Aktualizacje platformy

Dowiaduj się o ważnych aktualizacjach produktów na platformie Azure, harmonogramie działań i ogłoszeniach. Subskrybuj powiadomienia, aby zawsze mieć aktualne informacje.

Produkty

  lipiec 2019

  5 lip

  Nowe funkcje w usłudze Azure DevOps, w tym obsługa śledzenia dwukierunkowego między wydaniami a problemami z aplikacją Jira

  Wprowadzamy usługę Azure Pipelines dla aplikacji Jira na platformie handlowej Atlassian. W ramach integracji dodano linki do problemów z aplikacją Jira jako elementy robocze wdrożone w wydaniach oraz możliwość wyświetlania szczegółów wdrożenia bezpośrednio w problemach z aplikacją Jira.

  czerwiec 2019

  21 cze

  Wyświetlanie połączonych działań usługi GitHub z tablicy Kanban

  W dalszym ciągu ulepszamy integrację usługi Azure Boards z usługą GitHub. Teraz możesz umieszczać informacje dotyczące połączonych zatwierdzeń, żądań ściągnięcia i problemów usługi GitHub na tablicy Kanban. Te informacje dają ogólne pojęcie o lokalizacji elementu i umożliwiają bezpośrednie nawigowanie z zatwierdzeń, żądań ściągnięcia i problemów usługi GitHub w celu uzyskania szczegółowych informacji.

  maj 2019

  23 maj

  Filtrowanie według gałęzi docelowej w żądaniach ściągnięcia

  W aktualizacji przebiegu 152 usługi Azure DevOps dodaliśmy możliwość filtrowania żądań ściągnięcia według gałęzi docelowej, kilka nowych poleceń wiersza polecenia i punkt rozszerzenia, dzięki któremu rozszerzenia mogą dodawać wyróżnienia składni i autouzupełnianie w eksploratorze plików oraz widokach żądań ściągnięcia.

  16 maj

  Integracja platformy Kubernetes z usługą Azure Pipelines jest już dostępna

  Możesz teraz logować się w portalu usługi Azure DevOps za pomocą tożsamości usługi GitHub. Ponadto możesz przenieść repozytorium GitHub do platformy Kubernetes za pomocą wieloetapowego potoku opartego na kodzie YAML.

  6 maj

  Subskrypcja programu Visual Studio z usługą GitHub Enterprise

  Natywne integracje usługi GitHub Enterprise z programem Visual Studio i usługą Azure DevOps ułatwiają i przyspieszają wdrożenie systemu Git przez zespoły deweloperów.

  6 maj

  Platforma Azure obsługuje już logowanie jednokrotne przy użyciu tożsamości usługi GitHub

  Udostępniono obsługę tożsamości usługi GitHub jako opcji logowania na platformę Azure. Logowanie na platformę Azure już nie wymaga korzystania z konta Microsoft.

  6 maj

  Platforma Azure obsługuje już logowanie jednokrotne przy użyciu tożsamości usługi GitHub

  Udostępniono obsługę tożsamości usługi GitHub jako opcji logowania na platformę Azure. Logowanie na platformę Azure już nie wymaga korzystania z konta Microsoft.

  2 maj

  Aplikacja usługi Azure Pipelines dla usługi Teams, ulepszona integracja usług GitHub i Azure Boards: aktualizacja przebiegu 151

  W aktualizacji przebiegu 151 usługi Azure DevOps ulepszyliśmy integrację usługi GitHub z usługą Azure Boards przez dodanie aplikacji platformy handlowej serwisu GitHub w celu usprawnienia pozyskiwania i konfigurowania repozytoriów GitHub.

  kwiecień 2019

  11 kwi

  Zarządzanie rozliczeniami organizacji w usłudze Azure DevOps: aktualizacja przebiegu 150

  W aktualizacji przebiegu 150 usługi Azure DevOps dodaliśmy możliwość zarządzania rozliczeniami organizacji w naszym portalu.

  marzec 2019

  19 mar

  Ulepszenia integracji usług Azure Boards i Azure Pipelines w witrynie GitHub — aktualizacja przebiegu 149

