Przejdź do głównej zawartości

Archiwa aktualizacji

Kategoria produktów
Stan:

Comiesięczne aktualizacje produktów , wrzesień 2022

14 wrz

Public preview: Monitoring for Ampere Altra Arm–based VMs and AKS clusters

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Azure Monitor now supports monitoring for Arm–based Azure Virtual Machines and Azure Kubernetes Service with Arm nodes.

 • Azure Monitor
 • Features
14 wrz

General availability: Update on metric alert rules on custom metrics

DOSTĘPNE TERAZ

Metric alert rules that monitor custom metrics can now be saved in four European regions: North Europe, West Europe, Sweden Central, and Germany West Central

 • Azure Monitor
 • Features
14 wrz

Generally available: Action groups can now be saved and processed within Europe

DOSTĘPNE TERAZ

Action groups can now be saved in European regions Sweden Central and Germany West Central (in addition to the default “global” region).

 • Azure Monitor
 • Features
14 wrz

Public preview: gRPC support in Azure App Service

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

gRPC support is enabled for Linux workloads across App Service. 

 • App Service
 • Features
14 wrz

Generally available: Built-in Azure Monitor alerts for Azure Backup

DOSTĘPNE TERAZ

Learn about the new and improved alerting capabilities offered for Azure Backup, via Azure Monitor.

 • Azure Backup
 • Azure Monitor
 • Management
14 wrz

Publiczna wersja zapoznawcza: Szyfrowanie dysków zarządzanych przy użyciu kluczy zarządzanych przez klienta (CMK) między dzierżawami

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Chroń dane, szyfrując dyski zarządzane SSD w warstwie Premium, SSD w warstwie Standardowa i HDD w warstwie Standardowa przy użyciu kluczy zarządzanych przez klienta.

 • Azure Disk Storage
 • Features
14 wrz

Generally available: API Management DevOps Resource Toolkit v1.0.0

DOSTĘPNE TERAZ

Easily deploy APIs in a CI/CD pipeline with API Management DevOps Resource Toolkit v1.0.0.

 • API Management
 • Features
13 wrz

Ogólna dostępność: System operacyjny Azure Sphere w wersji 22.09 oczekiwany 22 września

DOSTĘPNE TERAZ

Weź udział w ewaluacji wersji detalicznej 22.09 teraz, aby zapewnić pełną zgodność. Testowa wersja systemu operacyjnego zapewnia 14-dniowy okres testowania zgodności z poprzednimi wersjami.

 • Azure Sphere
 • Operating System
13 wrz

Ogólnie dostępne: Obsługa usługi Azure Dedicated Host dla magazynu w warstwie Ultra Disk Storage

DOSTĘPNE TERAZ

Wprowadzenie do obsługi dysków w warstwie Ultra w usłudze Azure Dedicated Host.

 • Features
12 wrz

Ogólna dostępność: Funkcje sieciowe w warstwie Standardowa dla usługi Azure NetApp Files

DOSTĘPNE TERAZ

Standardowe funkcje sieciowe dla usługi Azure NetApp Files są ogólnie dostępne w 20 regionach.

 • Azure NetApp Files
 • Services
 • Regions & Datacenters
 • Management
 • Features
7 wrz

W trakcie opracowywania: Nowe opcje przenoszenia licencji do chmury partnera

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Dostępność docelowa: Q4 2022

1 października 2022 r. firma Microsoft wdroży istotne uaktualnienia warunków obsługi zewnętrznej i hostingu, które będą korzystne dla klientów na całym świecie.

 • Pricing & Offerings
6 wrz

Ogólnie dostępne: Reguły wystąpień zasobów na potrzeby dostępu do usługi Azure Storage

DOSTĘPNE TERAZ

Reguły wystąpień zasobów umożliwiają bezpieczną łączność z usługą Azure Storage, zezwalając na dostęp tylko z określonych zasobów wybranych usług platformy Azure.

