Aktualizacje platformy

Dowiaduj się o ważnych aktualizacjach produktów na platformie Azure, harmonogramie działań i ogłoszeniach. Subskrybuj powiadomienia, aby zawsze mieć aktualne informacje.

Produkty

  wrzesień 2019

  23 wrz

  Azure Portal — aktualizacja funkcji, wrzesień 2019 r.

  W witrynie Azure Portal wprowadzono aktualizacje usługi Azure Data Explorer i Azure SQL.

  • Portal Microsoft Azure
  • Features
  • Services

  sierpień 2019

  20 sie

  Azure Portal — aktualizacja funkcji, sierpień 2019 r.

  W tym miesiącu w witrynie Azure Portal wprowadzono aktualizacje usługi Azure Security Center oraz nowe środowisko usługi Azure Migrate.

  • Portal Microsoft Azure
  • Features
  • Services

  lipiec 2019

  23 lip

  Azure Portal — aktualizacja funkcji, lipiec 2019 r.

  W tym miesiącu aktualizacje witryny Azure Portal obejmują aktualizacje usługi Azure Security Center, możliwość używania efemerycznych dysków systemu operacyjnego na maszynach wirtualnych platformy Azure, wysyłanie danych diagnostycznych systemu Windows do usługi Azure Monitor i inne.

  • Portal Microsoft Azure
  • Features

  maj 2019

  13 maj

  Ulepszenia środowiska użytkownika witryny Azure Portal są już dostępne

  Ogłaszamy wprowadzenie aktualizacji z ulepszeniami środowiska użytkownika w witrynie Azure Portal

  • Portal Microsoft Azure
  • Azure Resource Graph
  • Application Gateway
  • Dziennik aktywności
  • Management
  • Microsoft Build
  6 maj

  Platforma Azure obsługuje już logowanie jednokrotne przy użyciu tożsamości usługi GitHub

  Udostępniono obsługę tożsamości usługi GitHub jako opcji logowania na platformę Azure. Logowanie na platformę Azure już nie wymaga korzystania z konta Microsoft.

  • Azure DevOps
  • Portal Microsoft Azure
  • Features
  • Microsoft Build
  6 maj

  Platforma Azure obsługuje już logowanie jednokrotne przy użyciu tożsamości usługi GitHub

  Udostępniono obsługę tożsamości usługi GitHub jako opcji logowania na platformę Azure. Logowanie na platformę Azure już nie wymaga korzystania z konta Microsoft.

  • Azure DevOps
  • Portal Microsoft Azure
  • Features
  • Microsoft Build
  6 maj

  Azure Cognitive Services — nowe usługi i możliwości

  W ramach usług Azure Cognitive Services są dostępne wersje zapoznawcze nowych usług i możliwości.

  • Portal Microsoft Azure
  • Microsoft Build
  6 maj

  Ogólnie dostępne usługi Azure Cognitive Services

  Następujące usługi Azure Cognitive Services są już ogólnie dostępne: neuronowa zamiana tekstu na mowę i odczyt przetworzonych obrazów.

  • Portal Microsoft Azure
  • Microsoft Build

  marzec 2019

  15 mar

  Aktualizacja witryny Azure Portal z marca 2019 r.

  Uzyskaj informacje o aktualizacjach witryny Azure Portal z marca 2019 r., łącznie ze zmianami na stronie przeglądu bramy sieci wirtualnej, nowym blokiem strefy DNS w trybie pełnoekranowym i blokiem tworzenia usługi Load Balancer oraz integracją grupy zarządzania platformy Azure z dziennikiem aktywności.

  • Portal Microsoft Azure
  • Features
  • Management
  • Services

  luty 2019

  26 lut

  Wprowadzenie serii instruktażowych wideo dla witryny Azure Portal

  Nowa seria cotygodniowych wideo koncentruje się na wybranych aspektach działania witryny Azure Portal. Zawarte w nich informacje pozwalają na efektywniejsze i produktywniejsze wdrażanie obciążeń w chmurze z portalu.

  • Portal Microsoft Azure
  • Features
  • Management
  • Services
  7 lut

  Usługa Azure Cost Management jest teraz ogólnie dostępna dla klientów z umową EA

  Usługa Azure Cost Management jest teraz ogólnie dostępna dla klientów z umową EA

  • Zarządzanie kosztami
  • Portal Microsoft Azure
  • Services
  7 lut

  Wersja zapoznawcza usługi Azure Cost Management dla usługi Azure Government

  Ogłoszenie wersji zapoznawczej usługi Azure Cost Management dla usługi Azure Government.

