Aktualizacje platformy

Dowiaduj się o ważnych aktualizacjach produktów na platformie Azure, harmonogramie działań i ogłoszeniach. Subskrybuj powiadomienia, aby zawsze mieć aktualne informacje.

Produkty

  maj 2019

  13 maj
  6 maj

  Platforma Azure obsługuje już logowanie jednokrotne przy użyciu tożsamości usługi GitHub

  Udostępniono obsługę tożsamości usługi GitHub jako opcji logowania na platformę Azure. Logowanie na platformę Azure już nie wymaga korzystania z konta Microsoft.

  6 maj

  Platforma Azure obsługuje już logowanie jednokrotne przy użyciu tożsamości usługi GitHub

  Udostępniono obsługę tożsamości usługi GitHub jako opcji logowania na platformę Azure. Logowanie na platformę Azure już nie wymaga korzystania z konta Microsoft.

  6 maj

  Azure Cognitive Services — nowe usługi i możliwości

  W ramach usług Azure Cognitive Services są dostępne wersje zapoznawcze nowych usług i możliwości.

  6 maj

  Ogólnie dostępne usługi Azure Cognitive Services

  Następujące usługi Azure Cognitive Services są już ogólnie dostępne: neuronowa zamiana tekstu na mowę i odczyt przetworzonych obrazów.

  marzec 2019

  15 mar

  Aktualizacja witryny Azure Portal z marca 2019 r.

  Uzyskaj informacje o aktualizacjach witryny Azure Portal z marca 2019 r., łącznie ze zmianami na stronie przeglądu bramy sieci wirtualnej, nowym blokiem strefy DNS w trybie pełnoekranowym i blokiem tworzenia usługi Load Balancer oraz integracją grupy zarządzania platformy Azure z dziennikiem aktywności.

  luty 2019

  26 lut

  Wprowadzenie serii instruktażowych wideo dla witryny Azure Portal

  Nowa seria cotygodniowych wideo koncentruje się na wybranych aspektach działania witryny Azure Portal. Zawarte w nich informacje pozwalają na efektywniejsze i produktywniejsze wdrażanie obciążeń w chmurze z portalu.

  7 lut

  Usługa Azure Cost Management jest teraz ogólnie dostępna dla klientów z umową EA

  Usługa Azure Cost Management jest teraz ogólnie dostępna dla klientów z umową EA

  7 lut
  7 lut

  Wersja zapoznawcza usługi Azure Cost Management w przypadku płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem

  Usługa Azure Cost Management jest teraz dostępna w wersji zapoznawczej w przypadku płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem.

  5 lut

  Aktualizacja witryny Azure Portal z lutego 2019 r.

  Uzyskaj informacje o aktualizacjach wprowadzonych w witrynie Azure Portal w lutym 2019 r.

  styczeń 2019

  28 sty

  Ogólna dostępność: usługa Load Balancer w warstwie Standardowa i publiczny adres IP w warstwie Standardowa w usłudze Azure Government

  Usługa Azure Load Balancer w warstwie Standardowa i publiczny adres IP w warstwie Standardowa są teraz ogólnie dostępne w regionach chmury usługi Azure Government.

  grudzień 2018

  6 gru

  Aktualizacja witryny Azure Portal z grudnia 2018 r.

  Uzyskaj informacje o aktualizacjach udostępnionych w witrynie Azure Portal w grudniu 2018 r.

  listopad 2018

  październik 2018

  20 paź

  Ogólna dostępność: usługa Load Balancer w warstwie Standardowa w chmurze Azure (Chiny)

  Usługa Azure Load Balancer w wersji Standardowa jest teraz ogólnie dostępna w regionach chmury Azure (Chiny).

  15 paź

  Ograniczona publiczna wersja zapoznawcza: obiekty blob Premium w witrynie Azure Portal

  W witrynie Azure Portal możesz tworzyć konta usługi Blob Storage w warstwie Premium oraz zarządzać nimi. Ta wersja zapoznawcza jest dostępna w regionach Wschodnie stany USA 2, Środkowe stany USA i Zachodnie stany USA.

  wrzesień 2018

  24 wrz

  Usługa Azure Cost Management w witrynie Azure Portal — wersja zapoznawcza

  Usługa Azure Cost Management jest aktualnie dostępna w witrynie Azure Portal w wersji zapoznawczej. Jest ona teraz domyślnie włączona, jej wydajność została podwyższona i jest w pełni zintegrowana z platformą Azure.

  sierpień 2018

  30 sie

  Troubleshoot connectivity issues in a virtual network

  The Virtual Network portal blade has been enhanced to troubleshoot connectivity and performance issues or continually monitor your network endpoints from virtual machines (VMs) in a virtual network.

  13 sie

  Add HTTPS probes to standard load balancers from the Azure portal

  The Azure portal has built-in support to add HTTPS probes to standard load balancers.

  Informacje