 • Konta magazynu
 • Azure Data Lake Storage
 • Security
 • Features
6 wrz

General availability: Up to 45% performance gains in stream processing

DOSTĘPNE TERAZ

Your Stream Analytics jobs get up to 45% performance boost in CPU utilization by default.

 • Azure Stream Analytics
 • Features
6 wrz

General availability: Managed private endpoint support to Synapse SQL output

DOSTĘPNE TERAZ

You can now connect your Stream Analytics jobs running on a dedicated cluster to your synapse dedicated SQL pool using managed private endpoints.

 • Azure Stream Analytics
 • Azure Synapse Analytics
 • Features
6 wrz

General availability: Azure Database for PostgreSQL output in Stream Analytics

DOSTĘPNE TERAZ

Native output connector for Azure Database for PostgreSQL allows you to easily build real time applications with the database of your choice.

 • Azure Stream Analytics
 • Azure Database for PostgreSQL
 • Features
6 wrz

Ogólna dostępność: Uwierzytelnianie w usłudze Service Bus przy użyciu tożsamości zarządzanej

DOSTĘPNE TERAZ

Uwierzytelniaj zadania usługi Stream Analytics w celu nawiązywania połączenia z usługą Service Bus przy użyciu tożsamości zarządzanych przypisanych przez system.

 • Azure Stream Analytics
 • Features
6 wrz

Publiczna wersja zapoznawcza: Aktualizacje edytora bezkodowego usługi Stream Analytics z sierpnia 2022 r.

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

W edytorze bezkodowym usługi Stream Analytics w wersji zapoznawczej są teraz dostępne nowe funkcje, w tym jest dostępna usługa Azure SQL Database jako wejście danych referencyjnych i ujście danych wyjściowych, są dostępne dzienniki diagnostyczne na potrzeby rozwiązywania problemów i pojawia się od nowa zaprojektowana wstążka.

 • Azure Stream Analytics
 • Features
6 wrz

Ogólnie dostępne: Azure Data Explorer — Kusto Emulator

DOSTĘPNE TERAZ

Nowa oferta usługi Azure Data Explorer: Kusto Emulator to kontener platformy Docker hermetyzujący aparat zapytań Kusto.

 • Azure Data Explorer
 • SDK and Tools
 • Features
1 wrz

Ogólnie dostępne: Nowe maszyny wirtualne platformy Azure z procesorami opartymi na architekturze Ampere Altra Arm

DOSTĘPNE TERAZ

Dostępne są nowe maszyny wirtualne platformy Azure ogólnego przeznaczenia, zoptymalizowane pod kątem pamięci z procesorami opartymi na architekturze Ampere Altra Arm, zaprojektowane w celu wydajnego uruchamiania obciążeń natywnych dla chmury z opcją zwiększania skali w poziomie.

 • Maszyny wirtualne
 • Services
 • Pricing & Offerings
 • Features
1 wrz

Publiczna wersja zapoznawcza: Szyfrowanie konta magazynu przy użyciu kluczy zarządzanych przez klienta (CMK) między dzierżawami

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Usługa Azure Storage obsługuje teraz klucze zarządzane przez klienta (CMK) przy użyciu magazynu kluczy w innej dzierżawie usługi Azure Active Directory.

 • Konta magazynu
 • Services

Zasoby

Przeczytaj najnowsze wiadomości i zapowiedzi w blogu platformy Azure.

Blog

Uzyskaj odpowiedzi na pytania od firmy Microsoft i ekspertów ze społeczności.

Pomoc techniczna społeczności

Przeczytaj często zadawane pytania dotyczące aktualizacji platformy Azure.

Często zadawane pytania

Daj nam znać, co sądzisz o platformie Azure i co powinno się w niej pojawić w przyszłości.

Prześlij opinię

Platforma Azure umożliwia dostęp do chmury w większej liczbie regionów niż inni dostawcy.

Sprawdź dostępność produktu w swoim regionie