Aktualizacje platformy

Dowiaduj się o ważnych aktualizacjach produktów na platformie Azure, harmonogramie działań i ogłoszeniach. Subskrybuj powiadomienia, aby zawsze mieć aktualne informacje.

Produkty

  maj 2019

  18 maj

  Zmiana identyfikatorów GUID zasobu planów usługi Azure App Service w warstwie Podstawowa, Standardowa i Premium w wersji 2

  1 lipca 2019 r. zmienią się niektóre identyfikatory GUID zasobu planów usługi Azure App Service w warstwie Podstawowa, Standardowa i Premium w wersji 2 z powodu podziału globalnych identyfikatorów GUID zasobów na regionalne identyfikatory GUID zasobów.

  7 maj

  Nowe funkcje sieciowe usługi App Service dla systemu Linux są dostępne w wersji zapoznawczej

  Nowe funkcje sieciowe, które umożliwiają aplikacjom dla systemu Linux bezpieczny dostęp do zasobów, są dostępne w wersji zapoznawczej.

  7 maj
  7 maj

  W usłudze App Service jest już dostępna obsługa języka Java 11 (w systemach Linux i Windows)

  Usługa App Service już obsługuje język Java 11 zarówno w systemie Linux, jak i Windows

  7 maj

  Nowy widok pełnoekranowy usługi Azure App Service jest już dostępny

  Usługa App Service udostępnia nowy widok pełnoekranowy, który ułatwia tworzenie aplikacji i obsługę przepływu pracy publikowania.

  kwiecień 2019

  10 kwi

  Asystent migracji usługi App Service dla aplikacji ASP.NET jest już dostępny

  Z łatwością migruj istniejące aplikacje platformy .NET do usługi Azure App Service za pomocą nowego Asystenta migracji

  3 kwi

  Publiczna wersja zapoznawcza: Obsługa kontenerów systemu Windows Server 2019 w usłudze Azure App Service

  Obsługa kontenerów systemu Windows Server 2019 jest teraz dostępna w publicznej wersji zapoznawczej kontenerów systemu Windows w usłudze Azure App Service.

  marzec 2019

  27 mar

  Publiczna wersja zapoznawcza: Obsługa kontenerów systemu Windows Server w usłudze Azure App Service

  Kontenery systemu Windows Server w usłudze Azure App Service są teraz dostępne w publicznej wersji zapoznawczej.

  15 mar

  Azure Security Center update: Azure App Service recommendation improvements

  Azure App Service security recommendations have been improved to provide greater accuracy and environment compatibility.

  luty 2019

  26 lut

  Azure App Service — serwer WildFly w systemie Linux jest w wersji zapoznawczej

  Serwer WildFly w usłudze Azure App Service w systemie Linux jest teraz w wersji zapoznawczej. Uruchamiaj aplikacje Java EE na platformie Azure oraz korzystaj z infrastruktury platformy Azure w celu zapewnienia bezpieczeństwa i skalowalności.

  październik 2018

  31 paź

  Centrum wdrażania usługi Azure App Service jest już dostępne

  Centrum wdrażania usługi Azure App Service jest już dostępne. Centrum wdrażania zapewnia przegląd wszystkich metod wdrażania obsługiwanych przez aplikację oraz środowisko z przewodnikiem umożliwiające konfigurowanie ciągłej integracji/ciągłego wdrażania.

  31 paź

  Azure App Service: nowa możliwość integracji sieci wirtualnej jest już w wersji zapoznawczej

  Możliwość integracji sieci wirtualnej w usłudze Azure App Service jest w wersji zapoznawczej.

  31 paź

  Aktualizowanie witryn usługi App Service korzystających z języka Python 3.4.1 do języka Python 3.6.6

  Między 12 listopada i 15 grudnia wszystkie witryny w usłudze Azure App Service hostowanej w systemie Windows, które korzystają z języka Python 3.4.1, zostaną uaktualnione tak, aby używały języka Python 3.6.6.

  wrzesień 2018

  24 wrz

  Publiczna wersja zapoznawcza: Cofanie usuwania w usłudze App Service

  Funkcja cofania usuwania w usłudze Azure App Service jest teraz w publicznej wersji zapoznawczej.

  24 wrz

  Azure App Service

  Aktualizacje usługi Azure App Service z konferencji Microsoft Ignite

  24 wrz

  Program Tomcat dla usługi Azure App Service w systemie Linux jest teraz ogólnie dostępny

  Usługa Azure App Service w systemie Linux teraz obsługuje program Apache Tomcat w wersjach 8.5 i 9. Usługa Azure App Service for Tomcat w systemie Linux umożliwia deweloperom szybkie tworzenie, wdrażanie i skalowanie aplikacji internetowych opartych na serwerze Tomcat w ramach w pełni zarządzanej usługi opartej na systemie Linux.

  24 wrz

  Dostarcz swój własny magazyn dla systemu Linux w usłudze App Service

  Usługa App Service teraz obsługuje możliwość dostarczania przez klientów dodatkowych kont magazynu dla aplikacji internetowych w systemie Linux

  sierpień 2018

  21 sie

  Avoid downtime due to Docker scheduled maintenance

  Docker has scheduled a maintenance window for Docker Hub on Saturday, August 25. To avoid potential impact to your Web App for Containers apps, please review the recommendations in our team blog.

  8 sie

  Aktualizacja platformy .NET Framework 4.7.2 zostanie udostępniona dla aplikacji usługi Azure App Service

  Planowane jest stopniowe wdrażanie aktualizacji platformy .NET Framework 4.7.2 dla aplikacji usługi Azure App Service we wrześniu 2018 roku.

  3 sie

  PHP minor version update for September 2018

  In September 2018, Azure App Service will update the PHP stacks to the latest available versions.

  Informacje