Aktualizacje platformy

Dowiaduj się o ważnych aktualizacjach produktów na platformie Azure, harmonogramie działań i ogłoszeniach. Subskrybuj powiadomienia, aby zawsze mieć aktualne informacje.

Produkty

  maj 2019

  21 maj

  Wskaźnik bezpieczeństwa tożsamości w portalu usługi Azure AD

  Uzyskaj wgląd w swój stan zabezpieczeń i kontrolę nad nim, odkrywając możliwości ułatwiające ulepszenie zabezpieczeń w całej organizacji

  • Azure Active Directory
  • Features
  • Security
  16 maj

  Zasady dostępu warunkowego w usłudze Azure AD dla połączonego środowiska rejestracji informacji zabezpieczających do resetowania haseł i uwierzytelniania wieloskładnikowego

  Kontroluj warunki, w których można rejestrować poufne informacje zabezpieczające do uwierzytelniania wieloskładnikowego i samoobsługowego resetowania haseł.

  • Azure Active Directory
  • Features
  • Security
  14 maj

  Rozszerzenie limitu znaków hasła w usłudze Azure AD

  Hasła do kont utworzonych w usłudze Azure AD mogą teraz zawierać maksymalnie 256 znaków ze spacjami.

  • Azure Active Directory
  • Features
  • Security
  7 maj

  Biblioteka uwierzytelniania firmy Microsoft dla platformy .NET

  Deweloperzy środowiska .NET mogą użyć pliku MSAL.NET, aby bezpiecznie się logować i uwierzytelniać za pomocą dowolnej tożsamości firmy Microsoft (Azure AD i konta Microsoft) oraz wywoływać program Microsoft Graph lub inne interfejsy API.

  • Azure Active Directory
  • Features
  • Security
  6 maj

  Obsługa usługi Azure AD w usłudze GitHub Enterprise

  Klienci usługi GitHub Enterprise mogą synchronizować grupy użytkowników z usługą Azure AD, aby wykorzystać istniejącą infrastrukturę.

  • Azure Active Directory
  • Features
  • Security
  6 maj

  Ujednolicone środowisko rejestracji aplikacji

  Rejestruj i konfiguruj wszystkie swoje aplikacje oraz zarządzaj nimi w nowym bloku rejestracji aplikacji w witrynie Azure Portal.

  • Azure Active Directory
  • Features
  • Security
  6 maj

  Biblioteka uwierzytelniania firmy Microsoft dla języka JavaScript

  Deweloperzy tworzący jednostronicowe aplikacje Javascript mogą użyć pliku MSAL.js, aby bezpiecznie się logować i uwierzytelniać za pomocą dowolnej tożsamości firmy Microsoft (Azure AD i konta Microsoft) oraz wywoływać program Microsoft Graph lub inne interfejsy API.

  • Azure Active Directory
  • Features
  • Security
  1 maj

  Zarządzanie sesjami uwierzytelniania w dostępie warunkowym w usłudze Azure AD

  Twórz zasady dostępu warunkowego określające, jak często użytkownicy muszą podawać poświadczenia logowania oraz czy muszą je podawać po zamknięciu i ponownym otwarciu przeglądarek.

  • Azure Active Directory
  • Features
  • Security

  kwiecień 2019

  30 kwi

  Zarządzanie upoważnieniami w usłudze Azure AD

  Zarządzaj żądaniami dostępu, zatwierdzeniami, inspekcjami i recenzjami pracowników i partnerów w dowolnej aplikacji zintegrowanej z usługą Azure AD.

  • Azure Active Directory
  • Features
  • Security
  24 kwi

  Oświadczenia grup w tokenach usługi Azure AD

  Informacje o członkostwie w grupach użytkowników mogą być emitowane z tokenów SAML i OIDC/OAuth wystawianych przez usługę Azure AD organizacji, aby aplikacje wymagające tych informacji mogły być zarządzane i zabezpieczane z poziomu chmury.

  • Azure Active Directory
  • Features
  • Security
  23 kwi

  Integracja dzienników aktywności usługi Azure Active Directory z dziennikami diagnostycznymi dla usługi Azure Monitor oraz usługą Log Analytics w usłudze Azure Monitor

  Uzyskuj szczegółowe informacje z dzienników aktywności użytkownika usługi Azure AD przechowywanych na koncie usługi Azure Storage i przesyłanych strumieniowo do preferowanego rozwiązania SIEM lub środowiska niestandardowego albo przeprowadź integrację z usługą Log Analytics w usłudze Azure Monitor bezpośrednio w witrynie Azure Portal.