  • Zarządzanie kosztami
  • Portal Microsoft Azure
  • Management
  • Regions & Datacenters
  • Services
  7 lut

  Wersja zapoznawcza usługi Azure Cost Management w przypadku płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem

  Usługa Azure Cost Management jest teraz dostępna w wersji zapoznawczej w przypadku płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem.

  • Zarządzanie kosztami
  • Portal Microsoft Azure
  • Management
  • Services
  5 lut

  Aktualizacja witryny Azure Portal z lutego 2019 r.

  Uzyskaj informacje o aktualizacjach wprowadzonych w witrynie Azure Portal w lutym 2019 r.

  • Azure Site Recovery
  • Virtual Machines
  • Portal Microsoft Azure
  • Features
  • Management
  • Services

  styczeń 2019

  28 sty

  Ogólna dostępność: usługa Load Balancer w warstwie Standardowa i publiczny adres IP w warstwie Standardowa w usłudze Azure Government

  Usługa Azure Load Balancer w warstwie Standardowa i publiczny adres IP w warstwie Standardowa są teraz ogólnie dostępne w regionach chmury usługi Azure Government.

  • Load Balancer
  • Virtual Network
  • Portal Microsoft Azure
  • Features
  • Regions & Datacenters

  grudzień 2018

  6 gru

  Aktualizacja witryny Azure Portal z grudnia 2018 r.

  Uzyskaj informacje o aktualizacjach udostępnionych w witrynie Azure Portal w grudniu 2018 r.

  • Portal Microsoft Azure
  • Virtual Machines
  • Security Center
  • Azure Site Recovery
  • Features
  • Management
  • Services

  listopad 2018

  7 lis

  Aktualizacja witryny Azure Portal z listopada 2018 r.

  Zobacz aktualizacje witryny Azure Portal z listopada 2018 r.

  • Portal Microsoft Azure
  • Portal Marketplace
  • Usługi odzyskiwania
  • Azure SQL Database
  • SQL Data Warehouse
  • Management
  • Services

  październik 2018

  22 paź

  Październikowa aktualizacja witryny Azure Portal

  Witryna Azure Portal została zaktualizowana w październiku 2018 r.

  • Portal Microsoft Azure
  • Aplikacja mobilna platformy Azure
  • Konta magazynu
  • Virtual Machines
  • Virtual Machine Scale Sets
  • Azure Advisor
  • Service Fabric
  • Wirtualna sieć WAN
  • Dziennik aktywności
  • Aplikacje zarządzane platformy Azure
  • Automation
  • Azure SQL Database
  • SQL Data Warehouse
  • Management
  20 paź

  Ogólna dostępność: usługa Load Balancer w warstwie Standardowa w chmurze Azure (Chiny)

  Usługa Azure Load Balancer w wersji Standardowa jest teraz ogólnie dostępna w regionach chmury Azure (Chiny).

  • Load Balancer
  • Virtual Network
  • Portal Microsoft Azure
  • Features
  • Regions & Datacenters
  15 paź

  Ograniczona publiczna wersja zapoznawcza: obiekty blob Premium w witrynie Azure Portal

  W witrynie Azure Portal możesz tworzyć konta usługi Blob Storage w warstwie Premium oraz zarządzać nimi. Ta wersja zapoznawcza jest dostępna w regionach Wschodnie stany USA 2, Środkowe stany USA i Zachodnie stany USA.

  • Portal Microsoft Azure
  • Konta magazynu
  • Blob Storage
  • Features
  • Management

  Zasoby

  Pobierz kwartalną retrospektywę aktualizacji platformy Azure.

  2. kwartał 2019

  Najnowsze wiadomości znajdziesz na blogu poświęconym platformie Azure.

  Blog

  Daj nam znać, co sądzisz o platformie Azure i co powinno się w niej pojawić w przyszłości.

  Prześlij opinię

  Platforma Azure umożliwia dostęp do chmury w większej liczbie regionów niż inni dostawcy.

  Sprawdź dostępność produktu w swoim regionie