azure Stack — jest już dostępna dokumentacja programu FedRAMP High

  Dokumentacja programu FedRAMP High jest teraz dostępna dla użytkowników usługi Azure Stack.

  • Azure Stack
  • Compliance
  • Microsoft Ignite
  • Services
  1 lis

  Zabezpieczenia usługi Azure Stack — zaktualizowane zbieranie danych inspekcji

  Operatorów usługi Azure Stack z pewnością ucieszy wiadomość, że opracowujemy nowe i zaktualizowane funkcje, dzięki którym zintegrowane systemy usługi Azure Stack będą domyślnie miały solidniejsze „fundamenty”.

  • Azure Stack
  • Features
  1 lis

  Integracja chmury Azure (Chiny) z usługą Azure Stack

  Usługa Azure Stack jest zintegrowana z chmurą Azure (Chiny) i zapewnia połączenia wykorzystywane do obsługi tożsamości, subskrypcji, rejestracji, rozliczania, tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania oraz platformy Azure Marketplace.

  • Azure Stack
  • Features
  1 lis

  Tworzenie kopii zapasowej infrastruktury usługi Azure Stack i odzyskiwanie w chmurze

  Opracowujemy udoskonalenia usługi Azure Stack, które uproszczą tworzenie kopii zapasowych dzięki wyeliminowaniu działań wykonywanych ręcznie przez operatora.

  • Azure Stack
  • Features
  1 lis

  Integracja chmury Azure Government z usługą Azure Stack

  Usługa Azure Stack jest teraz zintegrowana z chmurą Azure Government i zapewnia połączenia wykorzystywane do obsługi tożsamości, subskrypcji, rejestracji, rozliczania, tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania usługi Azure Government oraz obsługi platformy Azure Marketplace.

  • Azure Stack
  • Features
  1 lis

  Zabezpieczenia infrastruktury Azure Stack — wykrywanie odstępstw

  Opracowywane są nowe i zaktualizowane funkcje w celu umożliwienia klientom potwierdzenia, że ich systemy Azure Stack nie zostały naruszone, i skorygowania konfiguracji, jeśli występują w nich odstępstwa.

  • Azure Stack
  • Features
  1 lis

  Obsługa usługi Azure Site Recovery w usłudze Azure Stack

  Operatorzy lub dzierżawcy usługi Azure Stack mogą teraz replikować lub przełączać awaryjnie na platformę Azure aplikacje bazujące na systemie operacyjnym gościa (Windows Server i Linux) wdrożone na maszynach wirtualnych IaaS w usłudze Azure Stack.

  • Azure Stack
  • Features
  1 lis

  Usługa Service Fabric jest teraz dostępna w usłudze Azure Stack

  Usługa Service Fabric, platforma systemów rozproszonych ułatwiająca pakowanie i wdrażanie skalowalnych i niezawodnych mikrousług i kontenerów oraz zarządzanie nimi, jest teraz dostępna w usłudze Azure Stack.

  • Service Fabric
  • Azure Stack
  • Microsoft Ignite
  • Services
  1 lis

  Zintegrowane systemy usługi Azure Stack z 16-węzłowymi jednostkami skalowania

  Usługa Azure Stack jest teraz skalowalna do 16 węzłów.

  • Azure Stack
  • Features
  1 lis

  Aktualizacja interfejsu API usługi Azure Storage do wersji 2017-04-17 w usłudze Azure Stack

  Wersja 2017-04-17 interfejsu API usługi Azure Storage jest już dostępna do użytku w usłudze Azure Stack.

  • Azure Stack
  • Features

  Azure at Ignite

  Zasoby

  Pobierz kwartalną retrospektywę aktualizacji platformy Azure.

  2. kwartał 2019

  Najnowsze wiadomości znajdziesz na blogu poświęconym platformie Azure.

  Blog

  Daj nam znać, co sądzisz o platformie Azure i co powinno się w niej pojawić w przyszłości.

  Prześlij opinię

  Platforma Azure umożliwia dostęp do chmury w większej liczbie regionów niż inni dostawcy.

  Sprawdź dostępność produktu w swoim regionie