  • Azure Active Directory
  • Features
  • Security
  10 kwi

  Odnajdowanie obszaru głównego podczas logowania do usług Microsoft 365

  Zmieniamy zachowanie logowania usługi Azure Active Directory (Azure AD), aby zrobić miejsce na nowe metody uwierzytelniania i poprawić użyteczność. Podczas logowania usługa Azure AD określa, gdzie użytkownik musi się uwierzytelnić. Usługa Azure AD podejmuje inteligentne decyzje, odczytując ustawienia użytkownika i organizacji dla nazwy użytkownika wprowadzonej na stronie logowania. Jest to krok w kierunku przyszłości bez haseł, w której będzie można używać dodatkowych poświadczeń, takich jak FIDO 2.0.

  • Azure Active Directory
  • Features
  • Services
  10 kwi

  Więcej opcji logowania dla kont Microsoft na platformie Microsoft 365

  Dostępność docelowa: Q2 2019

  Aktualizujemy stronę logowania platformy Microsoft 365 dla usługi Azure Active Directory (Azure AD), aby dodać nowy link opcji logowania. Ten link zostanie dodany tylko na stronach logowania, które akceptują osobiste konta Microsoft.

  • Azure Active Directory
  • Features
  • Services
  2 kwi

  Ochrona haseł w usłudze Azure AD

  Funkcja ochrony haseł w usłudze Azure AD ułatwia eliminowanie ze środowiska haseł łatwych do odgadnięcia, co może znacznie obniżyć ryzyko nieuprawnionego dostępu z użyciem ataku rozproszonego na hasła.

  • Azure Active Directory
  • Features
  • Security

  styczeń 2019

  23 sty

  Aprowizacja użytkowników przychodzących z produktu Workday do usługi Azure AD jest teraz dostępna

  Bezpiecznie korzystaj z zaawansowanych danych tożsamości i pracowników i organizacji w produkcie Workday oraz automatyzuj aprowizację użytkowników przychodzących w usługach Active Directory i Azure AD.

  • Azure Active Directory
  • Features
  • Security

  listopad 2018

  2 lis

  Zarządzanie licencjami usługi Azure AD jest teraz dostępne

  Skalowalne przypisywanie licencji usług firmy Microsoft do grup użytkowników zamiast do użytkowników w usłudze Azure AD. 

  • Azure Active Directory
  • Features
  • Security

  październik 2018

  19 paź

  Integracja dzienników aktywności usługi Azure AD z diagnostyką usługi Azure Monitor i usługą Azure Log Analytics

  Uzyskuj szczegółowe informacje z dzienników aktywności użytkownika usługi Azure AD przechowywanych na koncie usługi Azure Storage i przesyłanych strumieniowo do preferowanego rozwiązania SIEM lub środowiska niestandardowego albo przeprowadź integrację z narzędziami usługi Azure Log Analytics bezpośrednio w witrynie Azure Portal.

  • Azure Active Directory
  • Azure Monitor
  • Log Analytics
  • Features
  • Security
  18 paź

  Wysyłanie danych usługi Azure Active Directory do usługi Azure Log Analytics

  Dostępna jest już możliwość kierowania dzienników usługi Azure Active Directory do usługi Azure Log Analytics.

  • Log Analytics
  • Azure Active Directory
  • Azure Monitor
  • Features
  11 paź

  Możliwość diagnozowania i usuwania błędów katalogów tożsamości hybrydowych jest już dostępna

  Wykrywaj i usuwaj błędy katalogów powodowane przez zduplikowane atrybuty użytkowników i obiekty oddzielone, które komplikują synchronizację hybrydowego środowiska tożsamości usług AD i Azure AD.

  • Azure Active Directory
  • Features
  • Security
  5 paź

  Tożsamość zarządzana przypisana przez system dla usług Virtual Machines i Virtual Machine Scale Sets jest teraz dostępna

  Użyj tożsamości zarządzanej przypisanej przez system na potrzeby usług Virtual Machines i Virtual Machine Scale Sets.

  • Azure Active Directory
  • Features

  Informacje