Przejdź do głównej zawartości

Archiwa aktualizacji

Kategoria produktów
Stan:

Comiesięczne aktualizacje produktów , sierpień 2022

17 sie

Public preview: Azure Monitor basic logs, archive, restore and search jobs

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Azure Monitor Logs is in public preview in four new regions: US Virgina Gov, US Arizona Gov, China East 3, and China North 3.

 • Azure Monitor
 • Features
17 sie

Generally available: Azure Monitor container insights agent renaming

DOSTĘPNE TERAZ

Container insights agent is being renamed from OMSAgent to Azure Monitor agent, along with some related resource name changes. Please update your alerts, queries, and scripts to avoid any issues.

 • Azure Monitor
 • Features
17 sie

Public preview: AKS DevX extension for Visual Studio Code

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Easily create Dockerfiles, deployment files, and GitHub Actions through Visual Studio Code using the AKS DevX extension.

 • Azure Kubernetes Service (AKS)
 • Features
17 sie

Generally available: Kubernetes 1.24 support

DOSTĘPNE TERAZ

Take advantage of the latest Kubernetes 1.24 features with AKS.

 • Azure Kubernetes Service (AKS)
 • Features
17 sie

Ogólnie dostępne: Obsługa usługi Azure Dedicated Host

DOSTĘPNE TERAZ

Teraz możesz używać usługi Azure Dedicated Host z usługą AKS.

 • Azure Kubernetes Service (AKS)
 • Features
17 sie

Ogólnie dostępne: Integracja systemu zarządzania kluczami z usługą AKS

DOSTĘPNE TERAZ

Bezpiecznie zarządzaj kluczami w środowisku produkcyjnym przy użyciu zaszyfrowanego magazynu etcd funkcji Bring Your Own Key (BYOK) i systemu zarządzania kluczami (KMS).

 • Azure Kubernetes Service (AKS)
 • Features
 • Security
17 sie

Publiczna wersja zapoznawcza: Obsługa interfejsu CSI obiektów blob w usłudze AKS

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Teraz możesz używać wbudowanych klas magazynu dla systemu plików NFS i BlobFuse, aby aprowizować nowe woluminy trwałe obsługiwane przez magazyn obiektów blob platformy Azure.

 • Azure Kubernetes Service (AKS)
 • Features
17 sie

Publiczna wersja zapoznawcza: Wdrożenia zautomatyzowane w usłudze AKS

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Teraz możesz podłączyć akcję usługi GitHub do aplikacji Kubernetes i wdrożyć ją w usłudze AKS.

 • Azure Kubernetes Service (AKS)
 • Features
17 sie

Generally available: Azure API Management - expanded support for Azure Policy definitions

DOSTĘPNE TERAZ

Support for 11 policy definitions increases security of Azure API Management services and APIs that they expose.

 • API Management
 • Features
17 sie

Generally available: Azure API Management support for MSAL in developer portal

DOSTĘPNE TERAZ

Enable a secure OAuth 2.0 authorization code flow when using Azure Active Directory or Azure Active Directory B2C identity providers.

 • API Management
 • Features
17 sie

Generally available: Azure Monitor Logs data export supports application insights tables

DOSTĘPNE TERAZ

Investigate alert incidences with Azure Monitor Logs connector scoped to the exact time range of alert.

 • Azure Monitor
 • Features
17 sie

General availability: Dapr release 1.8 support in Azure Container Apps

DOSTĘPNE TERAZ

You can now use Dapr release 1.8 with Azure Container Apps.

 • Azure Container Apps
 • Features
16 sie

Generally available: Azure Red Hat OpenShift new regions

DOSTĘPNE TERAZ

Azure Red Hat OpenShift is now available in West Central US, Australia Central, and Sweden Central.

 • Azure Red Hat OpenShift
 • Regions & Datacenters
 • Services
 • Open Source
 • Features
15 sie

Public preview: Microsoft Dev Box

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Self-service, high-performance workstations in the cloud that are preconfigured and ready-to-code for developers’ projects and tasks.

 • Azure DevTest Labs
 • Azure Virtual Desktop
 • Visual Studio
 • Services
15 sie

General availability: Microsoft Azure available from new cloud region in Qatar

DOSTĘPNE TERAZ

The first hyperscale datacenter region in Qatar is now available.

 • Azure Resource Manager
 • Regions & Datacenters
11 sie

Generally available: Azure Site Recovery update rollup 63 - August 2022

DOSTĘPNE TERAZ

This update provides the improvements for the latest version of Azure Site Recovery components.

 • Features
10 sie

Generally available: Azure Databricks in West US 3

DOSTĘPNE TERAZ

Azure Databricks, a data analytics platform optimized for the Microsoft Azure cloud services platform, is now generally available in West US 3.

 • Azure Databricks
 • Regions & Datacenters
 • Services
8 sie

General availability: Upgrade VMware VMs protected by Site Recovery to modernized experience

DOSTĘPNE TERAZ

Introducing the migration capability to move existing replications from classic to modernized experience for disaster recovery of VMware virtual machines, enabled using Azure Site Recovery.

 • Azure Site Recovery
 • Management
 • Features
8 sie

Public preview: Update management center in Azure

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Update management center is the next iteration of the Azure Automation Update Management solution. It works out of the box, with zero onboarding steps and has no dependency on Azure Automation and Log Analytics.

 • Management
8 sie

Public preview: Serverless SQL for Azure Databricks

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Serverless SQL for Azure Databricks provides instant compute to users for their BI and SQL workloads without waiting for clusters to start up or scale out.

 • Azure Databricks
 • Pricing & Offerings
 • Features

Zasoby

Przeczytaj najnowsze wiadomości i zapowiedzi w blogu platformy Azure.

Blog

Uzyskaj odpowiedzi na pytania od firmy Microsoft i ekspertów ze społeczności.

Pomoc techniczna społeczności

Przeczytaj często zadawane pytania dotyczące aktualizacji platformy Azure.

Często zadawane pytania

Daj nam znać, co sądzisz o platformie Azure i co powinno się w niej pojawić w przyszłości.

Prześlij opinię

Platforma Azure umożliwia dostęp do chmury w większej liczbie regionów niż inni dostawcy.

Sprawdź dostępność produktu w swoim regionie