Pomiń nawigację

Archiwa aktualizacji

Kategoria produktów
Stan:

Comiesięczne aktualizacje produktów , wrzesień 2022

22 wrz

Public preview: Customer initiated storage account conversion

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Dostępność docelowa: Q3 2022

You can now initiate storage account conversions from non-zonal redundancy to zonal redundancy via Azure Portal

 • Features
21 wrz

Public preview: Encryption scopes on hierarchical namespace enabled storage accounts

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

You can now use separate encryption keys for each customer in a single hierarchical namespace enabled storage account.

 • Konta magazynu
 • Azure Blob Storage
 • Services
20 wrz

General availability: Improvements to Azure Web Application Firewall (WAF) custom rules

TERAZ DOSTĘPNE

Dostępność docelowa: Q3 2022

Azure regional Web Application Firewall (WAF) supports operators “Any” and “GreaterThanOrEqual”, improving WAF tuning capabilities. Azure's global WAF now supports geo-match filtering using the socket address in addition to remote address.

 • Azure Front Door
 • Web Application Firewall
 • Application Gateway
 • Features
 • Security
20 wrz

General availability (update): Improved Append Capability on Immutable Storage for Blob Storage

TERAZ DOSTĘPNE

Immutable storage for Blob Storage on containers now includes a new append capability.

 • Features
20 wrz

Generally available: Immutable storage for Azure Data Lake Storage

TERAZ DOSTĘPNE

Dostępność docelowa: Q3 2022

Immutable storage for Azure Data Lake Storage is now generally available. Immutable storage provides the capability to store data in a write once, read many (WORM) state.

 • Features
19 wrz

Generally available: Azure Ultra Disk Storage in Qatar Central

TERAZ DOSTĘPNE

Azure Ultra Disk Storage provides high-performance along with sub-millisecond latency for your most demanding workloads, now available in Qatar Central Azure.

 • Ultra Disk Storage
 • Azure Disk Storage
 • Features
 • Regions & Datacenters
19 wrz

Generally available: New KMS DNS in Azure China Cloud

TERAZ DOSTĘPNE

All Azure Windows VMs provisioned in Azure China Cloud after December 15, 2022, will be activated via azkms.core.chinacloudapi.cn, which points to two new KMS IP addresses, 159.27.28.100 and 163.228.64.161.

 • Services
 • Operating System
16 wrz

1 października 2025 r. interfejs API alertów usługi Log Analytics w usłudze Azure Monitor zostanie wycofany

Docelowa data wycofania: stycznia 10, 2025

1 października 2025 r. interfejs API alertów usługi Log Analytics w usłudze Azure Monitor zostanie wycofany.

 • Compliance
 • Retirements
15 wrz

Ogólnie dostępne: zmiana rozmiaru równorzędnych sieci wirtualnych

TERAZ DOSTĘPNE

Tej funkcji można użyć do zmiany rozmiaru lub zaktualizowania adresu IP równorzędnych sieci wirtualnych bez usuwania komunikacji równorzędnej.

 • Virtual Network
 • Azure Peering Service
 • Services
 • Features
15 wrz

Ogólna dostępność: Przesyłanie strumieniowe o małych opóźnieniach za pomocą usługi Azure Media Services

TERAZ DOSTĘPNE

Dla usługi Azure Media Services ogłaszana jest ogólną dostępność protokołu HLS o małych opóźnieniach. Całkowite opóźnienie to od 4 do 7 sekund. Obsługiwane są automatyczne transkrypcje i zarządzanie prawami cyfrowymi.

 • Media Services
 • Features
14 wrz

Ogólnie dostępne: Pojemność zarezerwowana dla usługi Azure Backup Storage

TERAZ DOSTĘPNE

Pojemność zarezerwowana dla usługi Azure Backup Storage jest teraz dostępna.

 • Azure Backup
 • Pricing & Offerings
 • Features
14 wrz

Public preview: API Server VNET Integration for AKS private cluster

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

You can now use an API Server VNet Integration to ensure network traffic between your API server and your node pools remains on the private network only.

 • Features
 • Security
14 wrz

General availability: Read replica for Azure Database for MySQL - Flexible Server

TERAZ DOSTĘPNE

Provision up to 10 read replicas for high availability (HA) enabled servers in Azure Database for MySQL – Flexible Server.

 • Features
 • Open Source
14 wrz

Publiczna wersja zapoznawcza: Szyfrowanie danych w usłudze Azure Database for MySQL — serwer elastyczny z użyciem kluczy zarządzanych przez klienta

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Szyfruj dane przy użyciu kluczy zarządzanych przez klienta (CMK), aby dodać dodatkową warstwę zabezpieczeń dla danych nieużywanych.

 • Azure Database for MySQL
 • Features
 • Open Source
14 wrz

Generally available: Fast restore for Azure Database for PostgreSQL – Flexible Server

TERAZ DOSTĘPNE

Perform restores from the backup snapshot directly to speed up the overall provisioning time for your restored server with fast restore.

 • Features
 • Open Source
14 wrz

Public preview: Azure Database for MySQL - Flexible Server major version upgrade

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Upgrade your instance of Azure Database for MySQL – Flexible Server from version 5.7 to 8.0.

 • Azure Database for MySQL
 • Features
 • Open Source
14 wrz

Generally available: Multi-instance GPU support in AKS

TERAZ DOSTĘPNE

You can now run your AKS production workloads using the A100 GPU SKU.

 • Azure Kubernetes Service (AKS)
 • Features
14 wrz

Public preview: Azure Load Testing in UK South

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Azure Load Testing is in public preview in UK South.

 • Testowanie obciążenia platformy Azure
 • Services
14 wrz

Publiczna wersja zapoznawcza: Menedżer zasad sieci platformy Azure dla systemu Windows Server 2022 w usłudze AKS

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Teraz możesz dodać zasady sieci platformy Azure do serwera z systemem Windows 2022 w usłudze AKS.

 • Azure Kubernetes Service (AKS)
 • Features
14 wrz

Public preview: Operation abort

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Stop an ongoing cluster or agentpool operation in emergency situations.

 • Azure Kubernetes Service (AKS)
 • Features

Zasoby

Przeczytaj najnowsze wiadomości i zapowiedzi w blogu platformy Azure.

Blog

Uzyskaj odpowiedzi na pytania od firmy Microsoft i ekspertów ze społeczności.

Pomoc techniczna społeczności

Przeczytaj często zadawane pytania dotyczące aktualizacji platformy Azure.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Daj nam znać, co sądzisz o platformie Azure i co powinno się w niej pojawić w przyszłości.

Prześlij opinię

Platforma Azure umożliwia dostęp do chmury w większej liczbie regionów niż inni dostawcy.

Sprawdź dostępność produktu w swoim regionie