  W aktualizacji przebiegu 149 usługi Azure DevOps dodaliśmy możliwość przechodzenia do usługi Azure Boards bezpośrednio ze wzmianek w komentarzu w witrynie GitHub oraz obsługę usługi Azure Boards w usłudze GitHub Enterprise.

  luty 2019

  27 lut

  Aktualizacje funkcji i wersji zapoznawczej interfejsu wiersza polecenia usługi Azure DevOps w usłudze Pipelines — aktualizacja przebiegu 148

  W aktualizacji przebiegu 148 usługi Azure DevOps dodaliśmy nowe rozszerzenie interfejsu wiersza polecenia pozwalające na interakcję z usługami Azure DevOps Services za pomocą wiersza polecenia.

  14 lut

  Aktualizacja harmonogramu działania dla usługi Azure DevOps na 1. kwartał 2019 r.

  Zaktualizowaliśmy oś czasu dla funkcji, aby dać wgląd w nasze najważniejsze prace w tym kwartale.

  6 lut

  NuGet, npm i inne zadania usługi Artifacts obsługują serwery proxy — aktualizacja Sprint 147 Update

  W aktualizacji Sprint 147 Update usługi Azure DevOps zaktualizowaliśmy zadania usługi Pipelines powiązane z artefaktami o obsługę serwerów proxy. Serwery proxy współpracują teraz z zadaniami npm, NuGet, .NET Core i Universal Packages.

  styczeń 2019

  15 sty

  Obsługa usługi GitHub Enterprise i automatyczne połączenia z usługą GitHub w potokach — aktualizacja przebiegu 146

  W aktualizacji przebiegu 146 usługi Azure DevOps ulepszyliśmy integrację usługi GitHub z ofertą Azure Pipelines. Kreator „Nowy potok kompilacji” umożliwia teraz tworzenie potoków dla repozytoriów usługi GitHub Enterprise.

  grudzień 2018

  4 gru

  Łączenie zatwierdzeń i żądań ściągnięcia serwisu GitHub z elementami roboczymi usługi Azure Boards — aktualizacja z przebiegu 144

  W aktualizacji usługi Azure DevOps z przebiegu 144 kontynuujemy rozszerzanie integracji z serwisem GitHub. Teraz można połączyć zatwierdzenia i żądania ściągnięcia serwisu GitHub z elementami roboczymi usługi Azure Boards.

  listopad 2018

  14 lis

  Robocze żądania ściągnięcia i nowy edytor tekstów elementów roboczych: aktualizacja Sprint 143 Update

  Aktualizacja Sprint 143 Update dla usługi Azure DevOps dodaje nowy edytor tekstów elementów roboczych, robocze żądania ściągnięcia w usłudze Azure Repos i nowe funkcje usługi Azure Artifacts.

  październik 2018

  23 paź

  Ulepszenia kodu YAML w usłudze Azure Pipelines — aktualizacja przebiegu 142

  Aktualizacja przebiegu 142 pakietu Azure DevOps obejmuje kilka ulepszeń kodu YAML, nowy model nawigacji dla wszystkich użytkowników, motyw ciemny oraz ulepszoną funkcję łączenia elementów i dodawania załączników w usłudze Azure Boards.

  1 paź

  Weryfikacje zabezpieczeń i zgodności potoków — aktualizacja przebiegu 141

  Aktualizacja przebiegu 141 usług Azure DevOps Services wprowadziła możliwość uwzględnienia weryfikacji zabezpieczeń i zgodności w usłudze Azure Pipelines. W ofercie Azure Repos można zmienić docelową gałąź żądań ściągnięcia.

  wrzesień 2018

  24 wrz

  Usługa Azure Policy dla usługi Azure DevOps

  Integracja usługi Azure Policy z usługą Azure DevOps jest teraz dostępna.

  21 wrz

  Zadania kontenera potoku — aktualizacja z przebiegu 140

  W aktualizacji usługi Azure DevOps Services z przebiegu 140 znajdziesz nowy sposób dostosowywania zależności kompilacji do swoich konkretnych wymagań dzięki wprowadzeniu zadań kontenera w usłudze Azure Pipelines.

  Informacje